JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 11 mai 2021

 

Denumirea Consiliului : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Data: 11 mai 2021

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Bíró Barna Botond UDMR
4 Becze István UDMR
5 Bíró Zsolt UDMR
6 Conțiu Lucian PSD
7 Csillag Péter AMT
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean-Teodor Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 György Botond UDMR
12 Györgyi Attila AMT
13 Hîrlav Costin PSD
14 Izsák Alina PNL
15 Kántor Boglárka UDMR
16 Kolozsvári Tibor UDMR
17 Kolumbán Dávid UDMR
18 Lőrincz Árpád – István AMT
19 Márton Csaba UDMR
20 Nagy Mária – Terézia POL
21 Portik Erzsébet – Edit UDMR
22 Rácz Árpád UDMR
23 Rákossy Botond – József POL
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

 

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 11 mai 2021. Mulțumește prezența tuturor, care au reușit să participă la această ședință convocată de îndată.

Menționează că organizatorii pelerinajului cu prilejul Rusalii la Șumuleu Ciuc, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, Ordinul Franciscan din Miercurea Ciuc, Municipiul Miercurea Ciuc și Consiliul Județean Harghita împreună au solicitat ridicarea restricțiilor în legătură cu organizarea acestui pelerinajul.

Caracterul de urgență a ședinței este datorită faptului că, mulțumită participării UDMR la coaliția de guvernare și a domnului Kelemen Hunor, la data de 10 mai 2021 activitățile de pelerinaj au fost scoase de pe lista interdicțiilor introduse din cauza pandemiei COVID-19.

                Arată că ieri a avut loc o consultare cu dl. arhiepiscop și cu părintele Erik de la Ordinul Franciscan și au stabilit că Consiliul Județean Harghita  și primăria va acorda orice sprijin solicitate de către organizatorii pelerinajului.

            Spune că cel mai important lucru este siguranța, astfel că organizatorii trebuie să îndeplinească activitățile cu eficiență maximă și cu onoare, asigurând ca toți care vor participa la acest pelerinaj să fie în siguranță.

            Menționează că toți participanții vor avea o cartelă specifică de intrare-ieșire. Aceste cartele vor avea o mărime de c.ca o pătrime al unei hârtie A4, și vor cuprinde elementele de identificare ale participanților, în legătură cu locuri și zonele de unde au venit. Spre exemplu, participanții din județul Harghita, vor fi identificați ca cei veniți din zona Gheorgheni, din zona Odorheiu Secuiesc sau din zona Miercurea Ciuc. Cu aceste cartele va fi stabilită locul de așezare al participanților, astfel evitând aglomerația.

            Municipiul Miercurea Ciuc a efectuat o măsurare orto-fotoplan, prin care au calculat că, conform prevederilor legale în vigoare privind măsurile de prevenire COVID-19, 40.000. de oameni pot fi primite cu maximă siguranță, însă se așteaptă un act normativ din partea guvernului, despre regulile participării la acest eveniment. Până atunci, organizatorii trebuie să găsească soluții la așezarea locului, al participanților și la dezinfectare. Pentru acest lucru, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita trebuie modificat și utilizarea fondului de rezervă bugetară, în scopul cumpărării și ordonării materialele necesare. Spune că aceste cumpărături vor fi de mică valoare, însă pentru realizarea lor trebuie modificată strategia și calendarul achizițiilor publice ale Consiliului Județean Harghita.

            Locul desfășurării acestei ședințe extraordinare al Consiliului Județean Harghita este incinta Școlii Generale Orbán Balázs din Odorheiu Secuiesc. Arată că la această ședința participă și dl. vicepreședintele al Consiliului Județean Harghita, dl. Bíró Barna Botond, dl. Sinka Arnold consilier județean, directoarea școlii, doamna Gábos Anna și directorul adjunct dl. Nagy Endre.

            Arată că pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâri. Oricine vrea să adaugă ceva, sau vrea să comentează, invită să facă acest lucru în camera chat. Solicită, ca dl. Vágássy Alpár, secretarul general al județului Harghita să stabilească dacă sunt prezenți suficienți de consilieri județeni.

            Primind cuvântul, dl. Vágássy Alpár, secretarul general al județului Harghita salută pe toți participanți. Arată că prevederile legale privind cvorumul şedinţei sunt împlinite, astfel Consiliul Județean Harghita poate să adoptă legal hotărâri. Din 29 de consilieri județeni sunt prezenți 27, lipsesc consilierii județeni dl. Tőkés Lehel și dl. Rákossy Botond József.

            Președintele Consiliului Județean Harghita, dl. Borboly Csaba, arată că pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâri, proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% și proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit. Având în vedere că aceste sume de 6% reprezintă sume foarte valoroase, trebuie ca proiectele de hotărâri să fie bine fundamentate și solicită consultări la nivelul fiecărei zone sau din partea consilierilor județeni. Nu va fi o listă ci va fi aprobat la nivelul fiecărui UAT și vor fi mai multe proiecte de hotărâri bine fundamentate.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi

  1. Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

Rezultatul votului: 28 DA

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba solicită pe domnul director Bicăjanu Vasile să prezinte în câteva cuvinte proiectul de hotărâre.

Domnul Bicăjanu Vasile mulțumește cuvântul, și arată că pentru serviciul public Salvamont se va trece 15.000,00 lei, iar pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza 15.000,00 lei. În total cu 30.000,00 lei se modifică bugetul.

            Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are propuneri. Solicită detalii despre proiectul de hotărâre, respectiv câte articole are. Primește răspunsul de la domnul director Bicăjanu Vasile, că cu articolul 1 se aprobă modificarea, cu articolul 2 se aprobă utilizarea sumei pentru serviciul public Salvamont și cu articolul 3 se aprobă utilizarea sumei pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza.

            Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 22 Da.

            Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 22 Da.

            Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 22 Da.

            Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 26 Da.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

            Domnul președinte Borboly Csaba spune că comuna Corund se află în dificultăți. Solicită ca vicepreședintele Consiliului Judeţean Harghita să prezinte proiectul de hotărâre.

            Vicepreședintele Consiliului Judeţean Harghita, dl. Bíró Barna Botond, mulțumește cuvântul. Spune că într-adevăr, comuna Corund se află în dificultăți, însă se poate acorda ajutor. Și comuna Corund merită aceste sume din cota de 6% din impozitul pe venit.

            În legătură cu lucrările privind rețelele de apă și canalizare, comuna Corund a primit o factură, pe care intenționează să achite cât mai urgent posibil, ca lucrările să se continue în mod regulat. Pentru aceste motive se propune acordarea sumei de 115.000,00 lei către comuna Corund.

– Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

            Domnul președinte Borboly Csaba arată că Municipiul Odorheiu Secuiesc a solicitat sprijin pentru realizarea obiectul investiției „Construire sală de sport Școala Generală Orbán Balázs”, investiția susținută și de către UDMR, organizația teritorială Odorhei. Solicită ca vicepreședintele Consiliului Judeţean Harghita să prezinte proiectul de hotărâre.

            Vicepreședintele Consiliului Judeţean Harghita, dl. Bíró Barna Botond, mulțumește cuvântul și salută pe toți participanți. Spune că este o mare plăcere că a revenit la acest loc, încât în urma cu aproximativ o lună au mai fost aici, împreună cu dl. Kelemen Hunor vicepremier și cu dl. Cseke Attila ministrul dezvoltării, administrației și lucrărilor publice, când, alături de dl. primar, consilierii locali și parlamentari din această zonă, au făcut o vizită la acest proiect finanțat din programe guvernamentale.

            Au fost informați despre faptul că cheltuielile proiectului au crescut în mod semnificativ și care depășesc limitele contractului de finanțare. Aceste costuri suplimentare trebuie să fie suportate de către beneficiar, adică Municipiul Odorheiu Secuiesc. Fiind însă vorba despre mai multe milioane de lei, Municipiul Odorheiu Secuiesc nu are posibilitatea de a suporta singur. Spune că au avut discuții despre acest lucru cu dl. ministru Cseke Attila, care are cunoștință despre mai multe proiecte în curs de desfășurare, care sunt în același situații. Astfel, a formulat o promisiune că Consiliul Județean Harghita va acorda un sprijin financiar Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru continuarea lucrărilor, până când nu se găsesc soluții la problemele privind creșterea prețurilor la nivel guvernamental.

            Precizează importanța educării fizice ale copiilor, nu numai în privința menținerea sănătății, ci și în privința meritele elevilor din această școală. Își exprimă speranța că, mulțumită acestui sprijin financiar, lucrările începute nu vor fi întrerupte, ci se vor continua și că în anul viitor elevii din această școală își pot utiliza sala de sport.

            Pentru aceste motive au inițiat acest proiect de hotărâre și solicită acordul consiliului județean.

            Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei Gábos Anna, directoarea școlii, să prezinte școala, lucrările desfășurate și planurile pentru viitor.

            Primind cuvântul, doamna Gábos Anna salută pe toți consilieri județeni care au participat la acest eveniment.

            Spune că este profesoară la această școală de 30 de ani și directoare în ultimii 10 ani. Menționează că Școala Generală Orbán Balázs funcționează de 50 de ani, însă nici o dată nu a  avut sală de sport. Pentru activitățile sportive și în prezent este folosită o cameră de cca 50 mp. Consideră că și această școală merită să dispună de o sală de sport adecvată.

            Ideea de a construi o sală de sport nu este o idee nouă, chiar de la începutul funcționării acestei școli au fost intenții în acest sens. Însă, pentru începerea proiectului trebuia să așteaptă până în anul 2015, când conducătorii autorităților publice locale la vremea respectivă, s-au hotărât să se construiască această sală de sport. Au fost foarte fericiți pentru această inițiativă, și își exprimă speranța și încrederea ca acest proiect se va încheia cu succes. Simte că conducătorii autorităților publice județene și locale sunt alături de ei, alături de copii și pentru aceasta consideră că proiectul se poate termina cu succes.

            La întrebarea președintelui dl. Borboly Csaba, răspunde ca lucrările se vor termina în anul viitor, sau cel târziu în 2023, dacă finanțarea proiectului nu își permite acest lucru în anul viitor.

            Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește prezentarea și acordă posibilitatea de a completa prezentarea.

            Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 26 Da.

            Confirmă că sala de sport care se construiește va fi o clădire impozantă și modernă. De acolo se vede o priveliște fantastică, se vede tot orașul Odorheiu Secuiesc. Crede că, în legătură cu cele discutate și asumate pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc, Consiliul Județean Harghita își va îndeplini toate angajamente sale. Menționează că, în legătură cu problemele și treburile Municipiului Odorheiu Secuiesc, Consiliul Județean Harghita gestionează aceste lucruri cu bunăvoință maximă. Își exprimă părerea că acest sprijin financiar aprobat, pentru acest proiect și pentru întocmirea documentațiilor tehnico economice, pentru construirea pieței de legume și fructe pentru producători din Odorheiu Secuiesc, a ajuns la cel mai bun loc.

            Atrage atenția participanților că, în săptămâna viitoare se organizează Zilele județului Harghita și invită pe toți ca să participe la aceste evenimente. Menționează că aproximativ jumătatea din județele cu care Consiliul Județean Harghita are acord de cooperare, conducătorii din aceste regiuni vor participa la aceste evenimente.

            Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul dl. consilier județean Dobrean Teodor Constantin.

            Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin mulțumește cuvântul și salută pe toți participanți. Salută demersurile realizate de către Consiliul Județean Harghita și Primăria Municipiului Miercurea Ciuc pentru organizarea pelerinajului și în condiția această grea,  cauzată de pandemia.

            Se bucură pentru această rectificare bugetară și că ajutorul ajunge unde trebuie, pentru ca efectele pandemice să poate să fie stabilite și controlate prin păstrarea tuturor măsurilor de siguranță sanitare și este foarte bine că Consiliul Județean Harghita este alături de serviciul Salvaspeo pentru acest demers.

            Consideră că este binevenită aceste sume de 6% din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita pentru localitățile Municipiul Odorheiu Secuiesc și comuna Corund. Vede ca aceste proiecte sunt serioase și importante.

            Formulează o întrebare către dl. președinte Borboly Csaba despre discuțiile vizavi de alocarea sumei de 6% din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita pentru localități, respectiv cum se va desfășura aceste discuții. Discuțiile o să fie desfășurate fiecare pe regiuni, pe fiecare zonă în parte cu vicepreședinții zonali, sau cum consideră ca să se poarte aceste discuții. Mulțumește cuvântul.

            Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că vor fi discuții zonale, discuții privind prioritățile județene. Își exprimă speranța că se vor ajunge la aceste discuții, încât toate voturile pentru aceste 6% sunt în unanimitate, indiferent din ce partid și cine conduce localitatea. Solicitările sunt peste 100 de ori mai mari decât disponibilul aflat la Consiliul Județean Harghita. Consideră că consilierii județeni vor lua cele mai bune decizii. Precizează că, înainte de inițierea acestor proiecte de hotărâri privind acordarea sumei de 6%, aprobate  azi, a avut discuții cu persoane din zona Odorheiu Secuiesc. În continuare, așa va proceda și în zonele Ciuc și Gheorgheni. Invită și persoanele din afara partidului UDMR la aceste consultări și discuții, să formuleze propuneri. Astfel, cu inima deschisă și cu gânduri bune, Consiliul Județean Harghita poate să adopte aceste proiecte de hotărâri. Spune că nu va veni cu nici o propunere doar din partea lui, solicită susținere. Fiecare proiect în parte va fi prezentat, verificat și vor fi discuții despre ele. Cu responsabilitatea, cetățenii din Harghita au încredințat pe UDMR, însă acest lucru nu înseamnă că nu vor fi discuții și colaborări cu alte partide din zonă. Aceste discuții și colaborări, așa cum au fost în trecut, vor fi organizate și în viitor.

            Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita convocată de îndată. Mulțumește participanților și doamnei Gábos Anna, pentru primirea consilierilor județeni. Consideră că acesta a fost cel mai bun loc și timp pentru organizarea ședinței Consiliului Județean Harghita.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 11 mai 2021, cu număr de înregistrare 45817/2021 face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

 

 

Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Vágássy Alpár

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

Bodó Alpár                                                                           Szabó Zsolt Szilveszter