2022

17 Noiembrie: Propunere legislativă Legea 53 din 2003; Adresa, Propunere


16 Noiembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 544 din 2001; Adresa, Propunere


16 August: Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării produselor agricole și alimentare; Adresa, Propunere


16 August: Propuneri modificare la proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol; Adresa, Propunere


16 August: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


14 Iulie: Propunerea legislativă privind proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/20054 privind reforma în domeniul sănătății; Adresa UNCJR, Propunere


05 Iulie: Propunerea legislativă privind Ordinul pentru aprobarea Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituţiilor publice locale; Adresa UNCJR, Propunere


29 Iunie: Propunerea legislativă intitulată, propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Adresa UNCJR, Propunere


13 Iunie: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


17 Mai: Propunere proiect – aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; Adresa UNCJR


05 Mai: Propunere modificare privind Legea nr. 115/2015, Legea nr. 33/2007, privind statutul alesilor locali; Adresa UNCJR


11 Aprilie: Propunerea legislativă Lege pentru modificarea și completarea legii numărul 255/2010; Adresa UNCJR, Propunere


6 Aprilie: Propunere modificare Lege 132/2017; Adresa, Propunere


30 Martie: Răspuns Consultare – H.G. liberul acces la informațiile de interes public; Adresa UNCJR


29 Martie: Propuneri modificare proiect de Lege privind Zonele Metropolitane; Adresa UNCJR, Adresa MDLPA, Propunere


14 Martie: Propunere legislative privind Statutul asistenților maternali profesioniști; Adresa, Propunere


14 Martie: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Adresa, Propunere


11 Martie: Propunere legislative și observațiile făcute la analizarea proiectului de act normativ pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos); Adresa, Propunere


08 Martie: Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Adresa UNCJR, Propunere


25 Februarie: Referitor la: propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agrozootehnice; Adresa UNCJR, Propunere


03 Februarie: Propuneri legislative – L. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Adresa UNCJR, Propunere


18 Ianuarie: Situatia Transport public județean de personae prin curse regulate judetul Harghita; Adresa UNCJR, Anexa


2021

08 Octombrie: Propunere Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.292 din 2011


01 Octombrie: Propunere referitor Legea minelor-redeventa miniera: Adresa György Attila; Adresa Bende Sándor


2020

15 Decembrie: Propunere de modificare a Legii nr. 286/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

11 Noiembrie: Adresa modificare OUG 175 din 2020; Adresa Kelemen Hunor, Cseke Attila; Propunere

12 August: Porpunere OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, Adresa, Propunere

28 Iulie: Propunere de modificare pentru modificarea și completarea HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, Adresa, Propunere


18 Iulie: Propunere de modificare Referitor la: Adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3393/08.07.2022, privind transmiterea propunerilor/observațiilor consiliilor județene, Adresa, Propunere


22 Iunie: Propunere de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, Adresa, Propunere OUG 57, Propunere OG 80


10 Iunie: Propunere modificare – OUG ocupare posturi domeniul bugetar, Adresa, Propunere


09 Iunie: Propunere la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism, Adresa, Propunere


24 Mai: Propunere legislativă – Evaluarea performanțelor profesionale, Adresa UNCJR


19 Mai: MDLPA proiect OUG valoare DG Fonduri Nerambursabile, Adresa


17 Mai: Propunere proiect pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, Adresa UNCJR


13 Mai: Consultare Infiintare ANDIS CJ Harghita, Adresa UNCJR


12 Mai: Propunere H.G. Norme creare, amenajare ssi omologare trasee turistice pedestre , Adresa UNCJR


10 Mai: Propunere HG privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munti, Adresa UNCJR, Propunere


30 Martie: Propunere privind liberul acces la informatiile de interes public, Adresa


25 Martie: Propunere privind Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural, Adresa, Anexa


07 Martie: Referitor la: proiectul Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, Adresa, Anexa


04 Martie: Referitor la: proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, Adresa, Anexa


15 Februarie: Referitor la: Consultare – proiect de H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice


28 Ianuarie: Propuneri modificare Hg neutralizare subproduse de origine animală, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Referitor la: problema animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, prin Ordonanța nr. 24/2016, Adresa MADR, Adresa ANSVSA, Propunere OG 24/2016, Propunere HG 551/2018


26 Ianuarie: Propunere modificări Ord. 80/2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, Adresa


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OUG 57 din 2019 administrarea domeniului public si privat, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Propuneri modificare OUG 57/2019, eficiența energetică clădiri, posibilitate realizare piste biciclete, Adresa, Anexa


26 Ianuarie: Propuneri modificare MDLPA OUG 57/2019, eficienta energetica cladiri, posibilitate realizare piste biciclete, Adresa MDLPA, Adresa MDLPA, Adresa și propunere


26 Ianuarie: Propuneri de modificare cu privire la formularul digital de intrare în România (PLF), Adresa.


26 Ianuarie: Adresa Ministerul Sanatatii vaccinare HPV, formulare PLF, propuneri modificare HG 867/2002, OG 70/2002, Adresa Ministerul Sanatatii, Propunere


26 Ianuarie: Propuneri cu privire la modificarea/completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor chelt.pt. aut.adm.publ, Adresa, Propuneri


2021

10 Noiembrie: Referitor la consultarea de Ordonanța de urgență a Guvernului privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul “cooperare teritorială europeană” în perioada 2021-2027; Adresa UNCJR


10 Noiembrie: Propunere referitor la OUG 81/2021; Adresa UNCJR, Propunere


27 Octombrie: Propunere modificare HG 1130/2021


08 Octombrie: Propunere de modificare OG nr. 24/2016, cât și cea a HG nr. 551/2018


1 Septembrie: Propunerile formulate către Uniunea Națională a Consiliilor Județene cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către doamna deputat Csép Éva-Andrea cu privire la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


1 Septembrie: Propunerile formulate către domnul secretar de stat Makkai Péter din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire  la modificarea/completarea proiectului Ordonanței de Urgență privind implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII poate fi vizualizat pe următorul link


11 Februarie: Adresă către Ministerul Tineretului și Sportului referitor – propunere modificare/completare Ordinului nr. 1219/1634/2020


2020

17 Noiembrie: Propunere de modificare Hot.Guv. 867/2015


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

08 Decembrie: Modificări legislative propuse la Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Adresa UNCJR, Propunere


11 Noiembrie: Propunere completare 263/2010; Adresa UNCJR, Propunere


10 Noiembrie: Adresa Ministerul Finanțelor TVA descentralizat; Adresa


10 Noiembrie: Adresa MADR observații ghid Programe de investiții pentru Zona Montană; Adresa


6 Octombrie: Finantare Centre De Excelente revenire la adresa; Adresa UNCJR, Adresa Ministerul Educației, Adresa Ministerul Finanțelor


23 Septembrie: Raspuns actualizare fișe de investiții aferente Componentei C12 – Sănătate; Adresa 1, Fișa, Adresa 2, Anexa


8 August: Consultare publică a Ghidului Solicitantului în cadrul PNRR, Componenta C12-Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; Adresa, Anexe


8 August: Consultare publică a Ghidului Solicitantului în cadrul PNRR, Componenta C12-Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie; Adresa, Anexe


26 Iulie: Propunere referitor la adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3581/18.07.2022, privind transmiterea observațiilor consiliilor județene, legate de metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2.; Adresa, Anexe


14 Iulie: Propuneri privind Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/c3/s/i.1.b Componenta C3 – Managementul Deșeurilor Investiția 1; Adresa, Anexe


07 Iulie: Referitor la: Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC; Adresa


17 Iunie: Propuneri privind transmiterea propunerilor/observațiilor consiliilor județene, referitor la Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7, Transformare digitală, Investiția 17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale; Adresa, Propunere


03 Iunie: Propuneri CJHR – PNRR: Ghidul specific pentru Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice; Adresa, Propunere


27 Mai: Propunerea legislativă intitulată „Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2022-2026; Adresa, Propunere


23 Mai: Adresa MDLPA Cosedil ajustare denuntare; Adresa


13 Mai: Adresa CJHR catre UNCJR Propuneri Consult Ghid Crese;  Adresa


5 Mai: Propunere modificare Ordin 1763 din 2015;  Adresa, Anexa


25 Aprilie: Propunere modificare proiect Ordin parcuri industriale; Adresa


21 Aprilie: Adresa catre Ministerul Finantelor Publice – Centre de excelente; Adresa


11 Aprilie: Adresa steme digitalizare; Adresa


08 Aprilie: Propunere modificare Instrucțiuni ANAP; Adresa


24 Martie: Finantare Centre de Excelente; Adresa


18 Martie: Propunere lege ,,Voluntari pentru crize umanitare”; Adresa, Anexa.


18 Martie: OUG 92/2021 regimul deseurilori; Adresa, Anexa.


14 Martie: Propunere legislative privind HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006i; Adresa, Anexa.


14 Martie: Propunere legislative privind Statutul asistenților maternali profesioniști; Adresa, Anexa.


04 Martie: Catre UNCJR propunere OMD; Adresa


25 Februarie: Adresa MADR – Completare PNS – populatia mare de urs și exemplarele cu comportament modificat; Adresa, Completare


