Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de
07 martie 2023

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 07 martie 2023

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  212/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 07 martie 2023, ora 11,30 în sistem de teleconferință/audioconferință.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond: este o continuare a hotărârilor pe care le-am luat în trecut și poate ultimul pas înainte de depunerea proiectului, prin care se acceptă parteneriatul, se semnează contractul de parteneriat de către dl. președinte. Cu privire la depunerea cererii de finanțare este vorba despre campusul educațional pe care dorim să îl implementăm, în parteneriat cu orașul Miercurea Ciuc, cu mai multe companii și alte câteva orașe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 24 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: avem un singur punct pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Investiție în Dezvoltarea și Dotarea a Campusului Regional – profesional integrat în Municipiul Miercurea Ciuc pentru dezvoltarea învățământului dual,, de către UAT. Municipiul Miercurea Ciuc în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, cu Universitatea Sapientia, cu liceele tehnologice și întreprinzători din județul Harghita în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componență C15 – Ionvestiția 6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba:  ați auzit, după ce am aprobat să participăm în consorțiu, acum trebuie să votăm și forma finală al acordului de parteneriat. Dacă cineva are întrebări sau observații cu privire la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Investiție în Dezvoltarea și Dotarea a Campusului Regional – profesional integrat în Municipiul Miercurea Ciuc pentru dezvoltarea învățământului dual,, de către UAT. Municipiul Miercurea Ciuc în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, cu Universitatea Sapientia, cu liceele tehnologice și întreprinzători din județul Harghita în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componență C15 – Ionvestiția 6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate

      Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

     

Domnul consilier Tőkés Lehel: vă mulțumesc pentru cuvântul acordat, domnule președinte, de-a lungul Homorodului Mare, știți, există lacuri cu pești la Sânpaul, așa că există un număr foarte, foarte mare de berze la lacurile de acolo. Din această cauză, am avut mai multe probleme în ultima perioadă cu stâlpii de iluminat de lângă drumuri unde sunt mai multe cuiburi. Problema a fost raportată la primărie că nu se poate rezolva, primăria nu are fonduri financiare pentru acest lucru. De asemenea, au vorbit cu cei de la Electrica și nici ei nu se pot ocupa cu adevărat de asta. Cuiburile de berze de pe stâlpile de electricitate au provocat incendii și anul trecut și cere ajutorul Consiliului Județean pentru a ajuta comunele a căror teritoriu sunt cuiburi de berze de pe marginea drumului. Problema nu este numai la Sânpaul ci și la satul Rareș. Sunt în total patru cuiburi de berze de pe stâlpiile de electricitate, ceea ce este periculos, ar trebui să aibă o structură de fier, pe care să fie amplasat cuibul sau eventual sunt și alte soluții. Au vorbit cu asociația de protecție a păsărilor, dar nu au mijloace financiare pentru a face acest lucru, așa că ar fi bine să vorbească cu primăria și, dacă este posibil, Consiliul județean ar putea ajuta localitatea Mărtiniș. Vă mulțumesc că ați luat cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba: solicită ca Cancelaria să ia legătura cu serviciul de administrație publică locală împreună cu primăria din comună, pentru că este competența primăriei, noi nu putem pune elemente de protecție pe stâlpii cuiburilor de barză, cu aceasta se ocupă primăriile. Din câte știu eu, nu există prea multă bunăvoință din partea firmei Electrica pentru a aborda această problemă. Mulți primari și-au făcut cuiburi pentru berze sudate, dar nu poți să trimiți portarul local pe stâlpul electric și nu se mișcă electrica în acest sens. Aceasta este rugămintea mea către Cancelarie .Să scrie o scrisoare către Electrica județeană și către SAPL pentru a colecta comunele unde mai sunt probleme. Dacă cei de la Electrica  nu acționează în câteva săptămâni, atunci ar trebui să scrie la regionala din Brașov și dacă nu acționează, atunci la București. L-aș ruga pe Doamna Secretar general al județului  să urmărească acest lucru.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 07 martie 2023, cu număr de înregistrare  nr.  116331/2023  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

                                             Miercurea Ciuc, 21. 09. 2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina  

                                                                                                                                 

                                                                                   

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

  Întocmit,

Antal Zsófia