JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 februarie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 04 februarie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  97/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita din data de 04 februarie 2022, ora 08,30 în sistem teleconferință/audio conferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este un singur punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre iarăși este o estimare care nu are nici o legătură cu realitatea și cu viața reală, este o tâmpenie birocratică, despre care se solicită să fie votată. Când era dezbaterea hotărârii anterioare cu conținutul asemănător dânsul a precizat că va iniția o propunere de modificare legislativă care a și fost depus și are speranța  că funcționarii UDMR vor înainta spre aprobare în Parlamentul României.

În continuare întreabă pe Secretarul general al județului dacă sunt 16 consilieri prezenți la ședința extraordinară?

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023 – 2025

           Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 18 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023 – 2025

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba semnalează consilierilor că proiectul de hotărâre va fi semnat cu semnătură digitală și așa va fi trimis la Direcția Finanțelor Publice Harghita.

Mai adaugă că așa cum a fost transmis consilierilor și prin WhatsApp consultațiile cu privire la bugetul Consiliului Județean Harghita sunt în derulare. Bugetul ar fi trebuit să fie adoptat luni, dar au fost multe sugestii și comentarii, astfel că data adoptări va trebui să fie amânată. Bugetul din acest an va fi total diferit de cele din anii precedenți. De obicei, la începutul anului au fost puse sume mici peste tot, iar între timp au fost mutate sumele unde era  nevoie. Unul dintre dezavantajele acestui lucru a fost că au existat o serie de proiecte care au trebuit să fie oprite, dar în același timp a oferit și șansa ca la unele proiecte, la care nu s-au așteptat, dar au obținut rezultate, de exemplu la procedura de achiziție publică, la anumite proiecte unde era de așteptat nu au fost contestații și astfel se puteau începe. Dar acum, în condițiile în care Consiliul Județean a rămas fără surplusuri de bani, ceea ce s-a acumulat în anii precedenți, începând cu anul 2015, a oferit o șansă ca sumele să fie introduse în mai multe poziții după care erau regrupate la poziții unde erau și contracte. Acest surplus din fondul de rezervă s-a terminat, ceea ce înseamnă că atât consiliul județean , cât și aparatul de specialitate au lucrat foarte bine. Există o serie de obligații care trebuie să fie îndeplinite, ceea ce înseamnă,că va fi un buget foarte greu, va  trebui să fie puse cap la cap cheltuielile de funcționare, cheltuielile de personal, programele, operațiunile, cotizațiile, licitațiile, activitățile și va fi un început de an foarte dificil. Dar dânsul este foarte optimist și în măsură în care finanțarea lucrărilor pe drumurile județene vor fi preluate în programul Anghel Saligny, atunci sumele din pozițiile respective vor fi redistribuite la locurile potrivite.

Ședința din februarie va conține un buget foarte sever fiindcă nu se poate altfel. Nu ar fi benefic desfacerea contractelor de lucrări doar din pricina faptului ca să fie plătit o cotizațiile mai mare, nu se poate face, deoarece firmele executante de lucrări abia așteptă ca contractele să fie reziliate, deoarece au câștigat lucrările pentru suma de 10 lei, care ar fi reziliat și atunci la o nouă procedură de achiziție ar avea posibilitatea să depună oferte pentru 20 sau 25 de lei. Consiliul Județean nu are nici un interes în acest sens și  nu are nici interesul ca firmele să intre în faliment. Consiliul va oferi doar acele creșteri de prețuri pe care prevede și legislația în vigoare..

Din acest motiv dânsul, nu va propune consiliului ca să fie lăsată orice lucrare fără sumă sau cu sumă mai mică, fiindcă imediat vor veni executanții lucrărilor și se va porni războiul juridic. În ceea ce privește bugetul, până acum Alianța Maghiară din Transilvania a solicitat consultări. La UDMR au avut consultări cu grupul din zona Ciuc, va fi și cu grupul din zona Gheorgheni, și dacă va fi solicitare atunci va fi și cu grupul din zona Odorheiu Secuiesc. Domnul președinte așteaptă dacă mai sunt și alte propuneri. Joi ar fi discuția cu PNL-ul și cu PSD-ul și dacă cineva mai solicită, sau dacă are propuneri atunci să semnaleze.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 februarie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  75231/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 16.03.2022

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta