JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

  

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 mai 2021

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 26 mai 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 587/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din  26 mai 2021, ora 14,00 în Căminul cultural din satul Văcărești, comuna Mihăileni, județul Harghita.

 Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea, își cere scuze cu privire la un aspect care trebuia discutat înainte de începerea ședinței. Totodată dorește să informeze colegii despre faptul că, conform regulamentului aprobat de către vechiul consiliu în acesta a fost introdus următorul aspect: în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic trebuie garantată transmiterea în direct a ședințelor pe site –ul consiliului județean, specificând că acesta este motivul aparaturii tehnice care se poate vedea.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește celor prezenți pentru că au venit și îi onorează cu prezența în comuna Mihăileni menționează că din punctul lor de vedere este binevenită începerea ședințelor în afara sediului consiliului județean. Specifică faptul că începând din ziua respectivă domnul Fodor Zoltán va devenii consilier județean, exprimând-uși bucuria în ceea ce privește acest fapt, menționează că domnul Fodor Zoltán trăiește în Mihăileni și a lucrat foarte mult  pentru comunitatea din acest sat.

Domnul președinte Borboly Csaba înainte de a începe ședința dă cuvântul domnului primar Izsák Loránd, după care adresează o rugăminte către preotul din localitate Tankó Szilveszter de a binecuvânta ședința.

Domnul primar Izsák Loránd salută pe toată lumea, menționează că ședința consiliului județean se desfășoară a doua oară în comună. Prima dată a fost inaugurat căminul cultural, acum în căminul cultural se inaugurează un consilier. Își exprimă bucuria că domnul Fodor Zoltán locuitor al comunei devine consilier. Specifică faptul că din punctul lui de vedere faptul că ședința se desfășoară în localitate nu este o coincidență. Menționează că ei sunt o comunitate care se trezește un pic mai târziu, ajutorul acordat de consiliul județean este un ajutor foarte mare, deși sunt sume mici comparativ cu fondurile europene, ele reprezintă un ajutor foarte mare, specifică ca exemplu că anul precedent au reușit să instaleze gazul în comună, consiliul județean finanțează și activitățile culturale din care vor vedea o mică prezentare la sfârșitul ședinței. Urează spor la treabă, specificând totodată că din acel moment mingea se află în mâna consilierilor pentru a lua hotărâri benefice.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului primar.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că sunt prezenți doi preoți deoarece localitatea Văcărești aparține de parohia Racu, menționează că au avut o colaborare bună cu ei, au avut mai multe proiecte de dezvoltare împreună. Totodată sunt foarte mândri de comunitate, composesoratul deține câteva sute de hectare de pădure, după care au o performanță fenomenală, de la prelucrarea fructelor și alimentelor, turism, creșterea animalelor comunitatea e foarte bune legată, trupa de teatrul este foarte bună, învățământul e foarte bun, viața religioasă constituie un cadru pentru toate acestea, cu această ocazie felicită preotul din localitate pentru că este un bun exemplu pentru toată lumea.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului preot Tankó Szilveszter care răspunde de localitățile Mihăileni și Nădejdea.

Domnul preot Tankó Szilveszter salută cu drag pe toată lumea. Specifică faptul că Constituția fiecărui creștin este Scriptura, prezentă un citat din aceasta fără a ține o predică, concluzia fiind că pentru fiecare pas trebuie cerută binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează pe cel ales ca și conducător, dăruind har pentru ocuparea acestei poziții. Își exprimă încrederea că domnul Fodor Zoltan împreună cu colegii săi va câștiga acest har, de a fi un membru activ și va lucra pentru comunitate, pentru întregul județ. Propune rostirea rugăciunii Tatăl nostru.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Nu sunt formulate obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe D-ul Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului menționează că din numărul total de 29 de consilieri județeni sunt prezenți 28, lipsește domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond.

Domnul președinte Borboly Csaba în ceea ce privește ordinea de zi, pentru că au fost formulate mai multe propuneri de eliminare a unor proiecte de hotărâri recomandă de a nu se dezbate care, de ce, cum, pentru că se va dubla timpul alocat, ci să se adopte întreaga ordine de zi, iar la fiecare punct eliminat se va specifica de dânsul, de domnul vicepreședinte sau de oricine a formulat propunerea care este motivul.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean Fodor Zoltán a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la  Asociația microregională   “Pogány-havas’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2017 privind aprobarea mandatării reprezentantului  Consiliului Județean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea  votării înființării filialei denumită   “ Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 cu modificările și completările ulterioare și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 111/2017

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 75/2018, privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 132/2018, privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizita oficială în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 26-29 mai 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măririi capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media R.L. pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Județului Harghita din SC ECO-CSIK S.R.L, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 287/2011 privind participarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK S.R.L

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025 al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea și achitarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “ Alcsik” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru  Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2020-2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna”, în anul școlar 2O2O-2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Bilbor, în anul școlar 2O2O-2021

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza de a organiza cursuri de revitalizare în domeniul meșteșugurilor populare și eliberare atestat pentru meșteri populari

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Studiului de fezabilitate: ,,Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, Județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Inlăceni și Șiclod din comuna Atid, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Atid, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 222/2020 privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru acordul Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu privire la executarea lucrărilor și intervențiilor necesare, în scopul înființării Laboratorului de cardiologie intervențională, în incinta imobilului situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de administrare a domeniilor www.investinhargita.ro și www.investinharghita.ro Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, pe o perioadă de 5 ani

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare comună al bucătăriei profesionale din clădirea B al Liceului Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc, Str. Toplița nr. 22, județul Harghita, pe de o parte pentru Liceului Tehnologic „Joannes Kajoni”, iar pe de altă parte pentru Consiliul Județean Harghita, prin Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de promovare turistică și cultural- turistică a județului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021 – Faza I

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Harghita, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  se abține domnul consilier județean Rákossy Botond-József.

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean Fodor Zoltán a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează către domnul Fodor Zoltan cu rugămintea de a depune jurământul și către domnul secretar general al județului Vágássy Alpár, pentru a prezenta procedura.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului prezenta procedura de depunere a jurământului.

 

Domnul Fodor Zoltán rostește jurământul atât în limba română cât și în limba maghiară.

 

Domnul Fodor Zoltán salută invitații la ședința Consiliului Județean Harghita, spune câteva cuvinte despre el și despre activitatea sa, pe care a desfășurat în folosul comunității locale.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului Fodor Zoltan și îi urează o activitate productivă în echipă.

 • Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că în cadrul următorului punct de pe ordinea de zi este vorba despre modificarea numărului membrilor și componenței comisiilor de specialitate. Domnul Fodor va face parte din comisia juridică menționând că din această comisie a ieșit doamna Rákossy Ildikó .

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

 

Rezultatul votului: 30 Da

 

-Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului director economic Bicăjanu Vasile pentru a prezenta intr-o propoziție modificările popuse.

Domnul director economic Bicăjanu Vasile prezintă în cifre modificările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, din plățile efectuate în anii precedenți, 194 de mii de lei se vor transfera la bunuri și servicii, la Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita 45,50 mii de lei virări de credite, la proiectul SIMD, sunt sume pentru autorizația de mediu, iar la drumuri și poduri sunt tot virări de credite iar la cheltuieli de personal 50 de mii de lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba intervine cu o mică clarificare în ceea ce privește  ordinea de zi adoptată. Punctul în cauza după renumerotare este mai în spate dar o vor discuta anticipat în cazul în care toate lumea este de acord.  Sunt în total 8 articole.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, în ceea ce privește modificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre spitale, este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se va contiuna conform ordinii de zi comunicate, au fost luate în față proiectele personale, în cazul în care cineva trebuie să plece să o poată face.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului secretar general al județului specificând că în ceea ce privește cauza ATOP nu este de acord ca aceasta să se constituie într-o ședință ulterioară. Solicită să se facă demersurile în așa fel încât după ce se vor vota cei 6 membrii să se adopte și toată componența. A solicitat deja registraturii, cancelariei ca toată lumea să colaboreze în așa fel încât să se finalizeze în ziua respectivă. Apelează la oricine poate da o mână de ajutor pentru finalizarea întregii comisii ATOP până la sfărșitul ședinței. Specifică că a observat doar atunci că în proiectul propus este vorba doar despre membrii ATOP, însă este foarte important ca această comisie să își desfășoare activitatea de la următoarea ședință.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe”

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că reprezentantii nu au fost încă desemnați.

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe”.

 Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

 

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația microregională   “Pogány-havas’’.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că reprezentantul consiliului județean este Bogos Ákos, supune la vot textul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2017 privind  aprobarea mandatării reprezentantului  Consiliului Județean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea votării înființării filialei denumită “ Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas’’

Domnul președinte Borboly Csaba menționează Asociația microregională  “Pogány-havas’’ are și o filială, care a fost înființată pentru a gestiona domeniul Csiki Natura 2000. Și în cazul filialei se propune ca și reprezentant tot domnul Bogos Ákos. Supune la vot în prima fază conținutul proiectului de hotărâre iar după se va efectua și votul secret. Fiind un vot secret solicită ajutor din partea comisiei.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 cu modificările și completările ulterioare și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 111/2017.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că propunerea pentru a reprezentanta consiliului județean este Kolumbán Dávid, dacă nu sunt alte propuneri se poate vota continutul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că propunerea pentru a reprezentanta consiliului județean este Kolozsvári Tibor, dacă nu sunt alte propuneri se poate vota conținutul proiectului de hotărâre respectiv se pot împărții buletinele de vot.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

 Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea a managementului și înființarea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că urmează modificarea consiliului de administrație al spitalului din Tulghes. Se adresează domnului secretar general pentru a prezenta modificările propuse.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului menționează că punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi au fost unificate pentru că este vorba despre modificarea unei singure hotărâri și anume Hotărârea nr. 224. Astfel atât spitalul din Tulgheș cât și Spitalul Județean se va adopta împreună.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă există și alte opinii,  menționează că nu sunt întrebări, supune le vot textul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că persoanele desemnate se votează prin vot secret. Este vorba despre personal de specialitate în domeniu din cadrul consiliului județean nu despre consilieri județeni. Groza Noémi pentru Spitalul Județean respectiv  Borok Hajnalka pentru Spitalul din Tulgheș.

 

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în următorul proiect de hotărâre se dorește aprobarea programului de formare profesională pentru anul în curs.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări sau comentarii.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului intervine cu o clarificare.

 Domnul președinte Borboly Csaba se scuză și precizează că este vorba despre participarea în comitetul județean privind formarea profesională a adulților. Se va efectua un vot secret persoana desemnată fiind Vitos Imola de la Agenția de Dezvoltare, îl înlocuiește pe Király Szabolcs care actual este viceprimar la Ciumani.

Domnul președinte Borboly Csaba  supune le vot textul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că în următorul proiect de hotărâre se dorește desemnarea reprezentantului în Consorțiul Regional, se referă de asemenea la învățământul profesional și tehnic în cadrul regiunii de dezvoltare centru.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că propunerea pentru a reprezentanta consiliului județean este Vitos Imola,  dacă nu sunt alte propuneri se poate vota conținutul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că persoana desemnată se votează prin vot secret.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în următorul proiect de hotărâre se dorește desemnarea prin vot secret a reprezentanților în comisiile de evaluare a proiectelor culturale. Specifică că sunt 3 programe culturale, 3 comisii de selecție și o comisie de contestație.

Domnul președinte Borboly Csaba enumeră persoanele desemnate pentru programul cultural general : Zonda Erika, Mindrescu Alina Gabriela, Ferencz Salamon Alpár, Kántor Boglárka și Salló Szilárd. Pentru programul privind porturile populare sunt: Zonda Erika, Dragu Márk, Kiss-Portik Irén, Salló Szilárd și Rácz Árpad. Pentru programele culturale românesti: Bicăjanu Vasile, Mindrescu Alina, Țepes Carmen Maria, Hîrlav Costin, Bijec Eugen. Componența comisiei de soluționare a contestațiilor este: Antal Renáta, Kozma Mária, Botár László

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că se pot completa buletinele de vot, dacă nu sunt alte propuneri se poate vota conținutul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă există propuneri pentru Asociația “Sóvidék’’.

Nu există nici o propunere

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre și propune votarea acestuia.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind  aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă există propuneri pentru Asociația pentru Județul Harghita

Nu există nici o propunere

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre și propune votarea acestuia.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba  specifică că în următorul punct este vorba despre desemnarea unui consilier județean în consiliul de conducere al Serviciului Public Salvamont.

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că din partea instituției sunt Lukács Lehel și Kiss Timea respectiv, Rácz István din cadrul consilierilor județeni.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt alte propuneri, solicită împărțirea buletinelor pentru votul secret respectiv adoptarea conținutului proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că în următorul punct este vorba despre desemnarea membrilor consilieri județeni ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Conform prevederilor legale se propun, se adoptă 6 membrii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că, conform proporțiilor stabilite pe baza criteriilor cu privire la regiune, naționalitate, politice propunerea este de a desemna 4 reprezentanți din partea UDMR, 1 din partea PSD și 1 din partea PNL. Propunerile din partea consiliului județean se vor face ținând cont de acestea. Mulțumește domnului Becze István pentru că a renunțat la unul din cele două locuri pentru zona Ciuc pentru a se stabili un echilibru, iar autoritatea să își poată începe activitatea. István va intra în autoritate ca și reprezentant civil. Din acest punct de vedere propunerile UDMR sunt Solyom László din zona Gheorgheni, Szentes Antal din zona Ciuc și Sándor Barna respectiv Kolumbán Dávid din zona Odorhei. Specifică că se pot formula și alte propuneri pentru că decizia se va lua acum.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt alte propuneri pentru ATOP.

 

Domnul consilier județean Rákossy Botond-József o propune pe doamna Nagy Mária.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită cancelariei notarea acestei propuneri.

 

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád István îl propune pe domnul Györgyi Attila.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită cancelariei notarea acestei propuneri

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că din partea PNL este propus domnul Dobrean Teodor Constantin iar din partea grupului PSD domnul Hîrlav Costin.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pregătirea buletinelor de vot si se poate aproba forma proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba dorește să stabilească că vor fi valabile buletinele de vot care conțin maxim 6 sau exact 6. Cere opinia consilierilor județeni.

Conform majorității vor fi valabile buletinele de vot  care conțin exact 6 voturi.

Domnul președinte Borboly Csaba între timp menționează că la votul secret domnul Bogos Ákos a obținut următorul rezultat: 29 Da și 1 vot anulat.

Domnul președinte Borboly Csaba propune adoptarea conținutului proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizita oficială în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 26-29 mai 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că este vorba despre o delegație de 3 zile în Republica Moldova.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă sunt întrebări, mențiuni cu privire la acest subiect. În cazul în care nu sunt se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: nu sunt, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că încă nu sa reușit găsirea unui cadru legal pentru repartizarea de 6% pentru comuna Siculeni. Se adresează către domnul secretar general al județului Vágássy Alpár cu privire la acest aspect.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului spune că este în ordine.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului director economic Bicăjanu Vasile, cu întrebarea dacă este ok repartizarea.

Domnul director economic Bicăjeanu Vasile spune că este ok.

Domnul președinte Borboly Csaba clarifică că sunt raporturi favorabile, în cazul în care nu sunt întrebări propune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă: Rákossy Botond-József, abțineri: nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru că între timp s-a găsit o altă soluție. În curtea Consiliului Județean de mai mulți ani se află un autobuz nou, se poate ajuta astfel. Are de câștigat și domnul primar fiindcă a dorit achiziționarea unui autobuz de 21 de persoane, din acest punct de vedere nu trebuie votat proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că autobuzul se va preda prin dispoziția președintelui astfel se va putea venii in ajutor la finele ciclului de învățământ, chiar în săptămâna în curs dacă se pot rezolva actele se va putea preda acest autobuz de 21 de locuri de tip Mercedes. Nu a fost folosit decât câteva mii de km.

Domnul președinte Borboly Csaba propune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a Sărmașului.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt obiecții.

Nu sunt formulate obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre repartizarea de 6% pentru Ditrău.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută pe toată lumea.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér specifică că conform discuțiilor avute în fracțiunea Gheorgheni UDMR solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. Săptămână următoare se va discuta despre aceste repartizări specifică că se dorește scoaterea de pe ordinea de zi și pentru Tulgheș.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt alte propuneri, alte observații.

Domnul președinte Borboly Csaba clarifică că domnul vicepreședinte a propus eliminarea repartizării de 6%. Ditrău. Trebuie știut că în perioda anterioară în fiecare joi sau ținut negocieri în ceea ce privește repartizarea de 6% sa stabilit că se vor formula propuneri responsabile,  care sunt urgente și importante. Trebuie respectate aceste două crieterii pentru a fi inițiate. Din acest punct de vedere la Ditrău este necesar mobilierul pentru școala gimnazială. Conform solicitării primarului ecestea fiind urgente dar dacă colegii din Gheorgheni consideră că se mai poate aștepta este în ordine, dar toate solicitările care conform muncii depuse în 4 luni a consilierilor județeni din zona Gheorgheni, cărora le mulțumește totodată, specificând că vor primii sprijinul său.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 12 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt formulate mențiuni în ceea ce privește textul proiectului de hotărâre

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  5.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abțineri

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează repartizarea de 6% pentru comuna Mihăileni, se adresează domnului primar Izsák Loránd pentru a prezenta intr-o propoziție proiectul.

Domnul primar Izsak Lorand spune că așa cum a mai menționat și anterior anul trecut s-a reușit introducerea rețelei de gaz, se dorește racordarea instituțiilor publice în primul rând a școlii și a căminului cultural din Văcărești, după grădinița din Mihăileni respectiv cabinetul medical, căminul cultural și farmacie. Dacă mai rămân bani se va începe dezvoltarea rețelei spre Nădejdea. Introducerea gazului în Mihaileni durează de aproape 20 de ani. În prima fază cetățenii au început construcția rețelei din surse proprii, s-a făcut în partea Mihăileni, Văcăreși însă în partea Nădejdea, Livezi nu sunt încă. Au cerut finanțare de la Consiliul Județean și anul trecut, din care au fost efectuate prestudiile topo și geo, își exprimă speranța că până la finalizarea proiectelor mari din localitățile învecinate vor reușii și ei finalizarea prin parteneriat cu Consilul Județean.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului primar. Revine cu o clarificare în ceea ce privește repartizările de 6%. Proporțiile se mențin conform discuțiilor insă din solidaritete o regiune poate renunța în favoarea alteia, trebuie luate în serios dezbaterile. Nu este vorba ca o zonă/o regiune să fie lăsată afară din finanțările de 6%, participarea la dezbateri nu trebuie luată în glumă, ci trebuie ținut cont de respectul reciproc.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, comentarii în ceea ce privește repartizarea pentru Mihăileni.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă nu sunt, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 30 Da

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre repartizarea de 6% în valoare de 300 mii lei pentru comuna Porumbeni.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, comentarii, în cazul în care nu sunt se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează Săcel cu o propunere de 100 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția că între timp merg buletinele de vot pe care trebuie trecute 6 bucăți de x.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează contribuția de 200 mii lei pentru Șimonești.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt formulate observații. În cazul în care nu sunt se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează Atid cu o finanțare de 50 mii lei pentru sistemul de apă.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt formulate observații. În cazul în care nu sunt se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează Mugeni cu o finanțare de 130 mii lei alcătuită dintr-un proiect de 50 mii lei respectiv 80 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt formulate observații. În cazul în care nu sunt se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că urmează Lunca de Sus, este vorba despre dezvoltarea semnificativă a unui hotel în jurul pârtiei de schi, bob. Pentru a putea solicita finanțarea integral este necesar sistemul de canalizare, trebuie urgentate aceste lucrări din surse proprii din partea comunei.  Sa propus alocarea sumei de 300 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă Rákossy Botond-József, abțineri:  nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că este vorba despre o propunere de 200.000,00 de lei pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale din Tulgheș, respectiv amenajarea curții acesteia. Întreabă pe domnul vicepreședinte Barti Tihamér, dacă sunt propuneri de scoatere acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér formulează propunerea privind scoatere acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot propunerea privind scoatere acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 16 Da

Domnul președinte Borboly Csaba arată că s-a votat scoaterea.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că conform hotărârea Consiliului Concurenței, avem competența legală de a aproba majorarea capitalului social al societății.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că dacă cumpărăm echipamente noi, putem să prestăm și alte servicii. Cu caracter experimental încercăm acum acestea în zona Ciucului, dar avem speranța ca în baza acestei experiențe bune vom putea extinde și în celelalte zone a județului. În acest sens însă trebuie să fie stabilite și prețurile.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media  S.R.L. pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media  S.R.L. pe anul 2021.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea retragerii Județului Harghita din SC ECO-CSIK S.R.L, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 287/2011 privind participarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK S.R.L., până la data primirii răspunsul orașului în acest caz.

Rezultatul votului: 30 Da

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește prezența preoților parohiilor care au participat la această ședință.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025 al județului Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025 al județului Harghita.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita, plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind însușirea și achitarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “ Alcsik” pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea și achitarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “ Alcsik” pe anul 2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază importanța aprobării acestei cotizații, în vederea pregătirii și implementării de proiecte Investiția Teritorială Integrată Harghita și Covasna, finanțată din fondurile Uniunii Europene.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Se propune aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Cristuru  Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru  Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a anexelor sale.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a anexelor sale.

Rezultatul votului: 30 Da

Secretarul general al județului, dl Vágássy Alpár spune că în privința Autorității Teritoriale de Ordine publică Harghita legea prevede că trebuie să fie desemnați 3 reprezentanți din partea președintelui consiliului județean, prin dispoziție. Drept urmare, nu va trebui să fie votat cu vot secret, de exemplu dacă se va introduce un proiect de hotărâre la ședința extraordinară de vineri.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că atunci nu va trebuie să fie votat prin vot secret, ci va putea fi aprobat și în ședința de vineri prin aplicația Zoom.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2020-2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2020-2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna”, în anul școlar 2O2O-2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna”, în anul școlar 2O2O-2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Vicepreședintele Consiliului Județean Harghita dl. Barti Tihamér preia conducerea ședinței.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru  Educație Incluzivă Bilbor”, în anul școlar 2O2O-2021.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru  Educație Incluzivă Bilbor”, în anul școlar 2O2O-2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza de a organiza cursuri de revitalizare în domeniul meșteșugurilor populare și eliberare atestat pentru meșteri populari.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că se propune aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea dreptului Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza de a organiza cursuri de revitalizare în domeniul meșteșugurilor populare și eliberare atestat pentru meșteri populari.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Studiului de fezabilitate: ,,Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, Județul Harghita”

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că în bugetul de venituri și cheltuieli a județului Harghita este prevăzut acest proiect. Este vorba despre sens giratoriu în intersecția drumului european cu drumul județean.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Studiului de fezabilitate: ,,Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, Județul Harghita”

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Inlăceni și Șiclod din comuna Atid, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Atid, Județul Harghita.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Inlăceni și Șiclod din comuna Atid, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Atid, Județul Harghita.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 222/2020 privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 222/2020 privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind acordul Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu privire la executarea lucrărilor și intervențiilor necesare, în scopul înființării Laboratorului de cardiologie intervențională, în incinta imobilului situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér arată că dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză aparține Județului Harghita și în vederea începerii lucrărilor, trebuie să există acordul instituției noastre.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordul Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu privire la executarea lucrărilor și intervențiilor necesare, în scopul înființării Laboratorului de cardiologie intervențională, în incinta imobilului situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de administrare a domeniilor www.investinhargita.ro și www.investinharghita.ro Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, pe o perioadă de 5 ani

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de administrare a domeniilor www.investinhargita.ro și www.investinharghita.ro Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, pe o perioadă de 5 ani

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că se propune aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare comună al bucătăriei profesionale din clădirea B al Liceului Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc, Str. Toplița nr. 22, județul Harghita, pe de o parte pentru Liceului Tehnologic „Joannes Kajoni”, iar pe de altă parte pentru Consiliul Județean Harghita, prin Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că se propune aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a acestui Proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de promovare turistică și cultural-turistică a județului Harghita pe anul 2021

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de promovare turistică și cultural-turistică a județului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Președintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba preia conducerea ședinței.

Anunță rezultatul votului secret privind mandatarea domnului Bogos Ákos de a reprezenta Județul Harghita-Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociaților în „ Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas” și privind numirea domnului Bogos Ákos de a reprezenta interesele Județului Harghita-Consiliul Județean Harghita în cadrul Asociației „Pogány-havas”. În ambele cazuri a fost trimisă 29 voturi „pentru” (DA) și un răspuns „împotrivă” (NU).

În continuare anunță rezultatul votului secret la ATOP.

Solyom László: 28 Da

            Szentes Antal: 28 Da

            Sándor Barna: 27 Da

            Kolumbán Dávid: 27 Da

            Nagy Mária-Terézia: 8 Da

            Györgyi Attila: 7 Da

            Dobrean Teodor-Constantin: 26 Da

            Hîrlav Costin: 23 Da

Anunță rezultatul votului secret privind numirea unui consilier județean ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistentă Educațională Harghita.

Kolozsvári Tibor: 26 Da, 3 Nu, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este una dintre cel mai de succes program al instituției noastre. Intenționăm să desfășurăm o sesiune și în cursul anului 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021 – Faza I

Domnul președinte Borboly Csaba arată că trebuie să scoatem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, deoarece în ziua ședinței a venit o cerere oficială din partea orașului Cristuru Secuiesc, să fie inclusă și această unitate administrativ teritorială în program.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021 – Faza I.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abțineri

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2021.

Rezultatul votului: 30 Da

– Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Harghita, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Harghita, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020.

Rezultatul votului: 30 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că atât au fost de pe ordinea de zi. Rezultatele voturilor secrete vor fi trimise prin aplicația Whatsapp și că ședința se termină după comunicarea acestora.

Anunță rezultatul votului secret privind numirea doamnei Groza Noémi ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului:  

Groza Noémi: 27 Da, 1 Nu

Anunță rezultatul votului secret privind numirea Borók Hajnalka ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

Rezultatul votului:

Borók Hajnalka: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier județean Conțiu Lucian.

Domnul Conțiu Lucian dorește să spună două probleme cu privire la spitalul județean din Miercurea Ciuc. Prima se referă la achiziționarea materialelor de medicamente. Arată că a apărut o situație, de lipsa unor medicamente care afectează desfășurarea lucrării în condiții optime. Crede că s-ar găsi soluții ca din timp să rezolvăm respectiv să anticipăm aceste probleme.

A două problemă pe care dorește să menționeze este a blocului operator. Prin vocea lui, pune o întrebare în numele tuturor colegii săi .

Spune că se știe  că acest  proiect  a început cu mai mulți ani în urmă. Momentan ne bucurăm că s-a reluat lucrarea . Întrebarea este care ar fi un termen, el și colegii săi să știe  aproximativ când se va termina.

În ultimii ani spitalul a avut un program foarte bun de a trage noi specialități chirurgicale, însă problema este că spațiul a rămas același. Aproape s-au dublat specialitățile chirurgicale, însă spațiul este  același. Întreabă care  este stadiul lucrărilor la blocului operator și când vor fi terminate și predate.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că chiar în cursul acestei  zi a avut loc ultima ședință cu toți operatori în această investiție. Invită pe domnul Conțiu Lucian să participă la următoarea ședință, joia viitoare, la ora 14:00. Acolo are posibilitatea de a vedea care sunt problemele, iar orice idee sau soluție este bine venită. Scopul nostru este finalizarea acestui proiect.

Vicepreședintele Consiliului Județean Harghita dl. Barti Tihamér preia conducerea ședinței.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér întreabă dacă sunt întrebări, observații. Acordă cuvântul domnului consilier județean Csillag Péter.

Domnului consilier județean Csillag Péter mulțumește cuvântul. Având în vedere că ședința este organizată în comuna Mihăileni și că comuna este interesată în această temă, arată situația capelei munții „Széphavas”. Spune că zona este foarte frumoasă și că locul este vizitată de mulți turiști. Astfel, ar trebui să fie reparat drumul spre capelă. Ar trebui ca cele 4 comune interesate să caută o soluție. Se poate ajunge la capela numai  pe jos, însă mulți doresc să meargă și cu autoturisme. Este cea mai frumoasă parte a zonei Ciuc. Este vorba despre reparații mai mici la 3-4 locuri și ar trebui să găsim surse financiare. Mulțumește pentru cuvântul acordat..

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește. Consideră că este o sugestie legitimă. Datorită faptului că nu se află la ședință nici un reprezentant al societății Întreținere drumuri Harghita SRL, solicită ca domnul Becze István să se ocupă de această întrebare și să formulăm un răspuns până la data următoarei ședințe.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér acordă cuvântul domnului consilier județean Rácz Árpád.

Primind cuvântul, domnul Rácz Árpád spune că în ultima perioadă a participat la mai multe evenimente organizate în aer liber și consideră foarte deranjant zgomotul cauzat de motocicliști și ATV-uri.

Consultând cu mai mulți specialiști în domeniul turismului, precum și cu unitățile administrativ teritoriale din zona Ciucului de sus, ar fi bine marcarea și indicarea traseelor din  Munții Ciucului, care, în mod separat, ar putea  fi folosite numai de motociclete/ATV-uri, mașini, sau numai de către turiști mergând pe jos. Nu ar  vrea interdicție completă de interzicerea folosirii motocicletelor, ci indicarea în mod concret unde este permisă și unde nu. Consideră că acesta este în interesul județului Harghita. Nu este o soluție potrivită faptul că în week-end, unitățile jandarmeriei ies la teren și aplică amenzi tuturor persoanelor care folosesc aceste drumuri turistice într-un mod greșit. Aceste activități sunt binevenite, trebuie păstrat ordinul public, însă cel mai bine ar fi ca propunerea sa să fie luată în considerare și ca aceste trasee  marcate să fie evidențiate în diferite hărți. Mulțumește cuvântul.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește. Consideră că Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo Harghita ar trebui să se ocupă de acest lucru, să ia legătură cu reprezentanții U.A.T-urilor interesate.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér anunță rezultatul votului secret privind desemnarea doamnei Vitos Imola în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Harghita, ca membru titular, în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Rezultatul votului:

Vitos Imola: 28 Da, 2 Nu

Anunță și rezultatul votului secret privind desemnarea doamnei Vitos Imola în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Harghita, ca membru titular în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

Rezultatul votului:  

            Vitos Imola: 27 Da, 1 Nu

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér acordă cuvântul domnului consilier județean Becze István.

Domnul consilier Becze István salută pe toți participanți. Salută pe colegul lor, domnul Fodor Zoltán, care este o persoană foarte activă și importantă în ceea ce privește viața comunei Mihăileni dar și în zonă . Menționează că domnul Fodor Zoltán este foarte activ în viața a mai multor organizații neguvernamentale. Spune că este binevenit în corpul consilierilor județeni Harghita și consideră că munca comună se va desfășura în condiții foarte bune. Dorește acestei comunității să fie atât de puternică cum a fost până acum. Activitatea comunității este un exemplu foarte bun de urmărit. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește. Salută și el pe domnul Fodor Zoltán. Îi acordă cuvântul.

Domnul Fodor Zoltán dorește să prezintă grupul de dans „Cserevirág”. Grupul de dans a  fost format în urma cu aproximativ 10 ani și este compus din liceeni comunei. Obiectivele principale ale grupului sunt învățarea și predarea dansurilor populare tradiționale. În ultimii ani acest grup avea apariție la  programele din zilele satului, la evenimentul „Ziua celor o mie de fete secuiene”, la diferite evenimente privind tineretul,  dansuri populare precum și la balul din Sfântul Andrei. Grupul avea apariții și în Ungaria. Instructorul de dans al grupului este domnul Antal Zsolt, coreograful „Ansamblului Național Secuiesc Harghita”. Lângă acest grup de dans, mai sunt și alte grupuri de dans, precum „Búzavirág” și „Pöttöm”.

Arată că activitatea grupului „Cserevirág” precum și achiziționarea porturilor populare ale membrilor săi au fost sprijinite de mai multe ori de către Consiliul Județean Harghita. Imediat urmează spectacolul de dans al acestui grup. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 26 mai 2021, face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

 

 

             Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Vágássy Alpár

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

Bodó Alpár                                                                                  Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

c.j. Tubák Mária Katalin

c.j. Dragu Márk-Ádám