JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

  

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  21 octombrie 2021

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data 21 octombrie 2021
Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1115/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 21 octombrie 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audio conferință și mulțumește consilierilor pentru că participă la această ședință.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că esența convocării ședinței extraordinare constă în necesitatea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita. Partea de venituri al Consiliului Județean Harghita în ultima perioadă s-a mărit și datorită grupului parlamentar al UDMR-ului, cărora le mulțumește, deoarece județul Harghita a primit sume importante din fondul de rezervă al Guvernului. În ceea ce privește sumele de investiții rămase pentru zona Ciuc, destinația sumelor în mare măsură au fost stabilite.  Idea ca la începutul anului să nu fie distribuite toate sumele a dat roade și astfel în județul Harghita au ajuns sume mai mari ceea ce o să fie specificat și în rapoartele elaborate. Astfel la unele investiții bine gândite și elaborate au ajuns și fonduri suplimentare la cele alocate în mod treptat. Un exemplu important ar fi comuna Tomești, unde la investiția de mărire a curții școlii, tocmai în zilele precedente s-au ajuns la un acord cu proprietarul terenului, ceea ce înseamnă că elevii vor învăța într-un cadru mai potrivit pentru ca sistemul nostru de educație să funcționeze bine. Cei care au susținut că sumele trebuie distribuite la începutul anului și au contestat strategia de distribuire a sumelor ,vor primi raportul prin care vor vedea că strategia sus amintită a avut mai multe efecte benefice decât cea susținută de dânșii.  Va fi o experiență și pentru politicieni, că nu ar fi fost o soluție bună ca la începutul anului sumele să fie distribuite pentru localități, care o să înceapă investițiile pe care nu le pot termina și la sfârșitul anului o să aștepte dacă vor mai fi rectificări de buget.

Suma de 27 milioane de lei din 6 % nu ar fi suficient nici măcar pentru a localitate, dar așa unde era o nevoie, o necesitate se putea interveni, aceste sume erau un plus pentru localități. În ceea ce privește sumele primite din fondul de rezervă a Guvernului, și mulțumește domnului Kelemen Hunor, că județul Harghita a ocupat un loc fruntaș în distribuția acestor fonduri. Dânsul a participat săptămâna trecută la ședințele Asociației Regiunilor Europeni la Bruxelles unde au participat și președinții altor 5 județe din țară și au reproșat dânsului că județele lor nu au primit astfel de sume considerabile precum județul Harghita nici  Sibiu, Maramareș etc. Încrederea locuitorilor județului acordată grupului parlamentar într-un fel așa este răsplătită. Cu toate că sumele au ajuns în județul Harghita, acestea nu pot fi folosite și pentru drumurile județene, aceste negocieri politice  nu au dat roade și nu s-a ajuns la o decizie. Toată lumea este de acord ca să fie autostrăzi, să fie investiții în circulația feroviară, în drumurile comunale și așa sunt  și cu drumurile județene. Județul Harghita este legat prin drumurile județene cu județele vecine prin 13 puncte, și numai prin reabilitarea acestor drumuri se poate vorbi despre dezvoltarea regiunilor, așa vor veni investițiile, așa vor putea ține legătura familiile, așa se va dezvolta turismul, așa va rămâne populația în zona lor natală, etc. Populația este cea mai importantă, că din aceasta se dezvoltă forța de muncă pentru investitorii care vor veni în județ. Rezultatele a mai multor studii efectuate raportează că pe locul întâi întotdeauna se află dezvoltarea drumurilor județene  care leagă localitățile, comunele orașele, județele. Era și ședința Consiliului Județean Harghita unde și consilierii județeni au manifestat opiniile indiferent de partid ca drumurile județene sunt cele mai importante și dacă vor veni sume de la Guvern aceste investiții să fie primordiale, totuși nu s-a reușit ca înaintea distribuiri acestori fonduri să se ajungă la un consens în cadrul UDMR, ca sumele să fie folosite și pentru investițille legate de drumurile județene. Aceste consecințe trebuie să fie luate în vedere și nu numai că în anii anteriori nu s-a reușit ,întocmai  aducerea fondurilor pentru drumurile județene, nu au fost depuse solicitările în cadrul PNDL, nici în POR nu prea, doar în cadrul acelor drumuri care erau coordonate de dânsul. Dacă s-ar fi reușit aceste investiții atunci nu ar fi fost necesare ca lucrările de pe drumurile județene să fie finanțate din credite. Dacă aceste sume în octombrie vor fi distribuite la nivelul localităților atunci în mare măsură la aceste localități va fi un surplus la nivelul bugetului. Are speranța că nu va fi așa, la drumurile județene de la Ditrău, Tulgheș, Șiclodu, Inlăceni, Valea Rece, Valea Uzului investițiile trebuie să continue, lucrările trebuie continuate. Drumul de la Remeta de exemplu s-a finalizat, în general referitor la toate drumurile județene mai sunt necesare multe investiții și multe fonduri. Dânsul susține că vor fi bani pentru drumurile comunale din zona Ciuc. Vrea să spună tuturor că nu este o favorizare a zonei, și nu pentru că stă  lângă dânsul domnul consilier județean Becze István, liderul fracțiunii, ci de fapt a vrut să spună un al treilea subiect, că a început o agitație internă în județ cum că s-ar dori luarea sumelor de la localitățile din Ciuc, iar în celelalte regiuni  banii 100% au ajuns la localități, iar în regiunea Ciucului o parte din bani au fost puși în fondul comun pentru drumurile județene, pentru drumurile localităților din județ. Domnul președinte menționează că a spus de la început că ar fi propus această soluție pentru că prin această soluție banii ar fi putut fi alocați la toate localitățile și că banii proveniți din TVA-ul ar fi putut să ajungă localități, dacă așa ar fi decis consiliul județean, în acest fel ar fi existat posibilitatea de a evalua urgența, importanța, utilitatea și oportunitatea.  Nu este ceva ce s-a inventat acum, cei care sunt membrii  Consiliului Județean Harghita știu că aceasta a fost propunerea dânsului de la început, ca fondurile dacă se poate să ajungă la Consiliul Județean dacă se poate și de acolo este timp de gândire, deoarece au fost cazuri când propunerile trebuiau făcute în câteva ore. Dacă este  timp de gândire se pot obține și mai multe efecte. La nivel guvernamental totul a fost perfect și totul este bine, este o problemă aici în județ pe care cumva trebuie rezolvat în acești 3 ani și de aceea este că suma propusă localităților din zona Ciuc este acum distribuită  proporțional cu populația, deci nu s-au luat în calcul alte lucruri. În funcție de populație, ca anexă la buget, deci vor fi câteva localități din Ciuc care vor primi bani de două ori. Dar acestea sunt localități la care s-a văzut că în hotărârea de guvern privind fondul de rezervă au fost incluse cu 100 000 – 200 000 de lei față de multe sute de mii de lei sau chiar milioane de lei a altor localități. Excepția este Miercurea Ciuc, pentru că s-a luat o decizie în privința fondului de rezervă al Guvernului și salută conducerea orașului și pe cei care sunt prezenți și din partea orașului Băile Tușnad, unde nu există nici posibilitatea de realocare pentru drumuri.

A sunat la primăria municipiului Miercurea Ciuc în legătură cu cota de 6% de astăzi,  crede că dl. viceprimar Béla Bors  este conectat, nu știe dacă dl. primar Korodi Attila este online, așa că, acordă cuvântul și menționează că se bucură că este o bună colaborare. A fost o colaborare bună și înainte cu fosta conducere a orașului, uneori erau divergențe câteodată, dar s-au obișnuit în timp, așa că am devenit imuni la remărci, iar acum nu mai există disensiuni și este muncă în comun, o colaborare foarte bună, sunt mai multe proiecte comune și acum dânșii sunt chiar la limita cartierului Goga, unde  este repartizat din cota de 6%  din impozitul pe venit. Acordă cuvântul d-lui primar Korodi Attila

