2023

8 Martie: Propuneri referitoare la consultarea publică deschisă de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România având în vedere proiectul Strategia națională pentru tineret 2023-2027 și Planul de acțiune aferentă; Adresa, Propunere


18 Ianuarie: Propunere proiect H.G. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și pentru implementarea proiectelor finanțate prin Mecanismul de redresare şi reziliență; Adresa, Propunere


17 Ianuarie: Propuneri de modificare Legea 46/2008 privind Codul silvic; Adresa, Propunere


2022

17 Noiembrie: Propunere legislativă Legea 53 din 2003; Adresa, Propunere


16 Noiembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 544 din 2001; Adresa, Propunere


15 Noiembrie: Propuneri de completare a Legii privind lanțul scurt de aprovizionare (Bp. 666/2022); Adresa, Propunere


28 Septembrie: Propunerea legislativă referitor la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Adresa


16 August: Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării produselor agricole și alimentare; Adresa, Propunere


16 August: Propuneri modificare la proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol; Adresa, Propunere


16 August: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


14 Iulie: Propunerea legislativă privind proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/20054 privind reforma în domeniul sănătății; Adresa UNCJR, Propunere


05 Iulie: Propunerea legislativă privind Ordinul pentru aprobarea Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituţiilor publice locale; Adresa UNCJR, Propunere


29 Iunie: Propunerea legislativă intitulată, propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Adresa UNCJR, Propunere


13 Iunie: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


17 Mai: Propunere proiect – aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; Adresa UNCJR


05 Mai: Propunere modificare privind Legea nr. 115/2015, Legea nr. 33/2007, privind statutul alesilor locali; Adresa UNCJR


11 Aprilie: Propunerea legislativă Lege pentru modificarea și completarea legii numărul 255/2010; Adresa UNCJR, Propunere


6 Aprilie: Propunere modificare Lege 132/2017; Adresa, Propunere


30 Martie: Răspuns Consultare – H.G. liberul acces la informațiile de interes public; Adresa UNCJR


29 Martie: Propuneri modificare proiect de Lege privind Zonele Metropolitane; Adresa UNCJR, Adresa MDLPA, Propunere


14 Martie: Propunere legislative privind Statutul asistenților maternali profesioniști; Adresa, Propunere


14 Martie: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Adresa, Propunere


11 Martie: Propunere legislative și observațiile făcute la analizarea proiectului de act normativ pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos); Adresa, Propunere


08 Martie: Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


25 Februarie: Referitor la: propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agrozootehnice; Adresa UNCJR, Propunere


03 Februarie: Propuneri legislative – L. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Adresa UNCJR, Propunere


18 Ianuarie: Situatia Transport public județean de personae prin curse regulate judetul Harghita; Adresa UNCJR, Anexa


2021

08 Octombrie: Propunere proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 292 din 2011; Adresa


01 Octombrie: Propunere referitor Legea minelor-redeventa miniera: Adresa György Attila; Adresa Bende Sándor


2020

15 Decembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 286/2020; Adresa


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

11 Noiembrie: Adresa modificare OUG 175 din 2020 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului public operațional de adăpostire a animalelor; Adresa Kelemen Hunor, Cseke Attila; Propunere

19 Octombrie: Propunere legislativă pentru modificarea cu privire la analizarea posibilității de modificare a prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică unde persoana interesată nu are posibilitate legală să depună oferta în formă digitală; Adresa

12 August: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa, Propunere

28 Iulie: Propunere de modificare pentru modificarea și completarea HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic; Adresa, Propunere


18 Iulie: Propunere de modificare Referitor la: Adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3393/08.07.2022, privind transmiterea propunerilor/observațiilor consiliilor județene; Adresa, Propunere


29 Iunie: Propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială; Adresa


22 Iunie: Propunere de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al Ordonanței Guvernului nr. 80/2001; Adresa, Propunere OUG 57, Propunere OG 80


