JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  28 decembrie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 decembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1393/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 28 decembrie 2021, ora 08,30 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum/

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi, dacă cineva nu dorește să voteze la vreun punct de pe ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba spune că ședința extraordinară a Consiliului are loc din două motive. Drumurile județene sunt în continuare principalul obiectiv, pe de o parte la sfârșitul anului s-a reușit în urma achitări diferitelor chitanțe adunarea unei sume în valoare de 1 milion de lei, ceea ce va permite reducerea deficitului cu ce este dator Consiliul Județean contractorilor. Un alt lucru este că se dorește ca plata facturii către executantul lucrărilor de pe drumul județean către Uilac să fie plătit într-o singură tranșă și din această cauză este nevoie de o nouă tragere de credit și în același timp și pentru construcția drumului Uniunii Europene, se va trage un împrumut de 1,5 milioane de lei, deci în total se va lua o decizie despre 4,5 milioane de lei la ședința de consiliu. Prin urmare, proiectul ordini de zi va fi format din 1+2 puncte care vor fi propuse pentru aprobare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 7 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

 Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: primul punct de pe ordinea de zi este factura de 2.316.000 de lei pentru drumul de la Uilac.

Mai adaugă că în procedura cererii de tragere a creditelor, dânsul ar putea face ca 1 milion de lei să fie pus pe un drum unde stau și colegii dar dânsul crede că este complet irelevant. Din suma de 1 milion de lei să fie plătită o factură sau din cele 2 milioane de lei, 1 milion de lei ar proveni din economii sau factura de 2 milioane ar fi tratat ca unul singur pe linia de credit, iar apoi suma de 1 milion de lei ar fi împărțit în cele 3 zone ale județului. Suma de 1 milion de lei va fi cheltuit pentru trotuarul din Joseni, drumul spre Harghita Băi și drumul spre Șiclod.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea Cererii de tragere nr. 7 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Rezultatul votului: 20 Da

 

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: bugetul este alcătuit din câteva articole, așa cum a fost menționat suma de 1 milion de lei va fi pentru trotuarul Joseni, drumul spre Harghita Băi și drumul spre Șiclod și astfel va fi achitat o parte din datorie.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 1 al proiectului  de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2 al proiectului  de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 3 al proiectului  de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 8 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Ultimul punct de pe ordinea de zi este solicitarea de 1,5 milioane de lei pentru compania italiană Cosedil Spa. Ei au făcut progrese bune în ceea ce privește lucrările efectuate și pentru a putea folosi și banii de la Uniunea Europeană, a fost achiziționat anumite materiale de construcții care vor fi în custodie la punctul de lucru al companiei din regiune și acum se va efectua plățile  pentru acestea.

