JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 25 februarie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  286/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară consiliului județean din 25 februarie 2021, ora 8,30 în sistem teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba în ceea ce privește ordinea de zi, precizează,  că ar dori să facă unele modificări în ordinea în care sunt discutate proiectele de hotărâri. Sunt trei puncte noi pe ordinea de zi față de cele care au fost trimise. Pe de o parte, demisia colegului Incze Csongor din Consiliul județean și mai sunt încă două proiecte de hotărâri.

 

Doamna Antal Renáta, cu atribuții de Secretar general al județului spune că cele două proiecte sunt utilizarea excedentului și modernizarea infrastructurii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că proiectul de hotărâre privind Corundul este necesar pentru a finaliza proiectul privind deșeurile și trebuie modificat patrimoniul în acest sens, utilizarea excedentului, și va exista o altă hotărâre de principiu, care este necesară pentru a putea accesa proiecte, pentru a aduce fonduri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are obiecții legate de Ordinea de zi

 

Antal Renáta, consilier juridic la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 29 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Suplimentarea proiectului ordinii de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentării proiectului      ordinii de zi.

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 ianuarie 2021

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.730,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 09 CEB pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și a autovehiculului HR 09 NZI pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita, pe o perioadă de 3 ani

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I ” S.I.M.D.,, Harghita cu scopul gestionării acestora

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200 (SF)”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004, privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcţia Judeţeană de Statistică respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de Sortare și a terenului aferent acesteia, situat în Comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Miko nr. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 5.564 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705 și 52224, liber de orice sarcini și al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705-C1  în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”,

Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Incze Csongor ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 1. Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita privind constituirea Comisiei de valori a județului Harghita

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Incze Csongor ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că conduce ședința de la biroul teritorial Gheorgheni, pentru că în programul dânsului azi este zona Gheorgheni și se află în regiune. Primul punct de pe ordinea de zi este luare act de demisia consilierului Incze Csongor, dânsul devenind administrator public al județului. Nu a plecat departe, colegul a rămas la instituție. Consiliul va funcționa cu 30 de membrii al Consiliului Județean, care va fi suplimentat în următoarea perioadă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Incze Csongor ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 ianuarie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 ianuarie 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 09 CEB pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și a autovehiculului HR 08 NZI pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita, pe o perioadă de 3 ani

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 09 CEB pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și a autovehiculului HR 08 NZI pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita, pe o perioadă de 3 ani

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul consilier Györgyi Attila precizează că este o greșeală de tipar la unele dintre numerele de înmatriculare la proiectul de hotărâre votat anterior cea ce ar trebui corectată.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru intervenție și spune că vor fi efectuate modificările necesare.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022

Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I ” S.I.M.D.,, Harghita cu scopul gestionării acestora

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, trebuie transferate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SIMD” Sistem de management integrat al Deșeurilor a  construcțiilor – care trebuie incluse în domeniul public și apoi transferate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SIMD” Harghita. Este o listă lungă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I ” S.I.M.D.,, Harghita cu scopul gestionării acestora

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200 (SF)”

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă despre un subiect, dacă domnii consilieri doresc să comenteze pe marginea acestuia. Drumul județean 134A, care începe în Cristuru Secuiesc cu strada  Budai Nagy Antal și merge spre Șoimoșu Mic. Din păcate, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale a indicat cu întârziere că Transgaz are conducte în apropierea sau pe sub drum și Romgaz a comunicat că și ei au avut conducte acolo, iar de-a lungul anilor iazurile piscicole care sunt acolo, un lac mai mare și unul mai mic, cumva soarta a făcut ca suprafața iazurilor să se lărgească și de fapt iazurile au acoperit drumul județean și zona de protecție a acestuia. S-a creat un alt drum pe care oamenii îl foloseau și când s-au început lucrările de reparații pe acest drum, s-au ivit diferite probleme și au fost și discuții cu proprietarii iazurilor. Au  dat în judecată Consiliul județean spunând că drumul nu este acolo unde pretinde consiliul județean. Procesul a fost câștigat, drumul este acolo unde are consiliul județean terenul cadastrat. Istoricul așa a fost că iazurile piscicole au fost create după construcția drumului, conductele Romgaz și Transgaz au fost construite după construcția drumului, deci trebuie găsit o soluție. Există o zonă pe cealaltă parte a dealului, spre Șoimoșu Mic, acolo se poate vedea că există o surpare, deci este vorba despre o zonă argiloasă și alunecoasă și de aceea a fost pregătită o documentație despre cum poate fi realizat lângă iazuri. Conform documentației  valoarea este 10 ori mai mare decât valoarea unei porțiuni de drum, ce a fost construită pe o secțiune de 7 km. Construcția acestei porțiuni de 600 de metri de drum este de aproximativ 10 ori mai mare decât valoarea celor 7 km, dacă totul este făcut în mod profesionist. S-a ajuns la o estimare de preț foarte mare pe baza proiectării, iar apoi s-a decis că ar trebui închis această documentație și ar trebui căutate noi soluții cu resurse noi, astfel încât aceste câteva sute de metri să poată fi reparate. Deci, 10.000.000 lei + TVA, ar costa în jur de 12.000.000 lei pentru 600 m porțiune de drum. Se poate calcula cât de incredibil de mare este suma, include tot ce ar trebui inclus conform normelor, dar nu crede că se va reuși construirea cu atâția bani pentru 600 m. Nu crede că va avea consiliul vreodată, dar totuși trebuie reparat. Se poate lua act de studiul de fezabilitate, se poate lua act de faptul că atât ar fi și au fost discuții cu proprietarii lacurilor cu care se caută soluții pașnice să nu fie deranjat lacul și trebuie avute discuții și cu firmele de transport de gaz, că trebuie  gândit un nou traseu, cu noi foraje. Întreabă opinia domnilor consilieri județeni în această privință și mulțumește d-lui Kolumbán Dávid  pentru că l-a ajutat foarte mult în negocierile de până acum.

Domnul consilier județean Györgyi Attila spune că intervenția este doar parțial legată de proiectul ordinii de zi, dar legat de același drum. Chiar la început, la ieșirea din Cristuru Secuiesc, există o porțiune de 70 de metri pe care nu știe dacă aparține de strada Budai Nagy Antal sau de  drumul județean nefiind asfaltat. Întreabă dacă sunt informații despre această porțiune.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că a fost un proiect de foarte proastă calitate și au găsit un alt proiectant care a refăcut proiectul cu noi cantități, așa că speră că va putea fi votată în curând. S-a finalizat partea tehnică, pentru că nimeni nu a vrut să-și asume cei 150 de metri, unde sunt dale de beton și există și un podeț și are încredere că antreprenorul va continua și cu partea acea, pentru că nu a fost închisă acea parte și se lucrează și acolo. În afară de asta, mai există o surpare pe cealaltă parte a dealului spre Șoimoșu Mic, acolo, de îndată ce vremea o va permite, documentațiile au fost pregătite, a fost votat, executantul va începe și acolo, deci această este situația cu acest drum.

Domnul consilier județean Györgyi Attila menționează că se deplasează pe această porțiune de drum destul de des, deoarece este aproape de locuință și există crăpături lungi pe partea din Cristur până la lac, secțiunea care este într-un stadiu destul de bun, dar există crăpături longitudinale în pavaj, deci probabil că se mișcă pământul și pe acea porțiunea.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la un preț de 12 milioane de lei pentru o porțiune de 600 de metri, se poate construi să fie cum trebuie și de calitate. Aici ar trebui reparată, se vor uita colegii și are încredere că vor găsi unde este ceva în neregulă și firma va trebui să o repare dacă este în garanție, dacă nu e în perioada de garanție atunci nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200 (SF)”

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004, privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004, privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru – model – care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcţia Judeţeană de Statistică respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcţia Judeţeană de Statistică respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba  spune că a fost ieri în localitatea Bălan,  anunță că noua conducere a orașului s-a angajat să creeze un serviciu public de salvare montană, este foarte important să fie creat o nouă echipă de salvare montană în zona Piatra Singuratică, Hășmașu Mare, având în vedere siguranța oamenilor, iar în  clădirea în care se va da spațiu serviciului de salvare, se va da spațiu dacă consilierii sunt de acord și echipei de salvare montană din localitatea Bălan. Aici se va oferi spațiu pentru o perioadă de 10 ani serviciului județean de ambulanță.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin, intervine cu precizarea că la dezbaterea proiectului de hotărâre votat anterior doamna Rákosi-Seiwarth Ildikó a cerut cuvântul.

Doamna consilier județean Rákosi-Seiwarth Ildikó atrage atenția la proiectul de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcția județeană de statistică, că a văzut o greșeală, de editare în Anexa nr. 3, unde sunt precizați metrii pătrați de suprafețe noi și a văzut că suprafața atribuită la Protecția Consumatorului este inversat cu suprafața închiriată de Oficiul de Cadastru și solicită să fie corectat.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că aceste greșeli vor fi corectate de inițiatorii proiectului de hotărâre.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că din excedentul de anul trecut, aici este vorba în principal de banii pentru inundații cu care se lucrează, dar aici colegii au venit cu un amendament, astfel încât să poată începe investițiile

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Abțineri, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba  spune că următorul punct de pe ordinea de zi,  dacă sunt de acord,  ar trebui discutat la punctul diverse și atunci se pronunță pentru ședință închisă, pentru că s-a mai întâmplat deja de a spune în public cât de mult ar dori să cumpere consiliul județean o proprietate și desigur când s-au dus la licitație, nu au câștigat. Cu acordul domnilor consilieri acest punct va fi mutat și apoi îi roagă pe colegii de la comunicare să închidă ședința pentru presa și va fi închisă pentru toată lumea. Consiliul județean vrea să cumpere un imobil, iar în ceea ce privește mandatarea, se va decide în cadrul ședinței închise.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificări ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la următorul punct de pe ordinea de zi este  lista cu persoanele propuse de a beneficia de stimulent financiar a spitalului, acum sunt propuse 14 persoane, așa știe că în ziua precedentă ședinței comisia juridică a discutat cu conducerea spitalului, întreabă dacă mai sunt întrebări, sunt necesare completări?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor –arată că în cursul zilei precedente a avut o discuție cu doamna manager și cu personalul administrativ, respectiv cu d-na consilier juridic, crede că și dânșii sunt online și salută pe această cale. Domnul consilier a solicitat ca și domnilor consilieri județeni să li se explice, vizavi de chestiunea pe care a ridicat cu semn de întrebare dacă personalul administrativ care se regăsește în această propunere de acordare de stimulent se încadrează la persoanele care pot să primească conform regulamentului acest stimulent și roagă reprezentantul spitalului să-l ia cuvântul

Domnul director economic László Botond din partea Spitalului județean de Urgență salută pe cei prezenți și vine cu câteva precizări în legătură cu acest mecanism de stimulente. Având în vedere interpelarea d-lui consilier Conțiu Lucian în cadrul ședinței extraordinare din data de 18 decembrie, respectiv solicitările de clarificări venite din partea consilierilor județeni în legătură cu acest mecanism de stimulente financiare propus spre aprobare de managementul spitalului precizează următoarele: unitatea spitalicească este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă are în total 1247 de angajați, 1091 personal medical sanitar, 61 personal tehnico-economic și socio-administrativ ca să se vadă componența angajaților și 94 de muncitori. Din totalul bugetului aprobat ponderea salariilor personalului reprezintă între 75-85% în funcție de reglementările aflate în vigoare la un moment dat. Amintește sporul de 2500 lei acordat personalului medical care a tratat pacienți infectați pe perioada stării de urgență sau un spor de până la 85% pentru secțiile care tratează bolnavii ”Covid” în această perioadă. O unitate spitalicească nu poate funcționa doar cu personal medical și arată că sunt muncitori, angajați care câștigă sub 2000 de lei net lunar, salariați care au pus umărul la gestionarea pandemiei, au fost prezente pe secții desfășurându-și activitatea pe toată perioada acestuia. După cum se știe conform Legii nr. 153/2017, începând cu luna martie 2018 salariile personalului medical, medici, asistente au crescut la nivelul salariilor stabilite de legea amintită la nivelul anului 2022. Adică au fost mărite cu procente cuprinse între 70-170% fără a se stabili vreun criteriu de performanță. În același timp majorarea de salariu pentru celelalte categorii promisă de legea în cauză nu se mai acordă acestea fiind înghețate la nivelul remunerațiilor acordate în decembrie 2020. Acest mecanism de fapt singurul permis de reglementările în vigoare pentru motivarea personalului angajat dă posibilitatea acordării unor stimulente pentru a îmbunătății activitatea spitalului.  Pot acorda dintr-un salariu de medic primar infecționist în sumă de 19.500 lei sumă netă, câte 400-500 de lei pentru 40-48 de angajați T.E.S.A – sau muncitori. Menționează că acestea se acordă din fondurile proprii. Legalitatea acestui mecanism a fost discutat cu auditorii curții de conturi condiția fiind votarea acesteia de consiliul județean în fiecare lună. De fapt acest mecanism se utilizează și de alte spitale de ex. la Sibiu unde nu se votează lunar (după informațiile dânsului) dar pentru că în fiecare lună este înaintată această propunere, cu promisiunea că acest mecanism se va utiliza în mod echitabil pentru toți angajații, inclusiv personal medical. Roagă pe această cale consilierii județeni în numele managementului să lasă la îndemâna lor această pârghie unică în vederea îmbunătățirii activității spitalului.

Domnul președinte Borboly Csaba informează colegii asupra faptului că conducerea spitalului a lucrat foarte mult în ultimii 10 ani, indiferent dacă au fost modificări în personal sau în componență și au reușit să aducă foarte multe fonduri pentru dezvoltarea spitalului. Ultima este o investiție de 3 milioane de euro prin care se va înființa un centru pentru intervenție cardiologică și vor veni și vor susține toate demersurile de dezvoltare al spitalului. Pe proiectul ordinii de zi sunt 2 proiecte  pentru Compania Națională de Investiții, deci sunt foarte multe activități de care beneficiază toți cetățenii județului Harghita. Nu prea are cunoștință de o conducere de spital așa activă din țară ca al Spitalului Județean de Urgență. Dl. președinte spune că este mândru de echipa care conduce spitalul, aduc bani și foarte mulți medici vor să vină să lucreze la spitalul județean, au foarte multe proiecte în derulare și au făcut față cel puțin până acum cu bine și cu brio în privința pandemiei. Dacă se uită pe acest proiect de hotărâre întreabă dacă au cunoștință despre faptul că numai o treime sau jumătate este salariul conducerii față de salariul personalului medical care lucrează în spital, deci au un salariu foarte mic. Despre aceste lucruri nu prea se vorbește, dar din păcate și aceasta este o problemă pe care legislativul ar trebui să rezolve, pentru că la spital se lucrează cu sume foarte mari. Posibilitatea de a greși, posibilitatea de a omite ceva este imensă și dânsul crede că acest stimulent care poate fi aproba, crede că este binevenită.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor solicită permisiunea de a adăuga ceva. În urma discuției pe care a avut cu d-na manager și cu reprezentanții spitalului se bucură că s-a menționat faptul că într-adevăr personalul medical care tratează ”Covid” în acest moment beneficiază de sporuri în acest sens. Acesta era important datorită faptului că din interpelarea domnului coleg Conțiu Lucian rezulta faptul că ei nu ar primi și de asta a vrut să obțină o clarificare și din partea colegilor de la Spitalul județean de urgență. În aceste condiții într-adevăr dânsul consideră că își merită datorită activității lor și a proiectelor pe care le derulează merită stimulentele respective. Idea era dacă se încadrează în această categorie de persoane care pot beneficia de stimulent. În condițiile în care ei au menționat și faptul că există această posibilitate și se încadrează conform legislației în vigoare solicită permisiunea de a vota și de a decide vizavi de acest proiect de hotărâre

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe dl. director economic al Spitalului județean de urgență să-l trimită prin aplicația WhatsApp materialul prezentat ca să-l transmită și colegilor și roagă ca să rezolve conecția de internet deoarece când a fost acolo nu era semnal.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de Sortare și a terenului aferent acesteia, situat în Comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora

Domnul președinte Borboly Csaba  propune scoaterea de pe ordinea de zi preluarea stației de sortare de la Sânsimion, deoarece nu se poate opri sortarea deșeurilor din Ciuc , până când sistemul nu va fi funcțional, nu va fi predat la A.D.I ”S.M.I.D.” Harghita, ci la A.D.I din Ciucul de Jos, astfel încât să poată continua să sorteze și să transporte deșeurile selective ca și până acum.  Spune că ar fi trebuit să solicite scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct la  începutul ședinței, dar propune acum.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de Sortare și a terenului aferent acesteia, situat în Comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

Domnul președinte Borboly Csaba arată că următorul material pe care a considerat foarte important și care are legătură și cu gestionarea deșeurilor este că au luat un angajament față de oamenii din Corund (reacțiile foarte aprige care crede că s-au datorat în principal unor motive politice, pare să se fi potolit) și astăzi nimeni nu-l mai supără starea de spirit a locuitorilor din Corund cu acest subiect. S-a luat un angajament de renovare a podului, așa cum s-a făcut și la Remetea, a fost un angajament de renovare a drumului în direcția stației de transfer și compactare a deșeurilor și se va lucra împreună pentru a-l repara în cea mai mare măsură posibilă, A cerut ca acest proiect de hotărâre privind podul peste pârâul Corund să fie pus pe ordinea de zi, astfel încât, dacă va fi votat, (au fost repartizați bani în buget), din bugetul provizoriu, să poată fi început procedura de achiziția publică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

Rezultatul votului: 24 Da, 5 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă următorul punct: renovarea ambulatoriului, cunoscut sub numele de ”Policlinica mare”, în ziua precedentă ședinței la prânz încă nu au fost finalizate consultațiile, dar în final s-a reușit cu Compania Națională de Investiții, și se poate vota aprobarea documentației pentru acest proiect de hotărâre. Este o investiție de 18 milioane de lei pentru renovarea acestei clădiri. Acesta va aduce ambulatoriile care sunt la etaj în spital și clădirea centrală mare într-o clădire și acesta va fi renovat  împreună cu Direcția de Sănătate Publică, pentru că ei ocupă etajul superior. A fost găsit o modalitate de a fi renovat. Este vorbă de o investiție de 18 milioane de lei și este convins că este o investiție foarte importantă și  va fi  și un contract. În primul proiect de hotărâre, va fi adoptată documentația, acolo se poate vedea că viziunea de renovare este corespunzătoare, există desene și tot ce trebuie, apoi se va vota asocierea cu Compania Națională de Investiții și următorul punct de pe ordinea de zi va fi problema Secției de boli infecțioase și pneumologie. Se va construi un nou spital de infecțioase și pneumologie în valoare de 70 de milioane de lei, așa cum a fost discutat în ultima ședință de consiliu județean, similară cu Unitatea de Primiri Urgențe care a fost votat în ședința anterioară de consiliu, acesta proiect acum ar trebui adoptat. Acesta va fi al treilea obiectiv care este planificat să fie construit prin Compania Națională de Investiții. Să fie reparat pe cel anterior, să fie construit cel nou. Este planificat să fie construit aproape în partea din zona spre Jigodin, unde este acum câmpul, nu va fi un lucru ușor, deoarece în acea zonă se găsește o stâncă dură, dar are încredere că proiectele au fost bine pregătite și că se poate construi și pe stâncă. Consideră că este foarte important să fie ridicat această unitate de boli pulmonare și infecțioase. Va fi o clădire în formă pătrată, (se arată colegilor) ambele clădiri vor fi într-un loc foarte frumos, înconjurat de copaci, un loc mult mai ideal pentru Secția infecțioase și pneumologie, decât cel în care se află acum. În același timp, mulțumește Bisericii Catolice pentru că a permis să fie acolo Secția de infecțioase și pneumologie. Desigur, dacă va fi votat și Compania Națională de Investiții are fondurile necesare, va putea mutat în acest nou spital de boli infecțioase și boli pulmonare care va fi construit în câțiva ani. Acordă cuvântul mai întâi doamnei manager al Spitalului județean de urgență, să rezume cele două proiecte în 2(două) minute, apoi d-lui director general adjunct Péli Levente să prezinte cele 2 proiecte.

Doamna manager Konrád Judit mulțumește pentru cuvântul acordat. Pentru ca spitalul să ofere un serviciu de calitate încearcă să asigure ca pacienții să aibă posibilitatea de a consulta anumiți specialiști în orice moment al zilei pentru anumite afecțiuni, de aceea este important să fie secții de spitalizare pentru toate specialitățile din spital.  Este important să aibă posibilitatea de reuși internarea pacienților zilnic, dacă este necesar și de aceea este important ca ambulatoriul să poată funcționa în condiții care să deservească în totalitate pacienții, acest lucru incluzând și serviciile de gardă. Dacă toate acestea sunt puse în aplicare, se poate spune cu siguranță că pacienții trimiși aici din spitalele din județ, din Ciuc și împrejurimi, cazurile care depășesc competența spitalelor, să nu fie trimiși acești pacienți mai departe, ci să poată acorda serviciile medicale la fața locului. Este important pentru spitalul județean să aibă clinică ambulatorie pentru această activitate. Al doilea lucru pe care menționează despre secția de boli infecțioase și pneumologie, este că s-a dovedit de multe ori că nu se poate acorda prioritate anumitor departamente sau anumitor specialități, deoarece, această pandemie a arătat cât de mult este nevoie de aceste secții pentru a funcționa. Dacă aceste departamente nu funcționează în condiții adecvate, nu pot servi în mod corespunzător pacienții care se duc la spital. În același mod, lipsa sistemelor de siguranță împotriva incendiilor este întotdeauna un semnal de alarmă , care îl atenționează că nu este protecție dacă nu se poate oferi condiții adecvate și condiții de siguranță pentru pacienți. De multe ori au întocmit diferite planuri, aceasta fiind dovada că s-au gândit mult la cum pot oferi cele mai bune condiții și aceste proiecte sunt exact oportunitatea și sprijinul de care îl au nevoie de a realiza aceste planuri și roagă consilierii să voteze pentru aceste proiecte, deoarece este foarte important pentru populație și pentru spital să poată oferi asistență medicală de calitate populației. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

Domnul director general adjunct Péli Levente salută pe toată lumea. Spune că  sunt două investiții destul de importante.  La proiectul de hotărâre este atașat  un plan de amplasament, se poate vedea unde se va situa. Ar dori să creeze un mic parc în cadrul amplasamentului. Este vorba de aproape 70 de milioane de lei, din care peste 3 milioane și jumătate de lei doar pentru dotări interne, echipamente medicale, etc. Demisolul va găzdui aparatele de imagistică cu raze X și ambulatoriul, parterul și etajul I(unu) vor găzdui cele 2(două) secții. S-a încercat împreună cu directorii și cu implicarea personalului DSP pentru a realiza procese medicale interne în așa fel încât să corespundă standardelor pentru următorii 20-25 de ani. S-a gândit, de exemplu, la o secție separată pentru copii la secția de boli infecțioase, secție separată pentru bărbați și femei, o secție separată pentru bolnavii de SIDA, o secție separată pentru alte boli infecțioase, pentru boli infecțioase mai grave, astfel încât procedurile de funcționare a ambelor secții să nu fie concepute pentru condițiile actuale, ci pentru perioada următoare. Este inclusă o cantină și s-au gândit la o mică curte interioară de unde fiecare secție, fiecare spațiu interior să primească lumină naturală și au încercat să creeze ambianță plăcută. A pregătit câteva fotografii pentru a ilustra care sunt ideile în anexa nr. 1, culorile încă nu sunt stabilite aici, pot fi modificate. În această investiție valoarea totală este de 70 de milioane de lei din care contribuția Consiliului Județean este de 3,05 (3 milioane 50 de mii)de lei. Clădirea ambulatoriului este un caz mai complicat, pentru că este o clădire de tip vagon construită în anii ’70, aici  pentru că existau deja expertize anterioare care spuneau că structura de susținere trebuie consolidată și aici se poate împărți această lucrare în 2 părți.  Intervenția va fi pe o suprafață totală de 5900 m², din care 2100 m² necesită renovare completă, această parte din clinică va fi complet renovată. Al doilea nivel, care a fost deja relativ renovat, unde se află DSP-ul, va primi o izolație exterioară, structura acoperișului va fi complet refăcută cu acoperiș de țiglă și va fi instalat un sistem de panouri solare. În partea în care se află în prezent direcția, se intervine la exteriorul clădirii, se va încerca amenajarea mediului înconjurător, amplasare de bănci în zona verde, iluminat exterior etc. Au intenția să fie o clădire mai primitoare și o clădire cu adevărat corespunzătoare pentru ambulatoriu. Valoarea totală a investiției este de 17 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de 670.000 de lei și este o colaborare în baza căreia și DSP trebuie să contribuie la acest cost, pentru că etajul doi este proprietatea lor și așa s-a format finanțarea comună. Mulțumește pentru atenție

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă domnul Péli s-a pregătit cu împărțirea ecranului și cu desene tehnice ?

Domnul director general adjunct Péli Levente spune că are poze, dar ambulatoriul nu este atât de spectaculos, deoarece actuala clădire va fi renovată, ceea ce se schimbă este structura acoperișului.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pregătirea ședinței nu a fost corespunzătoare, va trebui să discute cu echipa de comunicare. Ar fi trebuit prezentate desenele și multe alte lucruri.

Domnul director general adjunct Péli Levente spune că poate prezenta este pregătit materialul

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a vorbit timp de 5 minute și în paralel ar fi trebuit să arate pe ecran. Roagă să fie trecut în camera de chat și apoi să fie pus și în secțiunea de comentarii pe pagina de socializare. Întreabă dacă dl. directorul general Birta Antal sau dl. Péli Levente are cunoștință de ar fi vreo problemă cu cadastrarea, cu cărți funciare ?

 Domnul director general adjunct Péli Levente din punctul de vedere al cărților funciare, nu există nici o problemă cu ambulatoriul, acolo cărțile  funciare sunt în ordine și se știe cine este proprietarul și  cota parte din clădire sau teren. În exteriorul spitalului, unde se construiește clinica de boli infecțioase, au fost solicitări de clarificări din partea Companiei Naționale de Investiții, pentru că acolo  au fost clădiri provizorii și există o porțiune de 75 m² care a fost dat în concesiune la firma de pompe funebre, dar și acest lucru a fost clarificat. CNI a vrut să clarifice că aceste investiții nu afectează suprafețele și părțile de acces și acest lucru a fost clarificat.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că la ambulatoriu, contractul este încheiat în așa fel, dacă există o investiție majoră, contractele de concesiune vor fi reziliate automat în 30 de zile. Acest contract este semnat de medicii care gestionează cabinetele. Bineînțeles, va fi dat fiecăruia un spațiu în altă parte, deci nu este nici o problemă din acest punct de vedere.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”

Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Miko nr. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 5.564 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705 și 52224, liber de orice sarcini și al clădirii  Policlinică din Miercurea-Ciuc identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705-C1  în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Miko nr. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 5.564 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705 și 52224, liber de orice sarcini și al clădirii  Policlinică din Miercurea-Ciuc identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705-C1  în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”,

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că al treilea proiect este construirea Spitalului de Infecțioase și Pneumologie, a cărei documentație este o clădire nouă în valoare de 74 de milioane de lei, care ar urma să fie construită pe deal, separat de celelalte clădiri ale spitalului, într-o zonă verde

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.730,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Domnul președinte Borboly Csaba  prezintă penultimul proiect de hotărâre, care este și o veste bună, s-a reușit printr-o muncă intensă, (tocmai a lăudat conducerea spitalului), s-a reușit printr-o muncă comună, spitalul este principalul solicitant să primească aproape 5 milioane de lei din fondurile Uniunii Europene. Uniunea Europeană acordă sprijin din Programul Operațional Infrastructura Mare pentru lupta împotriva pandemiei, din POIM, pentru diverse costuri și pentru îmbunătățirea echipamentelor. Spitalul județean primește un sprijin în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, deci este o sumă foarte mare de bani, foarte puține spitale au reușit să depună cereri aici, iar toți acești bani vor intra acum în bugetul spitalului și vor ajuta la munca grea care se face acolo. Repetă – foarte puține spitale au reușit să aplice cu succes pentru acest sprijin în trecut. Așa că acum trebuie modificat parteneriatul și să fie introduse clarificările solicitate de autorități, iar pentru aceasta cere votul pentru modificarea parteneriatului în baza propunerii, astfel încât să se poată încheia contractul de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană în valoare de 20 de milioane de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.730,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Rezultatul votului: 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Hotărârea de principiu al Consiliului Județean Harghita privind constituirea Comisiei de valori a județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba ultimul proiect de hotărâre este o decizie de principiu, s-a anunțat o licitație la care județul Harghita poate să se înscrie împreună cu județele înfrățite din Ungaria. A fost anterior o finanțare de la Uniunea Europeană, în cadrul căreia s-a vrut realizarea digitalizării și inventarierea valorilor, proiectul CD-ETA, deci există o bază legală pentru a se ocupa de acest lucru, pentru că județul Harghita a avut un parteneriat cu Uniunea Europeană, care are o obligație de urmărire pe 5 ani și în cadrul căruia se lansează acest nou proiect de completare a valorilor județene. Este o propunere prin care experții pot ajuta într-un domeniu. Bineînțeles, dacă sunt  și alte propuneri pentru completare cu alte persoane, de a crea subcomisii, cu mai multe persoane pe domenii, este deschis, se poate veni cu propuneri. Sunt 2 filme, dar din păcate timpul a trecut, este unul in limba română  și unul în limba maghiară despre asta, va fi pus  pe site-ul de socializare și îl va trimite și pe aplicația WhatsApp la colegi,  pentru că vizionarea filmelor ar  fii cam 2×5 minute în jur de 10 minute.

 Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Hotărârii de principiu al Consiliului Județean Harghita privind constituirea Comisiei de valori a județului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba închide prima parte a ședinței care s-a desfășurat cu prezența publicului și roagă Cancelaria să-și spună la revedere la persoanele care nu pot să participe la ședința închisă, care nu sunt consilieri sau angajați ai instituției și nu sunt implicați în achiziția de imobil al Consiliului Județean

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba arată că s-a mai licitat pentru această clădire o dată, dar s-a dovedit că, din cauza datoriilor la Trezorerie, ar fi câștigat licitația în zadar, deoarece clădirea ar fi fost luată de ANAF. Banii plătiți ar fi intrat la Trezorerie, așa că nu ar fi putut transcrie în proprietatea Consiliului Județean. Este vorba despre clădirea Hortcoop, pe strada Progresului și în vecinătate se află Căminele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, (case din lemn a fost o investiție de un milion de dolari a Băncii Mondiale), a fost acolo mai de mult Centrul de protecție a plantelor.  Zona acea a fost curățată și apoi s-a construit pe ea. Există un preț de evaluare (spune că a cerut să rămână numai consilierii și angajații instituției implicați în achiziție) să fie discutat despre acest lucru în cadru restrâns și sugerează ca comisia să nu se oprească doar la prețul stabilit în hotărâre, ci colegii care vor participa la licitație să poată participa până la prețul de evaluare integral.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe dl. director general Birta Antal să spună dacă s-a exprimat bine? Există un preț care este cu o reducere de 25% din preț dacă știe bine (dl. director Birta Antal spune – da) și  în proiectul de hotărâre este precizat acest preț, iar dl. președinte dorește ca colegii să fie mandatați până la prețul la care a fost evaluat.

Domnul director general Birta Antal răspunde – proiectul de hotărâre este propus spre aprobare în așa fel să poată fi licitat până la prețul de evaluare, dar ar fi bine dacă s-ar putea mai mult,  limita să fie mai mare decât prețul de evaluare.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cu câte procente 10%?, 20%?, 30% ?

Domnul director general Birta Antal arată că de obicei, „pasul de licitație” este de 10 000 de lei pentru o astfel de licitație –  în buget este alocat suma de 1 300 000 de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba spune această investiție este importantă din punct de vedere strategic. Este important să fie acolo și este importantă pentru că există un buget pentru construirea unei școli speciale în fondul de reconstrucție și în programul operațional regional. A participat, săptămâna precedentă ședinței, în Brașov, la o întâlnire pentru președinții de consilii județene din regiunea centru și au discutat că fiecare județ va primi bani din Programul Operațional Regional, pentru a renova sau a construi o școală specială, deci vor fi resursele necesare. În acest moment, este un proces pierdut cu Ordinul franciscan, deoarece școala  Sfânta Ana, care se află la Șumuleu, pe proprietatea Ordinului franciscan, care deține terenul și vrea să poată folosi acea zonă, acel spațiu în scopuri proprii.  Având în vedere acest fapt procesul nu a fost câștigat, probabil că se va pierde și în apel. Ordinul franciscan nu dorește prelungirea contractului cu Consiliul județean și școala  Sfânta Ana ar ajunge într-o situație imposibilă. Există o constrângere și există cealaltă opțiune prin Programul Operațional Regional, în care fiecare județ va avea o opțiune specifică, de a repara sau de a construi o școală specială și bineînțeles, pentru a putea accesa aceste fonduri, este nevoie de proiecte, iar proiecte nu se pot întocmi decât pentru o proprietate existentă. Este un blocaj în această situație și ar trebui câștigată licitația, mai ales că este vorba despre copii cu dizabilități. În cazul cumpărării acestui imobil aproape că nu ar trebui decât să se deschidă o poartă pe gard și ar putea folosi noul campus unde s-ar putea construi ateliere, pentru că școala Sfânta Ana este o școală profesională, ei învață croitorie, tâmplărie, dulgherie.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt obiecții, intervenții la limita superioară de 1,3 milioane lei ?

Domnul președinte Borboly Csaba urează succes comisiei în activitate

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid spune că vrea doar să adauge că, indiferent de faptul că acum sunt prezenți numai consilierii și reprezentanții instituției, dar este posibil ca situația din trecut să se repete și întrebarea dânsului este dacă  mesajul către exterior nu ar trebui să fie că oricum județul o cumpără? Indiferent de faptul că există 1,3 milioane de lei, dar din punct de vedere legal nu există posibilitatea ca reprezentantul județului să liciteze mai departe? și  bugetul să fie suplimentat mai târziu. Mesajul ar trebui să fie că oricum județul o va cumpăra, dar nu se știe niciodată cine va veni și ce va face. Asta ca să spunem că ar trebui să fie luate în calcul toate variantele legale,  dacă avem un scop și este important pentru județ.

Domnul președinte Borboly Csaba afirmă că acest sistem de licitație nu este corespunzător, probabil că ar trebui modificată legislația ca licitația să fie mai închisă, pentru că poate exista un alt scenariu, eventual unul dintre consilieri cunoaște acționarii acestei firme ”Hortcoop” și îi va spune că se poate licita până la 1,3 milioane, chiar dacă celălalt nu vrea să o cumpere, din acest punct de vedere este prea nesigur acest  domeniu.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă poate fi expropriat?

Domnul director general Birta Antal spune că nu crede că în acest caz exproprierea este posibilă – nu se poate spune că exclusiv numai acest teren  este bun pentru Consiliul județean în Miercurea Ciuc

Domnul Bodó Alpár consilier juridic cu atribuții de director executiv arată că exproprierea nu funcționează în acest caz. Exproprierea este reglementată de o lege specială și în ce cazuri poate fi folosită, iar aici este vorba de o executare silită, deci exproprierea nu funcționează.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond procedural vrea să  întrebe dacă s-a votat proiectul de hotărâre, că reprezentantul consiliului județean poate licita peste valoare sau trebuia un amendament la acesta, nu a înțeles exact. S-a conectat la ședință din mașină și nu se poate uita la proiectul de hotărâre. Crede că motivul ședinței închise este ca toți colegii să simtă responsabilitatea, că nu este în interesul Consiliului județean să aducă 1-2 firme în situația în care ar trebui să plătească mai mult. Este în interesul Consiliului județean să achiziționeze această proprietate și din acest punct de vedere, este strategic. Din păcate, în multe cazuri nu se abordează aceste lucruri cu bună credință, motiv pentru care nu sunt autostrăzi, pentru că terenurile care au fost cumpărate în scop strategic, au fost cumpărate de investitori privați, de persoane private și au construit pe ele, iar acest lucru a împiedicat totul. Crede că o administrație, mai ales o administrație județeană, ar trebui să aibă o strategie, ar trebui să aibă o responsabilitate și să înainteze în cazul în care știe că va putea implementa o investiție de câteva 10 milioane de euro, care să asigure dotări, un complex de clădiri, ateliere și în final, posibilitatea ca tinerii defavorizați să învețe, să pornească în viață și să pornească pe același drum și cu șanse egale, atunci nu ar trebui la câteva sute de mii de lei,  ratat șansa în cazul cumpărării unui teren.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a propus proiectul de hotărâre cu 1,3 milioane, așa s-a votat. Mulțumește pentru precizări și pentru că a devenit evident.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt alte idei constructive cu privire la ceea ce se poate face. Întreabă juriștii dacă în buget este alocat doar 1,3 milioane de lei pot fi mandatați reprezentanții consiliului județean să participe la licitație până la o sumă mai mare ?