10 Iunie: Propunere modificare – OUG ocupare posturi domeniul bugetar, Adresa, Propunere


09 Iunie: Propunere la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism, Adresa, Propunere


24 Mai: Propunere legislativă – Evaluarea performanțelor profesionale, Adresa UNCJR


19 Mai: MDLPA proiect OUG valoare DG Fonduri Nerambursabile, Adresa


17 Mai: Propunere proiect pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, Adresa UNCJR


13 Mai: Consultare Infiintare ANDIS CJ Harghita, Adresa UNCJR


12 Mai: Propunere H.G. norme creare, amenajare și omologare trasee turistice pedestre; Adresa UNCJR


10 Mai: Propunere de modificare OUG privind ajustarea prețului și valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; Adresa UNCJR


10 Mai: Propunere HG privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munti, Adresa UNCJR, Propunere


30 Martie: Propunere privind liberul acces la informatiile de interes public, Adresa


25 Martie: Propunere privind Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural, Adresa, Anexa


07 Martie: Referitor la: proiectul Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, Adresa, Anexa


04 Martie: Referitor la: proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, Adresa, Anexa


15 Februarie: Consultare proiect de H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice; Adresa


28 Ianuarie: Propuneri modificare Hg neutralizare subproduse de origine animală, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Referitor la: problema animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, prin Ordonanța nr. 24/2016, Adresa MADR, Adresa ANSVSA, Propunere OG 24/2016, Propunere HG 551/2018


26 Ianuarie: Propunere modificări Ord. 80/2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, Adresa


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OUG 57 din 2019 administrarea domeniului public si privat, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Propuneri modificare MDLPA OUG 57/2019, eficienta energetică clădiri, posibilitate realizare piste biciclete, Adresa MDLPA, Adresa MDLPA, Adresa și propunere, Anexa


26 Ianuarie: Propuneri de modificare cu privire la formularul digital de intrare în România (PLF), Adresa.


26 Ianuarie: Adresa Ministerul Sanatatii vaccinare HPV, formulare PLF, propuneri modificare HG 867/2002, OG 70/2002, Adresa Ministerul Sanatatii, Propunere


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor chelt.pt. aut.adm.publ, Adresa, Propuneri


2021

10 Noiembrie: Referitor la consultarea de Ordonanța de urgență a Guvernului privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul “cooperare teritorială europeană” în perioada 2021-2027; Adresa UNCJR


10 Noiembrie: Propunere referitor la OUG 81/2021; Adresa UNCJR, Propunere


27 Octombrie: Propunere modificare HG 1130/2021; Adresa


08 Octombrie: Propunere de modificare OG nr. 24/2016, cât și cea a HG nr. 551/2018; Adresa


1 Septembrie: Propunerile formulate cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII; Adresa UNCJR; Adresa Csép Éva-Andrea; Adresa Makkai Péter


11 Februarie: Propunere modificare/completare Ordinului nr. 1219/1634/2020 pentru abrogarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în aer liber; Adresa MTS


2020

17 Noiembrie: Propunere de modificare H.G. 867/2015; Adresa


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2023

17 Ianuarie: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Adresa


17 Ianuarie: Propuneri de modificare UNCJR pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate; Adresa, Propunere


17 Ianuarie: Propunere modificare legislativa cu privire la modificarea art. 54 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic; Adresa, Propunere


2022

20 Decembrie: Propunere proiect pentru modificarea metodologia de evaluare a obiectivelor în vederea includerii în cele 12 rute turistice/culturale și în vederea promovării/restaurării acestora – relansare: Fișă pentru propunerea de obiectiv; Propunere


13 Decembrie: Propunere proiect Lege buget de stat pe anul 2023 și anexele referitoare la de sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale; Adresa UNCJR, Propunere


08 Decembrie: Modificări legislative propuse la Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Adresa UNCJR, Propunere


25 Noiembrie: Propuneri de completare privind Ghidul solicitantului, aferent apelului de proiecte, Componenta C15, Ref. 5, I9, Ref. 6 I11 și Ref. 4 I13, cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”; Adresa


14 Noiembrie: Adresa referitor la consultarea publică a PNRR – Ghid de finanțare pentru COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. COD APEL: MS-732 aferent I3.2 și COD APEL: MS-733 aferent I3.3, în urma consultării cu spitalele din județul Harghita; Adresa


