Această pagină conține proiectele derulate de către Consiliul Județean Hargita cu finanțare externă.

PROIECTE REALIZATE:

Denumirea proiectului Finanţare
DIGIT-HR –Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita , Cod SMIS 155171 POCA 2014-2020
Prezentarea registrului de valori al județului Harghita în anul 2022 prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii Programul HUNG-2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria
CD-ETA – Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage INTERREG EUROPE
RURITAGE Rural regeneration through systemic heritage-led strategies Horizon 2020,

SC5-21-2016-2017

E-COOLEntrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem INTERREG EUROPE
Local Flavours –Authentic tourism based on local cultural flavours INTERREG EUROPE
FRiDGE –Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth INTERREG EUROPE
Dream Road – Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development Danube Transnational Programme
TalentMagnet – Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region Danube Transnational Programme
DiMaND – Disaster Management Network in the Danube Region DG ECHO Knowledge Network Call to support the implementation of EUSDR PA5 Action Plan and achieve the objectives of PA5 DM-WG
Sustainable Rural Cyclotourism – Development of rural areas through youth entrepreneurship in Cycle-tourism Erasmus+, KA105
7SMART Steps – Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies Erasmus+ KA226
CAFHR Planificare strategică si managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF, Cod SMIS 126548 POCA 2014-2020
Youth&SPA – Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns Programul Erasmus+
Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500 , Cod SMIS 125429 POR 2014-2020, Axa 6.1
INEXTEX Leonardo da Vinci
Aquanet Leonardo Da Vinci
Caravana PAC Direcţia Generală pentru Agricultură
Energy Trophy IEE
TEAM

PO DCA
SMURD POR-3.3
INSIGHT – proiect depus pentru dezvoltarea rurală şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita prin sporirea cunoştinţelor legate de Politica Agrară Comună a Uniunii Europene Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene
Salvamont Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita POR-5.2.
Telework – muncă la distanţă POS-DRU
Pagina web a proiectului: www.fidibe.ro
SEE
CIVPro

CIVPro Strategii regionale contra calamităţilor naturale

Interreg IVC
Pagina web a proiectului: www.robinwoodplus.eu
Interreg IVC
Recultivatur SEE
Clear SEE
Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna POR-5.3
Pe urmele legendelor harghitene POR-5.3
Folosirea energiei solare şi geotermale SEE
Reabilitarea drumului judeţean 132 POR-2.1
Reabilitarea drumului judeţean DJ 123A POR-2.1
Drumul apelor minerale Phare 2006
Active Access IEE
Energy ambasadors IEE
Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea Ambulatorilului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc POR-3.1
Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană PODCA 1.1.
Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Judeţean Harghita POSCCE
Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară POSDRU
Pact teritorial STP Centru
Drumul porţilor secuieşti POR-5.3
Ecouri în turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism POR-5.3
Promovarea apelor minerale POR-5.3
Parcul Naţional Cheile Bicazului- Hăşmaş- management adecvat  prin plan de management revizuit pe principii N 2000 şi alte activităţi POS Mediu Axa.4
Relaţionările Umane din Satul Tradiţional prin Instruire Continuă cu POSDRU POSDRU
Situri istorice prin panorame sferice POR-5.3
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC, RESPECTIV ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR SOFTWARE ÎN JUDEŢUL HARGHITA POSCCE
IMPLEMENTAREA DE SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ŞI A SOLUŢIILOR SOFTWARE ÎN JUDEŢUL HARGHITA POSCCE
Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita POS Mediu 2.
Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita POS Mediu 1.
Centru Inovativ de Dezvoltare Economică în Judeţul Harghita – Harghita Business Center – Incubator de Afaceri POR-4.2
Eficientizarea administraţiei în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita PODCA1.3
CreArt Programul Cultura 2007-2013
CAPacity building in rural areas for sustainable agriculture development Programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica agricolă comună (PAC)”
Proiectul EU3doms – Dezbatere privind viitorul celor patru libertăți ale Uniunii Europene Programul „Europa pentru cetățeni”
ENSIE Programul Europa pentru Cetățeni
INSiGHTS projekt   -INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies Programul Transnational Dunarea
CAPTION – CAP Information Measures for Sustainable Food Chain Comisia Europeana – DG AGRI
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine, Cod SMIS 138437; Descriere POIM –Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Your Content Goes Here

PROIECTE ÎN DERULARE:

Denumirea proiectului Finanțare
SAFETY4TMF – Coordinated prevention and disaster management activities on Tailings Management Facilities by authorities, municipalities and other stakeholders for solutions reducing transnational risks and hazards Interreg Europe
SPUR – SOCIAL POSTCOVID URBAN REVITALIZATION CERV Programme
SECON – Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises Interreg Europe
CIBioGo – Citizen Participation in Biodiversity Governance Interreg Europe
EDUBOT – Developing Key Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology Erasmus+
EDU2030 Youth in Transition Erasmus+
2022-RO-CAP-ACT – CAPactivities 2022 – Information measures to make CAP more accessible and popular IMCAP
Green Youth Empowerement: Green Jobs for Greener Europe CERV
Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita Program pentru Energie în România, Granturi Norvegiene
Rural GrowthIncreasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector INTERREG EUROPE
REABILITAREA DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000, Cod SMIS 115755 POR 2016/6/6.1/2
Lucrări de Intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, Cod SMIS 122706 POR/2017/10/10.1b/7regiuni
Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 – DJ 174C – lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197, Cod SMIS 125426 POR 2018/6/6.1/6 Proiecte nefinalizate
Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650, Cod SMIS 125428 POR 2018/6/6.1/6 Proiecte nefinalizate
Dotarea cu echipamente IT a unităților de învățământ special prin U.A.T. Județul Harghita Cod SMIS 144721 POC Acţiunea 2.3.3. apel 2

Salt la începutul paginii

PROIECTE ÎN CURS DE EVALUARE:

SAFETY4TMF – Coordinated prevention and disaster management activities on Tailings Management Facilities by authorities, municipalities and other stakeholders for solutions reducing transnational risks and hazards Danube Region Programme
SOFTOUR – Joint Sustainable develOpment oF smaller cities in rural or remote areas of the Danube region through a community-led TOURism model Danube Region Programme
ENTIRE – sustainablE aNd jusT operatIonalization eneRgy communitiEs Danube Region Programme
HubRuNet – RURAL CULTURAL HUBS NETWORK Creative Europe
EcoChallenge Learning Quest Erasmus+
Rural Voices CERV
SPUR – Social Postcovid Urban Revitalization CERV
EUDERES – European Democracy a Recent Story CERV
LANDSCAPERS OF GREAT WAR MEMORY CERV
Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Borsec, Cod SMIS 118832 CERV
SEE – Sustainable Entrepreneurship Education Interreg Europe
ROMSUPPORT – Roma Empowerment and Support on the road leading to Equality CERV
Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Băile Tușnad, Cod SMIS 119039 POR 2014-2020 Axa 7.1
Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan, Cod SMIS 152031 POR 2014-2020 Axa 2.1
Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc, Cod SMIS 152030 POR 2014-2020 Axa 2.1

PROIECTE ÎN CURS DE ELABORARE:

Denumirea proiectului Finanţare