Domnul Bodó Alpár consilier juridic cu atribuții de director executiv răspunde că nu.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că atunci nu mai este altceva de făcut decât să fie păstrat confidențial informația despre limita de 1,3 milioane, roagă să considere  secret de serviciu care este mandatul echipei de negociere a consiliului județean și are încredere că pot obține acel teren mai ieftin de 1,3 milioane, nu vede altă soluție.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri, 1 Nu.

Se trece la punctul Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații la punctul diverse?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor dorește să aducă în discuție 2 lucruri. Mulțumește pentru faptul că dl. președinte a luat atitudine vizavi de problema sesizată, de programul corn și lapte de săptămâna trecută și chiar e bine să se transmită un mesaj clar că Consiliul județean Harghita nu dorește decât produse de calitate pentru elevii din județ, pentru copii și asta e cel mai important lucru că se dorește calitate și eficiență maximă. Se dorește într-adevăr cel mai bine și pentru producători local este la fel de asemenea un lucru de lăudat. Un alt punct asupra căruia dorește să-l deschidă discuția despre Programul Național de Redresare și Reziliență. Acum din câte știe s-a finalizat acest Plan Național de Redresare și de Reziliență și vrea să știe acum din partea a Consiliului județean sau a unităților administrativ teritoriale, a primăriilor s-au depus cereri sau solicitări de finanțare a unor proiecte în acest plan sau nu? Întreabă dacă poate să răspundă cineva la această întrebare.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în privința Programului Național de Reziliență și Redresare deocamdată nu are vești bune. Este o coaliție guvernamentală și roagă să ajute și dl. consilier prin Partidul Național Liberal să încerce să modifice pentru că momentan consiliile județene sunt scoase din joc, numai marile municipii sunt incluse. Consiliul județean a depus, (o să transmită și  în grupul Whatsapp) niște propuneri. A avut discuții și cu dl. ministru Ghinea și cu dl. ministru Cseke Attila și a zis  că consiliile județene și asociațiile de dezvoltare intercomunitară ar trebui să fie eligibili. Momentan nu prea sunt, dar sunt foarte multe fonduri unde numai consiliul județean poate să depună proiecte de exp. la sănătate. Deci 90% dintre spitalele din România sunt în administrarea consiliilor județene ,dar în Programul de Reziliență și Redresare scrie clar că sănătate și spitale, dar la beneficiari totuși nu sunt incluse. Aici trebuie făcut front comun UDMR și PNL să reușească să convingă partenerii ca să  poate să stea și consiliul județean la masă, adresează o rugăminte și d-lui consilier în acest sens.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor răspunde cu siguranță vor încerca să rezolve această problemă ca consiliile județene și localitățile să pot să intre în acest program, pentru că e vorba de 30 de miliarde de euro care sunt alocați pentru proiecte și care trebuie absorbiți cât mai important și aduși în investiție în zona Harghitei și mulțumește pentru răspuns.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt 3 domenii unde consiliul județean dorește să se implice, în digitalizare, la mediu, deci împădurire și restul domeniilor care sunt în acel program și totodată și la economic. Va trimite propunerile consilierilor unde consiliul județean nu este încă eligibil și speră să fie și ordonanța modificată în acest sens.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută pe toată lumea – dorește să facă o completare în legătură cu subiectul Program de Reziliență și Redresare pentru că a participat la toate consultările organizate de către Ministerul Fondurilor Europene. În momentul de față programul este în așa fel organizat încât propunerea planului pentru România să fie făcut până în data de 5 martie. După părerea dânsului  nu se va finaliza la data de 5 martie. De altfel la început de aprilie dorește să finalizeze și Uniunea europeană care tot așa probabil nu se va finaliza. Dar cum a zis și dl președinte ar trebui făcute propuneri în ceea ce privește beneficiarii pentru că cea ce s-a cerut din partea Uniunii europene este ca totul să fie măsurabil și cuantificabil. Asta înseamnă că dacă autoritățile locale, consiliile județene și UAT-urile sunt implicate, pot veni – se pot finaliza mai multe proiecte, de aceea e nevoie de o implicare mai mare din mai multe părți și ar fi benefic. După informațiile dânsului un procent de 37% din fonduri vor merge pe tot ce ține pe ”verde” cum ar veni și un procent de 20% din aceste fonduri vor merge pe digitalizare. Asta înseamnă nu numai pe digitalizarea centralizată ar trebui ci și pe cea locală. Consiliul județean a avut un proiect foarte bun în județul Harghita, cel mai bun proiect din țară de altfel care a fost realizat la 45 de localități din cele 67 și crede că s-ar preta să se evolueze și cu acel proiect și să fie ”upgradat”(actualizat) acel proiect. Un exemplu și aici ar trebui să fie eligibil și consiliul județean ca să poată accesa fondurile. S-a discutat ca să meargă și asociațiile ”lider” cum ar veni să poată accesa fonduri, dar ar fi bine să pot să meargă și UAT-urile la mai multe accesări. Deja e de lucru și încet în ce privește spitalele, însă se vorbește doar de cele 3 spitale regionale ca să fie făcute din acest program deși cum s-a văzut și consiliul județean are multe proiecte ce țin de sănătate, din acest considerent crede că ar fi benefic ca nu numai cele 3 spitale regionale să primească finanțări pentru că și în perioada asta de ”covid” toate spitalele din țară au fost solicitate și au ajutat la rezolvarea acestei probleme. Deci cum s-a precizat trebuie făcut ”lobby” de toți.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie  2021,  cu număr de înregistrare  nr.  39140/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 15 iunie 2021

 

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                              Antal Renáta                          

                                                                                   consilier juridic

 

 

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit