JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

  

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 aprilie  2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 21 aprilie  2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  460/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința consiliului județean din data de 21 aprilie 2021.

 

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că este cvorum pentru desfășurarea ședinței, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți, menționează că au vorbit despre această investiție la Spitalul Județean de Urgență și aceste câteva minute pot fi valoroase chiar și pentru domnul Tőkés, pentru că în fiecare zi se vine o susținere de peste 3 milioane de euro în acest județ. Roagă respectuos colegul să fie înțelegător și dacă se vrea cu adevărat să se dea importanță cuvenită acestui fapt/acestei investiții și să nu fie doar o decizie birocratică de 2 minute. Mulțumește tuturor pentru răbdarea de care au dat dovadă în aceste minute.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că se află la fața locului cu d-na manager Konrád Judit. A vorbit cu dl. viceprimministru și în timpul ședinței consiliului se desfășoară și ședința de guvern, eventual dacă reușesc vor intra,  a început  și ședința de consiliu, așa cum tocmai a spus Secretarul general al județului, sunt prezenți cel puțin 16 consilieri, deci se poate începe ședința de consiliu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare și speră că acele câteva momente, minute pentru care s-a încercat organizarea la fața locului nu va lua foarte mult din viața celor prezenți, având în vedere că se votează despre o investiție de peste 18 milioane de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urgența întâlnirii de astăzi este dată de faptul că în ziua următoare va fi înaintată hotărârea către comitetul tehnic al Societății Naționale de Investiții, care va permite ministerului să întreprindă renovarea acestei clădiri prin intermediul Societății de Investiții.

Exprimă mulțumiri atât d-lui vicepremier Kelemen Hunor, cât și d-lui ministru Cseke Attila  pentru că au luat în serios această problemă, dar și colegilor de la Consiliul Județean, care au fost nevoiți să facă acest drum ocolitor București-Miercurea Ciuc- Cluj-Napoca de câteva ori în ultimele 48 de ore, și la data ședinței sunt colegi la București pentru a preda documentația, iar dacă totul este în ordine, dl. ministru va emite cel mai târziu marți decretul ministerial, moment în care se poate întocmi proiectul tehnic și de execuție și se poate semna contractul de execuție,  nu este necesară colaborarea interministerială.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că este un singur punct pe ordinea de zi și roagă colegii să voteze cu da, nu sau abținere la documentația modificată pentru  clădire, deoarece prețurile au trebuit recalculate de către firma de proiectantă și aceasta este documentația pe care au primit-o și acesta va fi punctul de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi

Rezultatul votului: 20 Da.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”, și aprobarea colaborării cu Direcția de Sănătate Publică Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide dezbaterea la singurul punct de pe ordinea de zi și, așa cum s-a discutat data trecută, cine se grăbește, fie că este domnul Tőkés sau altcineva, poate să voteze. Roagă Cancelaria să introducă titlul proiectului de hotărâre și apoi se poate vota da, nu sau abținere.

Roagă colegii dacă au timp să rămână, spune că va fi prezentat documentația și clădirea. Menționează că este vorbă de o investiție de 18 milioane de lei și crede că cele câteva minute care sunt necesare merită să fie dedicate.

Invită pe doamna manager al spitalului să spună câteva cuvinte despre această clădire

 

Doamna Konrád Judit manager Spital județean de Urgență prezintă: această clădire a fost pregătită pentru renovare de ceva timp și este foarte importantă, deoarece, la fel ca și în cazul departamentelor care funcționează în clădiri diferite, este indicat ca ambulatoriul să poată funcționa într-un singur loc, în beneficiul pacienților, astfel încât aceștia să poată efectua într-un singur loc, chiar și într-o singură zi, diferite examinări, radiografii sau alte investigații ce pot fi efectuate în aceeași zi, reducând astfel timpul de examinare și făcând diagnosticul mai precis și  într-un timp mai scurt, astfel încât pacienții nu sunt trimiși la spital, ci pot fi tratați înainte de a fi internați în spital.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă pe domnul vicepreședinte Bíró Botond, pe domnul  Péli Levente, director general adjunct, să prezinte în câteva cuvinte aceste planuri care au fost incluse în documentație și care ar putea să le prezinte și să spună în câteva cuvinte. Arată ambulatoriul, care este în formă de literă H.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune că dl. Péli Levente a pregătit și o prezentare Power Point în care va explica întregul proiect.

Arată că ceea ce este foarte important la această investiție este faptul că se poate spune că în multe cazuri investițiile au fost pornite la cererea populației, pentru că fie managerul spitalului, fie dl. președinte pot vorbi despre creșterea cererii pentru crearea unui ambulatoriu adecvat și pentru furnizarea de servicii adecvate în ambulatoriul spitalului județean de urgență. De aceea colegii au pregătit acum planurile pe care vor fi votate, spune doar că, pentru că a trecut deja de comisiile tehnice și clădirea este o clădire cu risc seismic de nivel 2, vor fi 1-2 lucrări în plus care vor fi incluse. Domnul președinte a spus că bugetul este important, trebuie menționat și faptul că există coplată și coplata se va face în comun cu Direcția de Sănătate Publică pentru că consiliul județean trebuie să asigure o sumă de 551.000 de lei și în plus este un acord de parteneriat la anexe. Direcția de Sănătate Publică a județului Harghita va asigura o sumă de 167.000 de lei și este încrezător. Așa cum a spus și domnul președinte colegii sunt la București, toate obstacolele vor fi înlăturate pentru a începe lucrările. Valoarea este de 18 milioane de lei, deci nu mai este valoarea 40 de milioane de lei pe care ar trebui prezentat în ședința de guvern. Astfel procesul poate să înceapă mult mai ușor și este încrezător că în această situație epidemică această investiție arată că administrația județeană este atentă și se preocupă de  sănătatea comunității și se lucrează pentru a asigura o asistență medicală adecvată la nivel european pentru cei oamenii din județul Harghita. Mulțumește pentru atenție,  are încredere că colegii vor susține proiectul de hotărâre și roagă pe domnul director Péli să prezinte în detaliu întregul proiect pe un ecran divizat, pe care colegii trebuie să-l cunoască.

Domnul Péli Levente director general adjunct salută pe toată lumea, prezintă în câteva cuvinte, așa cum a menționat deja dl. președinte și managerul spitalului, de ce această investiție este importantă. Este o clădire veche, cu o structură veche, cu suprafețe împărțite în camere foarte mici, care nu sunt potrivite pentru clinici ambulatorii, astfel încât clădirea are nevoie de o renovare completă, ceea ce reprezenta o parte. Cealaltă parte a fost că studiile de siguranță seismică efectuate la sfârșitul anilor 2000 și în 2018 au impus, de asemenea, consolidarea clădirii. Clădirea avea nevoie de o renovare completă, a utilităților, a amenajărilor interioare și a reabilitării energetice, motiv pentru care s-a luat decizia de a realiza o renovare completă și cuprinzătoare a clădirii. Nu trebuie  uitat că o parte din clădire aparține Direcției de Sănătate Publică și, prin urmare, în colaborare cu aceasta, și cu acordul lor se poate reuși renovarea întregii clădiri. Suprafața totală a clădirii care urmează să fie renovată este de 1560 m², incluzând aici și suprafețele mai mici de beton din jurul acesteia, astfel încât clădirea în sine are 1417 m². Suprafața totală a parterului plus o jumătate de subsol într-o aripă și 2 etaje de 5498 m². Suprafața complet renovată  va fi, renovată în etape, astfel încât nu totul va fi demontat și reconstruit complet peste tot. Aproape jumătate va fi complet reconstruit 2115 m² și în 3400 m² vor fi renovări parțiale. Comisia, a ridicat problema ca nivelul de siguranță la cutremur calculat pe baza expertizei tehnice să fie verificat încă o dată, întrucât la sfârșitul anului 2019 se va aplica atașamentul P100, deoarece anexa 3 s-a schimbat și metodologia de calcul s-a schimbat și rezultatele s-au schimbat și acest lucru a dus la o mulțime de schimbări.  A fost dus-o înapoi la expertul tehnic și el a revizuit-o și a spus că, din păcate, trebuie recalculată, deoarece cu vechile calcule poate fi doar în gradul 2 și pentru a putea face o investiție trebuie să fie în gradul 3 sau 4 cel puțin. Firma de proiectare a făcut acest lucru și a recalculat și resimulat și astfel, căutând o soluție tehnică, clădirea va fi acum în gradul 4 după renovare. Asta înseamnă că diferența a crescut de la aproximativ 18 800 000 de lei la 20 200 000 de lei, adică o diferență de 2 300 000 de lei. Soluția tehnică s-a schimbat și ea, în sensul că în vechea variantă, stâlpii de beton erau sparți și armarea îmbinărilor, iar în soluția actuală, stâlpii de susținere și o parte din pereții de susținere sunt acoperiți cu fibră de sticlă și fibră metalică, ceea ce face clădirea mult mai stabilă, iar în următorii 20-30 de ani nu vor mai fi probleme cu stabilitatea structurală a clădirii și se vor putea face investiții și se va putea gândi la o utilizare cât mai eficientă a clădirii. Aici, pornind de la centrul de reabilitare de la subsol, parterul și primul etaj al clădirii vor fi dedicate în întregime clinicilor ambulatorii. La etajul al doilea se află birourile Direcției de Sănătate Publică și acestea  se vor face și ele sunt  obiectul unor investiții externe de eficiență termică, iar structura acoperișului va fi complet refăcută, în momentul de față este o suprafață de acoperiș plat care va fi acoperită cu țiglă și va avea o nouă structură de acoperiș cu panouri solare. Valoarea totală a investiției este, așadar, de 20.900.000 de lei, din care 719.000 de lei reprezintă contribuția proprie a consiliului județean, pe care o împarte cu Direcția de sănătate publică, din care 147.000 de lei vor fi parte. Mulțumește pentru răbdare și speră să poată oferi mai multe vești cât mai curând posibil.

Doamna Konrád Judit manager Spital județean de Urgență spune că această clădire a policlinicii, clădirea ambulatoriului are o suprafață imensă. Însă este nevoie de această suprafață mare pentru că, conform planurilor vor amplasa cabinetele din ambulatoriu în grupuri de 6 specialități, pentru că, de exemplu: în ambulatoriu există un cabinet de chirurgie, o singură chirurgie și sunt 6 specialități chirurgicale, care primesc pacienți. Ar dori să le grupăm, așa cum sunt grupate specialitățile de medicină internă și toate  să deservească pacienții. Este important și faptul că vor funcționa pe o suprafață atât de mare pentru că în jur de 100 sau chiar 1000 de pacienți au vizitat aceste clinici și vin pentru diverse examene sau analize în cabinetele medicale și acest lucru este foarte important pentru în ziua în care se va face această parte de examinare medicală, înainte de șederea de lungă durată, deoarece acolo vin majoritatea pacienților cu problemele lor. Și de aceea este important și apreciază această atenție și acest sprijin și mulțumește Consiliului Județean și parlamentarilor UDMR și miniștrilor pentru că au făcut din sănătate o prioritate, pentru că este cea mai importantă problemă pentru  toți, așa cum s-a dovedit în multe cazuri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt 16  voturi

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că da sunt 16 voturi

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a semnat deja anexele, apoi va semna și hotărârea, iar cu această documentație acum un șofer va porni la drum spre București, pentru că aceasta trebuie să ajungă la București până mâine, și are încredere că domnul ministru Cseke Attila și domnul viceprim-ministru Kelemen Hunor  vor face tot posibilul ca această clădire, pe care o vedeți că este destul de degradată trebuie reparată, deci în acest sens trebuie făcut ceva. Suma de 21 de milioane de lei, este foarte important pentru județul nostru. Desigur, ar fi fost mai bine dacă această sumă ar fi fost disponibilă mai devreme, pentru că atunci a existat un proiect european, care dacă ar fi fost câștigat atunci acum lucrările erau deja pornite, dar depinde de această autoritate deliberativă să ia această decizie și să înceapă lucrările cât mai curând posibil.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 aprilie  2021, cu număr de înregistrare  nr.  43312/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 5 august 2021

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Vágássy Alpár                     

                                                                                                  

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

Întocmit,

Kiss Judit