Stimați aplicanți,

Consiliul Județean Harghita a înființat pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau cei care s-au interesat la compartimentul resurse umane al instituției în legătură cu posibilitățile de angajare, o listă de distribuție cu ajutorul căreia dorim să vă trimitem informații la zi cu privire la locurile de muncă scoase la concurs. Puteți să vă înscrieți pe lista de distribuție prin trimiterea unui mesaj la adresa hr@judetulharghita.ro.

Compartiment resurse umane
Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, camera 132
0266-207 700–interior 1408


ANUNȚ

Potrivit art. IV alin. (1), alin.(2), alin. (6) și (7) din OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se vor derula în continuare următoarele concursuri:

– Post contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate, grad profesional I, la Compartimentul minoritate rroma, din cadrul Direcției generale programe și proiecte, programată pentru data de 06 iunie 2023 (proba scrisă).

– Post contractual temporar vacant de conducere de Manager proiect,  pe perioadă determinată, în cadrul proiectului SECON „Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises”, finanțat din cadrul Programului Interreg Europe, programată pentru data de 26 mai 2023 (proba scrisă).

-Post contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate, grad profesional I, la Serviciul administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu, programată pentru data de 23 mai 2023 (proba scrisă).

-Post contractual vacant de conducere de Șef serviciu, la Serviciul de deservire, din cadrul Direcției generale patrimoniu, programată pentru data de 23 mai 2023 (proba scrisă).

– Post contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul relații publice în zona Odorheiu-Secuiesc, din cadrul Serviciului administrație publică locală, Direcția arhitect șef, programată pentru data de 07 iunie 2023 (proba scrisă).

Potrivit art. IV alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Consiliul Județean Harghita anunță suspendarea concursurilor organizate după cum urmează:

– Post contractual de execuție vacant de Inspector de specialitate, grad profesional II, la Compartimentul relații publice în zona Gheorgheni, din cadrul Serviciului administrație publică locală, Direcția arhitect șef, programată pentru data de 22 mai 2023 (proba scrisă).

–  Funcție publică vacantă de execuție de Consilier, grad profesional asistent, la Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE, din cadrul Direcției generale programe și proiecte, programată pentru data de 19 iunie 2023 (proba scrisă).

Procedura de organizare și desfășurare a concursului suspendat se va relua la o dată ulterioară în condițiile legii, care va fi comunicată pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita, respectiv afișată la sediul instituției.

Miercurea Ciuc,  17 mai 2023