JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  01 martie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 01 martie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Györgyi Attila AMT
12. Hîrlav Costin PSD
13. Izsák Alina PNL
14. Kántor Boglárka UDMR
15. Kolozsvári Tibor UDMR
16. Kolumbán Dávid UDMR
17. Lőrincz Árpád-István AMT
18. Márton Csaba UDMR
19. Nagy Mária-Terézia POL
20. Portik Erzsébet-Edit UDMR
21. Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22. Rákossy Botond-József POL
23. Rácz Árpád UDMR
24. Rátz István UDMR
25. Sándor Barna UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  293/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 01 martie 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută consilierii județeni și pe doamna Antal Renáta și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Antal Renáta, consilier juridic la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 21 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională ”Alcsik,,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Abținere

 

Se trece la singurul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională ”Alcsik,,

 

Domnul director general Birta Antal prezintă că stația de depozitare a deșeurilor de la Sânsimion deservește aproape toate comunele din zona Ciucului de Jos pentru sortarea deșeurilor selective, și până la punerea în funcțiune a sistemului județean, trebuie asigurată continuitatea. Se propune transferul acestui amplasament către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsik, pentru a asigura sortarea deșeurilor selective împreună cu prestatorul care a asigurat acest serviciu până în prezent.

Domnul președinte Borboly Csaba: mai adaugă că motivul pentru care licitația pentru depozitul de deșeuri de la Remetea a eșuat, este că din documentație lipsește recepția finală a acestuia. Iar contestațiile au venit datorită faptului  că anunțul a fost publicat în așa fel că  în sistem este inclus și aceasta, dar Consiliul Județean nu a finalizat procesul de preluare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională ”Alcsik,,

Rezultatul votului: 17 Da, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că dacă totul este adevărat, bugetul va fi votat mâine în parlament. Se va știe mai multe despre sumele acordate. Mai adaugă că nu s-a reușit punerea în aplicare a deciziei Consiliului Județean privind naveta elevilor cu mijloacelor de transport, pentru că Ministerul Educației nu a emis normele de aplicare, așa că s-ar putea să se țină mai multe ședințe scurte, în funcție de demersurile de la București.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 martie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  37862/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 09.05.2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Antal Renáta                      

                                                                                                     

 

 

Director executiv

Bodó Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 Întocmit,

Antal Zsófia