JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 11 martie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Györgyi Attila AMT
12. Hîrlav Costin PSD
13. Izsák Alina PNL
14. Kántor Boglárka UDMR
15. Kolozsvári Tibor UDMR
16. Kolumbán Dávid UDMR
17. Lőrincz Árpád-István AMT
18. Márton Csaba UDMR
19. Nagy Mária-Terézia POL
20. Portik Erzsébet-Edit UDMR
21. Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22. Rákossy Botond-József POL
23. Rácz Árpád UDMR
24. Rátz István UDMR
25. Sándor Barna UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  348/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară de îndată a consiliului județean din 11 martie 2021, ora 12,30 în sistem teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urgența convocării ședinței, este motivat de necesitatea prelungirii traseului de autobuz din Miercurea Ciuc la cursele regulate, deoarece elevii nu puteau deplasa decât până la stația de autobuz și apoi trebuiau să meargă pe jos până la școală. Acest caz, se referă mai ales la liniile de autobuz dinspre Ciucul de jos și zona Odorhei. Potrivit președintelui, s-a ajuns la un acord cu primăria din Miercurea Ciuc, au reușit să îndeplinească condițiile și astfel elevii nu mai sunt în pericol la  traversarea orașului. Și mai sunt patru proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Sunt trei decizii de luat deoarece legislația s-a schimbat și contribuția CNI de la 5% a fost modificat la 8% și mai este un proiect de hotărâre care se referă la proiectul CAF.

Doamna Antal Renáta, consilier juridic la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 23 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 din Codul administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 279/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 02.12.2019 – 30.06.2023 în județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR), cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 279/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 02.12.2019 – 30.06.2023 în județul Harghita 

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă primul punct de pe ordinea de zi, și anume prelungirea traseului de autobuz, care va oferi pentru sute de elevi și tineri posibilitatea de a nu mai întârzia la școală, și este foarte important ca autobuzele să oprească cât mai aproape de liceele din Miercurea Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR), cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba l-a rugat pe domnul director István Szőcs să explice importanța acestei decizii.

Domnul director Szőcs István urează bun venit publicului și a prezintă proiectul CAF HR. Spune că au fost planificate mai multe activități, care însă nu puteau să fie realizate și astfel anul trecut a avut loc o schimbare în proiect, deoarece epidemia COVID 19 a făcut imposibilă participarea cu prezență fizică la aceste cursuri. Cu toate acestea, având în vedere situația, nu mai este posibilă participarea la cursurile de formare cu prezență fizică, astfel că au solicitat o amânare la durata proiectului și au cerut aprobarea de a organiza activitățile online, care a fost aprobată de autoritatea de supraveghere săptămâna trecută.

Mai precizează că este nevoie de modificarea anexei contractului de finanțare care trebuie să fie aprobat de către consilierii județeni.

Domnul președinte Csaba Borboly mulțumește domnului director Szőcs István pentru prezentarea proiectul CAF.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre .

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”.

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”.

Rezultatul votului: 22 Da.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”.

Domnul președinte Borboly Csaba a cerut dacă are cineva întrebări, să le posteze în camera de chat.

Domnul președinte Borboly Csaba a declarat că dânsul se află în comuna Mărtiniș, împreună cu vicepreședinte Bíró Barna Botond, deoarece avea o întâlnire cu primarii din zonă.

Domnul consilier județean Tőkés Lehel a cerut cuvântul și a urat bun venit participanților. Potrivit acestuia, ieri s-a întâlnit cu colegii săi de la Joseni și aceștia au întrebat când se așteaptă ca traficul de marfă să fie redirecționat de pe drumul județean spre Gheorgheni.

Domnul președinte Borboly Csaba, a zis că a avut loc o întâlnire pe această temă cu reprezentanții municipiului Gheorgheni și comunei Ciumani, la care a fost prezent și domnul consilier Sólyom László, și s-a ajuns la decizia de comun acord, ca să se revină la vechea formă cunoscută cât mai curând. Acest lucru depinde însă și de modul în care va proceda, lucra investitorul din Gheorgheni. El presupune că traficul de marfă va reveni la normal aproximativ la toamnă. Până atunci au stabilit mai multe metode de a monitoriza traficul rutier de pe această zonă, măsurarea vitezei de circulație, etc.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  39658/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 27.10.2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Antal Renáta                                                                                                                                

 

Director executiv

Bodó Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Ravasz Renáta