JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  9 noiembrie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 9 noiembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1224/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 9 noiembrie 2021, ora 16,00  în sistem teleconferință/audio conferință.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți. Motivul ședinței extraordinare este foarte simplu, a început să ningă în județ și pe unul dintre drumurile Consiliului Județean care este cel mai expus. Pe acest drum din păcate nici după încercări repetate nu sunt doritori pentru deszăpezirea temporară. Acum este în instanță achiziția de deszăpezire, început undeva în luna martie procesul este încă în desfășurare și va continua.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că există cvorum pentru desfășurarea ședinței. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că sunt două proiecte pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 2021-2022, LOT 4 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 4 către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 21 Da,

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 2021-2022, LOT 4 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 2021-2022, LOT 4 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita

Rezultatul votului: 20 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 4 către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 4 către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește tuturor pentru participare și în același timp mulțumește și firmei Eco Csík SRL pentru ajutor, fiindcă drumul este liber, nu există pericol de accidente. Începând cu ziua următoare ședinței, firma Consiliului Județean va trebui să lucreze până când instanța va decide care dintre firme va câștiga contractul de deszăpezire.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor întreabă: având în vedere această situație care chiar a venit neașteptată la început de noiembrie cu situații de ninsoare și intemperii, mai sunt și alte drumuri județene care sunt în situația drumului ca la Harghita Băi?

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că nu, numai acest drum este cu probleme și cu neplăceri. Aici nimeni nu vrea de obicei să vină, e mai sensibil. Trebuie votat vineri această atribuire dar este încă marți de aceea a decis să solicite ajutorul consilierilor, să nu aștepte până vineri.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește tuturor pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 9 noiembrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  69386/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 06.12.2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                      

 

Pt. Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit