Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 ianuarie  2021