DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HARGHITA

ORGANIZEAZĂ

Concurs pentru ocuparea  posturilor contractual  vacante

 

la Centrul de Plasament de Tip Familial nr.1 Cristuru Secuiesc

Educator – pe durată nedeterminată                                                                                                           2 post

Condiţii de participare:

  • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
  • Capacitatea de a lucra în echipă
  • Vechime minim 1 an

Avantaj:- experiență în activități cu copii

Concursul se va organiza în data de 13 mai 2021, ora 10  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea  Ciuc, P.ţa Libertăţii  nr.5, cam 301.

Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.

Dosarele se depun până la data de  29 aprilie 2021 la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:

  • Actul de identitate, în original şi în copie
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Diplomele de studii în original şi în copie
  • Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
  • Curriculum vitae
  • Cazier judiciar și Adeverința de integritate în original

 

Miercurea Ciuc, 12.04.2021                           

 

DIRECTOR GENERAL

ELEKES ZOLTÁN