Domnul primar Korodi Attila salută pe toată lumea – exprimă mulțumiri pentru invitația de a participa. Este foarte important ca reședința de județ să poată lucra în strânsă colaborare cu administrația județeană și este de asemenea, foarte important ca administrațiile locale din orașe, din cele 3 regiuni, să poată lucra-colabora cu administrația comunelor ca forță motrice, pentru că există o responsabilitate care arată dincolo de limitele localităților. De asemenea municipiul Miercurea Ciuc, cum menționează mereu în negocierile cu partenerii de la București și Budapesta,  nu este numai orașul a 37 000 de cetățeni, ci și centrul unei comunități active de 80 000 de persoane. Din acest punct de vedere, conducerea municipiului are responsabilități care depășesc atribuțiile specifice pentru oraș și, de aceea, anul acesta a trebuit să facă o serie de eforturi care vor aduce rezultate în anii următori, cum ar fi lansarea zonei metropolitane împreună cu localitățile din zona Ciucului și dezvoltarea diferitelor strategii cu administrația județeană,  colaborarea și investițiile în cadrul Asociației de Dezvoltare ”Harviz” și extinderea investițiilor, pregătirea pentru provocările legate de gestionarea deșeurilor în anii următori, toate acestea înseamnă eforturi. De asemenea managementul, coordonarea școlilor, când s-a întâmplat s-a calculat că până în decembrie, conform noilor contracte, va trebui  plătit cu exact 1 milion de euro în plus la prețul energiei pentru  întreținere la școli și la instituțiile culturale. Este vorba de sume uriașe și conducerea orașului asumă această responsabilitate, iar gândirea comună și cooperarea care a facilitat acest lucru pentru oraș și prin urmare, pentru regiune, este un lucru pentru care vă mulțumesc și în care doresc să se implic, astfel încât instituțiile  să funcționeze bine și astfel încât satele și județul Harghita să beneficieze de valoarea adăugată. Așadar, gândirea comună și colaborarea, pașii prin care este mai ușor și pentru oraș și pentru regiune și mulțumește pentru acest fapt, pentru funcționarea  mai optimă a instituțiilor și regiunea și județul Harghita să beneficieze de această valoare în plus. Așadar, gândirea comună și acțiunea în ansamblu care are loc astăzi întărește faptul  ca sumele să nu fie alocate numai pentru întreținere, ci și cât de mult este posibil să fie și investiții în oraș. Menționează că dl. președinte, a spus la începutul ședinței că este important să poată acționa atunci și acolo când este eficace. Această eficacitate înseamnă că în luna noiembrie se dorește finalizarea renovării cartierului Goga, care în acest an va implica o cheltuială foarte substanțială de 11,5 milioane de lei, iar cota de 6% este o subvenție substanțială în condițiile în care prețurile la energie au costat deja cu 1 milion de euro în plus pentru  întreținerea rețelei școlare și a instituțiilor culturale. Mulțumește echipei UDMR, domnului viceprim-ministru  Kelemen Hunor, și d-lui președinte pentru că atunci când a început să semnaleze în vară că vor fi probleme cu prețurile la energie, au reușit să compenseze parțial cu 5,1 milion de lei, creșterea prețurilor la energie în bugetele instituțiilor până în primăvara anului viitor. Speră că prin colaborarea dintre instituțiile centrale și administrația județeană, să facă bugetul orașului mai sustenabil, pentru că nu pot acționa singuri în această perioadă. Există o responsabilitate uriașă, pentru că în anii următori, nu numai în dezvoltarea rețelei de apă potabilă, ci și în construcția drumurilor ocolitoare în zonele metropolitane și în dezvoltarea întregii regiuni, vor fi cheltuieli în bugetul orașului pe care nu le pot face decât împreună și în solidaritate, iar rezultatul final va fi că județul Harghita și regiunea Ciucului va fi mai demnă de deceniul pe care tocmai a început.

Domnul consilier județean Becze István salută pe cei prezenți. În legătură cu cele spuse de domnul primar, percepe poziția centrală a orașului Miercurea Ciuc și crede că sunt lucrări în curs de desfășurare și dezvoltări la un nivel nemaiîntâlnit până acum. În  perioada acestui mandat, orașul Miercurea Ciuc trece printr-o dezvoltare foarte decisivă și este important ca regiunea și mediul rural să fie implicat în aceste programe de viitor. Se întâlnesc primarii din regiunea Ciucului  în fiecare săptămână și se gândesc mereu cum pot lega-conecta mai bine activitățile cu diverse ADI-uri, diverse asociații și diverse proiecte. Felicită dorința de a avea activitate cu rezultate pentru oraș și este convins că împreună cu orașul și mediul rural se va dezvolta foarte serios. 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că o parte semnificativă a fondurilor este acum concentrată la localitățile din zona Ciuc și acordă cuvântul d-lui viceprimar Bors Béla responsabil cu investiții. 

