JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 18 ianuarie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 18 ianuarie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 24/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 18 ianuarie 2021, ora 9,00 în sistem de teleconferință/audioconferință.

           

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți și urează un An Nou Fericit tuturor, spune că se bucură că sunt prezenți la ședință consilierii în număr mare.

Menționează că proiectul ordinii de zi are două puncte.

A venit o informație de la colegii aflați la guvernare că probabil bugetul nu se poate aproba înainte de mijlocul, sfârșitul lunii martie. Parlamentul va avea pe ordinea de zi în luna februarie bugetul național și probabil va fi aprobat în cursul lunii februarie și după aceea trebuie să treacă zile. De asemenea după publicarea în Monitorul Oficial iar trebuie să treacă 15 zile. Având în vedere acest fapt și că investițiile și proiectele trebuie continuate, nu pot fi oprite, se propune adoptarea unui buget provizoriu. Nu este nimic special nou, de aceea nici nu au fost discutate în fracțiuni, dar imediat se discută în detaliu pozițiile, iar dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are obiecții legate de Ordinea de zi sau dorește să semnaleze, că nu va vota la oricare dintre puncte

Antal Renáta, director general la Direcția generală administrație publică locală spune că sunt prezenți 25 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba – prezintă primul punct de pe ordinea de zi, care se referă la folosirea rezervei și folosirea excedentului bugetar. Consiliul Județean are o rezervă de 33 milioane lei, care se compune din banii pentru inundații, dar pe lângă aceasta au fost și alte fonduri economisite. În anii precedenți au fost economii la secțiunea de dezvoltare, se vede la încasările și plățile realizate pe anul 2020, de asemenea se vede la bugetul programat și bugetul realizat al CJH. Anul s-a început cu 193 milioane lei și a fost închis cu 218 milioane lei. Sunt excedente, adică: au venit bani de la Ministerul Sănătății, prin grupurile parlamentare ale UDMR-ului s-a reușit obținerea de fonduri pentru spital, sunt banii pentru inundații, respectiv au intrat și alte fonduri în valoare de 1,7 milioane lei, precum și din programul PNDL. Aceste fonduri au fost aprobate, incluse prin Hotărâri ale Consiliului Județean. Se poate vedea că bugetul a fost realizat în procent de 111,51%, respectiv în procent de aproximativ 89% cuprinzând și fondurile care au intrat. Multe activități care au fost planificate nu s-au realizat, mai ales cele din fondurile europene. Nu au intrat banii pentru Lot 3 – în cuantum de 12 mil. lei, cazul porțiunii de drum din zona Odorheiu Secuiesc care ar fi trebuit să se realizeze. Anul trecut s-a încercat economisire de bani la instituțiile subordonate, dar din cauza pandemiei multe activități și programe nu s-au realizat care erau planificate la începutul anului. Anul trecut o mare dificultate financiară a fost din cauza Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Consiliul Județean a finanțat o mare parte din cheltuielile direcției. În privința drumurilor au fost depășite cheltuielile care au fost planificate la începutul anului. Investițiile au mers mai bine față de cum au fost planificate însă dl-președinte exprimă nemulțumirea, deoarece sunt contracte în curs și firmele executante ar fi trebuit să lucreze mult mai bine în cursul anului. De asemenea de multe ori au fost exprimate comentarii vizavi de cheltuielile de personal ai Consiliului Județean Harghita, dar se poate observa că s-au reușit economisiri și la acest capitol. În momentul de față din cauza pensionărilor, a concediilor pentru creșterea copiilor sunt multe posturi vacante și sume de bani importante rămase neutilizate, dar nu se poate să nu fie planificate în buget fonduri pentru posturile vacante. Se caută soluții pentru angajarea personalului privind înlocuirea persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului sau în concediu de boală dar numai în cazuri de necesitate maximă. La cheltuieli de personal s-a realizat o economie de 5 milioane lei, de asemenea și la instituțiile subordonate este o economisire de aproape 2 mil. lei ce se compune în principal din programele nerealizate respectiv și la Direcția generală programe sunt fonduri neutilizate. La secțiunea drumuri se poate vedea că 8,9 mil. din 9,8 mil. lei sunt bani pentru inundații care au o destinație precisă și nu pot fi cheltuiți pentru alt scop. Fiind zonă cu inundații trebuie realizat un proiect, trebuiesc avize care necesită timp mai îndelungat. Dl. președinte arată că și din anul trecut au rămas fonduri pentru inundații dar nu au fost utilizate. Fonduri pentru drumul din Valea Rece, banii de inundații pentru Valea Uzului. Depinde de firme în mare parte, dacă există posibilitate se va încerca stimularea firmelor pentru începerea executării lucrărilor. În total excedentul este de 33,3 mil. lei, din care 26,7 aproape 27 mil. lei care poate fi cheltuit numai conform destinației. Există o diferență din care se poate lucra acum. În buget trebuie văzută coloana II-a, bugetul totalizat. Dl președinte arată: – la spital trebuie știut faptul că la construirea blocului operator atât proiectantul și executantul s-au îmbolnăvit, așadar a fost necesar oprirea lucrărilor. Lucrările ar trebui continuate și aici sunt fonduri rămase. Din păcate se schimbă foarte des legislația, legea dă posibilitate la modificări, dar aproape totul trebuie reproiectat din trei în trei luni. Aici se pune la dispoziție 500 000 lei pentru pornirea lucrărilor, dl președinte este încrezător că se va putea finaliza până luna martie. Se consideră foarte important cazul canalizării de la Băile Homorod, deoarece zona se dezvoltă și ar trebui mers înainte cu documentația, aici au fost repartizate 30 000 lei. În privința drumurilor: încă nu este terminat podul de la Dejuțiu, sunt lucrări care trebuie efectuate, aici a fost repartizat în jur de 300 000 lei. Drumul de la Remetea este considerat foarte important și din perspectiva depozitului de deșeuri. Se dorește ca executantul să nu poată veni cu această scuză că drumul nu este bun și atunci taxa pentru deșeuri să fie mai ridicat, aici se propun sume. Mulțumește colegiilor de la achiziții publice deoarece au reușit să încheie contract pe porțiunea de drum între localitățile Păuleni – Inlăceni, aici după ce vremea se va încălzi dl. președinte este încrezător că se va reuși începerea lucrărilor. La drumul din Valea Rece sunt facturi neachitate se va verifica ce lucrări pot fi realizate în cursul primăverii și aici este repartizat o sumă. Este o porțiune de drum la Șiclod, între localitățile Atid și Crișeni este Lotul 1, și ar dori să poată fi pornite lucrările pe acea porțiune. De asemenea despre drumul de la Valea Uzului, trebuie știut faptul că este o dispută cu executantul și cu Electrica deoarece cablurile electrice sunt foarte aproape de drum, se va vedea cum progresează și dacă pot să înceapă lucrările ar fi bine să pornească primăvara și aici au fost alocate sume. La sfârșitul anului s-a progresat foarte bine cu porțiunea dintre Mărtiniș și Comănești, DJ 131A, acolo stratul de bază este întins și ar trebui continuat. S-a repartizat 1 mil. lei, dar acum nu se ocupă, se va încerca pornirea procedurii achiziției publice pe porțiunea de drum de la ”Jávárdi” în comuna Lunca de Jos, se lucrează și din banii pentru inundații. În afară de asta se poate vedea zerourile în coloana II – nu au fost repartizate bani pentru investiții. Se dorește schimbarea sistemului de conferință și de vot deoarece sistemul este din anul 2000 cu care se lucrează, ar trebui reînnoit. Ar aloca suma de 5.000 lei la capitalul social al Zonei Metropolitană Ciuc pentru a putea fi înregistrat și speră că va fi o oportunitate de asemenea pentru a participa și zona Odorhei și Gheorgheni.

În mare parte aceasta este tema referitor la buget, întreabă dacă sunt întrebări ? Dacă nu, se trece la vot.

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare întregul proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă acest punct de pe ordinea de zi, care are legătură cu evenimentul regretabil din Miercurea Ciuc. Foarte mulți oameni au rămas fără adăpost, în consecință se caută soluții împreună cu conducerea municipiului Miercurea Ciuc. Între cei care au rămas fără adăpost sunt mulți copii, dintr-un total de 260 de oameni. Sunt 80 de adulți dintre aceștia, cei care au grijă de copii mici, astfel se restrânge cercul adulților care pot lucra. Sunt mai mulți 10 adulți care nu au loc de muncă nu au venituri. Au avut loc mai multe discuții cu conducerea Primăriei și menționează pe dl. András Lóránt care lucrează la Grupul de lucru pentru combaterea sărăciei din cadrul Consiliului Județean și are cunoștințe în domeniu. El ajută și coordonează planificarea etapelor profesionale. Se are în vedere acționarea în 2 direcții, prima fiind educația, respectiv copii care sunt de vârstă școlară să participe la un proces educațional. S-a reușit organizarea educației, probabil singura din țară care nu se desfășoară online, începând cu 11 ianuarie, oficial, cu autorizații și avize. În sala de sport ”Erőss Zsolt” se desfășoară educația și copii participă la ore. Cealaltă direcție, ar fi pentru adulți de a intra pe piața muncii. Municipiul caută de asemenea opțiuni prin firma ”Eco Csik” ce lucrări sunt, unde ar putea asigura loc de muncă pentru acești oameni. Sunt lucrări care ar trebui efectuate în principiu primăvara, dar pot fi programate mai devreme și prin firma proprie. Se va încerca contractarea lucrărilor, în valoare de 200.000 lei cea ce nu va fi ușor. Dl. președinte arată că nimeni nu va primi bani degeaba, oamenii vor fi salarizați cum ar fi salarizat orice alt lucrător al Consiliului Județean ori lucrător la firmele de întreținere a drumurilor. Nu se plătește pe timp lucrat, ci pe cantitate, metrii cub, metrii pătrați. În perioada iernii se poate observa că pe marginea drumurilor din cauza greutății zăpezii cad copaci. Pe această temă au fost discuții cu composesorate și cu ocoluri silvice. Ei nu vor să-l taie deorece în general sunt la distanțe mari și nu este rentabil – mai mult așteaptă ca să cadă din cauza greutății zăpezii. Aici ar putea interveni firma Consiliului Județean să-l taie crengile. Mai ales în cazul autobuzurilor și pentru a putea păstra drumul curat și uscat, partea de frunziș care este în cale ar trebui să fie tăiată. Deci se dorește să fie oferit oamenilor aceste lucrări ori prin munca de zilier sau chiar prin conlucrare cu firma proprie al Consiliului Județean, pentru asta solicită votul consilierilor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are observații, intervenții?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba la punctul diverse dorește să informeze și face o invitație pentru fiecare fracțiune privind bugetul. Bugetul se poate vizualiza pe site-ul Consiliului Județean Harghita, este proiectul de buget și în general este pe modelul din anul precedent. Pentru ca termenul pentru consultații să curgă, pentru trimiterea sugestiilor respectiv și analizele vor fi trimise, roagă colegii mai ales din fracțiunea UDMR – deoarece responsabilitatea este mai ales a fracțiunii UDMR-, să găsească modalitatea de a întâlni ori personal ori prin aplicația Zoom. Totodată este foarte important ca din partea fracțiunilor AMT, PNL, PSD, sau POL să vină propuneri, idei, așteptări, ca să poată vedea cu ocazia întâlnirii cu fracțiunea UDMR. Totodată se oferă posibilitatea ca Instituțiile subordonate, ADI-uri, să facă propuneri pentru bugetul propriu. Sunt cele 13 priorități pentru care s-a făcut mandatare pe data de 27 septembrie. Se așteaptă să vină propuneri din partea cetățenilor, instituțiilor, sfera civilă și bisericile să facă propuneri. Pentru acesta va fi pregătit un chestionar. Domnul președinte are rugămintea ca acest chestionar să fie completat și în aceeași timp să fie trimise solicitările și pentru localitățile, pentru ca în clipa în care apare în Monitorul Oficial să se poată iniția Hotărârea privind repartizarea sumelor de 6%, ca localitățile să poate fi ajutate, numai atunci se pot adopta bugetele proprii. Ceea ce este o veste proastă că în anul acesta se va primi numai jumătate, aproximativ 2/3 parte din suma repartizată în anul trecut. Din păcate în anul trecut pe 8 decembrie a fost modificat Legea finanțelor publice locale, prin care vechiul sistem -, care după părerea D-lui președinte era mai just – a fost schimbat. Înseamnă că la repartizarea bugetului fiecare județ poate repartiza doar suma din propriul impozit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale. În trecut era centralizat din întreaga țară și era distribuit uniform aceeași sumă în toate județele. Dl. președinte a considerat acest lucru echitabil și corect deoarece fondurile din Uniunea Europeană, subvențiile guvernamentale, au ajuns la orașele mari, deci la acele investiții masive sau dus sute de milioane euro, iar în județele mici nu au ajuns acești bani. Acum județele care au primit și până în prezent mai mult o să primească și mai mult.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă că s-a solicitat de la reprezentanții UDMR și de la reprezentanții guvernului să ajungă la consens cu celelalte partide, cu PNL și cu USR să fie o compensare, dar până în prezent nu sunt informații dacă sa întâmplat ceva în privința asta, dar se poate întâmpla orice până la adoptarea bugetului din februarie, și este foarte încrezător în această privință. Cu această ocazie exprimă mulțumiri Direcției economice și vicepreședinților pentru colaborare că au finalizat dosarul, care a fost predat viceprim-ministrului Kelemen Hunor săptămâna trecută când a fost în oraș. În dosarul menționat au fost incluse mai multe sugestii pentru investiții pe care speră să poată fi cuprinse în buget. În consecință bugetul din anul acesta probabil va fii un buget dinamic, pe parcurs vor mai intra sume. Așteptările sunt mari față de Ministerul Mediului, Ministerul Investițiilor și față de alte ministere unde au fost depuse sugestii.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că despre aceste subiecte a dorit să vorbească la diverse și anunță că dacă are cineva observații, întrebări să semnaleze.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita,mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 ianuarie 2021, cu număr de înregistrare nr. 33829/2021 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 1 februarie 2021

 

 

 

Președinte                                                                      Pt. Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Antal Renáta          

                                                                                                         consilier juridic

 

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Kiss Judit