2022

17 Mai: Propunere proiect – aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Adresa UNCJR


04 Mai: Raspuns Consultare propunere modif. L. nr. 115/2015, L. nr. 33/2007 privind statutul alesilor locali, Adresa UNCJR


30 Martie: Răspuns Consultare – H.G. liberul acces la informațiile de interes public, Adresa UNCJR


25 Februarie: Referitor la: propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agrozootehnice, Adresa UNCJR, Propunerea


03 Februarie: Propuneri legislative – L. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Adresa UNCJR, Propunerea


18 Ianuarie: Situatia Transport public județean de personae prin curse regulate judetul Harghita , Adresa UNCJR, Anexa


2021

08 Octombrie: Propunere Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.292 din 2011


01 Octombrie: Propunere referitor Legea minelor-redeventa miniera: Adresa György Attila; Adresa Bende Sándor


2020

15 Decembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 286/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

22 Iunie: Propunere de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, Adresa, Propunere OUG 57, Propunere OG 80


10 Iunie: Propunere modificare – OUG ocupare posturi domeniul bugetar, Adresa, Propunere


09 Iunie: Propunere la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism, Adresa, Propunere


24 Mai: Propunere legislativă – Evaluarea performanțelor profesionale, Adresa UNCJR


13 Mai: Consultare Infiintare ANDIS CJ Harghita , Adresa UNCJR


12 Mai: Propunere H.G. Norme creare, amenajare ssi omologare trasee turistice pedestre , Adresa UNCJR


10 Mai: Referitor la adresa UNCJR cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munti, Adresa UNCJR


04 Martie: Referitor la: proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, Adresa, Anexa


15 Februarie: Referitor la: Consultare – proiect de H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice


28 Ianuarie: Propuneri modificare Hg neutralizare subproduse de origine animală, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Referitor la: problema animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, prin Ordonanța nr. 24/2016, Adresa MADR, Adresa ANSVSA, Propunere OG 24/2016, Propunere HG 551/2018


26 Ianuarie: Propunere modificari Ord. 80/2021 privind stabilirea unor normative de chelt.pt. autoritatile adm.publice si institutiile publice


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OUG 57 din 2019 administrarea domeniului public si privat, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Propuneri modificare OUG 57/2019, eficiența energetică clădiri, posibilitate realizare piste biciclete, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Adresa Ministerul Sanatatii vaccinare HPV, formulare PLF, propuneri modificare HG 867/2002, OG 70/2002, Adresa Ministerul Sanatatii, Propunere


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor chelt.pt. aut.adm.publ, Adresa, Propuneri


2021

10 Noiembrie: Referitor la consultarea de Ordonanța de urgență a Guvernului privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul “cooperare teritorială europeană” în perioada 2021-2027; Adresa UNCJR


10 Noiembrie: Propunere referitor la OUG 81/2021; Adresa UNCJR, Propunere


27 Octombrie: Propunere modificare HG 1130/2021


08 Octombrie: Propunere de modificare OG nr. 24/2016, cât și cea a HG nr. 551/2018


1 Septembrie: Propunerile formulate către Uniunea Națională a Consiliilor Județene cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către doamna deputat Csép Éva-Andrea cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către domnul secretar de stat Makkai Péter din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire  la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


11 Februarie: Adresă către Ministerul Tineretului și Sportului referitor – propunere modificare/completare Ordinului nr. 1219/1634/2020


2020

17 Noiembrie: Propunere de modificare Hot.Guv. 867/2015


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

17 Iunie: Propuneri privind transmiterea propunerilor/observațiilor consiliilor județene, referitor la Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7, Transformare digitală, Investiția 17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale; Adresa, Propunere


03 Iunie: Propuneri CJHR – PNRR: Ghidul specific pentru Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice; Adresa, Propunere


27 Mai: Propunerea legislativă intitulată „Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2022-2026; Adresa, Propunere


13 Mai: Adresa CJHR catre UNCJR Propuneri Consult Ghid Crese;  Adresa


13 Mai: Adresa CJHR catre UNCJR Propuneri Consult Ghid Crese;  Adresa


08 Aprilie: Propunere modificare Instrucțiuni ANAP; Adresa


04 Martie: Catre UNCJR propunere OMD; Adresa


25 Februarie: Adresa MADR – Completare PNS – populatia mare de urs și exemplarele cu comportament modificat; Adresa, Completare


18 Februarie: Adresa Catre UNCJR- Codul Patrimoniului Cultural; Adresa, Propunere


14 Februarie: Referitor la Consultare – ghidurile specifice aferentelor componentelor C5 Valul Renovării și C10 Fondul Local din PNRR; Adresa UNCJR, Adresa MDLPA, Propunere


02 Februarie: PNRR transmitere fise de proiecte managementul deseurilor HR; Adresa, Anexe


02 Februarie: Adresa despre siguranța rutieră; Adresa MEN, Adresa MTS, Adresa ISJ


02 Februarie: Adresa catre Ministerul Energiei; Adresa


26 Ianuarie: Catre Min. Antreprenoriatului si Turism -referitor criteriul de eligibilitate fara atestare turistica; Adresa


26 Ianuarie: Catre MIPE-propuneri PNRR, propuneri POCIDIF, propuneri POT 2021-2027; Adresa MIPE retea TEN-T, Adresa MIPE POCIDIF 2021, Adresa MIPE Fonduri Educatie Sanatate, Anexa


26 Ianuarie: Catre Ministerul Afacerilor Interne – referitor la Formularul digital de intrare în România (PLF); Adresa


26 Ianuarie: Referitor la posibilitatea de realizare piste de biciclete pe coronamentul digurilor de aparare impotriva inundatiilor de aparare impotriva inundatiilor de-a lungul raurilor; Adresa Administrația Națională ”Apele Române”, Anexa Apele Romane, Adresa MDLPA


25 Ianuarie: Catre Min. Finantelor – probleme privind finantarea unor cheltuieli din cadrul Consiliului Judetean Harghita; Adresa


21 Ianuarie: Adresa CJH catre Min. Sanatatii referitor la Formular PLF; Adresa


14 Ianuarie: Adresa Min. Sanatatii Consiliul Judetean Harghita vaccinare anti HPV; Adresa


13 Ianuarie: Adresa despre posibilitate de sprijinire a cultelor religioase; Adresa


2021

29 Noiembrie: Adresa referitor la consultarea publică cu privire la Programul Operațional Transport 2021-2027; Adresa


27 Octombrie: Adresa referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; Adresa UNCJR, Anexe


27 Septembrie: Propuneri referitor la actualizare standarde de cost:   Adresa ANDPCA  Adresa UNCJR


23 Septembrie: Propunere de modificare a criteriilor de eligibilitate in domeniul dezvoltarii turismului:   Adresa Borbély László  Adresa Hegedűs Csilla


23 Septembrie: Propunere legislativa privind unele masuri de informatizare in domeniul educatiei; Adresa UNCJR


2020

27 Noiembrie: Adresa catre Ministerul Educatiei si Cercetari Propunere Modificare OMEC nr. 5972/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.