Domnul viceprimar Bors Béla salută pe cei prezenți. Exprimă mulțumiri, crede că acest parteneriat va aduce multe rezultate și mulțumește domnului președinte și întregii echipei a consiliului județean  în numele orașului Miercurea Ciuc și mai ales în numele locuitorilor din cartierul Goga pentru această susținere și are încredere că acești bani vor ajunge la locul potrivit și urează activitate cu rezultate. 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 29 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă În ceea ce privește ordinea de zi, comuna Mugeni a cerut ca punctul 4  să fie scos de pe ordinea de zi pentru că vor fi consultări în zona Odorhei și 2(două) proiecte să fie puse la punctul Diverse. De aceea a fost introdus pe ordinea de zi acum pentru că la ”Box Godako”  documentul de la minister abia a sosit, deci nu a fost posibil mai repede din punct de vedere legal. Menționează că colegul Szentes Antal  a sesizat o problemă la  Mihăileni și atunci  va fi o regrupare de la Miercurea Ciuc în cuantum de 25 000 de lei pentru Mihăileni pentru proiecte europene, deci așa ar fi 20 de puncte pe ordinea de zi, 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi modificat

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 278/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 24-26 octombrie 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte  

Supliment la proiectul ordinii de zi 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive de „Box Godako din Transilvania ”;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă: se începe cu modificarea bugetului, respectiv amendament la rectificarea de buget. Se încearcă strângerea fondurilor la care nu s-a reușit utilizarea sau nu au fost posibilități de a utiliza și se fac modificări la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și există regrupări în amendament și din cauza ”Godako”,există schimbări în Lista  programelor.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la votarea proiectului de hotărâre  conform amendamentului de fond se vor modifica și articolele și anexele

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul privind proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că la art. 2 este acceptat suma de 4 897 000 și spune colegilor din zona Gheorgheni și Odorhei că doar banii care sunt sau erau pentru localități din zona Ciucului, respectiv minus 300 000 lei,  cota de 6% din  acea sumă va fi transferat la drumuri, iar restul vor rămâne pentru drumurile  județene. La acceptarea sumelor proveniți de la guvern se referă articolul 2.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează banii pentru drumuri care se vor întoarce la localități, aici se respectă raportul de populație și ceea ce s-ar cuveni dacă s-ar duce direct la localitățile din zona Ciucului, 1 236 000 lei, care include cei 50 000 de lei din care s-a făcut angajament pentru a face drumul practicabil în Cireșeni și cei 140 000 de lei cu care se vrea începerea dezvoltarea drumului județean.

Mulțumește colegului Biró Zsolt pentru că a fost alături și împreună cu dl. vicepreședinte au reușit să participe la acel forum sătesc, așa că acum trebuie să ducă mai departe ce s-a început. Cere consiliului local din Feliceni să acționeze ca să poată fi efectuate lucrările  înainte de începerea ninsorilor.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 278/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 278/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că aici se cumpără împreună cu asociația de vânătoare o cușcă sau un dispozitiv de transport care să fie potrivit pentru transportul urșilor care au fost sedați, asta nu numai pentru Sândominic,  ci pentru întreaga regiune a Ciucului de Sus.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul consilier județean Becze István relatează că medicul veterinar din comună a ieșit la pensie. Cabinetul era la domiciliul medicului veterinar, așa că trebuie făcut acum un cabinet veterinar separat. Este un medic veterinar nou, tânăr care este și președintele al Camerei veterinare, dl.  György Adolf, care lucrează în comună, iar Primăria încearcă să ajute la crearea unui nou centru veterinar. Regiunea Plăieșii este renumită pentru creșterea animalelor, este predestinat pentru agricultură pe termen lung, deci este o investiție și roagă pe domnii consilieri județeni să sprijine această inițiativă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Băile Tușnad  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că  în ce privește problema urșilor, există un program complex la care se contribuie.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Orașului Băile Tușnad  a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul privind proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că de asemenea, problema urșilor și la comuna Șimonești, ar dori să achiziționeze un pistol cu tranchilizant care poate fi folosit pe timp de noapte, ceea ce este  foarte important, deoarece o parte semnificativă a atacurilor  se întâmplă în timpul nopții, în special în curți, iar cu un pistol cu tranchilizant care nu poate fi utilizat pe timp de noapte este destul de periculos intervenția, așa că este sprijinit această achiziție. Dl. președinte se bucură că și echipa din zona Odorheiului se îndreaptă în această direcție pentru a acorda mai multă atenție acestei probleme.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că la următorul punct este dotarea spitalului, sunt transformări. A vorbit cu șeful secției de terapie intensivă și s-a cerut consiliului județean să transforme o parte din posturile de muncitori în posturi de pompieri. Având în vedere acest al patrulea val și chiar dacă va fi un al cincilea, concentrația de oxigen este foarte mare, mai ales în secția de terapie intensivă și, după ce au văzut incendiile din diferite locuri din țară, aceasta datorându-se în principal faptului că nivelul de oxigen din aceste secții este foarte mare, iar medicul a spus chiar dacă sunt -40 C, trebuie aerisit pentru că nu se poate glumi pentru că secția de terapie intensivă poate exploda rapid. Acesta este unul dintre motivele pentru care este indicat să fie o brigadă internă de pompieri în spital.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Rezultatul votului:  22 Da, 1 Abț

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 24-26 octombrie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că luni și marți dacă pandemia nu intervine vor merge cu o delegație la raionul Strășeni în Republica Moldova. În delegație vor fi mai mulți membrii decât două persoane (pentru care este de ajuns dispoziția  președintelui) așadar solicită susținerea ca să poată trimite o echipă pentru două zile și s-au gândit ca cheltuielile delegației să fie suportate din bugetul consiliului județean având în vedere situația financiară al raionului cu care se va înfrăți județul, să nu se facă greutăți financiare pentru ei. Având în vedere acest fapt solicită aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 24-26 octombrie 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive de „Box Godako din Transilvania ”

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér se află la Remetea pentru o întâlnire  a primarilor cu privire la un proiect regional. Mulțumește colegilor pentru sprijinul acordat, pentru că nu este un proiect numai pentru Gheorgheni, ci este un proiect susținut de guvernul maghiar pentru întreaga Transilvanie, iar ziua următoare va avea loc ceremonia de inaugurare a Academiei de Box ”Godako”.  Întrebarea dânsului este dacă aceasta este suma care a fost solicitată de la Academia ”Godako” sau mai mult, pentru că, din informațiile dânsului i s-a spus că este vorba de 40 000 de lei. Întreabă dacă este vreun impediment pentru a acorda mai mult, dacă s-a verificat dacă este posibil?  Dacă ar fi posibil ar fi foarte bine să fie acordată subvenția dacă nu atunci mulțumește și pentru această sumă.

Domnul președinte Borboly Csaba spune domnului vicepreședinte că ”se bucură” că această problemă a fost ridicată la sfârșitul ședinței.  S-ar fi putut face progrese mult mai mari dacă ar fi fost discutat acest lucru la ședința fracțiunii de marți de la ora 15.00 și recomandă d-lui vicepreședinte să participe la ședințele fracțiunii, dacă este posibil, și atunci se pot face modificări ale sumelor de bani în timp util. În momentul  acesta este  proiectul de hotărâre care a fost înaintat. Se poate vota împotriva, se poate abține.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că a înțeles. Ar fi fost bine dacă era mai mult dar orice sprijin este binevenit. Exprimă mulțumiri pentru sprijinul acordat

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive de „Box Godako din Transilvania ”

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Se trece la punctul Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba spune că are mult de relatat la punctul diverse despre ultima perioadă în care a fost în mai multe locuri. Așadar, săptămâna trecută a fost în localitatea ”Dunaföldvár”, la conferința națională a ”KDNP”, la invitația județului Tolna. Roagă serviciul administrația publică locală și compartimentul de relații internaționale, cei care pregătesc delegațiile să-i aducă aminte, astfel încât să poată prezenta o informare în cadrul ședinței de consiliu.

Domnul consilier județean Becze István informează că în săptămâna precedentă, între 7-11 octombrie, a avut loc Expoziția Națională de Agricultură și Alimentație de la Budapesta, unde a participat cu o delegație foarte serioasă, împreună cu ADI dezvoltare rurală și Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, au construit un stand foarte serios reprezentând Ținutul Secuiesc. Pe de o parte, au fost prezentate brânzeturile,  într-o curte separată. Au fost producătorii din 3 județe, dar mai ales din județul Harghita, apicultorii cu mierea din regiune și  mulți alți producători, au participat în total 60 de producători   și  au fost prezente și echipe culturale. În acest sens, între 14 și 17 septembrie, a avut loc o întâlnire preliminară, la care a participat și în zilele de 6,7,8,9,10,11, a fost o delegație destul de lungă, crede că rezultatele  să se vadă la producători.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că între timp colegii au trimis informațiile despre care trebuie să vorbească.  A fost la Balaton în perioada 2-5 septembrie .Există un eveniment anual de tip „media boat” organizat de agenția maghiară de turism și județele din jurul lacului Balaton și ”bătălia media”, aceasta este cea mai mare rețea media din Ungaria.  A fost la Campionatul European de trăsuri cvadruple cu participantul din județul Harghita și a participat și la adunarea festivă a județului Bács Kiskun. A fost invitat de către județul Pest în perioada 10-12 septembrie, când a avut loc Congresul Euharistic pe data de 12, iar înainte de asta, sâmbătă a fost la Parcul Urșilor din localitate Veresegyháza, unde se generează venituri de 300 000 000 HUF pe an cu zece urși, iar urșii se distrează de minune în parcul de urși. Este o mare provocare pentru județul Harghita să fie creat un parc de urși pentru acești urși care nu au nici o altă șansă să se hrănească din alte locuri decât tomberoanele de gunoi și cotețele de găini și nu se vream să fie împușcați, mai ales dacă au pui, sau sunt foarte mici.  A mai fost și la o întâlnire cu oameni de afaceri. În perioada 16-19 septembrie a fost la o întâlnire privind medicina la distanță, care  acum are bază legală și  în țară, și sistemul Teledok, care este acum implementat în mai multe țări din Europa de Est, și se încearcă cum se poate oferi asistență medicală online și prin telefon, cu implicarea primăriilor, mai ales acolo unde un medic de familie se pensionează și nu există un înlocuitor.  A fost, de asemenea, la adunarea generală festivă a județului Nógrád, unde a participat la întâlnirea cu președintele Camerelor Parlamentului/Consiliului Legislativ, Kövér László, și a fost și în județul Heves, a avut o întâlnire cu noua conducere și a participat la ”Vágta” (concursul de galop).

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor – exprimă mulțumiri din partea orașului Băile Tușnad pentru cele 2 subvenții pe care le-a primit recent orașul pentru a ajuta orașul să ajungă, să ajungă la un moment dat la linia de start al dezvoltării sale și pentru a rezolva două probleme – ”apa și ursul” – orașul a primit ajutor pentru aceste două probleme – mulțumește din nou. A fost recent în  localitatea Miskolc din Ungaria mandatat de domnul președinte. În organizarea episcopiei greco-catolice, s-a organizat deschiderea unui punct de primire de călărie. La  acest eveniment a fost prezent și domnul Révész Máriusz funcționar guvernamental, dânsul apreciind eforturile depuse pentru crearea de piste de biciclete, despre creare de puncte de recepție pentru cei ce fac sport, de exemplu, despre posibilitățile de a crea puncte de turism activ cu sprijinul guvernului maghiar prin intermediul relațiilor de înfrățire între județe. Funcționarul guvernamental(prefect) l-a asigurat de sprijinul său și a cerut să continuarea acestor activități, consultare și colaborare .

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond  vrea să facă o scurtă informare despre metodologia și componența susținerii evenimentelor sportive naționale prin Ministerul Sportului și instituția deconcentrată a Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport. Se întâmplă  că unitatea administrativ teritorială județul Harghita atunci când organul deliberativ sprijină – dă o cotă parte și Direcția de Sport are o obligație de cofinanțare, deci dacă se adună pe cele două, suma totală a campionatului național planificat de Godako din Gheorgheni pe care au cerut-o va ieși. În acest fel dacă se însumează  sprijinul de la Consiliul Județean și cofinanțarea de la Direcția Județeană de Sport se va obține totalul, așa spune colegului, domnului vicepreședinte, ca ședința să se încheie cu bună dispoziție. Faptul că ”Godako” a primit sau va primi sprijinul pe care l-a solicitat este important pentru consiliul județean, pentru că, așa cum spunea colegul domnul vicepreședinte Barti Tihamér, este o inițiativă gândită de Huszár Árpád  și derulată de-a lungul mai multor ani, care are repere și în Odorhei și angajează și antrenori/formatori din Odorhei și încearcă să identifice din zonă tinere talente, este o chestiune care privește întregul județ Harghita deci și Ținutul Secuiesc. Urează mult succes evenimentului din weekend. A văzut clădirea care a fost construită cu sprijinul guvernului maghiar și poate vedea  precizia și calitatea care caracterizează munca lui Huszár Árpád  se poate vedea în întreaga instituție și în designul clădirii. Urează mult noroc și speră că vor fi câștigate multe medalii de aur și că mulți tineri se vor apuca de sport și de box. Cel mai important lucru este sprijinul consiliului județean și al direcției de sport. Todată exprimă mulțumiri și ministrului Novák Edvard, pentru sprijinul acordat așa s-a reușit includerea acestui eveniment în calendarul sportiv național al ministerului. Trebuie menționat că   cererea a venit cu întârziere și este foarte dificil atunci când nu depinde doar de consiliul județean acordarea sumelor. Se pot da banii dacă sunt îndeplinite condițiile cerute și atunci când alte instituții trebuie să asigure condițiile corespunzătoare este de obicei dificil de făcut acest lucru. A fost  un efort serios de echipă și mulțumește colegilor pentru sprijinul acordat și le urează mult succes pentru mâine și pentru evenimentele din weekend.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că între timp, colegii au indicat  faptul că există un punct de pe ordinea de zi care a fost omis și cere să se întoarcă și să adauge pe ordinea de zi. Pe data de 4, când s-a votat statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare, cele două au fost inversate. A fost votat mai devreme ROF-ul.  Este important pentru că Consiliul Județean Harghita , este una dintre cele 3 entităț cu care Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice a făcut contrac și poate face achiziții centralizate. Din acest motiv trebuie modificat ROF-ul instituției, trebuie făcut acest lucru legal, deci nu nu se poate aștepta până la următoarea ședință de consiliu. Prefectura a spus că dacă nu este rezolvat această problema o vor ataca în instanță. Deci, ceea ce s-a întâmplat efectiv a fost că a fost votat mai întâi ROF, astfel încât statul de funcții a fost următorul pe ordinea de zi. Ei spun că ar fi trebuit să fie mai devreme, bineînțeles, în ordine logică. Roagă membrii consiliului să voteze pentru a pune pe ordinea de zi la punctul diverse votarea din nou regulamentului de organizare, ca să poată fi pornite activitățile în domeniul achizițiilor publice.  Menționează cine a votat pe ROF-ul  este pentru același proiect  care a fost  votat deja, deci nu este nici o schimbare aici, dar acum urmează în ordine după Statul de funcții.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă domnul vicepreședinte unde se va ține următoarea ședință?

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond spune că la Praid, dânsul a făcut această propunere dacă va fi posibil(din cauza pandemiei) și colegii respectiv dl. președinte sunt de acord

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență,  mai comunică că în data de 29 va fii predarea drumului  Harghita Băi, un drum făcut din bani noștri  , deci la 29 octombrie, după masă,  așteaptă pe toată lumea și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 octombrie 2021, face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina               

                                                                                                      

Pt. Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Kiss Judit