18 Februarie: Adresa Catre UNCJR- Codul Patrimoniului Cultural; Adresa, Propunere


16 Februarie: Referitor la proiectul de legeOrdonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; Adresa.


14 Februarie: Referitor la Consultare – ghidurile specifice aferentelor componentelor C5 Valul Renovării și C10 Fondul Local din PNRR; Adresa UNCJR, Adresa MDLPA, Propunere


02 Februarie: PNRR transmitere fise de proiecte managementul deseurilor HR; Adresa, Anexe


02 Februarie: Adresa despre siguranța rutieră; Adresa MEN, Adresa MTS, Adresa ISJ


02 Februarie: Adresa catre Ministerul Energiei; Adresa


26 Ianuarie: Catre Min. Antreprenoriatului si Turism -referitor criteriul de eligibilitate fara atestare turistica; Adresa


26 Ianuarie: Catre MIPE-propuneri PNRR, propuneri POCIDIF, propuneri POT 2021-2027; Adresa MIPE retea TEN-T, Adresa MIPE POCIDIF 2021, Adresa MIPE Fonduri Educatie Sanatate, Anexa


26 Ianuarie: Catre Ministerul Afacerilor Interne – referitor la Formularul digital de intrare în România (PLF); Adresa


26 Ianuarie: Propunere modifiări Ordonanța 80/2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; Adresa


26 Ianuarie: Referitor la posibilitatea de realizare piste de biciclete pe coronamentul digurilor de aparare impotriva inundatiilor de aparare impotriva inundatiilor de-a lungul raurilor; Adresa Administrația Națională ”Apele Române”, Anexa Apele Romane, Adresa MDLPA


25 Ianuarie: Catre Min. Finantelor – probleme privind finantarea unor cheltuieli din cadrul Consiliului Judetean Harghita; Adresa


21 Ianuarie: Adresa CJH catre Min. Sanatatii referitor la Formular PLF; Adresa


14 Ianuarie: Adresa Min. Sanatatii Consiliul Judetean Harghita vaccinare anti HPV; Adresa


13 Ianuarie: Adresa despre posibilitate de sprijinire a cultelor religioase; Adresa


2021

29 Noiembrie: Adresa referitor la consultarea publică cu privire la Programul Operațional Transport 2021-2027; Adresa


27 Octombrie: Adresa referitor la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; Adresa UNCJR, Anexe


27 Septembrie: Propuneri referitor la actualizare standarde de cost:   Adresa ANDPCA  Adresa UNCJR


23 Septembrie: Propunere de modificare a criteriilor de eligibilitate in domeniul dezvoltarii turismului:   Adresa Borbély László  Adresa Hegedűs Csilla


23 Septembrie: Propunere legislativa privind unele masuri de informatizare in domeniul educatiei; Adresa UNCJR


2020

27 Noiembrie: Adresa catre Ministerul Educatiei si Cercetari Propunere Modificare OMEC nr. 5972/2020


Arhivă

Propunerile arhive pot fi vizionate pe următorul link.


2022

12 Septembrie: Adresa de solicitare sprijin; Adresa


09 Iulie: Răspuns-Consultare în regim de urgență – proiectul Codului Finanțelor Publice Locale; Adresa


23 Mai: Adresa către ADR Centru Cosedil ajustare denuntare; Adresa


24 Martie: Finantare Centre de excelente; Adresa Ministerul Educației, Adresa Ministerul Afacerilor Interne


14 Martie: Adresa  Ministerul Finanțelor – Lapte corn; Adresa


17 Ianuarie: Adresa UNCJR – Necesar de finanțare pentru încălzirea instituțiilor de cultură; Adresa


2021

13 mai: Adrese transmise cu privire la organizarea festivităților de „Ultimul Clopoțel” către:

20 mai: Adresă  către domnul prefect Szabó Zsolt, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita

26 mai: Adresă de răspuns de la domnul secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed Arafat

2 iunie: Adresă de răspuns de la Ministerul Sănătății cu privire la organizarea festivităților de „Ultimul Clopoțel”

3 iunie: Adresă de răspuns de la domnul secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență dr. Raed Arafat cu privire la organizarea festivităților în spații deschise prilejuite de terminarea anului școlar