JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  17 decembrie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 17 decembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1325/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád cere cuvântul și spune că a trecut în neființă un fost coleg consilier județean și să păstreze un moment de reculegere în memoria lui

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 17 decembrie 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audioconferință.

                       

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că majoritatea consilierilor sunt prezenți. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că ordinea de zi a fost retrimis dimineața, la ora 8.00,  sunt câteva puncte  care vor fi luate în față, sunt câteva puncte care au fost adăugate pe ordinea de zi după aceea, dar este sfârșit de an, consideră că este important să fie votate în această ședință. Sunt în total 22 de puncte  (de la punctul 40-până la punct 62) care au fost adăugate pe ordinea de zi, dintre care 12 puncte se referă la cota de 6 % și 10 puncte, sunt documentații care tocmai au sosit, sunt cotizații, investiții, iar unele sunt solicitate de către Direcția finanțelor publice, așa că ar fi bine dacă ar fi votate în ședință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi renumerotat:

PROPUNERE APROBARE ORDINE DE ZI:

 1. Punctele 40 – 62 (suplimentul la proiectul ordinii de zi) să fie introduse pe ordinea de zi
 1. Punctul nr. 26 administratorul la HONLINE să fie scos de pe ordinea de zi si sa fie introdus pe proiectul ordinii de zi la ședința de luni 20 decembrie 2021 – Vot secret
 1. Bugetul (punctul 60), repartizările (punctele 47-59), Cererea de credite nr. 5 (punctul 20)

Cererea de credite nr. 6 (punctul 38) și Sprijinul financiar la cultele religioase (punctul 9) să fie primele puncte de pe ordinea de zi a Ședinței

În total vor fi 61 puncte pe ordinea de zi

PROIECTUL ORDINII DE ZI RENUMEROTAT

ROMANIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 17 decembrie 2021

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 5 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr.6 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2022 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2, adică statului de funcţii şi Anexei nr. 3, adică organigramei Editurii Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 281/2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale “Szent Anna” Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști, pentru anul fiscal 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2022 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completare Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2016 privind asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 184/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării , având ca obiect „Lucrări de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, Km 2+500 – 5+000”, către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174B, având ca obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, podeț km 1+600 și km 2+200, deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Plombarea cu mixtura stocabilă rece” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2021-2022 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.I.Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului intravilan, în suprafață de 770 mp, situat în localitatea Porumbenii Mari, județul Harghita, înscris în CF nr. 51460

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a județului Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2022

Inițiator : Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată în cadrul firmei Laserdigital SRL și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc , înscris în CF nr. 50131, în două corpuri funciare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,, Youth moving” – „Tineretul în acțiune”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre a Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 380/2021 privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 206/2021 privind participarea cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 164/2021 privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”MODERNIZARE CANTON HOMOROD BĂI”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare DJ 123C, km 1+856 – 7+000, ieșire sat Hosasău

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 martie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 iulie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba: primul punct de pe ordinea de zi este rectificarea bugetului.  O veste bună și o veste rea. Vestea bună este că au fost construite multe drumuri în acest an, poate niciodată nu au fost construite atâtea drumuri ca în acest an și au fost începute o mulțime de lucrări. Sunt peste 50 de puncte de lucru prin județ, drumuri  în construcție. A sperat foarte mult că va fi lansat un program guvernamental,  ca programul ”Anghel Saligny” și vor putea mutate aceste investiții acolo până la sfârșitul anului, dar, din păcate, nu s-a întâmplat. De asemenea, a sperat că România va putea să pornească proiectele cu banii europeni pentru perioada 2021-2027, care este Programul Operațional Regional, dar nici asta nu s-a întâmplat. Acest fapt nu se știa acum 2 ani că programul european care ar fi trebuit să înceapă în anul 2021  nu va porni. Nu era indicat să se aștepte, mai ales cu atâta incertitudine. A considerat de aceea că este important să se înceapă construcția de drumuri care să facă legătura între regiuni și județe, iar acum dezavantajul este că trebuie plătite facturile. Iar motivul pentru care bugetul este atât de lung este că au fost adunate toate fondurile pentru a plăti facturile care trebuie plătite, așa că trebuie luate împrumuturi și așa vor exista facturi neplătite. Din păcate nu a reușit să-i convingă pe toți colegii că, dacă există fonduri guvernamentale atunci drumurile județene ar trebui să fie o prioritate absolută pentru cele două hotărâri de guvern din fondul de rezervă, așa că probabil că în ședința de guvern va fi o subvenție de 5,7 milioane de lei, dar nu va fi suficient, va trebui luate împrumuturi și vor fi în continuare facturi neplătite. Salută primarul din Sândominic, ședința de consiliu se ține de la Sândominic . Bugetul consiliului județean este caracterizată prin modificări la construcția de drumuri și transferuri interne.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 17 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba: poate s-a văzut pe lista de investiții că sunt mai multe investiții care nu au fost finalizate și l-a rugat pe colegi să spună de ce. Tipice sunt investițiile precum cea de la Băile Homorod, unde s-a început într-o direcție și, când documentația a fost gata, populația locală a cerut ca stația de epurare să fie mutată din locul în care se afla, iar acum este așteptat de la Căpâlnița terenul pentru a-l putea muta. Alt caz ar fi forările de la lacul Sfânta Ana, rezolvarea apei uzate din munții Harghita de la Mădăraș, investiții care sunt de obicei blocate de o cauză externă. Niciuna dintre aceste investiții nu va fi abandonată și vor fi planificate din nou anul viitor.

Comuna Sândominic a lucrat inteligent pentru că Întreprinderea minieră Bălan avea datorii către comună și au reușit să obțină clădirea-sediul companiei miniere, și a venit ideea de a crea un centru de pregătire a pompierilor la poalele Pietrei Singuratice și atunci au trecut variantele pe un flipchart pentru a vedea ce se poate face. Aceasta a fost una dintre cele două variante. Se merge cu două proiecte, unul este la localitatea Lueta la marginea localității Vlăhița unde ar urma să fie amenajat pista de antrenament cu structuri speciale, acesta ar fi unul dintre proiecte și celălalt este un proiect prin care ar urma să fie un pic detașați pentru câteva zile de pregătire intensivă pentru pompierii voluntari și atunci domnul primar a propus să fie o asociere în acest sens. În cadrul ședinței acest parteneriat este pe ordinea de zi.

Domnul primar Karda Róbert salută pe cei prezenți. Pe scurt vrea doar să mulțumească foarte mult pentru sprijinul acordat în anul 2021 comunei Sândominic, atât financiar cât și în alte domenii și spune că se bazează pe sprijinul consiliului județean și în anii următori și speră, de asemenea, că vor exista oportunități  și vor putea face un pas înainte în ceea ce privește centrul de pregătire a pompierilor în privința finanțării, astfel încât să găsească o sursă de finanțare pentru renovarea clădirii. Crede că nu se vor mai întâlni în acest an, așa că urează Crăciun fericit și un An Nou Fericit.

Se derulează festivitatea în câteva minute

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește echipei ADI Dezvoltare Rurală pentru că au reușit să realizeze acest program în ciuda situației existente și 1300 de copii au, reușit să producă alimente sănătoase, este un rezultat foarte bun.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba: în ceea ce privește cota de 6 %, afirmă că nu a avut ocazia să se consulte cu fracțiunile separat și a rugat pe toată lumea, dacă există o problemă cu vreuna dintre sume, să-l anunțe sau depună ca amendament. Tocmai a aflat că, dacă nu trece prin sistemul finanțelor cota de 6%, acesta se va pierde. Această sumă a fost împărțit în mod egal, pentru că a fost colectat mai mult impozit pe venit și de aceea este o sumă de aproximativ 1,7 milioane. Serviciul de administrație publică locală coordonează activitățile în ceea ce privește activitățile legate de Gălăuțaș și roagă pe doamna director adjunct să-facă o informare, pentru că este o propunere pentru Gălăuțaș  în sumă de 100.000 de lei.

Doamna director general adjunct Kinda Jolán salută pe toată lumea – în câteva puncte a rezumat progresele. Luni a fost trimis o adresă la Instituția Prefectului prin care s-a cerut ca Comisia de evaluare a pagubelor să meargă urgent la fața locului, acest lucru s-a și întâmplat. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost la fața locului, între timp s-a cerut unui proiectant să întocmească un deviz pentru a evalua valoarea pagubelor și a reabilitării. În acest caz, se poate trimite propunerea pentru hotărâre de guvern pentru sprijin. În acest sens, d-na Arhitect Șef Fülöp Otilia ține legătura cu ISU și ISC, speră că se va rezolva cât mai repede. În afară de asta, a fost pornit un studiu de piață în zonă pentru a afla care sunt firmele care pot asigura mese zilnice pentru persoanele afectate, este vorba de 15 persoane și 3 mese pe zi. Nu a fost lansată încă procedura de achiziție publică și așa a înțeles că va avea loc o consultare pe această temă. Consiliul județean, prin aparatul propriu a lansat un apel pentru donații. Donațiile vor fi direcționate către victime și au fost pregătite materiale care vor fi trimise d-lui primar, ca în acest caz comunitățile locale cum pot să ajute, ce oportunități ar fi pentru strângere de donații pentru că există experiență la nivel de județ, au fost multe astfel de cazuri și de obicei comunitățile locale ajută. Pentru victimele care și-au pierdut documentele personale, evidența persoanelor din Toplița a oferit, la începutul săptămânii, ajutor pentru refacerea documentelor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba: asta este situația din Gălăuțaș iar, după ședință, va avea loc o ședință online în comun cu Primăria Gălăuțaș pentru a  se vedea cum pot folosi suma 100 000 de lei. A discutat și cu domnul prefect și au convenit că trebuie găsit o formă legală pentru acest lucru.

 

Domnul consilier județean Costin Hîrlav mulțumește pentru solidaritatea față de cei din Gălăuțaș, cele 11 persoane afectate de incendiu. Din câte știe din bugetul primăriei săptămâna aceasta până duminică, persoanelor sinistrate o firmă de catering le asigură mâncarea, dar dacă de luni se poate consiliul județean să intervină și să aibă în continuare 3 mese pe zi, dacă se poate ?

Domnul președinte Borboly Csaba: despre acest proiect se votează și a solicitat Direcției economice că după ședință, în cadrul unei întâlniri organizate pe platforma  zoom în comun cu cei din Primăria Gălăuțaș prin intermediul căruia vor avea loc discuții pentru derularea acestui program, ca începând de luni să poată să asigure în continuare tot ce este nevoie.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este singura comună care are în proprietate un fel de pensiune, un spațiu de cazare și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune ca aici este Căminul cultural, supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că aici sunt facturi neachitate și unele programe și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că la Liceul Fogarasi Mihály se vor începe cursurile în sistem dual, instalator apă canalizare și de gaze, pe care a solicitat și Asociația Arbor și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt multe facturi neachitate, altă propunere nu a fost și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici se referă la bucătăria comunală, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este Drumul comunal DC 32 și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este trotuarul care s-a realizat prin parteneriat cu Județul Harghita, supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că aici este sistemul de supraveghere, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că aici sunt multe facturi neachitate, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că aici este școala și trotuarul și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici sunt probleme cu trotuarul și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 5 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Domnul director general Bicăjanu Vasile această cerere este pentru drumurile județene DJ 123, DJ 127 Multipland  și, DJ134 drumurile  Mures  din cei  2.300.000 lei respectiv investițiile la care lucrează firma din Italia.

Domnul președinte Borboly Csaba: având în vedere că programele europene și programele naționale încă nu sunt în derulare, trebuie luat o decizie, o decizie matură. Dacă vor fi oprite investițiile și se așteaptă până când vor fi aceste programe, atunci este posibil ca prețul să crească puternic, în jur de 40-50% față de ce a fost acum un an – doi ani, sau se optează pentru credit. Așadar în cazul creditului pot fi exprimate opiniile. Oprirea dezvoltării, investiților, dacă tronsonul Ditrău-Tulgheș este important sau nu, este important construirea acelui drum sau nu, dar este drumul 136B Inlăceni, construcția drumului Șiclod, este important sau nu este important. Sau, în același mod, drumul 123 către Valea Uzului. Trebuie o decizie pentru toate cele trei cereri de tragere din contractul de credit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 5 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Rezultatul votului: 20 Da, 6 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr.6 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr.6 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari

Domnul președinte Borboly Csaba: comuna Sândominic a început cu studiul de fezabilitate al centrului de pompieri din Bălan, Consiliul județean continuă cu planul tehnic, planul de execuție și încearcă să vadă dacă pot obține niște programe pentru a vedea dacă se poate începe construcția în această săptămâna și apoi în cadrul unui proiect.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2022 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2022 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2, adică statului de funcţii şi Anexei nr. 3, adică organigramei Editurii Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 281/2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2, adică statului de funcţii şi Anexei nr. 3, adică organigramei Editurii Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 281/2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale “Szent Anna” Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale “Szent Anna” Miercurea Ciuc,  în anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Domnul manager public Incze Csongor: despre acest proiect a fost deja discutat la ședința anterioară, este vorba de aprobarea caietului de sarcini pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea. Motivul modificării față de aprobarea anterioară este că între timp prețurile la vectorii energetici au crescut foarte mult, așa că au fost recalculate costurile de operare și a reieșit că la noile prețuri la combustibil și energie electrică, costurile de operare ale acestui depozit vor crește cu 600.000 de lei pe an, deci, pe cei 5 ani pentru care se vrea licitația, acest fapt va însemna o creștere totală de 3.000.000 lei și solicită aprobarea consiliului pentru această modificare, astfel încât licitația să fie cu costuri de operare realiste, astfel încât viitorul operator să nu fie în situația de a nu mai putea opera întregul sistem după un an din cauza creșterii prețurilor.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă care este situația la Remetea acum? Au existat probleme acolo, dacă s-a reușit să descopere cauza? și cum e situația cu licitația?

Domnul manager public Incze Csongor: în ultimele luni a fost evaluat, împreună cu firme specializate, în ce stare sunt utilajele, echipamentele, mașinile la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea. De asemenea, au trimis oferte de preț pentru a vedea care sunt costurile serviciilor pentru o demarare în siguranță și există două probleme foarte importante pe care le abordează acum în Remetea și vor să le rezolva înainte de a scoate la licitație. Unul dintre ele este repararea sistemului de stingere a incendiilor, pentru că ceea ce s-a întâmplat este că motoarele și tehnologia computerizată, care operează sistemul, se află într-un bazin subteran de beton și în timp, după cum s-a dovedit când au făcut inspecțiile, s-a umplut cu apă, motoarele au fost distruse, a trebuit cumpărate motoare noi. S-a umplut cu apă din cauza că, deși exista o supapă automată pentru a evacua apa, deoarece exista posibilitatea să se umple cu apă, nu a existat cablu cu 2 fire la această supapă automată pentru împământare. Trebuie un cablu cu 3 fire  și 20V pentru a porni supapa și pentru a evacua apa. Echipamentele care se aflau în acest buncăr s-au stricat și  trebuiau reparate. Contractul a fost semnat și cele mai multe vor fi reparate în acest an. Înainte de a începe aceste lucrări, trebuie obținută autorizația de securitate la incendiu ca o condiție pentru obținerea autorizației de mediu, pentru că dacă nu este această autorizație, autorizația de mediu nu va fi transcrisă pe numele viitorului prestator de servicii, chiar dacă a fost obținută cu multă migală. În plus, un alt lucru foarte important care trebuie îmbunătățit situația bazinelor de stocare a apei de levigat la care și în prezent lucrează colegii. Crede că aceasta este cea mai gravă problemă pe care au reușit să o descopere, slavă Domnului, pentru că s-a constatat că una dintre piscine are o scurgere. Aceasta este o problemă în sensul că, dacă nu s-ar fi observat acest lucru și întregul sistem era pornit și ar fi început să stocheze acest levigat în  bazin, ar fi putut să se scurgă prin el și să otrăvească solul și râul din apropiere și era să provoace un dezastru ecologic minor. Din fericire, au reușit să observe acest lucru și s-au ocupat în ultima lună și jumătate cu curățarea acestor două bazine, pompând 12.000 m³ de apă din aceste bazine și apoi curățând noroiul, animalele moarte și alte deșeuri de pe fundul lor. Trebuie știut faptul că aceste bazine sunt uriașe și este o folie de 2,2 mm grosime care acoperă aceste bazine, nu se poate intra în ele cu utilaje mari. Au fost curățate cu remorci mici, cu forțe manuale, cu lopeți. acum unul dintre bazine este complet curățat, au fost identificate 2 găuri, iar cel de-al doilea bazin va fi curățat (chiar în ziua ședinței), speră că vremea va permite, cel mult săptămâna viitoare. Deja firma care se ocupă de întreținerea acestor bazine a venit la fața locului și imediat ce se termină curățarea celui de-al doilea bazin vor veni din nou și au convenit să scaneze restul bazinului cu un laser pentru a vedea dacă mai sunt și alte găuri în afară de cele descoperite – și atunci când vor face aceste reparații vor da un certificat că bazinele sunt în regulă și  pot fi folosite. În momentul în care vor primi acest certificat sugerează să pornească licitația, dar aceste reparații să fie făcute până atunci încât să nu apară complicații mai târziu.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă deteriorat-o cineva după construire sau este o eroare de construcție?

Domnul manager public Incze Csongor: gaura nu se află la suduri, de exemplu, ci pur și simplu într-un punct central, iar experții spun că atunci când a fost făcută construcția, trebuie să fi deteriorat această folie cu un utilaj care ar fi putut să o folosească pentru a-l întinde. Când au venit specialiștii care au făcut sudura-lipirea, de fapt cei care au întins aceste folii au spus că își amintesc că ei au fost cei care au executat această lucrare și-au amintit că într-o seară au lăsat-o pe jumătate neterminată pentru că vremea s-a înrăutățit, iar dimineața au observat că vântul a rulat folia și a aruncat-o, pe gardul din apropiere, iar aceasta ar fi putut deteriora folia. Este cert că folia a fost deteriorată la terminarea lucrărilor atunci când s-a făcut lucrarea, nu după aceea.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cum a fost posibilă preluarea acestei lucrări?

Domnul manager public Incze Csongor răspunde că nu a făcut parte din comisia de recepție.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva de la Direcția tehnică știe? Cum a fost preluat, cum a fost plătit, această investiție din fonduri europene că era cu fisură totul. Întreabă dacă cineva poate să dea un răspuns?

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că aici vine și întrebarea domnului consilier județean Rákossy Botond și anume cine este responsabil pentru motoarele stricate? Pentru tot ceea ce s-a stricat acolo în Remetea cine este responsabil ?

Domnul manager public Incze Csongor completează cele spuse, acum au sosit ofertele de preț pentru reparații, va costa aproape 1.000.000 de lei pentru a repara totul, incluzând și reparația mașinilor. Sunt 34 de camioane mari, plus buldozere, iar reparațiile la acestea și cele enumerate vor costa aproape 1.000.000 de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba: răspunde la comentariul postat în camera de chat de dl. consilier Rákossy Botond – ”va avea responsabil” – așa că, dacă membrii consiliului sunt de acord, va solicita investigarea privind situația de la Remetea și întregul proiect privind deșeurile. De ce a fost amânat atât de mult? Ce probleme au existat atunci, când și ce demersuri trebuiau realizate? Cine trebuia să o facă ?- roagă să fie consemnat în Procesul verbal al ședinței.

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă mulțumiri d-lui manager public Incze Csongor, urează spor la treabă și întreabă dacă sunt observații, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba precizează pentru domnul consilier Rácz Árpád, că după informațiile dânsului, nu a fost luată nici o decizie de către consiliul de administrație în sensul în care unii pot beneficia iar alții nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști, pentru anul fiscal 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști, pentru anul fiscal 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  acordă cuvântul domnului Máthé Attila și roagă să spună câteva cuvinte despre cota de 6%, despre impozitul pe venit care poate fi utilă pentru conducerea Consiliului Județean sau pentru cei care urmăresc pagina de socializare a Consiliului Județean.

Domnul Máthé Attila Trezorier Șef salută pe toată lumea – în ceea ce privește cota de 6%, a fost foarte bine descris de domnul președinte, este repartizată în mod egal pe județe, ceea ce favorizează județul Harghita, pentru că este sub medie națională în privința impozitului pe venit, dar este binevenit faptul că a primit o sumă mai mare decât cea prevăzută în buget. Crede că a fost un an cu rezultate, au încercat, ca trezorerie, să se organizeze în așa fel încât să funcționeze corect. Crede că comunicarea a fost bună cu consiliile locale, cu Consiliul județean, cu profesioniștii, speră să fie la fel și în anul care vine și în același timp urează d-lui președinte și consilierilor un An nou fericit.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2022 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Domnul director general Bicăjanu Vasile menționează că în fiecare an se solicită avizul favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit, (aici sunt incluși micii meseriași care sunt impozitați de finanțe)

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2022 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completare Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2016 privind asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás

Domnul președinte Borboly Csaba: se preia dezvoltarea și întreținerea cinematografului ”Csiki Mozi” și a unor instituții culturale prin ADI-ul cu care se pregătesc și în cazul Centrului de Incubare din Miercurea Ciuc, a Parcului Industrial din Ciuc, și cazul aeroportului Ciuc împreună cu municipiul Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completare Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2016 privind asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că mașinile de la ISU au fost obținute în urma proiectului comun și de aceea trebuie să fie plătit cotizația de 12.000 de lei, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba: schimbări la statul de funcții la Direcția pentru protecția copilului – a aflat o informație la nivel național despre numărul angajaților în fiecare județ în fiecare sistem de protecție a copilului și a fost mândru că în județ este un raport corespunzător între asistați și personal. În multe județe se folosește acea portiță, personal suplimentar care poate nu lucrează în sistemul de protecție a copilului ci pe alte activități. Prin urmare, atunci când vreun coleg consilier este abordat de cineva despre câți angajați sunt în alte județe trebuie  ținut cont că, din păcate, este o portiță pe care o folosesc mai multe consilii județene, și prin urmare, nu este realist nici numărul de angajați, nici „efortul” de a plăti a consiliului județean pentru diversele costuri și de aceea consideră că sistemul în județ este foarte clar, astfel încât nu există nici o persoană, din informațiile pe care le deține, care să lucreze la consiliul județean și care să fie angajată la  protecția copilului, de aceea situația de aici este puțin diferită.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian spune, că referitor la lucrările societății Întreținere Drumuri Harghita SRL este vorba despre utilajul cu care se pot sparge stâncile, unde este necesar.

Domnul președinte Borboly Csaba, menționează că la unele drumuri, precum și la drumul spre Iavardi, unde sunt și stânci, spre Bălan și Sîndominic, stâncile trebuie să fie sparte, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 184/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 184/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita  Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării , având ca obiect „Lucrări de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, Km 2+500 – 5+000”, către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba:  a amintit mai înainte – au fost stabilite prețurile și apoi, va fi însărcinat firma să lucreze la această porțiune a drumului din Lunca de Jos. Sunt o mulțime de fermieri aici și ei aduc fânul, este destul de periculos pentru că este o prăpastie, iar drumul este îngust, trebuie construit să fie practicabil. Spune că la proiectarea acestui drum, 43 de companii(inclusiv subcontractanți) au licitat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării , având ca obiect „Lucrări de terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, Km 2+500 – 5+000”, către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174B, având ca obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, podeț km 1+600 și km 2+200, deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174B, având ca obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, podeț km 1+600 și km 2+200, deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Plombarea cu mixtura stocabilă rece” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă colegii din consiliu dacă văd o groapă, să facă o fotografie cu un număr de casă, sau o descriere aproximativă unde se află între 2 sate și atunci se poate încredința firmei consiliului județean să o astupe. Asfaltul rece durează aproximativ 3 luni, dar cel puțin rezistă până la reparațiile de primăvară.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Plombarea cu mixtura stocabilă rece” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2021-2022 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2021-2022 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2021-2022

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.I.Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului intravilan, în suprafață de 770 mp, situat în localitatea Porumbenii Mari, județul Harghita, înscris în CF nr. 51460

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că Centrul a cumpărat o clădire în Porumbeni Mari și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S. I. Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului intravilan, în suprafață de 770 mp, situat în localitatea Porumbenii Mari, județul Harghita, înscris în CF nr. 51460

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a județului Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, Strategia de sport la nivel național încă nu a fost aprobat și atunci trebuie prelungit aplicarea strategiei și pe anul 2022 și  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a județului Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Domnul președinte Borboly Csaba urează bun venit d-lui  Csák László, expertul care va prezenta strategia  economică a județului, roagă pe dl. Cilip Árpád să-l prezinte în două cuvinte, iar apoi va acorda cuvântul pentru o prezentare detaliată.

Domnul Cilip Árpád, directorul Agenției de Dezvoltare Județeană salută pe cei prezenți. Agenția de Dezvoltare a pornit demersurile pentru achiziția Strategiei Economice a județului Harghita 2020-2030 în anul 2019, a fost finalizată la sfârșitul anului 2020, și au fost programate să continue consultările pe această strategie și în anul 2021. Punctul de pe ordinea de zi de astăzi a fost precedat prin dezbateri și mai multe mese rotunde economice și consultări profesionale. Mulțumește pentru sprijin pentru că  crede că această strategie a fost bine gândită și consultată la nivel regional. Mulțumește domnului director de la Planificatio S.R.L dr. Csák László pentru faptul că au reușit să lucreze împreună în ultimii doi ani.

Domnul director Csák László salută pe toată lumea. Are intenția de a spune câteva cuvinte despre Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita. În primul rând, așa cum a spus dl. Cilip Árpád, acest proces a început în anul 2019. Au lucrat împreună cu Consiliul județean și la cererea Consiliului județean la liniile directoare de dezvoltare pentru județ până în anul 2030. În acest context, au avut loc  întâlniri cu instituțiile de mai multe ori în anul 2019 și a fost prezentat de asemenea în ședința consiliului județean. Acesta a fost documentul care a definit liniile directoare de dezvoltare pentru perioada următoare, orientarea tuturor strategiilor de dezvoltare, abordarea, perspectiva profesională și au pregătit strategia de dezvoltare economică a județului în consecință. Întrebarea care se pune acum este, bineînțeles, cât este de valabilă strategia în anul 2021, concepută în anul 2019 – planificată în anul 2020. Așadar, cât de mult a rescris această pandemie toate aceste întrebări și de aceea spune câteva cuvinte la începutul prezentării despre cum s-a schimbat situația județului, comparând doar două cifre. Situația din județul Brașov, județul Covasna din România, ce s-a întâmplat față de 2018. În 2019, s-a înregistrat o creștere a ocupării forței de muncă de aproape 2% față de 2018. Astfel, în 2019 era o creștere a gradului de ocupare a forței de muncă în județul Harghita, care depășit atât creșterea din județul Brașov, cât și cea din județul Covasna. Apoi, în anul 2020, se înregistrează o scădere de 4%, mai mare decât media României sau decât media județului Brașovului, dar mai bună sau mai puțin nefavorabilă decât media județului Covasna. Acest lucru înseamnă că există de fapt o variație semnificativă de la un an la altul de 3-5% în ocuparea forței de muncă cea ce nu indică o schimbare foarte semnificativă. Pentru un oraș mare, aceasta înseamnă practic 200-300 de persoane. Se referă la un oraș mare la scara județului Harghita, deci în cazul Odorheiu Secuiesc sau Miercurea Ciuc, dacă se proiectează la acest nivel, sunt 200-300 de oameni. Evident, sunt sectoare care sunt mai afectate de criză și altele care nu sunt. De exemplu, evoluția numărului de locuințe noi față de 2018, pentru că în 2019 a fost o creștere de 11% în județul Harghita, în timp ce în județul Brașov, în 2019 s-au construit mai puține locuințe decât în 2018 și acest fapt nici în anul 2020 nu s-a schimbat. Astfel, în timp ce numărul de locuințe noi din țară a scăzut cu aproape un procent, în județul Harghita a crescut totuși cu 0,007 (7 miimi)) față de 2019. De fapt, se poate spune că în județul Harghita nu a adus o transformare economică semnificativă. Anumite sectoare au fost afectate, fără îndoială, dar nu a fost impactul unei crize economice semnificative. Astfel direcțiile gândite în anul 2020, cu multe consultări și care au fost convenite, continuate în anul 2021, în prima jumătate a anului, aceste direcții nu ar trebui să fie modificate din cauza pandemiei. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate, dar direcțiile de dezvoltare economică nu s-au schimbat cu adevărat. Pentru că și în această strategie, la vremea respectivă, s-a vorbit foarte mult despre sănătate, despre situația vârstnicilor, despre dezvoltarea economiei locale, despre probleme de incluziune socială, despre voluntariat. Acestea sunt aspecte care devin din ce în ce mai importante în situația actuală. Strategia se caracterizează prin faptul că conține trei tipuri de pachete de programe, dintre care unul se referă la așa-numite subiecte tradiționale, drumuri, servicii sociale, cultură și spital, din care sunt incluse relativ puține, pentru că nu este o strategie generală, ci una de dezvoltare economică, dar include, de exemplu, sistemul de intervenție cardiovasculară pentru spital, care este în curs de implementare, deci din acest punct de vedere este bine corelat cu realitatea și arată că în spatele strategiei există numeroase consultări. Cealaltă parte este cea culturală, care este în concordanță cu strategia culturală a județului, care a fost deja adoptată. În plus față de programele tradiționale, propune programe de cooperare regională și alte programe prioritare. Dintre programele regionale, evidențiază programele regionale din Ghimeș(Lunca de Jos și Lunca de Sus), ”Sóvidék” și Dârjiu, care sunt practic proiecte interjudețene, astfel încât se poate vedea că atât Ghimeș și ”Sóvidék”, cât și, pe cât posibil, Dârjiu pot fi înțelese ca parte a unei regiuni comune cu județele vecine, iar acest lucru înseamnă că nu este vorba despre periferia județului, ci despre principalele așezări din aceste regiuni unde dezvoltarea poate funcționa bine. Aici este vorba de județul Bacău și de județul Mureș din acest punct de vedere. Iar dezvoltarea așezării Dârjiu poate fi consolidată dacă și așezările periferice din județele învecinate pot beneficia de servicii și dacă cât mai mulți încep să folosească aceste servicii. Zonele tradiționale ca Odorhei, Gheorgheni, Ciuc, Toplița sunt astfel de regiuni tradiționale, în cadrul cărora trebuie consolidate în continuare aceste colaborării și să le dea o coordonare județeană și există așa-numitele programe prioritare în dezvoltarea cărora au avut mult ajutor din partea subcontractantului de la Budapesta, Centrul de Cercetare ”Hétfa” SRL., sub îndrumarea colegului Csite András. Au lucrat mult cu ei pentru a dezvolta aceste programe prioritare complexe. În acest context, subliniază că în 2020, când fondurile Uniunii Europene 2021-2027 erau încă doar în formă de proiect, alinierea fiecărui program prioritar la fondurile Uniunii Europene era deja inclusă în această strategie de dezvoltare economică. Aici s-ar putea să trebuiască să se uite pentru a vedea în ce program operațional specific se află acum, dar aici fiecare pachet de programe prioritar a inclus posibilitatea de finanțare din fonduri UE pentru perioada 2021-2027. Există, de asemenea, un element nou privind rolul de coordonare strategică a județului și ajută la aplicarea flexibilă a strategiei. Ideea a fost deja formulată atunci când s-a discutat despre orientările strategice de dezvoltare a județului în 2019, că este nevoie de o coordonare județeană, că județul are foarte multă experiență, nu doar în materie administrativă, ci și în politica de dezvoltare, că are legături internaționale foarte puternice, relații externe deci poate îndeplini acest rol și că se propune întărirea și formalizarea acestui rol. Pe de altă parte, de multe ori se pune problema dacă un anumit mic proiect local este inclus în strategia de dezvoltare a județului și aici ar fi cazul ca toate proiectele comunale locale să fie listate. Aceasta nu este o modalitate practicabilă, așa că au introdus o soluție prin care, dacă un proiect local îndeplinește 6 criterii, (acest lucru poate fi verificat), atunci se poate spune că corespunde strategiei județene. Aceste 6 criterii sunt: inovator, consolidarea securității economice și sociale, reducerea impactului schimbărilor climatice, utilizarea eficientă și eficace a banilor publici, centrat pe oameni și care urmărește să aibă un efect de propagare, iar dacă este implementat, proiectul poate fi adaptat în alte locații în funcție de oportunitățile existente. Așadar, pentru a rezuma prezentarea, pe de o parte, pandemia nu a restructurat situația, este nevoie de o schimbare a modelului de scară economică, de o utilizare mai eficientă a resurselor de asemenea și în context economie urbană – economie rurală.  Orașele au nevoie de o dezvoltare economică urbană eficientă, așa cum s-a stabilit încă dinainte de pandemie. Programele sunt de 3 tipuri, iar sistemul de programe prioritare este o abordare nouă. Acestea nu sunt doar simple proiecte punctuale, ci pachete de programe care pot fi dezvoltate și extinse în continuare, iar legătura cu acestea poate fi asigurată prin utilizarea metodei de coordonare strategică la nivel județean.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezentare. Este clar că pandemia nu a redesenat structura economică a județului, dar este nevoie de o schimbare, de modernizare și această strategie va facilita sprijinirea asocierilor de întreprinzători. Pot fi încurajate, ajutate aceste asocieri, pot fi ajutate colegii care lucrează în plan guvernamental, motivarea colegiilor din parlament și să fie înaintat spre București spre Budapesta și Bruxelles ideile în conformitate cu strategia economică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată în cadrul firmei Laserdigital SRL și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc , înscris în CF nr. 50131, în două corpuri funciare

Domnul președinte Borboly Csaba:  este clădirea mică care trebuie scos de pe titlul de proprietate pentru a permite construirea apartamentelor pentru medici pe  terenul oferit de municipiul Miercurea Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că domnul consilier Rákossy a menționat că această firma nu este autorizată – întreabă dacă există o astfel de posibilitate?

Domnul director general Birta Antal – spune că nu are cunoștință că firma nu este autorizată, dar după ce Consiliul județean aprobă această documentație Oficiul de cadastru efectuează această înregistrare, deci dacă este ceva în neregulă probabil va fi oprit.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează dacă există o problemă, va fi verificat din nou luni.

Domnul președinte Borboly Csaba: se încearcă construirea de locuințe de serviciu pentru medici. La Universitatea de Farmacie și Medicină din Târgu Mureș, mulți rezidenți se pregătesc în noi specializări pentru a oferi servicii. La scara la care s-a avansat în ultimii ani, au fost construite 4 locuințe de serviciu pentru medici, dar nu este suficient. Trebuie construite în număr de 10, pentru că în cadrul specializării chirurgicale sunt cel puțin 6-7 sectoare interne care au nevoie de specialiști  pentru a nu fi nevoiți pacienții să plece din județ.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată în cadrul firmei Laserdigital SRL și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc , înscris în CF nr. 50131, în două corpuri funciare

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba – consideră că strategia a fost bună de a o lua pas cu pas. Din păcate au fost inundațiile, dacă nu era această firmă probabil că majoritatea avariilor minore sau moderate provocate de inundații nu ar fi avut cine să le repare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,, Youth moving” – „Tineretul în acțiune”

Domnul președinte Borboly Csaba felicită dl. director Elekes Zoltán, pentru că Protecția Copilului aduce fonduri de la Uniunea Europeană în valoare de 23678 de euro în cadrul programului ”Tineretul în acțiune”

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,, Youth moving” – „Tineretul în acțiune”

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre a Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 380/2021 privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 380/2021 privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba pe drumurile județene, trebuie clarificat codul rutier și făcute precizările solicitate de prefectură, astfel încât amenzile să fie plătite în termen de 15 zile

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba a fost cumpărată un imobil în centrul municipiului Miercurea Ciuc, unde s-au gândit la construirea școlii Sfânta Ana. Este lângă centrul rezidențial de îngrijire a copiilor, și aici s-a reușit achiziționarea unui imobil cu suprafață de 1500 aproape 1500 mp,

Domnul director general Birta Antal: această proprietate se află la aproximativ 100 de metri vizavi de centrul rezidențial de protecția copilului și de zona achiziționată de la Hortcoop. Au vrut să cumpere această proprietate prin licitație și cu o altă  ocazie, dar, din păcate, nu au reușit să  achiziționeze la un preț convenabil. Firma care a cumpărat a renovat parțial și a scos la vânzare. Clădirea are 852 m² cu trei nivele și are și încăpere pentru portar de 17 metri pătrați. Suprafața aparținătoare clădirii este de 1747 m², din care o mare parte este asfaltată și poate fi folosită ca parcare. Prețul de achiziție este de 340 000 de euro.

Domnul președinte Borboly Csaba consiliul județean are mai multe proprietăți. Sunt mai multe activități pentru care sunt închiriate clădiri în oraș, nu este spațiu pentru arhivă, pentru școală va trebui construit sau amenajat internat, sunt mai multe probleme de aceea nu au vrut să rateze această opțiune pentru că probabil nu va exista o astfel de posibilitate în centrul orașului prea curând.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 206/2021 privind participarea cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 206/2021 privind participarea cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Rezultatul votului: 19 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba: sunt trei cotizații, menționează că a spus aseară la ședința fracțiunii UDMR că se va vota pentru ceea ce solicită, dar va fi plătit doar ceea ce  pot dovedi că este cu adevărat necesar la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, sau este o restanță, deci probabil că banii vor fi transferați pe parcursul anului doar acolo unde este justificat, unde nu, doar în măsura în care se justifică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este a procedură prin care sunt plătite cotizațiile, care va fi prezentată la o ședință viitoare și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2021

Rezultatul votului: 18 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 164/2021 privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Domnul director Bicăjanu Vasile: cconform planului de afaceri și a testului investitorului privat prudent s-au angajat că în anul doi de funcționare al societății se va contribui cu un aport numerar de 3,5 milioane. În acest an au reușit să aloce 2,5 milioane și a rămas suma de 1 milion care va fi alocat astăzi dacă se votează.

Domnul președinte Borboly Csaba costul închirierii este semnificativ pentru Societatea de Întreținere Drumuri, deoarece nu sunt încă anumite utilaje și ar dori să nu fie închiriate, ci să aibă un parc propriu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 164/2021 privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”MODERNIZARE CANTON HOMOROD BĂI”

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se încearcă reabilitarea acestei clădiri și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”MODERNIZARE CANTON HOMOROD BĂI”

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt mai multe modificări la Direcția Generală Patrimoniu și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 18 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii:  ”Reabilitare DJ 123C, km 1+856 – 7+000, ieșire sat Hosasău

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii:  ”Reabilitare DJ 123C, km 1+856 – 7+000, ieșire sat Hosasău

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 martie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 martie  2021

Rezultatul: 20 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 iulie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 iulie 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba spune că are o informare în legătură cu localitatea Corund. Consiliul local Corund cere ca din cei 200.000 de lei alocați pentru apă și 300.000 de lei alocați pentru trotuare în total 500.000 de lei, dânșii ar urma să repartizeze diferit, 128 000 lei pentru apă și 372 000 lei pentru trotuare. Solicită ca să fie consemnat în procesul verbal și va fi notificat consiliul local în acest sens dacă nu există obiecții din partea consilierilor județeni.

Se trece la punctul Diverse

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor salută pe cei prezenți. Face o scurtă actualizare și vrea să  adreseze  o întrebare. Din motive tehnice, Băile Tușnad se confruntă de ani de zile cu o criză de apă, frecvente și cu o medie de șapte zile pe lună fără apă. Problema afectează localitățile Vrabia, Tușnad Sat, Tușnad Nou, Băile Tușnad, ceea ce înseamnă în total cel puțin 2500 de persoane. Băile Tușnad în sectorul turistic  este poreclit ”orașul fără apă” , în timp ce mijloacele de trai ale oamenilor care locuiesc acolo sunt aproape exclusiv legate de acest sector, fie direct, fie indirect. Goscomul aflată în proprietatea orașului Băile Tușnad, a cerut și a primit ocazional ajutor din partea consiliului județean. Spune că vorbește în numele locuitorilor din regiune și adresează o cerere d-lui președinte Borboly Csaba și organului deliberativ să încerce să ajute orașul Băile Tușnad atât din punct de vedere profesional, financiar și politic să rezolve această problemă foarte gravă. Conform previziunilor, va dura câțiva ani, având în vedere capacitatea energetică actuală. Roagă pe dl. președinte să își exprime punctul de vedere cu privire la această chestiune.

Domnul președinte Borboly Csaba orașul Băile Tușnad este într-o situație deosebită. A fost un apel de ani de zile la fosta administrație a orașului cât și la cea actuală. În trecut, nu numai partidul civic, ci și fracțiunea UDMR au votat în unanimitate că doresc să funcționeze în continuare cu un grad ridicat de autonomie în ceea ce privește gestionarea apei, astfel încât nu au fost dispuși să adere la sistemul ”Harvíz”, până când, de exemplu, un oraș de mărimea orașului Odorheiu Secuiesc a decis să adere la acest sistem. Împreună pot elimina mai eficient defecțiunile și se pot depune proiecte pentru fonduri europene pentru dezvoltare. Se așteaptă această decizie din partea conducerii orașului. A existat un moment în care s-ar fi vrut să aducă Băile Tușnad la o mai bună înțelegere prin intermediul unui litigiu, dar în cele din urmă nu s-a reușit demararea  procesului, deoarece consilierii juridici nu au găsit suficiente documente doveditoare. Conform legii în cazul în care conducta trece prin mai multe localități Consiliul județean este proprietar. Dar aici este cazul în care orașul a plătit contribuția proprie, orașul a efectuat lucrările, ceea ce a provocat multă suferință și probleme. Cum au fost efectuate lucrările, cine a preluat, cât de profesionist a fost efectuat, este o poveste clasică din România, nu este o noutate. Dar ceea ce s-a întâmplat în ultimul an este că Consiliul județean a intervenit deja o dată la Vrabia, a rezolvat problema astfel încât viața oamenilor nu este în pericol, de asemenea în ziua precedentă ședinței a fost o discuție la fața locului. Asociația furnizorilor de servicii turistice a cerut ajutorul Consiliului județean, deoarece orașul ar putea suferi daune de până la 9 milioane de euro din păcate, mulți oameni își anulează rezervările. Au convenit și mulțumește Serviciului de administrație publică locală și Arhitectului Șef pentru implicare și dacă primăria este partener în acest sens, se poate găsi o soluție ad-hoc pentru prestatorii de servicii turistice. Începând cu ziua ședinței ar fi trebuit să repornească, să remedieze defecțiunea pentru a putea avea din nou alimentare cu apă, dar toată lumea știe că în câteva zile sau în câteva ore conducta ar putea ceda din nou undeva și, prin urmare, trebuie  furnizată apă pentru serviciile turistice. S-a discutat cu un antreprenor de la Vlăhița și cu Harviz că s-ar putea fi luat de la Sânmartin apă. Așteaptă un răspuns pozitiv din partea primăriei pentru a putea organiza ad-hoc pentru următorul eveniment, astfel încât orașul să nu piardă turiștii. O altă soluție la care s-au gândit cu Harvíz, că ar trebui scăzută presiunea apei în Sânsimion, tocmai pentru că lucrările sunt de proastă calitate, execuția conductei a fost de slabă calitate, deci presiunea mare continuă să provoace spargerea țevilor. Presiunea ar trebui să fie redusă la Sânsimion și înainte de Băile Tușnad ar trebui să fie o pompă și chiar au spus cei de la Harvíz dacă au capacitate vor ajuta, cel puțin în cazul pompei, doar trebuie conectată și energia electrică și au nevoie de un container sau o clădire 3×3 m unde această pompă poate funcționa, dar cel mai important ar fi energia electrică trifazată, și apoi ar putea fi folosit pentru a pompa apa la munte în bazin și atunci de acolo ar fi alimentarea. Asta nu înseamnă că nu vor exista defecțiuni ale țevilor, ci doar că nu vor fi 10 la număr, ci 1 sau 2, așa că asta ar însemna această soluție. Iar al treilea lucru pe care menționează este că Băile Tușnad, dacă vrea să aibă siguranța aprovizionării cu apă, ar trebui să i se alăture sistemului județean. Bineînțeles, în calitate de președinte al Organizației teritoriale UDMR Ciuc, a propus și o sumă pentru orașul Băile Tușnad, care a fost acceptată de Consiliul reprezentanților teritoriali și care va fi publicată în hotărâre de guvern, deci dacă este nevoie de resurse, sunt, deci nici banii nu sunt un obstacol, este nevoie de un angajament.

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád salută pe toată lumea. Dorește să intervină  în 2 probleme și vrea să adreseze o întrebare pe una dintre ele, deși nu este neapărat de competența consiliului județean, dar privește toate unitățile administrativ teritoriale din județul Harghita. Este vorba de problema alocării sumelor de bani la sfârșit de an. Întrebarea  este dacă conducerea Consiliului județean – spune intenționat conducerea, nu organul deliberativ – are vreo influență asupra modului în care se redistribuie aceste sume și dacă poate face propuneri cu caracter consultativ. Întreabă în mod special pentru că există localități despre care știe că nu au primit nimic. Specifică că este vorba despre Lăzarea, deci dacă a existat un motiv și dacă există posibilitatea de a schimba acest fapt în viitor?

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă este vorba de sumele de bani de la consiliul județean sau de fondul de rezervă ale guvernului?

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád răspunde că se referă la fondul de rezervă al guvernului

Domnul președinte Borboly Csaba în ceea ce privește fondul de rezervă, așa cum a  spus și în cazul orașului Băile Tușnad, 3 organizații teritoriale al UDMR au făcut propuneri și crede că așa este corect. Ei fac propunerile și ca președinte de consiliu județean a semnat. Ca și consiliu județean contribuția este și prin acordul primarilor fiind comunicat hotărârea de guvern înainte de a fi semnat. Au fost întrebați dacă dl. președinte poate să-l semneze, dacă au observații. Au sosit observații, probabil că propunerile de astăzi a cotei de 6% a încercat să reflecte într-o oarecare măsură acest fapt, dar nu poate trece cu ușurință peste propunerea organizațiilor teritoriale din Ciuc, Odorhei sau Gheorgheni, decât dacă există un argument foarte puternic, iar pentru asta trebuie o ședință Consiliul reprezentanților teritoriali. Așa a fost și cu ocazia precedentă în ceea ce privește drumurile județene și protecția copilului când nu au primit bani consiliul județean, din fondul de rezervă a guvernului pentru drumuri și protecția copilului. Dl. președinte a avut obiecții dar a semnat totuși hotărârea de guvern pentru fondul de rezervă pentru că nu a reușit convocarea ședinței UDMR la nivel județean în timp util.

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád spune că a înțeles, acceptă răspunsul, speră ca și locuitorii din Lăzarea să accepte răspunsul. A doua parte a intervenției se referă la Homorod și mai exact la drumurile județene. Ultima experiență a d-lui consilier județean se referă la drumul județean DJ132. De fapt, vrea să atragă atenția asupra necesității unei consultări prealabile, dacă se poate, în faza de incipientă, atunci când se începe o lucrare de reparații, de întreținere, de exemplu, lucrări de întreținere care au avut loc pe acest tronson, sau la vopsirea drumului care a ținut numai vreo 2-3 săptămâni și apoi s-a deteriorat sau ceva de genul acesta. Sunt și exemple pozitive. Este bucuros că, de exemplu, că în aparatul de specialitate al Consiliul Județean Harghita sunt colegi care sunt deschiși să primească consilierii județeni atunci când au întrebări, observații de acest gen. Ar dori ca acești colegi să primească o recunoaștere, în legătură cu aceste tipuri de solicitări și atunci în continuare o să-l primească pe consilieri cu deschidere și cooperare dacă există observații de acest gen. Adresează rugămintea către conducerea Consiliului județean ca în cazul în care pe viitor vor fi lucrări de acest gen, să îl implice pe consilierii județeni, astfel încât dânșii să contribuie la dezvoltarea județului nu doar prin deciziile luate în ședința de consiliu, ci și prin urmărirea diferitelor lucrări și proiecte, nu cu intervenții inutile, nu să împiedice, ci să ajute.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că vor căuta soluții, salută orice contribuție, sunt bucuroși dacă consilierii județeni se implică. Solicită Cancelariei să întrebe toți consilierii județeni care încă nu au fost implicați, cine ar mai dori să se implice și apoi vor cere responsabililor de contracte să ia legătura cu Cancelaria pentru a ține legătura cu consilierii.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav menționează că de aproximativ un an, un an jumătate a funcționat la Toplița un birou teritorial al Consiliului județean prin care era mult mai ușor de a ține legătura. Se referă la administrația locală din Toplița și la celelalte primării din zona Toplița. Are rugămintea dacă se poate redeschide acest birou teritorial din Toplița, ar fi foarte util pentru întreaga zonă de nord.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde căi n-a fost prea mare interesul. Asta a fost problema și cu ADI Călimani, omul a stat acolo și nu au profitat, n-a fost solicitat. Propune să mai gândească și cu colegii de la UDMR zona Gheorgheni și cu zona Toplița. Cei care sunt din zona nordică, să vadă dacă este o necesitate sinceră și să nu stea acolo un om 8 ore pe zi degeaba. Numai atâta este altceva nu

Domnul președinte Borboly Csaba informează că a fost în județul Tolna pe 14-15 octombrie, a avut o întâlnire cu secretarul de stat Potápi Árpád și o întâlnire cu Nacsa Lőrincz deputat. A fost la Institutul ”Kincs”(Tezaur) pe 25 noiembrie și a făcut o prezentare, a fost și o ceremonie de premiere numită Startup Family, unde au fost premiate startup-uri de familie din județele Harghita, Covasna și Mureș. A fost la Budapesta pe 6 decembrie, în același zi după-amiaza a fost la Bruxelles, a avut întâlniri cu deputatul Bányai Gábor și întâlniri în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și în județul Pest. La Bruxelles a fost prezentat Istoria secuimii și a avut întâlniri în Parlamentul European de asemenea, în legătură cu rețeaua de piste de biciclete Eurovelo din Transilvania, digitalizarea administrației publice și pentru anul tineretului în anul 2022 care este principalul obiectiv al Uniunii Europene.

Exprimă mulțumiri pentru cei prezenți și școlii Márton Áron din Sândominic pentru ajutor. Cere scuze că votul pentru buget s-a încheiat mai devreme decât s-a anticipat de fapt, programul cu micul grădinar ar fi trebuit să înceapă la ora 9, și a început cu zece minute mai devreme. Mulțumește pentru organizare, felicitări tuturor participanților și Agenției de Dezvoltare pentru adoptarea Strategiei  economice.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  72220/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit