JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  20 decembrie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 20 decembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1346/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 20 decembrie 2021, ora 14,40  în Sala festivă a Liceului teologic romano-catolic ”Segítő Mária,, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legat de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

Rezultatul votului: 23 Da

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că premiul Pro Harghita pentru anul acesta a fost propus pentru Arhiepiscopul Tamás József, apelul a fost trimis pe grupul WhatsApp, n-au venit alte propuneri pe parcursul anului și întreabă dacă cineva are intervenții, observații.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectul de hotărâre privind  acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2021

 

 Rezultatul votului: 23 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe consilierul județean Ferencz-Salamon Alpár-László dacă mai este președintele Comisiei de validare a voturilor secrete, deoarece au căzut de acord cu dânsul, că după un an și jumătate va preda ștafeta la un alt consilier județean dar solicită ca măcar la această ședință Comisia să numere voturile în forma actuală a membrilor.

 

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 10/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că proiectul de hotărâre necesită prezența fizică a consilierilor județeni datorită votului secret și supune la vot aprobarea proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 10/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la societatea Honline Media SRL

 

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că la societatea Honline Media SRL ar trebui să fie numit Dl. Csiszér Erik ca administrator, postul a fost ocupat după mai multe încercări nereușite și acum există o posibilitate ca firma să aibă un administrator. Întreabă consilierii dacă referitor la proiectul de hotărâre sunt întrebări sau eventual cu persoana domnului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  numirea administratorului la societatea Honline Media SRL

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba, menționează că se va scoate de pe ordinea de zi modificarea bugetului și se va aproba online, pentru că datele nu au apărut încă în Monitorul Oficial și solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții în timpul desfășurării voturilor secrete?

Domnul consilier Szentes Antal întreabă despre legitimațiile de consilier județean, dacă toți consilieri vor primi alte legitimații noi sau vor rămâne cu legitimațiile vechi.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că consilierii vor avea legitimații noi.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că azi se va trimite proiectul de hotărâre cu bugetul și cum o să apară în Monitorul Oficial atunci se va ține o ședință de consiliu, dar măcar consilierii o să aibă timp pentru studierea materialului.

Domnul consilier județean Ferencz-Salamon Alpár-László, spune că candidații au obținut voturile necesare denumirii lor.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezența consilierilor județeni și invită consilierii la festivitatea de decernare a premiului Pro Harghita.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 decembrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  71533/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 22.03.2022

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

        

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Antal Zsófia