Raport de specialitate despre pregătirea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Județean Harghita
pentru anul 2022

Raportul a fost întocmit de Compartimentul management și Compartimentul registratură și managementul performanței din cadrul Direcției management și relații internaționale.

Raportul poate fi accesat AICI.

Material informativ

Concluzii:

În urma acțiunii de verificare bazate pe documentele și materialele audio, au fost constatate următoarele:
– dezbaterile privind tema bugetului 2022 și a listei de investiții noi și aflate în derulare au început din luna noiembrie 2021 și au durat aproape trei luni, perioadă de timp în care au fost nenumărate dezbateri unde s-au discutat punctual fiecare poziție din lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2022.

Cele mai multe modificări au fost operate în lista de investiții, după dezbaterea din 07 februarie 2022, când s-a pus accent la corelarea reală a sumelor luând în considerare investițiile în derulare, graficul de execuție cât și ordinul de începere a lucrărilor.

Atât în cadrul ședințelor de conducere cât și în cadrul dezbaterilor privind realizarea bugetului 2022 și a listei de investiții, ordonatorul principal de credite a solicitat în repetate rânduri de la conducătorii structurilor, bugetarea cu bani reali al angajamentelor luate cât și respectarea graficului de execuție a lucrărilor, astfel încât instituția să onoreze toate facturile restante cât și cele noi, luând în considerare bugetul de austeritate, până lansarea programului Anghel Saligny.

Totodată s-a cerut ca fiecare direcție să pregătească o listă cu sumele preconizate care vor fi cheltuite, defalcate pe luni până la sfârșitul anului.
Tot la elaborarea bugetului pe anul 2022 trebuia avut în vedere:

 • Estimarea plăților pentru anul 2022, până în 31 decembrie, privind plățile lucrărilor la care se pot emite ordinele de începere începând cu data de 15 aprilie 2022, cu excepția celor cu fonduri de la inundații,
 • Etapizarea plăților lunare cu credit bugetar acolo unde există contract de execuție, pentru evitarea neplății facturilor restante,
 • Respectarea tuturor graficelor de execuție, luând în considerare situațiile unde, potrivit contractului de execuție nu se dă startul începerii lucrărilor din 15 aprilie, instituția fiind pasibilă de procese.

În cadrul ședințelor organizate în vederea pregătirii proiectului de buget, ordonatorul principal de credite a prezentat indicatorii specifici, măsurabili și realizabili ce trebuiau să aibă în vedere direcțiile de specialitate al Consiliului Județului Harghita și instituțiile subordonate, respectiv asociațiile de dezvoltare pe parcursul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al CJH pentru anul 2022.

Consultația publică pe tema Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 de la începutul anului poate fi accesat AICI.

Raportul de specialitate a Direcției resurse umane și comunicare privind informarea publicului prin intermediul online în privința pregătirii și adoptării proiectului de buget al Consiliului Județean Harghita pe anul 2022.

2024

 • Hotărârea nr. 232/10.06.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 232 – 2024Hot 232 – Nota
 • Hotărârea nr. 219/03.06.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 219 – 2024
 • Hotărârea nr. 214/28.05.2024 privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 214 – 2024
 • Hotărârea nr. 211/23.05.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 211 – 2024
 • Hotărârea nr. 160/13.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 160 – 2024
 • Hotărârea nr. 151/12.04.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 151 – 2024
 • Hotărârea nr. 124/20.03.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 124 – 2024
 • Hotărârea nr. 88/28.02.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 088 – 2024
 • Hotărârea nr. 30/20.02.2024 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 030 – 2024
 • Hotărârea nr. 1/16.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027; Hot 001 – 2023

2023

 • Hotărârea nr. 516/27.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023;; Hot 516 – 2023
 • Hotărârea nr. 515/21.12.2023 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 515 – 2023
 • Hotărârea nr. 485/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 485 – 2023
 • Hotărârea nr. 458/20.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 458 – 2023
 • Hotărârea nr. 408/30.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2023; Hot 408 – 2023
 • Hotărârea nr. 388/30.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 388 – 2023
 • Hotărârea nr. 354/09.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 354 – 2023
 • Hotărârea nr. 343/09.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 343 – 2023
 • Hotărârea nr. 331/22.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Consiliului Județean Harghita; Hot 331 -2023
 • Hotărârea nr. 307/01.09.2023 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 307 -2023
 • Hotărârea nr. 289/10.08.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 289 -2023
 • Hotărârea nr. 262/26.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2023; Hot 262 -2023
 • Hotărârea nr. 255/26.07.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 255 -2023
 • Hotărârea nr. 248/04.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 248 -2023
 • Hotărârea nr. 230/20.06.2023 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 230 -2023
 • Hotărârea nr. 212/12.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 212 -2023
 • Hotărârea nr. 208/26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 208 -2023
 • Hotărârea nr. 172/15.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 172 -2023
 • Hotărârea nr. 167/27.04.2023 privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 167 -2023
 • Hotărârea nr. 147/20.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Hot 147 -2023
 • Hotărârea nr. 143/20.04.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2023; Hot 143 -2023
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghit Hot 128-2023
 • Contului de execuțe pe anul 2022 al bugetului de venituri și cheltuieli al județlui Harghita Hot 50-2023
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 –  Hot 4-2023 (Nota Indreptare Eroare Materială Hotărârea nr. 4/2023)

2022

 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 413-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 407-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 385-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 366-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 360-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 355-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 320-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 284-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 252-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 239-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 232-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 215-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 204-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 172-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 164-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 108-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 073-2022
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 008-2021

2021

 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 550-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 485-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 478-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 420-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 351-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 332-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 307-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 299-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 258-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 219-2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 143_2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 139_2021
 • Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 059-2021

Bugetul arhivat al Județului Harghita pote fi accesat aici.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.03.2024
Contract nr.20191219831/ 20.12.201920230328244/ 30.03.2023382056/ 17.08.2023
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50.000.000lei50.000.000lei7.500.000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului10.32%1.84%2.66%
Total grad de îndatorare la 31.03.202414.82%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni180luni60luni
4perioada de graţie36luni36luni-
5perioada de rambursare108luni144luni60luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/anROBOR 6M+1,82%/an7,92%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei125.000lei0lei
Suma trasă49.999.910lei20.272.095lei7.500.00lei
8Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei0lei0lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei0lei0lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022350.000lei0lei0lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20233.850.000lei0lei375.000lei
12Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.20241.140.000lei0lei375.000lei
Total plăţi la rate de capital5.340.000lei 0lei 750.000lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205.550lei0lei0lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156.614lei0lei0lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20222.237.085lei0lei0lei
16Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20233.693.574lei179.272lei151.800lei
17Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2024873.536lei359.436lei144.210lei
Total plăţi la dobânzi6.866.359lei538.708lei151.800lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei0lei0lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei0lei0lei
20Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei0lei0lei
21Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20230lei125.000lei0lei
22Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.20240lei0lei0lei
Total plăţi la comision de administrare0lei125.000lei0lei
Miercurea Ciuc, 12.04.2024

Director executiv               Verificat                                  Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile               Duka Zita                Barabasi-Peter Clarissa


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2023
Contract nr.20191219831/ 20.12.201920230328244/ 30.03.2023382056/ 17.08.2023
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50.000.000lei50.000.000lei7.500.000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului9.97%0.38%0.66%
Total grad de îndatorare la 31.12.202311.01%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni180luni60luni
4perioada de graţie36luni36luni-
5perioada de rambursare108luni144luni60luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/anROBOR 6M+1,82%/an7,92%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei125.000lei0lei
Suma trasă49.999.910lei14.500.000lei7.500.00lei
8Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei0lei0lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei0lei0lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022462.962lei0lei0lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20234.200.000lei0lei375.000lei
Total plăţi la rate de capital4.662.962lei 0lei 375.000lei
12Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205.550lei0lei0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156.614lei0lei0lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20221.985.261lei0lei0lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20233.693.574lei179.272lei151.800lei
Total plăţi la dobânzi5.741.000lei179.272lei151.800lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei0lei0lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei0lei0lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei0lei0lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20230lei125.000lei0lei
Total plăţi la comision de administrare0lei125.000lei0lei
Miercurea Ciuc, 16.01.2024

Director executiv               Verificat                                  Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile               Duka Zita                Barabasi-Peter Clarissa


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.09.2023
Contract nr.20191219831/ 20.12.201920230328244/ 30.03.2023382056/ 17.08.2023
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50.000.000lei50.000.000lei7.500.000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului10.00%0.21%0%
Total grad de îndatorare la 30.09.202310.21%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni180luni60luni
4perioada de graţie36luni36luni-
5perioada de rambursare108luni144luni60luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/anROBOR 6M+1,82%/an7,92%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei125.000lei0lei
Suma trasă49.999.910lei0lei0lei
8Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei0lei0lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei0lei0lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022462.962lei0lei0lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 30.09.20233.150.000lei0lei0lei
Total plăţi la rate de capital3.612.962lei 0lei 0lei
12Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205.550lei0lei0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156.428lei0lei0lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20221.980.502lei0lei0lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 30.09.20232.780.332lei0lei0lei
Total plăţi la dobânzi4.822.812lei0lei0lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei0lei0lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei0lei0lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei0lei0lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 30.09.20230lei125.000lei0lei
Total plăţi la comision de administrare0lei125.000lei0lei
Miercurea Ciuc, 07.11.2023

Director executiv                                Verificat                                          Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                   Nistor Maria Angela               Barabasi-Peter Clarissa


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.06.2023
Contract nr.20191219831/ 20.12.201920230328244/ 30.03.2023
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50.000.000lei50.000.000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului9.74%0.31%
Total grad de îndatorare la 30.06.202310,05%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni180luni
4perioada de graţie36luni36luni
5perioada de rambursare108luni144luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/anROBOR 6M+1,82%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei125.000lei
Suma trasă49.999.910lei0lei
8Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei0lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei0lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022462.962lei0lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.06.20232.100.000lei0lei
Total plăţi la rate de capital2.562.962lei 0lei
12Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205.550lei0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156.428lei0lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20221.980.502lei0lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.06.20231.784.154lei0lei
Total plăţi la dobânzi3.826.634lei0lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei0lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei0lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei0lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.06.20230lei125.000lei
Total plăţi la comision de administrare0lei125.000lei
Miercurea Ciuc, 12.07.2023

Director executiv                                Verificat                                          Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                   Nistor Maria Angela               Barabasi-Peter Clarissa


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.03.2023
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului9.87%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4perioada de graţie36luni
5perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă49999910.00lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022462962lei
12Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.20231050000lei
13Total plăţi la rate de capital1512962lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156428lei
16Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20221980502lei
17Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.20231075613lei
18Total plăţi la dobânzi3118093lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
20Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
21Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei
22Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.20230lei
23Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 13.04.2023

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2022
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului3.62%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4perioada de graţie36luni
5perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă49999910.00lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022462962lei
12Total plăţi la rate de capital0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156428lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20221980502lei
16Total plăţi la dobânzi2042480lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20220lei
20Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 11.01.2023

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.09.2022
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului2.1%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4perioada de graţie36luni
5perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă33487305.04lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 30.09.20220lei
12Total plăţi la rate de capital0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156428lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 30.09.20221047859lei
16Total plăţi la dobânzi1109837lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 30.09.20220lei
20Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 17.10.2022

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.06.2022
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului1.85%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4 perioada de graţie36luni
5 perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă32730310.92lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 30.06.20220lei
12Total plăţi la rate de capital0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156428lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 30.06.2022621539lei
16Total plăţi la dobânzi683517lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 30.06.20220lei
20Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 22.07.2022

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.03.2022
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului1.91%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4 perioada de graţie36luni
5 perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă24821504.36lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.20220lei
12Total plăţi la rate de capital0lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202156428lei
15Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2022292543lei
16Total plăţi la dobânzi354521lei
17Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
18Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
19Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.20220lei
20Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 03.05.2022

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2021
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului0.09%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4 perioada de graţie36luni
5 perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă24821504.36lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20210lei
11Total plăţi la rate de capital0lei
12Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.202153665lei
14Total plăţi la dobânzi59215lei
15Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20210lei
17Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 13.01.2022

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.09.2021
Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
Gradul de îndatorare a judeţului0.011%
Durata serviciului datoriei publice locale144luni
perioada de graţie36luni
perioada de rambursare108luni
DobânziROBOR 6M+1,19%/an
Comision de administrare/ de acordare0lei
Suma trasă258040.33lei
Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
Plăţi efectuate la rate de capital 30.09.20210lei
Total plăţi la rate de capital0lei
Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
Plăţi efectuate la dobânzi 30.09.20216550.09lei
Total plăţi la dobânzi12100.09lei
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 30.09.20210lei
Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 19.10.2021

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.06.2021

Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
2Gradul de îndatorare a judeţului0.011%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni
4 perioada de graţie36luni
5 perioada de rambursare108luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei
8Suma trasă258040.33lei
9Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
10Plăţi efectuate la rate de capital 30.06.20210lei
11Total plăţi la rate de capital0lei
12Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
13Plăţi efectuate la dobânzi 30.06.20214486.04lei
14Total plăţi la dobânzi10036.04lei
15Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.20210lei
17Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 22.07.2021

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.03.2021

Contract nr.20191219831/ 20.12.2019
Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei
Gradul de îndatorare a judeţului0.021%
Durata serviciului datoriei publice locale144luni
perioada de graţie36luni
perioada de rambursare108luni
DobânziROBOR 6M+1,19%/an
Comision de administrare/ de acordare0lei
Suma trasă258040.33lei
Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei
Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.20210lei
Total plăţi la rate de capital0lei
Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20205550lei
Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.20212255.28lei
Total plăţi la dobânzi7805.28lei
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.20210lei
Total plăţi la comision de administrare0lei
Miercurea Ciuc, 13.04.2021

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela


DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2020

Contract nr.20191219831/ 20.12.2019RQ18070702944596/2018RQ18070702944604/2018
1Valoarea finanţării rambursabile contractate50000000lei14852650.96lei12931598.21lei
2Gradul de îndatorare a judeţului0.01%0.012%0.009%
3Durata serviciului datoriei publice locale144luni96luni96luni
4 perioada de graţie36luni0luni0luni
5 perioada de rambursare108luni96luni96luni
6DobânziROBOR 6M+1,19%/anROBOR 3M+1,02%/anROBOR 3M+1,02%/an
7Comision de administrare/ de acordare0lei25000lei0lei
8Suma trasă258040.33lei13981910.96lei11463157.77lei
9Rambursare anticipată partială0lei0lei0lei
10Plăți efectuate la rate de capital 31.12.20180lei 597585lei 482659.28lei
11Plăți efectuate la rate de capital 31.12.20190lei13384325.96lei10980498.49lei
12Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.20200lei0lei0lei
13Total plăţi la rate de capital0lei 13981910.96lei 11463157.77lei
14Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.20204815lei5790lei4405lei
15Total plăţi la dobânzi4815lei5790lei4405lei
16Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.20200lei0leilei
17Total plăţi la comision de administrare0lei0lei0lei

Miercurea Ciuc, 15.01.2021

Director                                                              Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile                                    Nistor Maria Angela

Datoria publică arhivată al Județului Harghita pote fi accesat aici.


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2023:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.09.2023:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.06.2023:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.03.2023:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2022:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.09.2022:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.06.2022:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Raport de aprobare privind ajustarea veniturilor și cheltuielilor județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pentru anul 2022.

Hotârârea de a deschide o nouă linie de credit a fost adoptată în cadrul sedinței ordinare, care a avut loc la Frumoasa în data de 30 iunie 2022.

Analiză (Direcția economică, Direcția resurse umane și comunicare) despre contractarea unui credit vs. desfacerea contractelor de investiții aflate în derulare.

Concluzii:

1.Conform Hotărârii de Guvern nr. 1/2018, în cazul rezilierii unilaterale a contractului, beneficiarul (CJH) nu are dreptul de a continua lucrările, nici pe cont propriu, nici prin încheierea unui nou contract, pe o perioadă de 3 ani de la data rezilierii unilaterale. În caz contrar, antreprenorul are dreptul la plată.
2. Recontractarea lucrărilor la prețurile actuale ar însemna un cost suplimentar de 138.080.910 RON pentru aceleași lucrări, în timp ce un împrumut de 50.000.000 RON ( pe 15 ani) ar costa 38.754.863 RON, conform calculelor actuale. Diferența este de aproape 100 de milioane de lei (99.326.047 de lei).

Veniturile bugetului local defalcat pe luni, 2022 iulie-decembrie

Un aspect important este modificarea bugetului și acordul dintre contractant și beneficiar cu privire la contractele de lucrări încheiate. Dacă acest lucru se face de comun acord, este o soluție bună; în caz contrar, este probabil ca sistemul judiciar să fie nevoit să ia decizii în cazul unui litigiu. Din acest motiv, am abordat antreprenorii, în special acolo unde mai este un calendar de construcție, în conformitate cu documentația de proiectare, pentru a ajusta volumul de lucru pentru acest an pe baza situației noastre financiare. Astfel încât să nu existe restructurări sau retrageri majore. Cu toții avem responsabilitatea de a menține echilibrul bugetar. Dorim să informăm pe fiecare dintre dumneavoastră despre acest aspect.

Evoluția estimată contractelor de execuție din domeniul infrastructurii de transport.

Adresă, Atașament

Răspuns Multipland Srl

Răspuns Viaduct Srl

Obiectiv

DJ 123: Referat, Detaliile investiției

DJ 127: Referat, Detaliile investiției

DJ 127A: Referat, Detaliile investiției

DJ 135: Referat, Detaliile investiției

DJ 136B: Referat, Detaliile investiției


Contul deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc în care se plătesc cotele de redevențe obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă, respectiv prin concesionare din activităţi de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase şi a resurselor la suprafaţă ale statului, conform Hotărârii de Guvern nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase:

Beneficiar: Județul Harghita

Cod unic de înregistrare: 4245763

Cont IBAN: RO67TREZ35121A300501XXXX


Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 461-2021: Executie buget la data de 30.09.2021


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.03.2022:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2021:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.09.2021:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.06.2021:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.03.2021:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2020:

Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante


Arhivă

Propunerile de modificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pot fi accesate AICI.

Minutele ședințelor Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Minutele ședințelor Consiliului Județean Harghita pe anul 2022

Minutele ședințelor Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

Voturile Consilierilor județeni în Ședințele Consiliului Județean Harghita – format pdf

Priorități

Go to Top