Hotărârea nr. 304/10.08.2023

Hotărârea nr. 304/10.08.2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției [...]

2023-08-17T16:16:44+03:0010.08.2023|

Hotărârea nr. 297/10.08.2023

Hotărârea nr. 297/10.08.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Municipiul Gheorgheni și cu Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării [...]

2023-08-17T14:54:58+03:0010.08.2023|

31-2023 – Proiect de Hotărâre

Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Municipiul Gheorgheni și cu Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării în [...]

2023-08-01T11:50:38+03:0001.08.2023|

Hotărârea nr. 286/26.07.2023

Hotărârea nr. 286/26.07.2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în [...]

2023-08-02T10:30:09+03:0026.07.2023|

Hotărârea nr. 284/26.07.2023

Hotărârea nr. 284/26.07.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Refacere podeț pe DJ 121G, km 9+110 și consolidare [...]

2023-08-02T10:13:49+03:0026.07.2023|

Hotărârea nr. 281/26.07.2023

Hotărârea nr. 281/26.07.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General privind investiția „CONSTRUIRE CENTRU DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII, [...]

2023-08-02T09:39:07+03:0026.07.2023|

Hotărârea nr. 243/20.06.2023

Hotărârea nr. 243/20.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare [...]

2023-06-23T11:58:30+03:0020.06.2023|

Hotărârea nr. 226/12.06.2023

Hotărârea nr. 226/12.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești 13+500 intersecție DJ 113A [...]

2023-06-22T15:57:18+03:0012.06.2023|

Hotărârea nr. 136/06.04.2023

Hotărârea nr. 136/06.04.2023 privind aprobarea privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”; Hot 136-2023

2023-04-17T12:31:23+03:0006.04.2023|

Hotărârea nr. 322/13.10.2022

Hotărârea nr. 322/13.10.2022 privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile [...]

2022-10-24T15:12:39+03:0013.10.2022|
Go to Top