Documentul se complectează de preferinţă pe calculator sau la maşina de scris, după care se va semna şi ştampila, după caz. Este acceptat şi documentul semnat electronic şi transmis pe cale electronică în cazul în care sunt respectate prevederile legale privind semnătura electronică.

Pentru completare descărcaţi formularul necesar.

După ce aţi descărcat şi completat formularul, vă rugăm să îl transmiteţi Consiliului Judeţean Harghita la adresa Miercurea Ciuc – 530140, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Formular tip conform Legii nr. 544/2001

Formulare Construcţii

Formulare pentru administrare drumuri judeţene

Formulare avizare lucrări

Formular pentru autorizaţii de transport

Formular pentru transport judeţean special