11 Noiembrie: Propunere completare 263/2010; Adresa UNCJR, Propunere


10 Noiembrie: Adresa Ministerul Sănătății referitor la actualizare Fișe de investiții aferente Componentei C12 – Sănătate, Investițiile I2.1. Infrastructură spitalicească publică nouă și I2.2. Echipamente și aparatură medicală din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență; Adresa


10 Noiembrie: Adresa Ministerul Finanțelor TVA descentralizat; Adresa


10 Noiembrie: Adresa MADR observații ghid Programe de investiții pentru Zona Montană; Adresa


6 Octombrie: Finantare Centre De Excelente revenire la adresa; Adresa UNCJR, Adresa Ministerul Educației, Adresa Ministerul Finanțelor


23 Septembrie: Raspuns actualizare fișe de investiții aferente Componentei C12 – Sănătate; Adresa 1, Fișa, Adresa 2, Anexa


8 August: Consultare publică a Ghidului Solicitantului în cadrul PNRR, Componenta C12-Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; Adresa, Anexe


8 August: Consultare publică a Ghidului Solicitantului în cadrul PNRR, Componenta C12-Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie; Adresa, Anexe


26 Iulie: Propunere referitor la adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3581/18.07.2022, privind transmiterea observațiilor consiliilor județene, legate de metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2.; Adresa, Anexe


20 Iulie: Răspuns la adresa cu privire la proiectul Legii învățământului preuniversitar – decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor; Adresa


14 Iulie: Completare observații Ghid PNRR deșeuri, vă transmitem Oferta generală de eco-insule inteligente; Adresa


11 Iulie: Proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete; Adresa


07 Iulie: Referitor la: Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC; Adresa


05 Iulie: Propuneri privind Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/c3/s/i.1.b Componenta C3 – Managementul Deșeurilor Investiția 1; Adresa, Anexe


20 Iunie: Propuneri privind introducerea a hocheiului pe gheată, a hocheiului pe role și a hocheiului de stradă (street hochei) în Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar; Adresa ISJHR,  Adresa EDU


17 Iunie: Propuneri privind transmiterea propunerilor/observațiilor consiliilor județene, referitor la Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7, Transformare digitală, Investiția 17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale; Adresa, Propunere


15 Iunie: Propuneri privind Componența C12-Sănătate, I2.1. Infrastructură spitalicească publică nouă, Lista 49 investiții propuse conform Aranjamentelor Operaționale PNRR-C12; Adresa


13 Iunie: Propuneri privind ”Obiectivul de investiții “Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, Programul național de construcții de interes public sau social Subprogramul “Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”; Adresa


13 Iunie: Propuneri privind ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilelor cu nr. 15, 16 și 25 în localitatea Băile Homorod”; Adresa


13 Iunie: Propuneri privind Realizarea unui obiectiv de investiție în cadrul programului ”Construire locuinţe de serviciu”; Adresa


2 Iunie: Adresa SGG – Digitalizare-Steme – necesitatea recunoașterii efectelor juridice depline ale documentelor electronice și ale semnăturii electronice, astfel încât activitatea instituțiilor și autorităților publice să se poată desfășura prin mijloace electronice în deplină siguranță și condiții de legalitate, conform prevederilor art. 4 alin.(1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice; Adresa


2 Iunie: Adresa MDLPA referitor semnarea/emiterea Licențelor de traseu; Adresa


27 Mai: Propunerea legislativă intitulată „Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2022-2026; Adresa, Propunere


23 Mai: Adresa MDLPA Cosedil ajustare denuntare; Adresa


13 Mai: Adresa CJHR catre UNCJR Propuneri Consult Ghid Crese;  Adresa


5 Mai: Propunere modificare Ordin 1763 din 2015;  Adresa, Anexa


25 Aprilie: Propunere modificare proiect Ordin parcuri industriale; Adresa


21 Aprilie: Adresa către Ministerul Finantelor Publice – Centre de excelente; Adresa


21 Aprilie: Adresa privind stadiul demersurilor întreprinse de Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea, cu respectarea termenului de 31 decembrie 2022, a procedurilor legale pentru încheierea contractelor de servicii publice; Adresa


11 Aprilie: Adresa steme digitalizare; Adresa


08 Aprilie: Propunere modificare Instrucțiuni ANAP; Adresa


24 Martie: Finantare Centre de Excelente; Adresa


18 Martie: Propunere obiectiv/sit în aplicația România Atractivă în cadrul P.N.R.R.; Adresa, Anexa.


18 Martie: Propunere lege ,,Voluntari pentru crize umanitare”; Adresa, Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6, Anexa7, Anexa8,


18 Martie: OUG 92/2021 regimul deseurilori; Adresa, Anexa.


14 Martie: Propunere legislative privind HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006i; Adresa, Anexa.


14 Martie: Propunere legislative privind Statutul asistenților maternali profesioniști; Adresa, Anexa.


04 Martie: Catre UNCJR propunere OMD; Adresa


03 Martie: Propunere referitor la consultarea ghidului specific aferent componenței C5 Valul Renovării din PNRR; Adresa


25 Februarie: Adresa MADR – Completare PNS – populatia mare de urs și exemplarele cu comportament modificat; Adresa, Completare


22 Februarie: Propunere de proiect de investiții PNRR: Pilon I. Tranziție verde și schimbări climatice; Adresa MIPE


21 Februarie: Propunere de proiect de investiții PNRR: Pilon I. Tranziție verde și schimbări climatice; Adresa MTI


18 Februarie: Adresa Catre UNCJR- Codul Patrimoniului Cultural; Adresa, Propunere


16 Februarie: Referitor la proiectul de legeOrdonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; Adresa.


14 Februarie: Referitor la Consultare – ghidurile specifice aferentelor componentelor C5 Valul Renovării și C10 Fondul Local din PNRR; Adresa UNCJR, Adresa MDLPA, Propunere


02 Februarie: PNRR transmitere fise de proiecte managementul deseurilor HR; Adresa, Anexe


02 Februarie: Adresa despre siguranța rutieră; Adresa MEN, Adresa MTS, Adresa ISJ


02 Februarie: Adresa catre Ministerul Energiei; Adresa


26 Ianuarie: Catre Min. Antreprenoriatului si Turism -referitor criteriul de eligibilitate fara atestare turistica; Adresa


26 Ianuarie: Catre MIPE-propuneri PNRR, propuneri POCIDIF, propuneri POT 2021-2027; Adresa MIPE retea TEN-T, Adresa MIPE POCIDIF 2021, Adresa MIPE Fonduri Educatie Sanatate, Anexa


26 Ianuarie: Catre Ministerul Afacerilor Interne – referitor la Formularul digital de intrare în România (PLF); Adresa


26 Ianuarie: Propunere modifiări Ordonanța 80/2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; Adresa


26 Ianuarie: Referitor la posibilitatea de realizare piste de biciclete pe coronamentul digurilor de aparare impotriva inundatiilor de aparare impotriva inundatiilor de-a lungul raurilor; Adresa Administrația Națională ”Apele Române”, Anexa Apele Romane, Adresa MDLPA


25 Ianuarie: Catre Min. Finantelor – probleme privind finantarea unor cheltuieli din cadrul Consiliului Judetean Harghita; Adresa


25 Ianuarie: Proiectul de optimizare a SMID-ului cu instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor din finanțare POIM 2014-2020, apel de proiecte POIM/870/3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire; Adresa


21 Ianuarie: Adresa CJH catre Min. Sanatatii referitor la Formular PLF; Adresa


14 Ianuarie: Adresa Min. Sanatatii Consiliul Judetean Harghita vaccinare anti HPV; Adresa


13 Ianuarie: Adresa despre posibilitate de sprijinire a cultelor religioase; Adresa


12 Ianuarie: Măsuri educaționale suplimentare pentru tinerii NEETs; Adresa


2021

29 Noiembrie: Adresa referitor la consultarea publică cu privire la Programul Operațional Transport 2021-2027; Adresa


27 Octombrie: Adresa referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; Adresa UNCJR, Anexe


27 Septembrie: Propuneri referitor la actualizare standarde de cost: Adresa ANDPCA  Adresa UNCJR


23 Septembrie: Propunere de modificare a criteriilor de eligibilitate in domeniul dezvoltarii turismului: Adresa Borbély László  Adresa Hegedűs Csilla


23 Septembrie: Propunere legislativa privind unele masuri de informatizare in domeniul educatiei; Adresa UNCJR


2020

27 Noiembrie: Adresa către Ministerul Educației și Cercetări propunere modificare OMEC nr. 5972/2020; Adresa


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2023

07 Februarie: Referitor la adresa modificările legislative cu impact în ceea ce privește sprijinul statului la salarizarea personalului neclerical angajat în cadrul unităților de cult din țară plătit din fonduri publice; Adresa


01 Februarie: Adresa MFTES transmiterii imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului; Adresa


2022

28 Decembrie: Adresa de privind aprobarea transmiterii imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita; Adresa


08 Decembrie: Adresa de solicitare la aprobarea bugetului de stat pe anul 2023; Adresa, Propunere


06 Decembrie: Raportare sume necesare ecarisare deșeuri de animale din gospodăriile populației pe anul 2023; Adresa, Anexa


19 Octombrie: Solicitare îndrumare către ANRE pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2022; Adresa


12 Septembrie: Adresa de solicitare sprijin în obținerea sumei reprezentând diferența dintre cea solicitată și cea obținută, cu ocazia unei noi rectificări a bugetului de stat, respectiv din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, având în vedere situaţia de dificultate cu care se confruntă Județul Harghita; Adresa


09 Iulie: Răspuns-Consultare în regim de urgență – proiectul Codului Finanțelor Publice Locale; Adresa


23 Mai: Adresa către ADR Centru Cosedil ajustare denuntare; Adresa


20 Mai: Adresa MDLPA proiect de stemă județul Harghita 2022,care a primit preavizul Comisiei județene de analizare a stemelor și avizul Biroului Zonal Cluj; Adresa


29 Aprilie: Măsurile/intervențiile identificate la nivelul UAT care au în vedere investiții în producția de energie din surse regenerabile, în special, în sectorul de încălzire răcire; Adresa


24 Martie: Finantare Centre de excelente; Adresa Minsterul Educației, Adresa Ministerul Afacerilor Interne


14 Martie: Adresa  Ministerul Finanțelor – Lapte corn; Adresa


23 Februarie: Adresa către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii referitor la obiectivul de investiții modernizare DJ 126 zona CFR Voșlabeni; Adresa


2 Februarie: Solicitare pentru modificare Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin scoaterea din Lista de inventar al imobilului situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Aleea Avântului nr. 1, județul Harghita, identificat cu nr. MF 39205; Adresa


21 Ianuarie: Propunere cu privire la demararea procesului privind realizarea studiului de fezabilitate pentru investiția Modernizarea DN13A ca drum expres; Adresa


21 Ianuarie: Propunere cu privire la realizarea studiu de fezabilitate pentru investiția Modernizare DN13A ca drum expres; Adresa


21 Ianuarie: Propunere pentru organizare sedință de lucru privind realizarea studiu de fezabilitate pentru investitia Modernizare DN13A ca drum expres; Adresa


17 Ianuarie: Adresa UNCJR – Necesar de finanțare pentru încălzirea instituțiilor de cultură; Adresa


14 Ianuarie: Adresa referitor la reabilitarea imobilul Centrul Militar Județean; Adresa


13 Ianuarie: Adresa CJHR către MDLPA – Solicitare desemnare persoană în grup de lucru reactualizare PATJ; Adresa


2021

13 mai: Adrese transmise cu privire la organizarea festivităților de „Ultimul Clopoțel” către:

20 mai: Adresă către domnul prefect Szabó Zsolt, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita; Adresa

26 mai: Adresă de răspuns de la domnul secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed Arafat; Adresă

2 iunie: Adresă de răspuns de la Ministerul Sănătății cu privire la organizarea festivităților de „Ultimul Clopoțel”; Adresa

3 iunie: Adresă de răspuns de la domnul secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed Arafat cu privire la organizarea festivităților în spații deschise prilejuite de terminarea anului școlar; Adresa