Consilierul Csillag Péter a votat  cu Da la toate punctele.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea Cererii de tragere nr. 8 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba: mulțumește Direcției economice pentru faptul că azi dimineața au reușit să completeze raportul pe care va prezenta, mulțumește domnului director Bicăjanu. Va prezenta câteva cifre la care se poate reflecta acum la sfârșitul anului.  Legea bugetului încă nu a fost promulgată, pentru că USR-ul a contestat-o, dar despre unele dintre cifrele pe care cele 2 Camere ale Parlamentului le-au adoptat în ședință comună se poate vorbi. În ceea ce privește bugetul, veștile nu sunt bune, în ceea ce privește bugetul Consiliului Județean, acele consilii județene în care există o dezvoltare și o îmbunătățire dinamică sunt acum dezavantajate în  anul 2022. Singura sursă sunt sumele din TVA, Consiliul județean va fi cam la fel ca anul trecut, ba chiar puțin mai mult, dar deja va lipsi suma de 13.000.000 lei care a fost de ajutor să fie plătit investițiile aduse spitalului. Așadar, aici este un minus de 13.000.000 ,dacă se verifică anii 2021 și 2022, există o diferență. Dacă examinați și celelalte surse, dacă le împărțiți, puteți vedea diferența destul de clar.  În ceea ce privește costurile. Din punct de vedere al costurilor, diferențele în construcția de drumuri sunt de o cifră în minus față de 2015. În 2015, acest oficiu nu a fost organizat în așa fel încât să poată construi drumuri, iar acum trebuie să fie compensat acest lucru. Trebuie să se recupereze anii de timp pierduți. În 2021, puteți vedea că au fost construite drumuri în valoare de aproape 86 de milioane de lei. Dacă vă amintiți din mandatul precedent, stimați colegi consilieri, anul 2017 a fost anul în care a fost lansat această viziune ambițioasă de a construi acele drumuri la care nu prea era voință să fie construită, sau mai degrabă era o indiferență. În 2017 – 2018 au fost elaborate planurile, era un plan care se întindea până în 2019, puteți vedea deja din 2019 că cifrele a crescut semnificativ. Anul acesta, contractele semnate ar trebui să ajungă la 120 de milioane de lei. De aceea, se așteaptă cu nerăbdare programul Anghel Saligny, pentru ca acesta să fie lansat cât mai curând posibil, pentru că este vorba de o sumă uriașă de bani. Se vede în raport creșterile la cifrele care au fost destinate construcțiilor de drumuri, în buget sunt cuprinse 14 milioane de lei, pentru construcția de drumuri, deci acest frumos minus roșu ne atârnă deasupra capului. De aceea se așteaptă programul Anghel Saligny și nu se dorește ca să fie utilizat împrumutul în totalitate, deoarece vor exista mai multe fonduri ale Uniunii Europene în care vor exista părți neeligibile, așa că nu există o dorință ca să fie folosit împrumutul în totalitate pentru asta. Acum Consiliul județean este aproape la jumătate din creditul pe care a tras, dar chiar și așa, cele 25,5 milioane de lei care mai este pe linia de credit sunt aproape nimic în comparație cu cele 117. Prin urmare, bugetul pentru anul viitor trebuie să fie un buget foarte restrâns și a fost indicat deja la reuniunea anterioară a Consiliului că există foarte puține posibilități de a dubla sau tripla marja din cotizațiile asociațiilor sau de a face același lucru și pentru instituțiile subordonate. Rugămintea către toți consilierii județeni este ca atunci când se discută despre ce costuri vor fii  în 2022, să fie precizat cât mai puține lucruri la aproape fiecare capitol. Privind cotizațiile membrilor trebuie să se discute despre mai puțin decât au fost vorbele anul trecut, pentru instituțiile subordonate trebuie să se discute mai puțin decât au fost vorbele anul trecut. Se așteaptă decizia Curții Constituționale pentru a putea adopta un buget, bugetul Consiliului Județean este în consultare cu cifre previzionate, așa că imediat ce decizia Curții Constituționale va apărea în Monitorul Oficial și președintele statului o va promulga, este convins că se va putea adopta bugetul în luna ianuarie. Acestea sunt cele câteva cifre pe care a vrut să le prezinte, eventual dacă sunt întrebări sau comentarii. În continuare mulțumește foarte mult pentru numeroasele ședințe care au fost organizate de-a lungul anului și pentru numeroasele decizii bune pe care au reușit să le adopte. Consiliul județean  este pregătit pentru bani guvernamentali, bani de la Uniunea Europeană, marea întrebare este dacă vor fi, din acest punct de vedere, marea problemă pentru  anul 2020-2022 este aceasta. Consideră că anul acesta nu se vor ține ședințe de consiliu, mulțumește foarte mult pentru activitatea productivă pe care au reușit împreună să o desfășoare în acest an. Mai adaugă și mulțumirile personalului instituției, fără de care ar fi fost dificil să fie puse în aplicare toate aceste decizii și urează tuturor un an nou fericit și succes.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 decembrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  72222/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 29.02.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

  Întocmit,

Antal Zsófia