JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de   29 noiembrie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data 29 noiembrie 2022
Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.
Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1351/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 29 noiembrie 2022, ora 14,30 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba: ședința de astăzi a fost convocată pentru că am reușit să pregătim proiectul de hotărâre în urma discuților la ședința de conducere, care ne va permite să includem în buget banii din împrumutul aprobat săptămână trecută și banii primiți de la Guvern pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita. Nu vrem să ieșim din luna noiembrie și vrem să plătim facturile care trebuie achitate. După cum au văzut colegii, despre asta este vorba în mare parte în această ședință de Consiliului.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 19 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: avem un singur punct pe ordinea de zi, bugetul, care este necsar pentru efectuarea plăților.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Să trecem la unicul punct de pe ordinea de zi, la buget vor fi introuduse sumele. Puteți vedea că în urma acestuia se vor modifica plățile pentru diversele noastre dezvoltări aflate în curs. Va apărea și asocierea cu comuna Lupeni cu suma de 342.000 de lei, care este partea noastră, pentru drumul de la Bulgăreni. Între timp i-am făcut semn primarului Kovács Lehel să intre, nu știu dacă este aici, dacă vine, atunci Cancelaria să lase să intre la ședință. Avem o linie de credit de 8 milioane de lei, iar 2,7 milioane de lei sunt bani de la Guvern pentru protecția copilului. Puteți vedea acest lucru în secțiunea de venituri iar celelalte la cheltuieli. A venit între timp și domnul primar Kovács Lehel, poate două cuvinte ar fi bine din partea dânsului, să votăm pentru drumul de la Bulgăreni sau nu votăm suma de 342.000 de lei?

Domnul primar Kovács Lehel: Bună ziua, răspunsul este bineînțeles că da, lucrările se desfășoară bine, se poate lucra în continuare, dacă timpul permite, iar cel de-al doilea decont a fost deja trimis. Lucrăm din greu pentru ca această activitate să fie intensă și performantă. Acesta este al doilea capitol din DJ 134C, pentru că primul capitol este drumul de acces de 1,1 km, pe care l-am făcut împreună, planificarea, proiectarea și toate studiile și avizele au fost făcute de către primăria Lupeni. Lucrările au fost finanțate integral de către Consiliul Județean. Următorii 380 de metri, care includ și un pod, comuna Lupeni a plătit studiile până la autorizația de construire, am preluat în administrare cei 380 de metri, iar valoarea lucrărilor este finanțată în proporție de 2/3 de Consiliul Județean, 1/3 de primăria Lupeni. Mulțumim frumos.

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba: aș dori să adaug că suma actuală provine din trei surse: prima din bani de la guverni, a doua din linia de credit și a treia din economiile de aproape 300.000 RON din activitățile programelor.

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot sprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba: în timp ce colegii votează, aș vrea să vă spun că vineri a avut loc o ședință UDMR județul Harghita, convocată de președintele în funcție, Bíró Barna Botond, și acolo s-a discutat despre faptul că nu cumva sectorul privat ar putea fi blocat sau chiar tratat cu răutate în județ, sau nu știu la ce se referea unul dintre membrii HET, dar aș vrea să vă spun că nu avem nicio factură neplătită și expirată, sau sunt unele cazuri unde firma a lucrat mai mult decât era preconizat, așa cum este cu firma Multipland, de exemplu, care a executat mai multe lucrări decât era preconizat pentru anul acesta, dar după ce au făcut lucrarea, am dori să le plătim înapoi, astfel încât, din acest punct de vedere, niciun membru al Consiliului Județean nu ar trebui să se rușineze că s-ar putea să nu ne putem plăti facturile. A fost un an foarte greu, puteți vedea unde încercăm să luăm de aici și de acolo, ne mișcăm foarte mult pe tabla de șah, dar toată lumea se poate uita în oglindă și aceste comentarii, chiar răutăcioase, pot fi aruncate în totalitate în calea activităților noastre, pentru că nu există niciun pericol.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 noiembrie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  106980/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

                                             Miercurea Ciuc, 23. 03. 2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina  

                                                                                                                                                                                                          

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

  Întocmit,

Antal Zsófia