JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de

27 aprilie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 27 aprilie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UD  MR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 330/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 27 aprilie 2022, ora 8.30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea, spune că au fost finalizate, pregătite mai multe materiale pentru ședința de azi, consideră că ar fi oportun să se aprobe.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că s-ar fi dorit organizarea unei ședințe ordinare  în luna aprilie cu prezență fizică, dar ziua de luni, nu a fost o variantă oportună după părerea mai multora. Trebuie să fie prezent la Bruxelles, pentru aprobarea raportului pe care îl depune, îi mulțumește pe această cale domnului vicepreședinte Biró Barna Botond pentru că a condus ședința de ieri a Consiliului Județean, a fost foarte importantă prezența fizică, pentru că trebuiau desemnate membrii diferitelor comisii  și reprezentanți prin vot secret. Astăzi sunt câteva teme care se pot dezbate și online. Dacă sunt de acord ar trebuii să le dea drumul. Sunt 35 de puncte pe ordinea de zi. Sunt câteva care au fost adăugate ulterior, unul din ele este retragerea colegului nostru, celălalt e repartizarea de la Avrămești. Ceea ce trebuie să se știe, probabil au aflat deja de la solicitanți sunt foarte dese atacurile cibernetice care vizează site-urile Consiliului Județean, nu doar încărcarea online a documentelor în cazul proiectelor ci  și cele cu solicitările de 6% deci și pagini de investiții. Sunt momente când trec ore, chiar zile până când colegii reușesc repararea situației, din acest punct de vedere este o realitate curentă, pe de altă parte este o mare provocare geopolitică securitatea cibernetică, siguranța informatică, căreia trebuie să i se atribuie importanță, războaie, sau orice alte împrejurări, mulți se folosesc de aceste atacuri.

Rugămintea lui ar fi în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi dacă sunt întrebări, comentarii în ceea ce privește și completările să semnaleze în camera de chat, respectiv să se menționeze dacă cineva nu este de acord cu unul din punctele de pe ordinea de zi. Trebuie menționat doar numărul proiectului de hotărâre, sau un cuvânt de exemplu la “Sórét” nu va vota.

Domnul președinte Borboly Csaba o întreabă pe D-na Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului salută pe toată lumea, spune că da, sunt prezenți 16 consilieri județeni.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează cu rugămintea de a afișa ordinea de zi pentru a se putea vota.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 45/2021, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 505 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în semestrul II anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media R.L. pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,GGWP – The Growth Game – unlocking a Well-being Power up”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Bács-Kiskun, Ungaria în perioada 17-20 mai 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 aprilie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

Suplimentul le proiectul ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Sándor Barna ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 22 Da,

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 45/2021, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

 

Domnul președinte Borboly Csaba inițiază primul punct de pe ordinea de zi și anume proiectul ”Sórét”, menționează că acesta s-a finalizat foarte greu, e o asumare mai veche a Consiliului Județean de a se reconstrui la Corund podul, care este intr-o stare periculoasă peste pârâul Sórét. Valoarea investiției este în jur de 2,5 milioane lei.

Roagă afișarea hotărârii.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, comentarii, în cazul în care nu sunt se poate vota.

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba în cadrul următorului punct se stabilesc tarifele bibliotecii.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că domnul consilier Csillag a votat la el.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, comentarii, în cazul în care nu sunt se poate vota.

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba punctul 3 este programul de sprijinire a dansului popular, Ziua celor 1000 de Secuience, Csürdöngölő, Micii dansatori, este un program propriu, nu o finanțare. Supune la vot proiectul

 

Domnul președinte Borboly Csaba  precizează că valorea proiectului este de 97 mii lei

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 505 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează programele privind stabilirea burselor pentru cele trei școli speciale. Mulțumește colegilor care iau parte în consiliul de conducere și urmăresc viața acestei școli, conform legii trebuie stabilite persoanele care primesc aceste burse. Prima dată se va afișa SZENT ANNA, supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că dacă sunt 16 voturi se poate afișa Școala Specială de la Bilbor.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că dacă sunt 16 voturi se poate afișa Școala Specială de la Ocland.

 Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în semestrul II anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează modificarea statului de funcții.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, în cazul în care nu sunt, se poate vota.

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă a fost afișat textul hotărârii

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează către Cancelarie cu rugămintea ca în momentul în care spune ce va urma să se și afișeze.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Editura Hargita Népe, la contabilitate este o mică modificare a statului de funcții. Contabilitatea instituției

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă a fost afișat se poate vota

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media  S.R.L. pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează aprobarea bugetul societății Honline.

Domnul președinte Borboly Csaba își cere scuze, conexiunea nu este foarte bună.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că 2,7 milioane 182 mii lei sunt încasările preconizate și 2 milioane 607 mii lei cheltuielile preconizate, cu un profit minim. Se bucură pentru că, anterior această firmă a lucrat în minus, a reușit să se ridice deasupra apei, acesta nu e un lucru mărunt.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă nu sunt întrebări legat de bugetul Honline, se poate vota.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că până la urmă olimpiadele se vor organiza, se va contribui  la finanțarea fazelor județene. La sfârșitul anului se vor premia doi elevi olimpici din fiecare școală. Deci urmează hotărârea privind olimpiadele, se poate vota.

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba își cere scuze că nu poate prezenta fiecare hotărâre în parte, dar dacă s-ar opri la fiecare pentru al deschide, ar dura cu cel puțin 30 minute mai mult din cauza conexiunii slabe.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,GGWP – The Growth Game – unlocking a Well-being Power up”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă vede bine, și dacă se poate citi, urmează statul de funcții de la Protecția Copilului.

Domnul președinte Borboly Csaba se corectează, nu nu este aceasta, este un proiect UE finanțat din cadrul programului Erasmus +, GGWP – The Growth Game. Acest program este, dacă știe bine, despre pe cât este posibil trebuie supravegheați copii în lumea online, cu ce se joacă, ce urmăresc, trebuie formulate sugestii pe cât posibil încearcă sugestii și protecția Copilului.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează metodologia tot de la Protecția Copilului.

Cere un moment pentru a vizualiza.

Domnul director Elekes Zoltán spune că a fost modificată legea privind adopțiile, părinții care doresc să adopte din alte județe sunt îndreptățiți ca Consiliul Județean să acopere anumite cheltuieli. Aceste sume ar trebui alocate de  minister este necesară o metodologie.  Este alocată o sumă de 200 lei/zi în cazul în care vizitează un copil din alt județ.

 Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează cu o rugăminte către inițiatori, în cazul în care observă că la el nu funcționează ceva, să preia cuvântul pentru a putea avansa mai eficient.

Domnul președinte Borboly Csaba îi roagă pe cei care nu au votat, inclusiv el, să o facă.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Bács-Kiskun, Ungaria în perioada 17-20 mai 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează vizita oficială în județul Bács-Kiskun în perioada 17-20 mai. Este un proiect finanțat din fondul Bethlen Gabor „Am venit, am văzut , ne-am întoarce”.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, se poate vota.

Rezultatul votului: 24 Da                

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează execuția bugetului. Se adresează domnului Bicăjanu Vasile cu rugămintea de a spune ce conține execuția bugetară, pentru că dacă trebuie să deschidă el fișierul o să se mai stea 5-10 minute.

Domnul director executiv Bicăjanu Vasile salută, spune că la execuție la funcționare veniturile au avut venituri programate de 38,9 milioane sau încasat 38,44. Sunt la un grad de realizare a veniturilor de la funcționare 98,74. La cheltuieli plățile au fost programate, sunt  de 31,8 milioane, au un excedent de 6,57 iar la dezvoltare, avem venituri programate de 18,3 milioane iar încasări de 16 milioane. Gradul de realizare a veniturilor la secțiunea de dezvoltare este 91,82. Cheltuielile au fost în sumă de 13,4 milioane, avem un excedent de 3,3. Se stă destul de bine cu plățile, au reușit și cu creditul ce s-a votat la ședința de data trecută. Zice că vor ajunge cumva, se poate porni treaba cu … Mulțumește

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, se poate vota.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Asociația Microregională Alcsik. Între timp reușește să deschidă hotărârea. Se va contribui cu suma de 91.000 lei. Precizează că trebuie știut faptul că programele de patinaj, înot care funcționează în județ, acolo unde există și au fost solicitări, se contribuie cu sume semnificative. Foarte mulți copii învață astfel să înoate, să patineze, iar  acesta este un lucru foarte bun. Sunt programe culturale, întâlniri ale corurilor, culte religioase, respectiv mai multe evenimente pe teme istorice și se poate vedea că le numără, a reușit între timp să deschidă fișierul, este vorba de 22 de programe, în cadrul cărora se va colabora cu localitățile din zona Ciucului de Jos. Trebuie văzut că la cotizații  s-ar putea să fie câteva mențiuni care nu sunt neapărat pozitive pentru asociații,  dar așa că sunt defalcate câte programe sunt, concret în ce lună ce se întâmplă, scopuri definite concret, se pot verifica exact în acest caz aceste hotărâri, se pot vota liniștit. La fiecare este trecută suma maximă, suma maximă care se va atinge/ se va achita, acolo unde nu se îndeplinesc obiectivele, unde nu sunt organizate anumite programe aceste sume nu se vor achita. Marea dezbatere principială din anii precedenți a fost faptul că alocarea  leu/locuitor. Așa este cel mai simplu, se știe numărul locuitorilor din localități, numărul locuitorilor din județ, semele se transferă peste tot, se concretizează sau nu. De cele mai multe ori sau transformat într-un sac de depozitare un ADI, ceea ce nu are justificare, ca sute de mii de lei să stea pe loc pentru că se alocă leu/locuitor/an. Dacă nu există o activitate concretă atunci, sunt astfel de asociații unde activitatea scade, sunt situații când nu reușesc să cadă de acord  ce programe să se organizeze. Își pune întrebarea de ce trebuie consiliul Județean să transfere suta de mii aferentă doar așa în gol. Specifică că nu sunt banii lui proprii, nu sunt banii proprii ai nimănui, sunt bani publici din acest motiv este sunt celelalte hotărâri, nu se va opri la fiecare în parte. Este valabil pentru toate și trebuie știut faptul că sumele se vor vira lunar, se va depune raport de activitate pentru luna precedentă, raport de activitate pentru luna următoare unde acestea nu sunt în regulă, nu este prezență, unde nu există o activitate reală se va renunța.

 Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet pe anul 2022    

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează  Asociația Metropolitană Ciuc. Împreună cu domnul primar Korodi Attila au ajuns la concluzia pentru că Ministerul Dezvoltării a depus o proiect privind o modificare stranie la legea privind metropolele. Conform documentelor comunicate Sândominic aparține de Gheorgheni, limita pentru Zona Metropolitană Ciuc va fi maxim Mădăraș.  Își exprimă încrederea că va exista o raționalitate pentru ca legislația privind zonele metropolitane să revină la normal. Am ajuns la concluzia că acum se merge pe funcționare, iar pe parcursul anului se va reveni când vor începe proiectele, și se va vedea și siguranța legislativă.

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează  Asociația Hășmașul Mare. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare este ceea mai tânără asociere, aici se desfășoară o activitate forte frumoasă, este o colaborare cu Gheorgheni, Bălan, Lunca de Jos  și Sândominic. Probabil este acea organizație care va regla discuțiile legate de limitele județene, cu județul Neamț în ceea ce privește Cheile Bicazului cel puțin până  când se va avea o decizie a instanțelor. Își exprimă încrederea că relația se va menține la nivel normal cel puțin la nivelul celor două consilii județene, deoarece au avut discuții pe acest subiect. La Bruxelles este împreună cu președintele Consiliului Județean Neamț, discută destul de mult și probabil și ei vor intra în această asociație, deoarece o parte a Hășmașului Mare, aproape jumătate aparține de județul Neamț, chiar puțin mai mult din cauza Cheilor Bicazului. Au discutat că se va încerca colaborarea pacifistă pentru dezvoltarea acestei regiuni. Se va revenii pe acest subiect.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind stimulentele financiare. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Harghita Business Center.  Și în acest caz a fost solicitat, sunt descrise toate programele, respectiv rugămintea către managerul asociației a fost ca în cazul în care se organizează evenimente la care contribuie și consiliul județean nu trebuie ținute în secret, nu trebuie să le fie rușine de acest fapt, ci trebuie să fie incluși și consilierii, trebuie să fie vizibil pentru că sumele votate/ alocate trebuie decontate.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Harghita”, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita. Bugetul a crescut, felicită echipa, ca și incubatoarele de afaceri și acestea sunt coordonate de domnul vicepreședinte Biro Barna Botond, se poate vedea că activitatea este vizibilă, este simțită, este cuantificabilă. Are un efect semnificativ în creșterea cazărilor și a promovării județului în afara județului.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări sau dacă cineva are ceva de adăugat.

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării  reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează cotizația Asociației de Dezvoltare Rurală. Și aici trebuie văzut faptul că se merge expres pe programe pentru dezvoltare rurală, are succes programul Micul grădinar cu aproape 3000 de elevi, are succes programul Micul pădurar, și este foarte mare sprijinul profesional pe plan județean. Trebuie știut faptul că se dorește întărirea asocierilor la nivel de județ, se colaborează cu asociații ale crescătorilor de animale, ale prelucrătorilor fructelor, a prelucrării legumelor, se dorește căutarea modelelor de agricultori și se încearcă legarea acestora pentru ca copii să poată petrece timp acolo, chiar și pentru practică, pentru a se obișnui și a se acomoda cu viața reală profesională, promovarea produselor secuiești, se dorește  înființarea de laboratoare. Cum se vede este emisiunea Szekely Gazda. Nu le va enumera pe toate, sunt 15 programe, se poate vedea că cel de al 15-lea este programul Ursul. Vestea bună este că, de multe ori sunt comentarii de ce se fac comunicări pe tema ursului. Comunicațiile sunt conștiente, au reușit la a doua încercare să se găsească un avocat care va accepta apărarea victimelor, în așa fel ca să nu solicite onorariu în avans. Până acum problema era, că din bani publici nu se pot achita onorarii pentru săracele victime, legislația nu permite. Din acest motiv s-a tot insistat, s-a reușit atingerea pragului de stimulare încât s-a găsit un avocat restul de renumit care a acceptat reprezentarea victimelor, acesta va începe procesele fără a se plăti un onorariu în avans.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că domnul consilier  județean Becze Istvan a cerut cuvântul.

Dă cuvântul acestuia.

Domnul consilier județean Becze István mulțumește, salută colegii. Precizează că se poate vedea că Consiliul Județean începând din 2008 în domeniul dezvoltării rurale și a  agriculturii se află în frunte la nivel de țară, începând programe, procese la care au putut participa foarte multe asociații, agricultori în acest fel s-au putut menține/dezvolta. În afară de asta au discutat câteva cuvinte cu membrii comisiei de specialitate că, au rugămintea către domnul președinte ca deocamdată să se lase deschis acest subiect, pentru a putea vota bugetul ADI. Dar în viitorul apropiat mai sunt câteva proiecte care s-ar putea face prin ADI, s-ar putea începe unele programe prin care se pot obține venituri suplimentare. Un astfel de proiect important este tema cașcavalului Harghita, dacă se pregătesc eficient se pot include în resursele pentru dezvoltare rurală de la sfârșitul anului. Sunt foarte multe posibilități cu care s-ar putea înaintea prin ADI Dezvoltare Rurală pe teritoriul județului. El crede că vor mai fi oportunități, ar dori să rămână deschisă oportunitatea oportunităților pe parcursul anului.

Domnul președinte Borboly Csaba spună că există o procedură privind finanțarea cotizațiilor, care se va trimite și în grupul consiliului județean, conform căruia se ia separat cotizația de membru și cotizația pentru finanțarea diferitelor programe de dezvoltare. Probabil dacă sa și votat o cotizație însă există o idee de dezvoltare concretă de ex. cașcavalul, dacă se înființează în una din minele părăsite din Bălan o unitate de maturare cașcaval, atunci sigur se vor întoarce, dar se pot întoarce așa cum a spus și la Adi Metropolitană, în cazul în care sursele alocate sunt în siguranță, oriunde se poate cere completarea cotizației, dacă se poate dovedii că este necesar, mai ales dacă se pot solicita și fonduri europene. Mulțumește pe această cale domnului Becze István și echipei de agricultură pentru colaborarea strânsă cu Asociația Agriculturilor din Secuime, cu Agenția de Dezvoltare care au organizat în ziua precedentă un eveniment la Bruxelles, respectiv cu ADI de Dezvoltare Rurală.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează repartizările, mai ales pe Zona Odorhei. Își exprimă speranța că se vor reîntâlni săptămâna următoare când se vor discuta și despre localitățile din zona Ciuc, respectiv se adresează cu rugăminte către Zona Gheorgheni de a se consulta și a se venii cu propuneri în cazul în care nu sunt solicitări, nu este nici o problemă respectiv se vor uita și peste zona vestică, Bălan și celelalte așezări. Momentan sunt pregătite și inițiate Brădești cu suma de 250 mii lei, din care suma de 100 mii lei pentru cabinet veterinar respectiv 150 mii lei pentru terenul de sport din Târnăvița.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă sunt 16, se poate afișa următorul și anume Corund, aici se vor construi trotuare, este foarte important pentru siguranța circulației, se află lângă drumul național, din acest motiv nu se poate prin colaborare pentru că nu este un drum județean. S-a solicitat suma de 350 mii lei. Cel puțin aceasta este propunerea.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Mugeni, aici sunt trei subiecte. Un proiect al unei clădiri, casa de cultură din Dobeni, proiectarea școlii generale și a casei de cultură din Aluniș, în total 180 mii.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Porumbeni, înființare cantină socială și amenajarea acesteia cu suma de 250 mii lei.

În cadrul județului se poate vedea din ce în ce mai mult extinderea serviciilor sociale, pe această cale felicitări și localităților și direcțiilor. Săcel cu aceiași sumă pentru drumurile locale.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

 Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 19 Da

 

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba urmează Șimonești cu reabilitarea drumului din Turdeni. Trebuie completată suma, este o lucrare în desfășurare. Se finanțează cu suma de 300 mii lei.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba urmează Ulieș cu suma de 240 mii lei pentru aranjarea terenului pentru cabinet medical. De altfel în județ, probabil v-ați confruntat cu acest lucru în mai multe localități, dacă nu îl precizează el, una din cele mai mari probleme este deficitul de medici de familie. Se încearcă rularea mai multor programe, printre care medicii de familie din mediul rural să fie întâmpinați cu locuințe de serviciu cât mai confortabile, cabinete cât mai utilate dar nici așa nu vor să meargă, se specializează puțin pe acest domeniu, așa că se vor face și alte activități, se va merge în centrele universitare, se vor face prezentări se va încerca îndeplinirea nevoilor, în câțiva ani va fi o lipsă foarte mare de medici de familie în județ. Din acest motiv cere tuturor, dacă mai au idei, propuneri să se gândească la ce se mai poate face.

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt două solicitări din Zona Ciuc, au considerat că este foarte important ca lucrările începute în timpul Covid la amenajarea pietrei cubice prin zilieri, acele persoane care nu au alte surse de venit, respectiv să se amenajeze o linie de producție pentru piatră cubică, aici este necesar un ultim instrument. Probabil comuna va continua în această direcție de a oferii de lucru celor fără venituri și nu ajutor social. Felicită primarul, supune la vot proiectul de hotărâre, din punctul lui de vedere va se va continua acest proiect.  Este foarte interesant se poate lua ca și model.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează lărgirea sistemului de apă în Lunca de Sus. Prin finanțare de guvernul maghiar se va construi un hotel cu mai multe stele în apropierea pârtiei de bob. Pentru aceasta, dar nu doar pentru aceasta și în interesul locuitorilor, este foarte urgent, lucrările avansează, se alocă suma de 400 mii lei.

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Sândominic, și aici sa finalizat din programul CNI piscina, însă alimentarea cu electricitate nu este rezolvată , soluția este un transformator în spatele noii piscine construite, este foarte frumoasă recomandă tuturor să o vadă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da

Intervine Ravasz Renáta de la Cancelarie atrage atenția domnului președinte că a omis comunele Tulgheș și Corbu.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pentru a economisii timp a mers pe lista Direcției economice nu pe drive, altfel ar fi doar la început.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Tulgheșul, amenajare parcare cu 250 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Corbu, aici modernizarea drumurilor Bălan, Savului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că pe lista suplimentară este Avrămești.

Se va continua trotuarul din Cechești, respectiv reabilitare casa de cultură tot la Cechești. Au efectuat o vizită acum câteva luni  împreună cu domnul consilier județean Kolumban David si cu domnul vicepreședinte.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba acum se va întoarce la ordinea de zi, pentru că a urmat o listă a Direcției economice. Poate a intrat puțin  în ordine.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 aprilie  2022

Domnul președinte Borboly Csaba urmează procesul verbal din 6 aprilie.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, dacă sunt comentarii se pot semnala.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Sándor Barna ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului, respectiv de consilier judeţean

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează ultimul punct pentru ședința curentă. Se ia la cunoștință încetarea de drept a mandatului domnului Sandor Barna. Am rămas la concluzia că la o ședință ulterioară la invitația zonei Odorhei se va organiza la Praid, acolo se va valida un nou coleg. Dacă a înțeles bine de la domnul vicepreședinte va fi o doamnă, care lucrează în domeniul social.

Domnul președinte Borboly Csaba dacă are cineva comentarii mențiuni se pot semnala.

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului Szentes Antal

Domnul consilier județean Szentes Antal, preia cuvântul, mulțumește, salută cu respect pe toată lumea specifică că dacă a înțeles bine pe 5 mai, se va desfășura o altă ședință, rugămintea lor Siculeni, Racu, Ciceu ar fi dacă se să pregătească conform invitației la o ședință fizică în Siculeni.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că nu, se va desfășura online

Domnul consilier județean Szentes Antal dar atunci îl roagă ca cele 3 localități să se includă pe ordinea de zi, sunt foarte urgente, aceste sume erau deja necesare pentru proiectele finanțate de UE. Sunt deja foarte foarte urgente, roagă ca ele să fie pe ordinea de zi. Mulțumește

Domnul președinte Borboly Csaba mai departe dacă are cineva ceva. Rátz István… nu doar a votat.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe data de 5 se va organiza, pentru că există un imobil la Borsec pe care doresc să îl achiziționeze și trebuie să se renunțe la dreptul de cumpărare. Trebuia să intre în ziua respectivă dar s-a renunțat pentru a nu forța sistemul. Sunt câteva lucruri urgente care se pasează pe săptămâna viitoare.

Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat mulțumește tuturor.

Se adresează cu rugămintea către Cancelarie, doamna secretar general ca să fie ultima ocazie când materialul ședinței nu este descărcat pe calculatorul său.

Mulțumește pentru prezență.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie, cu număr de înregistrare  nr.  84272/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 5 august 2022

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                  

                                                                                                      

 

 Director executiv

   Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter