Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de
28 februarie 2023

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 februarie 2023

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  158/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din data de 28 februarie 2023, ora 12,00 în sistem de teleconferință/audioconferință.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a fost convocat ședința extraordinară pentru că municipiul Miercurea Ciuc a solicitat constituirea unui Consorțiu pentru Învățământul dual în Miercurea Ciuc pentru creșterea competitivității, inovării și consolidarea economiei regionale printr-un consorțiu regional integrat la care să participe și Consiliul Județean Harghita, iar proiectul să fie depus în cadrul programului PNRR. Mai adaugă că dacă este cineva din primăria Miercurea Ciuc, dânsul să fie anunțat. În jur de 10 astfel de consorții sunt înaintate în cadrul programului PNRR.

Singurul oraș din județ care ia măsuri în acest sens este Miercurea Ciuc, nu au prezentat interesul orașele Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni sau Toplița. Anterior au existat negocieri cu orașul Brașov și cu orașul Sfântu-Gheorghe. Orașul Miercurea Ciuc a reușit să facă un consorțiu prin care să aplice pentru consolidarea formării duale și crearea unui centru de formare profesională. Termenul limită pentru depunerea cererii este 28 februarie – 1 martie, motiv pentru care a fost necesară convocarea de îndată a unei ședință  de consiliu județean. În cazul în care cererea va fi acceptată, aceasta va trebui să fie implementată până în 2026, contribuția proprie în cadrul proiectului va fi evaluată. Cu alte cuvinte, cu cât contribuția proprie este mai mare a unui consorțiu cu atât cresc șansele de câștig a proiectului depus. Orașul ar urma să contribuie cu 3 milioane de euro din maximul de 4 milioane de euro, rămânând 1 milion de euro pentru Consiliul Județean. Dacă analizăm această sumă pe o perioadă de mai mulți ani, nu este o povară majoră în comparație cu proiectele noastre regionale. Acest complex se va realiza ca și o investiție nouă în zona Toplița Ciuc, unde mai sunt și liceele de specialitate. Consorțiul are parteneri din județul Mureș. Este vorba despre Miercurea Nirajului și Sângeorgiu de Pădure. Există și companii mai mici și medii din județul Harghita, Odorhei  precum și organizații de specialitate. Există un număr mare de solicitări în cadrul acestui program, dacă va câștiga sau nu acest proiect încă nu se știe, dar roagă pe cei prezenți să voteze pentru această hotărâre.

Domnul consilier Ferencz Salamon Alpár a întrebat dacă ar putea spune câteva cuvinte pe această temă în numele comisiei de specialitate învățământ și cultură.

Domnul președinte Borboly Csaba Csaba a spus că îi va da cuvântul domnul Ferencz Salamon Alpár doar când o să ajungă la punctul respectiv.. După acea a întrebat pe doamna secretară generală Balogh Krisztina, că câte consilieri sunt prezenți la ședință.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 28 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de partener, la constituirea Consorțiului pentru ”Învățământul dual în Miercurea Ciuc pentru creșterea competitivității, inovării și consolidarea economiei regionale printr-un consorțiu regional integrat”;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Se trece la singurul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de partener, la constituirea Consorțiului pentru ”Învățământul dual în Miercurea Ciuc pentru creșterea competitivității, inovării și consolidarea economiei regionale printr-un consorțiu regional integrat”;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier Ferencz Salamon Alpár.

Domnul Ferencz Salamon Alpár spune că la ultima ședință, s-a consemnat în procesul verbal al comisiei că aceste tipuri de dezvoltări trebuie să fie sprijinite. Aceste dezvoltări nu s-au realizat prin programul SAM, nu au fost implementate, și au rămas 4 sau 5 astfel de amplasamente în județul Harghita. Unul dintre ele, și cel mai mare amplasament incomplet, este vechiul amplasament Campus de pe strada Toplița nr. 20 unde vrea să intervină orașul și acest consorțiu. Acest tip de consorțiu și aceste dezvoltări au fost evaluate favorabil de către comisia de specialitate și trebuie să fie sprijinit și în continuare. În încheiere, mulțumește pentru atenție.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de partener, la constituirea Consorțiului pentru ”Învățământul dual în Miercurea Ciuc pentru creșterea competitivității, inovării și consolidarea economiei regionale printr-un consorțiu regional integrat”;

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a mai solicitat de la domnul primar un video despre proiect care va trimis consilierilor

Mai întreabă pe doamna secretar general Balogh Krisztina dacă sunt 16 voturi?

Doamna secretară generală Balogh Krisztina a răspuns că da.

Domnul președinte Borboly Csaba în diverse mai precizează că s-a contractat noua linie de credit de la BCR cu un preț foarte avantajos ROBOR +1,8. pe piață este un credit foarte atractiv, în curând va fi revizuit lista de investiții. Două bănci au depus oferte, BCR ERSTE și CEC. Banca Comercială Română (BCR) a avut o ofertă mai bună a coborât sub 2. La reuniunea grupului UDMR au discutat despre unele investiții pentru care ar trebui să găsească fonduri.

Domnul președinte a mai adăugat că a fost în județul Pest pentru a participa la „HungExpo”, o expoziție de turism. A purtat discuții cu județul Pest, cu cabinetul ministrului și cu secretarul de stat Fürjes Balázs.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 februarie 2023, cu număr de înregistrare  nr. 115436/2023  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 25.04.2023

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta