JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 30 august 2021

 

Denumirea Consiliului : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Data: 30 august 2021

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Bíró Barna Botond UDMR
4 Becze István UDMR
5 Bíró Zsolt UDMR
6 Conțiu Lucian PSD
7 Csillag Péter AMT
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean-Teodor Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Fodor Zoltán UDMR
12 György Botond UDMR
13 Györgyi Attila AMT
14 Hîrlav Costin PSD
15 Izsák Alina PNL
16 Kántor Boglárka UDMR
17 Kolozsvári Tibor UDMR
18 Kolumbán Dávid UDMR
19 Lőrincz Árpád – István AMT
20 Márton Csaba UDMR
21 Nagy Mária – Terézia POL
22 Portik Erzsébet – Edit UDMR
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rákossy Botond – József POL
25 Rátz István UDMR
26 Sándor Barna UDMR
27 Sinka Arnold UDMR
28 Sólyom László UDMR
29 Szentes Antal UDMR
30 Tőkés Lehel AMT
31 Vaidoș Alexandru PSD

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, prin Dispoziția nr. 578/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința. Arată că ședința este organizată la sediul primăriei din comuna Racu, alături de domnul primar Csaszar Attila și de consilierul județean din această zonă, domnul Fodor Zoltan. Lipsește colegul nostru Szentes Antal, dar sperăm ca va fi prezent la data viitoare. Domnul Antal a fost cel care a semnalat și în ședința trecută că este un proiect pe care comunitățile vor să facă până la capăt. Sunt 20 de proiecte pe ordinea de zi. Trebuie să scoatem una, punctul 10, mai trebuie să ne gândim, să mai analizăm. Este vorba despre cauza privind personalul  de la Spital. Recent, a avut o ședință cu colegii săi, care sunt justificările. Să avem o analiză în acest sens.

Întreabă pe dl. Vágássy Alpár, desemnat pentru efectuarea atribuțiilor secretarului general al județului, până când revine doamna secretar din concediu de creștere a copilului, dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni.

Domnul Vágássy Alpár salută pe toți participanți. Spune că da, din cele 30 de consilieri județeni sunt prezenți 23, dar și în continuare participă. Există cvorum pentru a lua deciziile. Mulțumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că următoare întrebare este dacă cineva intenționează să nu participe la vot la unele dintre proiectele de hotărâri.

Solicită domnului primar ca să prezinte în câteva minute comuna unde este organizată ședința și provocările cu care trebuie să face față comuna. Sunt mai mulți colegi care nu au participat vreodată la nici un program sau eveniment al comunei Racu. De când sunteți comuna separată și ce proiecte aveți.

Domnul primar Császar Attila salută pe toți participanți. Mulțumește președintelui Consiliului Județean Harghita pentru organizarea acestei ședințe extraordinare la comuna Racu. Comuna Racu a devenit comuna independentă în anul 2004, înainte a fost parte al comunei Siculeni, timp de aproape 50 de ani. De atunci își caută propria cale. Crede că acest lucru a reușit, pentru că în ultimii 14 ani au avut mai multe investiții infrastructurale și aproape au reușit să prinde în urmă comunele mari din apropriere. Asta nu înseamnă că nu este munca de făcut. Și proiectul de hotărâre privind repartizarea unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit reprezintă participarea proprie a Comunei în două proiecte importante. Unul este un proiect PNRR și unul PNDL. Ambele proiecte vizează asfaltarea câte 5 km de drumuri. Într-unul dintre proiecte, încet-încet, dar am ajuns la sfârșit, celălalt este în curs de desfășurare. Ambele traversează căile ferate principale, unu spre Gheorgheni, celălalt spre Lunca de Jos. Pentru realizarea proiectelor, trebuie să renovăm, reabilităm porția din căile ferate respective, pe cont propriu. Pentru aceste lucrări am solicitat sprijinul Consiliului Județean Harghita. Totodată, mulțumește Consiliului Județean Harghita, că în cursul anului curent a mai fost o colaborare între ei. Unu era programul arheologic. Anunță, cu bucurie, că azi dimineața dacă ieșim pe teren ne întâlnim cu arheologi, pentru că azi dimineața a pornit partea din comuna Racu a acestui program. În următoarele aproape două săptămâni arheologi vor desfășura activități specifice în această zonă. Am mai depus proiecte la Consiliul Județean Harghita cu privire la programe privind monumente istorice și privind culte religioase. Cu ocazia ședinței Consiliului Județean Harghita au aflat vestea bună că vor primi un sprijin de 100.000 lei pentru reabilitarea parohiei Kisboldogasszony. Mulțumește din nou.

Ca și rezumat, suntem o comună mică și avem nevoie de toate sprijinele financiare, ori de la Consiliul Județean Harghita, ori de la alte surse. Bugetul nostru este atât de minimalist, încât este suficient numai la funcționarea noastră. În domnul președinte a găsit un partener foarte bun, și așa vede că dânsul sprijină toate comunitățile și mai mici din județul Harghita. Speră că așa rămâne și în continuare, unde există aceste probleme. Mulțumește frumos.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește informarea. Dacă nimeni nu are nimic de adăugat în prealabil, supune la vot la proiectul ordinii de zi modificat, fără pct. 10.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Mihăileni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 320/2021 privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2021 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului delegați pentru participarea la pelerinaj celui de al 52-lea Congres Euharistic Internațional, la Budapesta, Ungaria, în perioada 10-13 septembrie 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul nr. 101036284 – CAPfuture-IMCAP-INFOME-2021 al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 249/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea ECO-CSIK S.R.L.

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ174 – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ132 – Vlăhița” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive „Table Tennis Champions League”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Refacere și construire podețe pe DJ132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 1 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes Județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

            Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în camera de chat nu se văd voturile, doar cel care inițiază procedura de vot, le poate vedea și poate sumariza, voturile se  duc la Cancelarie și solicită remedierea problemei ca să vadă toată lumea.

            Domnul președinte Borboly Csaba spune că modificarea bugetului de venituri și cheltuieli vizează cauza din Comuna Mihăileni, care a fost propusă și de către colegul său Fodor Zoltán, participarea la pelerinajul 52-lea Congres Euharistic Internațional, precum și tragerea din contractul de credit pentru investițiile. Dacă sunt întrebări. Numai cancelaria vede numărul voturilor, trebuie modificat ca toată lumea să vadă, informaticienii să ajute la remedierea  problemelor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 DA, 1 NU

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că încă nu a fost remediat problema procedurii de vot și solicită ca informaticieni să intervină în remedierea problemei și să ajute Cancelaria.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 21 DA

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că încă nu a fost remediat problema procedurii de vot și solicită ca informaticieni să intervină în remedierea problemei și să ajute Cancelaria, deși se pare că este problemă la zoom .

Rezultatul votului: 24 DA 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 DA 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 DA 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 DA 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 22 DA 1 NU

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Mihăileni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului Becze István.

Primind cuvântul, domnul Becze István mulțumește domnului președinte și aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita pentru pregătirea acestui proiect de hotărâre. Pentru Județul Harghita suma respectivă nu înseamnă o sumă relevantă, dar pentru un om simplu asta este un mare ajutor, de a supraviețui. Speră ca va reuși repornirea activităților.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Mihăileni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 DA, 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba spune că încă nu se văd voturile pe chat.

            Domnul director Bicăjanu Vasile arată că această sumă a fost aprobată din fondul de rezervă, și nu din 6% din impozit pe venit.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că ar fi bine repornirea aplicației Zoom după care solicită repornirea aplicației.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul primar Danguly Ervin arată că într-o convorbire anterioară, purtată cu dl. vicepreședinte Barti Tihamer, dânsul a întrebat ce sume din contribuțiile proprii sunt necesare pentru investițiile curente și s-a discutat că este nevoie de 200.000 lei pentru proiectul PNDL privind construirea unei grădinițe, 100.000 lei pentru renovarea școlii și centrului de comunitate, un proiect finanțat de Uniunea Europeană, însă contribuția proprie este foarte mare. Am mai planificat lucrările de întreținere, curățarea albiei pârâului și a șanțurilor, în suma de 96.000 lei, în vederea prevenirii situațiilor de urgență în caz de inundații pe raza comunei. Asta este foarte important în fiecare an. Se arată că Comuna Lăzarea de multe ori a fost lipsită din repartizarea acestei sume din impozitul pe venit. Se solicită sprijinul Consiliului Județean Harghita, deși de multe ori nu au primit sume din cota de 6% și ca să adoptă această hotărâre pentru că și această Comună face parte din regiune și al Ținutului Secuiesc.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește. Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 DA, 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba spune că între timp dl. Böjte Csaba i-a sunat solicitând să facă o legătură.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 320/2021 privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a avut o discuție cu domnul primar. Vom susține și joi o să predăm autobuzul nostru comunei Sărmaș. Și atunci vom relua celelalte sume în afara de ce este nevoie pentru înregistrarea autobuzului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 320/2021 privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 21 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că asigurăm 15.000 lei pentru funcționarea autobuzului. Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 22 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Este vorba despre acordarea sumei de 240.000,00 lei pentru cele două proiecte arătate mai sus.

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Și aici este vorba despre un proiect, referitor la sistemul de apă și canalizare din comună.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2021 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că pe baza rapoartelor de la Serviciul audit intern, se va face rectificarea decontării programului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2021 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021.

Rezultatul votului: 20 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului delegați pentru participarea la pelerinaj celui de al 52-lea Congres Euharistic Internațional, la Budapesta, Ungaria, în perioada 10-13 septembrie 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că sunt două proiecte de hotărâri care se referă la activitatea noastră cu cultele religioase. În cadrul acestui primul proiect de hotărâre, am informat colegii noștri de la Consiliul Județean Harghita, dacă este cineva, care vrea să participe la acest Congres. Iar prin celălalt proiect de hotărâre, acordăm un sprijin financiar pentru cultele religioase.

Domnul președinte Borboly Csaba salută cu mare drag pe domnul Böjte Csaba, călugăr franciscan. Spune că dânsul ne-a căutat în acest caz. Am avut o discuție și cu domnii primari. Solicită ca domnul Böjte Csaba să spune în câteva minute ultimele informații și că ce înseamnă această colaborare, prin care putem să asigurăm, împreună, transportarea a 500 de persoane la acest Congres Euharistic Internațional, la Budapesta. Acordă cuvântul domnului Böjte Csaba.

Domnul Böjte Csaba mulțumește. Arată că a vorbit și cu directorii generali al MÁV (Magyar Államvasutak Zrt. – Societatea Căilor Ferate de Stat Maghiare) și vor fi puse la dispoziție vagoane în plus la curse organizate între Brașov-Budapesta. Vineri după amiază vom porni la drum, cine unde urcă pe tren va știe  mersul trenurilor . Sâmbătă, aproximativ la ora 11 ajunge trenul în Budapesta. A vorbit cu domnul Budai László. Acolo ne vor aștepta autobuze care ne vor transporta la Colegiul Márton Áron. Este un Colegiu uriaș, nu departe de la Piața Florian, strada Kunigunda, nr. 25. Acum câteva zile a fost acolo la vizită. Este un colegiu foarte frumos, renovat. Vor fi puși la dispoziție camere cu 2 paturi, mobilizate. Ajungem acolo aproximativ la ora 13. Programul este fix. La locul unde se desfășoară Congresul vom ajunge ori cu autobuze, ori mergând pe jos. Este o distanță de 6 km. Duminică la ora 9 dimineața trebuie să fim la sectorul nostru, la Piața Kossuth. Nu vor fi locuri de așezare, scaune. Așa că va fi un pic obositor, dar vom fi într-o piață mare, unde vom putea plimba, mișca. La ora 2 se va termina lithurgia prezentată de Papa Romei. După asta ar fi timp liber până la ora 6, când trenul pornește la drum spre acasă. Programul Congresului este prezentat și în scris. Locul de cazare este bun, chiar și pentru oameni mai în vârstă. Își exprimă speranța că totul va fi în regulă. O întrebare este ca să facem o comandă mai mare de mâncare, ca toți să primească o mâncare caldă când ajungem. Trebuie să ne uităm cât costă și cum se poate pregăti costul acesteia. Dar crede că nu va fi scump. Atât a vrut să spună.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește. Spune că au consultat și cu județele înfrățite ale Județului Harghita și mulți au oferit ajutorul lor. Ne vom consulta despre detalii. Mulțumește munca Direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Harghita. Era un termen foarte scurt, dar au lucrat mult și eficient pentru a putea lua decizii în cursul zilei de azi. Mulțumește și pentru Direcția Achiziții Publice pentru munca depusă. Am găsit soluțiile care corespund la toate regulile.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului delegați pentru participarea la pelerinaj celui de al 52-lea Congres Euharistic Internațional, la Budapesta, Ungaria, în perioada 10-13 septembrie 2021.

Rezultatul votului: 24 DA

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că acum funcționează bine camera de chat în cadrul aplicație Zoom.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul nr. 101036284 – CAPfuture-IMCAP-INFOME-2021 al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca domnul Csilip Árpád să primească dreptul share de ecran în aplicația Zoom. Suntem mulțumiți ca putem să luăm decizia cu privire la primul proiect de finanțare european al Agenției de Dezvoltare Județean Harghita.

Domnul Csilip Árpád salută pe toți participanți. Crede că pentru Consiliul Județean Harghita nu este atât de mare realizare ca pentru Agenția de Dezvoltare Județean Harghita. Am reușit să câștigăm un proiect de finanțare în domeniul politicii de agricol. În luna trecută am și semnat contractul. Erau 4 proiecte la care au putut depune proiecte, finanțată de Uniunea Europeană. Agenția de Dezvoltare Județean Harghita a câștigat un proiect, în valoare de 180.000,00 euro. Considerăm ca aceasta prezintă o mare posibilitate în ceea ce privește formarea agricultorilor dar și în privința produselor secuiesc. Mulțumește ajutorul președintelui, dar și al tuturor colegilor din clădire. Știm că din când în când se produce anumite greșeli din partea Agenției de Dezvoltare Județean Harghita, dar mereu găsim ajutor. Asta s-a întâmplat și în cazul acestui proiect de finanțare. Va fi 60% finanțare nerambursabilă și 40% contribuție proprie. 182.185,69 euro este finanțarea câștigată, 109.000,00 euro 537.000 lei  este suma câștigată și 72.874 euro adică 358.000 lei este partea proprie.

Termenul de finalizare a proiectului este de 12 luni. Ne aflăm deja în acest termen, deci avem 11 luni. Un aspect foarte important este că trebuia să facem conexiuni între 3 țări, sub aspectul unor schimburi de experiențe. Noi am încercat să implicăm România, Ungaria și Slovacia. Am încercat să includem în acest proiect mai multe foruri, consultări și studii pentru agricultori. Nu este un secret că din produsele secuiești, care sunt pe piață timp de 11 ani, merită să fie creată și categoria de premium secuiesc. Nu în ultimul rând, „cașcavalul Harghita” reprezintă o țintă pentru noi, pe care dorim să realizăm într-un an.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul nr. 101036284 – CAPfuture-IMCAP-INFOME-2021 al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 249/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea ECO-CSIK S.R.L.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca domnul Bicăjanu Vasile să prezinte proiectul de hotărâre în câteva cuvinte.

Domnul Bicăjanu Vasile salută pe toți participanți. Spune că ECO-CSIK ne a solicitat, pentru evitarea problemelor de lichiditate, să le aprobăm 4 tranșe anuale, care vor fi 378.000, 334.000, 333.000, 333.000 lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 249/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea ECO-CSIK S.R.L.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ174 – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la Bilbor au fost calamități, și pentru refacere vom încredința contractul către firma noastră.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ174 – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ132 – Vlăhița” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Domnul președinte Borboly Csaba arată că și în acest caz este vorba despre refacerea de podețe pe DJ132 în urma daunelor produse de inundațiile. Au fost multe discuții și procese cu firma Multipland Srl în urma căruia au reziliat contractul și vor fi încredințate aceste lucrări către firma proprie. Aici este vorba despre lucrări de garanție sau lucrări de calamitate?

Domnul Zolya Zsombor răspunde că este vorba despre lucrările de calamitate.

Suntem în curs pentru a efectua .

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Refacere și construire podețe pe DJ132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”

Rezultatul votului: 23 DA

Domnul președinte Borboly Csaba solicită colegi de la întreținere drumurilor ca, în limita posibilităților, la următoarea ședință să predăm către societatea noastră lucrările de execuție care au fost greșite și erau cu garanție.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive „Table Tennis Champions League”

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului vicepreședinte Bíró Barna Botond.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește. Salută pe toți participanți. Spune că oameni din județul Harghita și mai ales cei din zona Odorheiu Secuiesc, au bucuria de a participa la competiția Champions League de tenis de masă. În total 25 de persoane vor reprezenta România. Mare bucurie este că am câștigat și dreptul de a organiza o etapă a competiției, care va avea loc în septembrie a anului curent la Odorheiu Secuiesc. Vă așteptăm cu mare drag la această etapă pe toți interesați.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive „Table Tennis Champions League”

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Refacere și construire podețe pe DJ132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că tot referitor la DJ132, atât proiectul cât și executarea erau greșite. Este vorba despre un podeț mai mic. A fost planificată două canale de scurgere. Acum una dintre acestea trebuie să fie refăcut. În ceea ce privește calculările inițiale a costurilor, se vede că cu costurile actuale nu se poate face asta, așa că în documentațiile noi apar costurile actualizate.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Refacere și construire podețe pe DJ132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”

 

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 1 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes Județean, finanțate din fonduri locale

Domnul președinte Borboly Csaba arată că ar fi prima tragere din creditul nostru de 50 milioane de lei. Anterior am achitat creditele noastre tocmai pentru ca, dacă vom avea nevoie, să putem adresa la această tragere din Contractul de credit. Își exprimă încrederea ca Programul Anghel Saligny se va începe și vom primi sprijin financiar de la Guvern pentru aceste proiecte, pentru care aplicăm procedura de tragere din credit. Este încrezător ca aceasta tragere din credit, va costa Consiliului Județean Harghita numai o sumă de dobândă. În județul Harghita, drumurile se pot construi numai în lunile august și septembrie în mod eficient.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 1 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes Județean, finanțate din fonduri locale.

Rezultatul votului: 21 DA, 1 Abținere

Având în vedere că nu sunt alte întrebări sau lucru de adăugat, domnul președinte Borboly Csaba mulțumește prezența. Închide ședința.

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 30 august 2021, cu număr de înregistrare 58566/2021 face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

Miercurea Ciuc, 17.01.2023

 

Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Vágássy Alpár

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

     Bodó Alpár                                                                             Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

c.j. Dragu Márk-Ádám