2021

08 Octombrie: Propunere Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.292 din 2011


01 Octombrie: Propunere referitor Legea minelor-redeventa miniera: Adresa György Attila; Adresa Bende Sándor


2020

15 Decembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 286/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2021

10 Noiembrie: Referitor la consultarea de Ordonanța de urgență a Guvernului privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul “cooperare teritorială europeană” în perioada 2021-2027; Adresa UNCJR


10 Noiembrie: Propunere referitor la OUG 81/2021; Adresa UNCJR, Propunere


27 Octombrie: Propunere modificare HG 1130/2021


08 Octombrie: Propunere de modificare OG nr. 24/2016, cât și cea a HG nr. 551/2018


1 Septembrie: Propunerile formulate către Uniunea Națională a Consiliilor Județene cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către doamna deputat Csép Éva-Andrea cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către domnul secretar de stat Makkai Péter din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire  la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


11 Februarie: Adresă către Ministerul Tineretului și Sportului referitor – propunere modificare/completare Ordinului nr. 1219/1634/2020


2020

17 Noiembrie: Propunere de modificare Hot.Guv. 867/2015


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2021

29 Noiembrie: Adresa referitor la consultarea publică cu privire la Programul Operațional Transport 2021-2027; Adresa


27 Octombrie: Adresa referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; Adresa UNCJR, Anexe


27 Septembrie: Propuneri referitor la actualizare standarde de cost:   Adresa ANDPCA  Adresa UNCJR


23 Septembrie: Propunere de modificare a criteriilor de eligibilitate in domeniul dezvoltarii turismului:   Adresa Borbély László  Adresa Hegedűs Csilla


23 Septembrie: Propunere legislativa privind unele masuri de informatizare in domeniul educatiei; Adresa UNCJR


2020

27 Noiembrie: Adresa catre Ministerul Educatiei si Cercetari Propunere Modificare OMEC nr. 5972/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.