JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 08 august 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 08 august 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 727 /2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din 08 august 2022, în sistem teleconferință/audio conferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează doamnei secretar general cu întrebarea dacă au fost făcute repetiții așa cum au fost rugați foarte frumos și întreabă dacă au fost făcute.        

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se poate începe transmisiunea live, se poate porni ședința.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește tuturor celor prezenți, mulțumește foarte mult celor aproape jumătate din membrii consiliului care sunt prezenți fizic la Ciceu pentru a ține ședința lunară aferentă lunii august.

Își cere scuze pentru eventualele perturbări ale sunetului, din păcate deși au fost rugați la opt dimineața să o efectueze un test  colegii au omis acest fapt. Din acest punct de vedere s-ar putea ca din când în când sunetul să fie deranjant. Cel mai important este faptul că în cazul în care nu se înțeleg unul pe altul să se anunțe și se va scrie, se va căuta o soluție.

Ședința se ține acolo la propunerea domnului Szentes Antal și a fracțiunii din zona Ciuc. În mod excepțional au dat prioritate unei finanțări pentru Ciceu  pe care cei din comună o consideră foarte importantă pentru a se dezvolta localitatea. Se poate vedea că dezvoltarea se desfășoară într-o direcție bună și din acest punct de vedere este benefic să o facă împreună, cu sprijinul lor.

Se adresează cu rugămintea către domnul primar ca la începutul ședinței să prezinte în câteva cuvinte comuna si provocările cu care se confruntă respectiv care sunt investițiile pentru care așteaptă contribuția consiliului județean. Dă cuvântul domnului primar.

Domnul primar al comunei Ciceu Péter Lukács preia cuvântul. Mulțumește. Salută cu respect pe toată lumea și spune că este o zi foarte importantă din punctul lor de vedere pentru că au reușit. Mulțumește domnului Szentes Antal, domnilor/doamnelor consilieri județeni pentru organizare, ei asigură doar spațiul, întreaga organizare aparține Consiliului Județean.

Au solicitat finanțare de la Consiliul Județean pentru două investiții importante. Prin finanțare EU în cadrul programului AFIR, rețeaua de canalizare de la Bogat, un proiect cu care încep să ajungă la final, până în stadiul în care apa va intra în case iar apa menajeră va ieși din case. Aceasta e o finanțare importantă pentru toată zona exceptând Ciceul, Csaracso Oltfalu și noul cartier înființat la Ciba.

Cealaltă este în cadrul proiectului POR construirea și reînnoirea școlii, unde este stabilit termenul de finalizare. Școala începe pe 5 septembrie iar ei pe 4 septembrie ar dori predarea, însă această posibilitate este în mâinile dânșilor și anume dacă reușesc finalizarea acestui proiect, dacă primesc finanțarea necesară. Le dorește spor la treaba și bine au venit la Ciceu.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește.

Întreabă daca la începutul ședinței mai are cineva ceva de spus. Înainte de ședință, încă nu s-a intrat la ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba o întreabă pe D-na Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului salută pe toată lumea, spune că da, sunt prezenți  majoritatea consilierilor și anume 31.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că înseamnă că se pot lua decizii în număr semnificativ și că chiar dacă sunt concedii, consilierii au înțeles importanța ședinței curente. Dorește să mulțumească colegiilor pentru prezență și pot lua decizii despre cum vor merge mai departe.

Se adresează cu rugămintea de a se scrie în camera chat dacă cineva dorește să se abțină. Ar atrage atenția mai ales la programul cultelor religioase sau la orice alt punct dorește să se abțină să o semnaleze în camere de chat iar în procesul verbal se va trece astfel.

Sunt două hotărâri pe care se propun pentru a fi scoase de pe ordinea de zi. Unul au văzut că este din partea colegului lor Teodor Dobrean. Renunță să voteze programul pentru transport public, dar cu angajamentul că cât mai repede trebuie aprobat.

Se adresează către toată lumea de a fi foarte foarte atenți, pentru că consultațiile au expirat, firma care elaborează programul de transport public județean a spus că s-a consultat cu toate școlile, cu fiecare primărie. Sunt semne că nu e un rezultat de 100% din acest motiv se scoate dar în această săptămână.

Se adresează către primarul comunei dacă a fost căutat legat de acest subiect

Domnul primar al comunei Ciceu Péter Lukács răspunsul este NU

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului Chiorean cu mențiunea că nici Ciceu nu a fost contactat.

A rugat echipa de la comunicații să fie forte atenți, ca în următoarele zile conducătorii localităților, ale școlilor, pentru că navetiști vor utiliza rutele de autobuz. Se va începe o consultare publică și pentru pensionari, toată lumea trebuie să vadă ce este, pentru că se reduce numărul curselor și trebuie verificat să nu fie vreuna care ar fi dureroasă. Atrage atenția firmelor pentru a fi atenți la navetiști.

Din ziua respectivă se va afișa din nou, în mai multe locuri, pentru a se pronunța. Aceasta a fost obligația firmei contractate, dar se vede că nu a fost efectuată 100%. Nu se vor delibera pe această temă .

Celălalt este proiectul de le Protecția Copilului de la care lipsește ceva.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează doamnei secretar general al județului cu întrebarea ce lipsește la Protecția Copilului.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că nu a fost publicat încă ghidul.

Domnul președinte Borboly Csaba repetă că nu a apărut încă ghidul pentru care se solicită finanțarea.

Domnul director Elekes Zoltán de la Protecția Copilului  spune că este în regulă pentru că nu este un proiect competitiv, ci unul specific, pot participa doar direcțiile. Nu vor întârzia nici când apare ghidul, este în regulă și atunci.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că 19 și 21 se vor scoate de pe ordinea de zi.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine cu o clarificare, este vorba despre punctele 20 și 21

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot în primul rând la categoria diverse de la punctele 17-22 cu excepția celor 2. Rămâne 17 care a fost introdus ulterior Ciceu, 18 autoturismul care se va preda, 19 culte religioase, 22 finalizarea vânzării conform solicitării Instituției Prefectului de zilele trecute. Se poate vota..

 Rezultatul votului: 26  Da        

Domnul președinte Borboly Csaba spune că daca s-a finalizat atunci se poate afișa întreaga ordine de zi. Supune la vot ordinea de zi.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP)

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale:Orașul Bălan, Comuna Ciucsângeorgiu, Comuna Corund, Comuna Cozmeni, Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Dealu, Comuna Leliceni, Comuna Lueta, Comuna Lupeni, Comuna Mărtiniș, Comuna Remetea, Comuna Sărmaș, Comuna Sâncrăieni, Comuna Șimonești,Municipiul Toplița, Comuna Tușnad, Comuna Ulieș, Comuna Vărșag, Orașul Vlăhița, Comuna Voșlăbeni a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Corund asupra cotei-părți de 82 % din linia electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Electrificarea Cătunului Vadasmező, comuna Corund” (etapa I și etapa II) judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Corund

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 mai 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

Supliment la proiectul ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei HR 09 CEC, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos” pe o perioadă de 5 ani

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 230/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile/apartamente situate în localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în domeniul privat al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 29  Da 

      

Domnul președinte Borboly Csaba spune că până când se desfășoară votul, inițiază modificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022   

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în cadrul modificării bugetului de venituri și cheltuieli au fost transferați aproape 1 milion lei pentru cheltuielile suplimentare din perioada COVID aferente angajaților din sistemului de protecție a copilului. Este premiul de respect pentru că săptămâni la rând nu au putut să meargă acasă, au fost izolați de familii, a fost o finanțare de la UE aferentă județului Harghita. Spitalul a obținut cu succes o finanțare cu privire la securitatea de incendiu, în valoare de aproape 15 milioane lei , partea proprie fiind de doar 400.000 lei Lucruri care sunt actuale din punct de vedere al protecției, se poate vedea că în ultimii ani  la câte spitale au izbucnit incendii. Au fost probleme în acest sens, s-a reușit atragerea de fonduri europene pentru rezolvarea acestor posibile probleme. A treia este Agenția de Dezvoltare împreună cu Direcția Programe, îi felicită cu această ocazie pe domnul vicepreședinte, pe domnul director Cilip Árpád și echipele acestora, pentru sumele câștigate. Se va prezenta concret, când se va ajunge acolo. Este vorba despre o sumă considerabilă, 1 milion lei pentru tema valorificare.

Se va utiliza din fondul de rezervă suma de 2 milioane 450 mii lei pentru repararea, construirea de drumuri.

Se suplimentează bugetul de la Protecției Copilului cu suma 5,2 milioane lei, la cheltuielile de personal, 570 mii lei bunuri și servicii, respectiv 170 mii lei la activitățile de protecția socială separate, 170 mii lei investiții la Protecția socială.

Trebuie achitată suma de 250 mii lei pentru dobânzile aferente liniei de credit.

60 mii lei pentru centrul județean de recrutare.

180 mii lei pentru cheltuielile ISU, Inspectoratul pentru Situații Urgențe.

54 mii lei pentru investiții ale instituției

33 mii lei pentru finalizarea documentației la noua locuință pentru medici

19 mii lei pentru cooperarea cu cultele religioase

35 mii lei pentru premii, a fost utilizată întreaga sumă data trecută pentru premierea Sport Club. Sunt și altele în curs de la Premiul Județean, acestea ar trebui repuse.

Sursele de finanțare în acest moment sunt diminuarea cheltuielilor de personal al aparatului propriu al Consiliului Județean cu suma de 1 milion lei.

Bugetul de bunuri și servicii al Consiliului Județean, se diminuează cu 4 milioane lei, este ceea mai drastică tăiere, de la telefoane, încălzire, combustibil, întreținere clădiri.

Alte activități nefinanciare diminuare cu aproape 1 milion lei

100 mii lei de la Evidența Populației

140 mii de la Salvamont, temporar pentru că a intervenit o greșeală și nu s-a dorit depunerea unui al treilea amendament de fond. Se caută o soluție, pentru că nu se pot lăsa salvatori montani fără protecție în ger, în frig respectiv pentru a termina cursurile începute de voluntari.

40 mii lei de la Agenția de Dezvoltare

40 mii lei de la Bibliotecă respectiv si 16 mii lei

97 mii de la Școala Populară de Artă Vamszer Geza

100 mii lei de la Centrul de Conservare

123 mii lei de la Centrul Cultural Județean

75 mii lei Centrul Cultural de la Lăzarea

40 mii lei de la Editura Harghita

120 mii lei de le Editura Hargita Nepe

Deci astfel se compune această parte.

Sunt două amendamente de fond în cadrul unuia se pune la loc Programul cu cultele religioase. Comunicarea dintre cele două direcții nu a fost ceea mai coerentă. A fost comunicată cultelor sumele care se vor aloca, diminuarea de 10% ar face necredibil întregul program, din acest motiv se repune suma cu care inițial s-ar fi dorit diminuarea. Astfel se va reface echilibrul. Cealaltă modificare fundamentală se referă la Centrul din Lăzarea, se diminuează bugetul alocat funcționării Consiliului Județean și se alocă la Centrul Cultural Lăzarea.

Pentru pregătirea, adoptarea bugetului s-au ținut foarte multe consultări în cele două luni anterioare, au fost foarte multe negocieri, discuții au fost pornite mai multe variante. Își  exprimă încrederea că prin contribuția guvernării UDMR, sursele de finanțare care lipsesc vor venii, în primul rând se gândește la  sistemul social de protecție a copilului, pentru că au acoperire până în luna octombrie, pe de altă parte linia de credit curentă de 11 milioane lei pentru care solicită reprezentanților de la guvernare pentru a îi ajuta, pentru a aproba și a nu fi puse în pericol investițiile pe care nu au reușit să le rezolve. Asta înseamnă că pană în septembrie, octombrie trebuie să continue să se gândească dacă nu se vor găsii aceste surse de finanțare.

Mulțumește tuturor pentru că au ajutat la elaborarea acestui buget de venituri și cheltuieli, au fost certuri, au fost neînțelegeri, unii au crezut că acum e momentul pentru a se instigă unul împotriva celuilalt. Obișnuiește să spună că uneori și orientarea către umbre are efect, trebuie eliberată tensiunea  acumulată, din acest punct de vedere nu îi pare rău de nimic, nu a rămas cu aspecte negative privind activitatea din ultimele două luni. Un lucru este sigur, acum toată lumea a înțeles mecanismul bugetului de venituri și cheltuieli, chiar și cei care anterior nu l-au înțeles foarte bine. Presa, primarii, oricine, orice întrebare din partea celor afectați a primit răspuns. S-au afișat poarte multe informații pe pagina Consiliului Județean.

Predă cuvântul celor care au ceva de adăugat, comentat cu privire la buget în general.

Cei prezenți să ridice mâna, iar ceilalți o pot semnala în camera chat.

Dacă nu sunt, se poate începe votul.

Se poate afișa art. 1

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că domnul vicepreședinte a semnalat că în primul rând trebuie votate cele două amendamente de fond.

Roagă afișarea acestora.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond al președintelui nr. 94273/2022 completat prin amendamentul de fond nr. 94305/2022 referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba spune că după cum vede, până acum domnul consilier județean Rákossy Botond-József este împotrivă.

Nu știe dacă Cancelaria mai vede pe cineva care a votat împotrivă.

Deci poate spune că cu un vot împotrivă este adoptat amendamentul de fond.

Roagă să se scrie că Rákossy Botond-József este împotrivă.

Domnul consilier județean Csillag Peter votează la Szentes Antal, dar este în ordine.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond al vicepreședintelui Barti Tihamer nr. 94297/2022 referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba pană acum nu a văzut voturi împotrivă. Se adresează cancelariei de a semnala dacă sunt.

 O întreabă pe doamna secretar general al județului dacă poate spune că sunt doar voturi da.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului specifică că este și un vot împotrivă.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cine este, pentru procesul verbal. A fost o solicitare de la juriști, conform căreia în cazul voturilor exprimate în zoom  să se specifice mai detaliat, pentru a se putea întocmi procesul verbal.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că este domnul Rákossy Botond-József.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu,

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se poate afișa articolul 1

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Spune că a văzut și o abținere

Menționează, că a cerut doamnei secretar general de a se cumpăra un software prin care să fie mult mai vizibil. De exemlu cel utilizat la Comisia Regiunilor,  acela este foarte corect, nu ai cum să votezi eronat. Sunt taste, e mult mai simplu de participat la ședințele online.

Vede un vot împotrivă Rákossy Botond-József.

Întreabă dacă mai este cineva care se abține.

Tőkés Lehel se abține.

Întreaba dacă mai este și altcineva.

Nagy Mária se abține

Lőrincz Árpád se abține.

Deci se poate încheia votul astfel: Rákossy Botond-József împotrivă, Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, Nagy Mária Terézia s-au abținut.

O întreabă pe doamna secretar general al județului dacă este în regulă așa.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă a văzut bine, domnul Rákossy este împotrivă, Tőkés Lehel se abține.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine că mai sunt trei abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cine sunt

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că Györgyi Atilla, Nagy Mária Terézia și Lőrincz Árpád.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă este vreo schimbare, dacă se abțin aceiași trei colegi.

Se corectează că sunt patru, conform celor spuse de colegi, Tőkés, Lőrincz, Györgyi, Nagy Mária Terézia se abțin.

Domnul Rákossy este împotrivă.

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a văzut că Tőkés, Nagy Mária, Györgyi Attila se abțin.

Întreaba dacă mai este cineva

Lőrincz Árpád 4 abțineri

Se adresează colegilor care se abțin. Dacă doresc să o facă la fel la toate articolele, să semnaleze în acest caz nu trebuie să se oprească la fiecare articol în parte. O pot semnala și în chat room.

Ok, atunci să nu o facă.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Tőkés Lehel, Nagy Mária, Lőrincz Árpád, Györgyi Attila se abțin.

Sunt 4 abțineri.

Nu au fost voturi împotrivă.

Se adresează doamnei secretar general cu întrebarea că dacă colegii au scris că se vor abține de fiecare dată, este ok sau trebuie numărat de fiecare dată.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde ca să se numere de fiecare dată, pentru că se votează pe articole.

Domnul președinte Borboly Csaba repetă că Lőrincz, Tőkés Lehel, Nagy Mária, Györgyi Attila se abțin.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Lőrincz se abține, Rákossy Botond este împotrivă, Nagy Mária se abține,Tőkés Lehel se abține, Györgyi Attila se abține.

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Nagy Mária, Tőkés Lehel, Györgyi Attila, se abțin, Rákossy Botond împotrivă.

Se poate trece la articolul 8

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se schimbă regulile jocului, va menționa persoanele care sunt împotrivă, se abțin, dacă greșește colegii sunt rugați să intervină și să o semnaleze.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Györgyi Attila, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Lőrincz  se abțin, Rákossy Botond împotrivă.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Györgyi Attila, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Lőrincz  se abțin, Rákossy Botond împotrivă

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Györgyi Attila

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Tőkés Lehel, Györgyi Attila, Lőrincz Árpád, și Nagy Mária.

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Györgyi Attila.

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Györgyi Attila

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Györgyi Attila, Lőrincz Árpád, Nagy Mária și Tőkés Lehel,

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Györgyi Attila, Tőkés Lehel, Nagy Mária și Lőrincz Árpád,  

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Tőkés Lehel, Nagy Mária, Györgyi Attila, și Lőrincz Árpád,  

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, Nagy Mária, și Györgyi Attila

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 18 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Nagy Mária, Lőrincz Árpád, Tőkés Lehel, și Györgyi Attila

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 19 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este împotrivă Rákossy Botond, se abține Nagy Mária, Lőrincz Árpád, Györgyi Attila, și  Tőkés Lehel.

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 20 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este impotrivă Rákossy Botond, se abține Nagy Mária, Tőkés Lehel, Györgyi Attila și Lőrincz Árpád,  

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Doamna consilier județean Nagy Mária Terézia intervine cu o precizare că ar aprecia dacă și-ar auzii numele atunci când și-a exprimat deja votul.

Domnul președinte Borboly Csaba nu ințelege ce s-a întâmplat, cere ajutorul doamnei secretar general al județului.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului întreabă la care articol este problema

Doamna consilier județean Nagy Mária Terézia răspunde că problema nu este cu votul, ci cu faptul că numele ei a fost anunțat înainte de ași exprima votul indiferent de aceasta. Rugămintea ei este de a se urmării dacă a fost sau nu deja exprimat.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că el a solicitat să se anunțe dacă greșește. Colegii din diferitele colțuri ale județului au venit la Ciceu pentru a onora cu prezența Consiliul Local Ciceu. Pentru a putea participa și dânșii la ședință se votează și prin Zoom. Ar fi putut face și ca cei prezenți votează ceilalți sunt absenți nemotivat. Dar nu a făcut acest lucru. Rugămintea lui este ca cel puțin să îl ajute, ca să se poate înainta operativ. Telefoanele unora imediat se descarcă, pentru că nu se află acasă și între timp îți încarcă telefoanele și votează ci se află la Ciceu în căminul cutural, mulțumește primarului de inivitație. Domnul Csillag a votat la domnul vicepreședinte ,toate pozitiv.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este împotrivă Rákossy Botond, se abține Lőrincz Árpád, Nagy Mária, Tőkés Lehel și Györgyi Attila

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot prelungirea contractului de închiriere a biroului din Gheorgheni.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este împotrivă Rákossy Botond. Asta este tot ce a văzut. Se adresează doamnei secretar general al județului dacă a văzut și altceva.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului confirmă că este așa.

 Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a trebuit să se grăbească pentru că mâine începe și trebuie adoptat înainte. Se finanțează cu suma de 70.000 lei concursul TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC.

El nu a văzut  voturi împotrivă sau abțineri. Se adresează celor care sunt în fața laptopului să îl ajute.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este un vot în unanimitate, mulțumește.

 Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2022

 Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează modificarea hotărâri privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2022.

Supune la vot proiectul.

Menționează că dacă are cineva ceva de adăugat o poate face în chat room sau poate porni microfonul.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  nu a văzut dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Sunt și abțineri.

S-au abținut Rákossy Botond, Györgyi Attila, Tőkes Lehel, Nagy Mária

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP)

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului director Cilip Árpád cu rugămintea de a se încadra într-un minut, pentru că sunt colegi ai căror telefoane se descarcă.

Domnul director Cilip Árpád salută cu drag pe toată lumea. Este un proiect comun cu Consiliul județean

Domnul președinte Borboly Csaba intervine cu precizarea că este și traducere.

Domnul director Cilip Árpád spune că este un proiect comun cu Consiliul Județean, Direcția programe cu care au câștigat un proiect privind popularizarea politicii agrare. Vestea bună este că Agenția de Dezvoltare Județeană a încheiat cu succes anul 2021-2022, din acest motiv în anunțul din 2022 au avut prioritate. Au avut un punct în plus. Și-ar dori ca valorificarea online, publicarea online a produselor secuiești, logistica producătorilor, calcularea studiilor și realizarea acestora. În pandemie s-a văzut cât de greu a fost livrarea la domiciliu a produselor secuiești, cu câte probleme s –au confruntat. E un proiect care dă posibilitatea de a depăși problemele. Pe scurt, domnule președinte. Proiectul e pentru construirea, pornirea mărcii produsului secuiesc.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, deci ceea ce le-a spus lui și domnului vicepreședinte pe scări el a reținut că aplicația va fi conectată cu pagina web și se va putea valorifica online. Întreabă dacă așa este.

Domnul director Cilip Árpád confirmă că da, așa e. Deci valorificare online fără aplicație nu există, iar aplicația poate funcționa doar dacă e compatibilă cu pagina web szekelytermek.ro, iar construirea ambelor este posibilă din acest proiect.

Domnul președinte Borboly Csaba, ok, dacă nu sunt întrebări cine nu a votat încă a poate face.

Rezultatul votului: 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale: Orașul Bălan, Comuna Ciucsângeorgiu, Comuna Corund, Comuna Cozmeni, Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Dealu, Comuna Leliceni, Comuna Lueta, Comuna Lupeni, Comuna Mărtiniș, Comuna Remetea, Comuna Sărmaș, Comuna Sâncrăieni, Comuna Șimonești,Municipiul Toplița, Comuna Tușnad, Comuna Ulieș, Comuna Vărșag, Orașul Vlăhița, Comuna Voșlăbeni a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează cauza echipamentelor rutiere, este vorba despre localitățile unde se află drum județean și există zone periculoase, se asociază și le predau echipamente, este vorba despre 20 de localități. În hotărârea anterioară se aflau și Joseni, Corbu dar acestea încă nu au adoptat hotărârea proprie, cu ele se va încheia contract ulterior. Acum ar dori să se dea drumul la acele 20, dacă și dânșii sunt de acord. Se dau grupurilor de pompieri voluntari diferite echipamente privind producerea de curent electric, generator curent electric, utilaje de tăiere, frânghie de sârmă, drujbă, compresoare, mașinile de pompieri să fie mai rapide, pentru a se deplasa cu 5 minute mai rapid.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Corund asupra cotei-părți de 82 % din linia electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Electrificarea Cătunului Vadasmező, comuna Corund” (etapa I și etapa II) judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Corund

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că primul mic program de electrificare a fost în cătunul Vadasmező, 82%  al echipamentelor este al Județului Harghita acest drept se transmite, consiliului local, pentru a fi administrat de aceștia 100%. Supune la vot proiectul de hotărâre. Este un vot de 2/3.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a văzut și abținere. Întreabă dacă cineva a văzut cine este

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine și precizează că este vorba despre domnul consilier județean Rákossy Botond.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că domnul Rákossy Botond nu dorește să își folosească dreptul de a vota Da sau Nu pentru ca cablurile electrice să ajungă în proprietatea comunei Corund.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că sunt câteva procese verbale.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

                

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează 31 martie 2021.

 A văzut că parcă domnul consilier județean Rákossy se abține.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine și precizează că este 13 decembrie

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă că este afișat 13 decembrie

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că este vorba despre 13 decembrie 2021

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie  2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 decembrie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se poate vota.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 mai  2022

Domnul președinte Borboly Csaba urmează 5 mai, se poate afișa.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Domnul consilier județean Szentes Antal intervine că punctul 15 s-a omis.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se va revenii.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului precizează că este vorba despre punctul 15

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie  2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că este punctul 15. Se poate vota.

A văzut o abținere.

Se pare că au fost abțineri pe parcurs.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba se poate vota.

Între timp Szentes Antal cere cuvântul

Dă cuvântul domnului Szentes Antal

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul consilier județean Szentes Antal preia cuvântul.

Mulțumește domnului președinte. Salută pe toată lumea, mulțumește că au venit la această ședință a consiliului județean, respectiv că s-au conectat și de departe. Și în anii precedenți au încercat finanțarea comunității, a consiliului local din Ciceu și acum se desfășoară unele proiecte din fonduri europene, unde este necesar aport propriu sau sunt ultimele decontări, plăți efectuate la termen. Crede că această finanțare care se votează va fi benefică bugetului comunei și speră că se va reușii finalizarea la termen a  acestor proiecte. Deci roagă pe toată lumea de a susține acest proiect. De asemenea se folosește de ocazie de a preciza că în zona Ciuc mai sunt câteva localități, printre care Mihăileni care a solicitat/va solicita finanțarea. Cere ca și acestea să fie luate în considerare și de a ajunge pe ordinea de zi. Mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că din toate regiunile sunt în așteptare hotărâri. Își exprimă speranța că vor fi la următoarele ședințe și…

Se adresează doamnei secretar general al județului cu întrebarea dacă au fost abțineri sau voturi împotrivă.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului precizează că toată lumea a votat cu Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este un vot în unanimitate.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează lista cu sprijinul financiar alocat cultelor religioase. Nu știe a fost voia lui Dumnezeu sau..

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine cu o clarificare urmează punctul 18 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă care este

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că Csomad Balvanyos

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei HR 09 CEC, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos” pe o perioadă de 5 ani

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se predă autoutilitara către ADI, pentru câteva luni îi va ajuta și pe cei de la Poliția Locală, până când orașul reușește să finalizeze cumpărarea.

Supune la vot proiectul.

Între timp, până se desfășoară votul continuă cu programul cultelor religioase

Rezultatul votului: 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege

Domnul președinte Borboly Csaba spune așa cum a spus deja, lucrurile au evoluat în așa fel încât diminuarea de 10% nu a putut fi realizată. Programul va rămâne așa cum a fost aprobat la începutul anului. Cultele religioase așteaptă foarte tare aceste surse de finanțare. Se pot face betonări, construii drumuri dar dacă nu există o comunitate, o atenție față unul către celălalt, atenție, dragoste față de semeni într-o localitate atunci  este mult mai grea utilitatea acestor investiții. Au fost tratative cu toate cultele, chiar de mai multe ori. Pentru întârzierea de aproape două luni au fost întrebați dacă este în regulă pentru ei. Dat fiind faptul că sumele trebuie alocate pentru plata lucrărilor de vară, sumele aferente cultelor se vor aloca doar în ultimul  trimestru, au fost întrebați dacă este în regulă și acest lucru. Este o listă în care dacă au fost mișcări între culte atunci… vine cu un exemplu: cei de la Bisericani au renunțat în favoarea celor de la Morăreni. Au semnalat faptul că suma de 8.000 lei nu o poate utiliza să se treacă în favoarea Morăreni. Nu știe dacă acest lucru a fost introdus în hotărâre. Se adresează inițiatorilor.

Primește răspunsul că da, este introdus.

Domnul președinte Borboly Csaba continuă și spune  că a mai renunțat și biserica reformată de la Cobătești în favoarea bisericii reformate de la Corund.

Întreabă dacă mai sunt și alte propuneri de modificare din partea cultelor, care nu sunt cuprinse în proiect.

Supune la vot.

Doamna directoare Zonda Erika răspunde că sunt cuprinse toate modificările despre care au cunoștință.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine pentru că domnul consilier județean Márton Csaba a depus o propunere de modificare. Aceasta ar trebui adoptată separat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot modificarea propusă de Márton Csaba

Rezultatul votului: 21 Da

Întreabă dacă mai sunt și alte propuneri

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că este doar atât.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre.

Rákossy Botond este împotrivă, restul sunt Da

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 230/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile/apartamente situate în localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în domeniul privat al Județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba precizează cu urmează ultimul punct. Instituția Prefectului a solicitat o propoziție la procedura de licitație.

Se poate afișa proiectul.

Supune la vot.

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează colegilor care lucrează lângă el daca are ceva de comunicat. A uitat și săptămâna precedentă.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a luat parte la Festivalul „Székely fesztival” din Budapesta în data de 24 iunie, unde au avut loc mai multe discuții, respectiv au luat parte 78 de producători din județul Harghita. Aceștia au reușit să valorifice foarte frumos. Primarul din Bălan la rugat să discute cu Primarul din Kőbánya Kispest. Acolo sunt cei mai mulți investitori din Budapesta în domeniul lor. Va exista o continuare, cum s-ar putea stabilii unii dintre ei în zona Ciucului de Sus. A discutat cu domnul ministru Varga Mihály, cu prefectul Bányai Gabor, cu domnul parlamentar Zsigmond Barna

A mai fost în județul Vas. Au un proiect împreună prin finanțarea Ministerului Agricol.

A mai fost un seminar comun cu privire la produsele locale, respectiv au fost formulate proiecte noi pentru valorificarea produselor locale, respectiv discuții legate de  protecția împotriva dezastrelor naturale, calamităti și cu privire la colaborarea eficientă în domeniul turismului.

Pe plan cultural, cu directorul teatrului de acolo, aceștia s-au angajat cu privire la orientarea teatrului din Gheorgheni pe anul următor respectiv alte programe prin care se poate înfăptui colaborarea teatrelor. Și ei vin aici, și noi îi vom primii.

Acestea sunt înștiințările.

Dacă cineva mai are ceva.

Mulțumește în primul rând colegilor care au venit la Ciceu, cei care s-au conectat și în cadrul concediului prin zoom, le mulțumește și lor și pentru încheiere dă cuvântul domnului primar.

 

Domnul primar al comunei Ciceu Péter Lukács mulțumește. Crede că pentru Ciceu a fost un vot decisiv, la început a fost captivant cine cum va vota. Mulțumește consilierilor județeni și domnului președinte, pentru Szentes Antal pentru colaborare, pentru domnii vicepreședinți, în general pentru toată lumea. La început a uitat să precizeze că sunt în casa de cultură care în urmă cu doi ani a fost finanțată cu o sumă considerabilă de Consiliul Județean. Au completat o finanțare U.E. unde podeau, lambriurile mărirea scenei au fost finanțate de Consiliul Județean. Au discutat cu domnul președinte că următorul pas ar fi parcul, dar acum nu doresc să atragă totul acolo. În general fiecare are problemele proprii, sursele de finanțare sunt limitate. Dorește tuturor spor la treabă.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește tuturor pentru prezență, o după masă plăcuta. La revedere.

Domnul Csillag Peter a cerut cuvântul dar nu s-a mai auzit .

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 august 2022, cu număr de înregistrare  nr.  97447/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 17 ianuarie  2023

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                  

                                                                                                      

 

 Director executiv

   Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter