Structura organizatorică și regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita

Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Harghita se poate descărca aici.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita se poate descărca aici.

Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al CJH se poate vizualiza aici.

Descrierea Direcției resurse umane și comunicare se poate vizualiza aici.

Descrierea Direcției generale programe și proiecte poate fi vizualizat aici.

Descrierea Direcţiei economice se poate vizualiza aici.

Descrierea Direcție juridice și administrație publică se poate vizualiza aici.

Descrierea Serviciului achiziții publice poate fi vizualizat aici.

Descrierea Direcției arhitect șef poate fi vizualizat aici.

Descrierea Direcţiei generale patrimoniu poate fi vizualizat aici.

Grupurile de lucru ale Consiliului Județean Harghita se pot vizualiza aici.

Raport anual Comisia Paritara 2022, 2023

Consiliere etică – Raportare: 2024