JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 august 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 23 august 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 874/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din  23 august 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba înainte de votarea ordinii de zi, mulțumește domnului primar Gáll Szabolcs pentru punerea la dispoziție a spațiului în care se desfășoară ședința hibridă a consiliului județean. Totodată menționează faptul că se află în localitatea Joseni pentru luarea unei decizii în cadrul unei investiții importante.

Domnul președinte Borboly Csaba anunță începerea partajării.

Domnul președinte Borboly Csaba înainte de a o întreba pe d-na Secretar general al Județului numărul consilierilor județeni prezenți cere permisiunea de al invita pe primarul comunei Joseni domnul Gáll Szabolcs,  de a prezenta în câteva cuvinte comuna Joseni, în primul rând acelor colegi consilieri județeni din zona Ciuc, respectiv Odorhei care cunosc mai puțin această așezare.

Domnul primar Gáll Szabolcs specifică faptul că în fiecare an se adresează la Consiliului Județean cu una sau mai multe solicitări.

Anul acesta se va  formula două astfel de cereri: prima ar fi înființarea unui sens giratoriu la intersecția drumului județean DJ 126 cu drumul național DN 13B. Motivează această solicitare pe faptul că în ultima perioadă, mai ales dimineața se supraaglomerează această porțiune de drum, rezultând decalaje în trafic de sute de metrii astfel este necesară înființarea unui sens giratoriu.

Fiind un drum județean are nevoie de ajutorul Consiliului Județean dat fiind  și faptul că Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comunicat că investiția se poate realiza din fonduri proprii. Drumul 13B este o rută de tranzit, leagă vestul de Moldova fiind o rută foarte aglomerată. Totodată pe porțiunea din Joseni a drumului județean DJ 126, se desfășoară și traficul de marfă.

Un alt proiect fiind locuințele de serviciu care se încadrează într-un cadru rural, și aici cere sprijinul Consiliului Județean cu privire la repartizarea a 6% din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba înainte de a trece la punctele din ordinea de zi  salută membrii prezenți, printre care pe domnul vicepreședintele Barti Tihamér, pe domnul consilier județean György Botond, locuitor al comunei Joseni,  pe doamna consilier județean Portik Edit, respectiv pe domnul consilier județean Sólyom László.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva dorește să ia cuvântul,

Domnul președinte Borboly Csaba o întreabă pe D-na Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în momentul de față sunt prezenți 25 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Nu sunt formulate obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în ceea ce privește punctele din ordinea de zi,  aduce la cunoștința celor prezenți faptul că vineri firma din Reghin a atacat la Curtea de apel sentința privind întreținerea drumurilor din Gheorgheni, din acest motiv propune în cazul în care este posibil și sunt îndeplinite criteriile legale luarea unei decizii în ceea ce privește încredințarea lucrărilor urgente.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită opinia doamnei secretar general al județului privind legalitatea includerii acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că este în ordine , s-a reușit finalizarea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că ordinea de zi se va suplimenta cu cele două proiecte de hotărâre astfel: – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016 și Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 2” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita”;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 126, de la km 12+170 – 12+187, respectiv de la km 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre a Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 319/2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind investiția „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru beneficiarii – viitori antreprenori – aui Programului „la Startul cu noi! – STARTolj velünk Udvarhelyen!” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Business Center, pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 2” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în cadrul modificării bugetului de venituri și cheltuieli se dorește introducerea unui program privind eficientizarea administrației publice, cu o sumă modică de 30.000 lei, totodată se dorește virarea de credite bugetare, aduce ca ex. Spitalul județean de Uregență și Serviciul Salvamont

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului director economic al Spitalului Judetean de Urgențe Harghita László Botond pentru a prezenta pe scurt modificările propuse

Domnului director economic al Spitalului Judetean de Urgențe Harghita László Botond precizează că ar mai aștepta un pic cu virarea creditelor bugetare. Menționează că cel mai important ar fi predarea unui proiect finanțat de uniunea europeană destinat spitalalelor privind modernizarea rețelei electrice și îmbunătățirea siguranței împotriva incendiilor, acesta necesitând o expertiză si un DALI. Specifică că au găsit foarte greu un expert pentru că sunt foarte puțini, acum au o ofertă de preț și se dorește solicitarea raportului de expertiză, aceasta condiționând depunerea proiectului, după care urmează DALI. Spune că aceste două articole sunt cele mai importante. Totodată menționează că înafară de acestea au mai modificat  o denumire – ca parte a unui proiect anterior, denumirea nu s-a potrivit cu contractul cadru și un al treilea lucru este achiziționarea unui aparat de curățenie necesar pentru înființarea Heliportului, fiind foarte important și acest articol pentru că întreținerea se va face de ei. În ceea ce privește virarea creditelor bugetare se va propune cât de curând posibil și în funcție de cum merg lucrările la blocul operator, așa cum l-a amintit deja domnului președinte. Își exprimă speranța că prin propunerile formulate vor putea folosi cel mai eficient fondurile guvernamentale alocate, pe care le și pot cheltui până la sfârșitul anului cu aprobarea consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului Fekete Örs și felicită echipa de salvamontiști pentru activitatea desfășurată pentru că se poate auzi de multe proiecte bune și interesante.

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe domnul Fekete Örs despre ce este vorba în regruparea propusă?

 

Domnul Fekete Örs precizează că este vorba de o suma de 45.000 lei, pentru Școla de vară a salvamontiștilor, care începe în data de 14 septembrie la care vor participa 18 volutari din județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că ar fi o modificare de bază pentru că suma alocată sistemului informatic de intrare / pontaj și  pentru lucrările pe drumuri nu este suficientă, trebuie regrupate sumele.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, dacă nu se pote vota cu privire la modificarea de bază

Domnul președinte Borboly Csaba oprește ședința pentru o secundă pentru a primii avizul comisiei de specialitate conform observației pe chat al domnului Rákossy Botond-József.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de președintele comisiei economice domnul consilier județean Csillag Péter

Domnul consilier județean Csillag Péter lipsește

Domnul președinte Borboly Csaba propune membrilor prezenți de a numii un președinte al comisiei.

Membrii prezenți ai comisiei de specialitate sunt: Rákossy Botond-József, Vaidoș Alexandru, Bíró Zsolt, Sólyom László

Membrii comisiei de specialitate prezenți îl propun pe domnul consilier județean Sólyom László

Membrii comisiei de specialitate îl votează pe domnul consilier județean Sólyom László

Rezultatul votului: 3 Da

Domnul consilier județean Sólyom László roagă membrii comisiei de specialitate de a vota dacă sunt de acord cu cele precizate de domnul președinte

Rezultatul votului: 3 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond privind proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  22 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  22 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că sensul giratoriu din cauză se vede pe camera amplasată în sală. Conform înțelegerii cu unitatea administrativ teritorială valoarea lucrărilor va fi finanțată în proporție de 2/3 de Județul Harghita și 1/3 Comuna Joseni, în mod excepțional executantul este Comuna Joseni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului primar Gáll Szabolcs pentru a prezenta proiectul în cifre și etapele de derulare al acestuia.

 

Domnul primar Gáll Szabolcs menționează că în baza proiectului valoarea totală a investiției este de 680.248,00 lei cu TVA, suma se va finanța în proporție de 1/3 de Comuna Joseni și 2/3 de Județul Harghita. Totodată menționează că bugetul alocat a fost aprobat de comuna Joseni, și că s-a ajuns în punctul de aprobare a contractul de asociere cu Consiliul Județul Harghita. Pentru a se putea începe lucrările la începutul lunii octombrie trebuie finalizată procedura achizițiilor publice, cel târziu la începutul lunii septembrie deoarece trebuie solicitat avizul CNADR pentru a putea începe lucrările. De obicei emiterea avizului durează 3- 4 săptămâni. De asemenea precizează că urgența încheierii contractului se datorează faptului că în luna noiembrie este posibil să apară primele înghețuri, iar lucrările trebuie sistate. Fiind vorba de o rută de tranzit  este inadmisibilă începerea lucrărilor și suspendarea acestora pe perioada iernii.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita”;

 

Rezultatul votului:  23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 126, de la km 12+170 – 12+187, respectiv de la km 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că și acest punct de pe ordinea de zi are legătura cu comuna Joseni, dat fiind faptul că UAT Joseni este executantul proiectului trebuie transmisă administrarea terenului în cauză.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 126, de la km 12+170 – 12+187, respectiv de la km 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

Rezultatul votului:  22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în acest proiect este vorba despre o investiție privind siguranța cetățenilor din Ditrău.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se susține reabilitarea unui drum județean care a fost dat în administrarea comunei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  20 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru achiziționarea unei autospeciale de pompieri, corturi,  paturi, saltele respectiv demolarea clădirii serviciului de pompieri voluntari și amplasare stație de tratare a apei potabile.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  22 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

 Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru înființarea centrului social din Hagota.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru proiectarea a două drumuri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre investiția din Băile Homorod.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 Rezultatul votului:   21 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se aloca pentru modernizare de drum.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se aloca pentru reabilitarea stadionului, respectiv construirea copertinei Școlii Gimnaziale Petőfi Sándor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se aloca pentru înființarea rețelei de gaze naturale respectiv reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru lucrări de reparații la drumuri și extindere sistem de canalizare și apă potabilă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru realizarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru dotarea cu echipamente a Spitalului Municipal Gheorgheni respectiv modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru cumpărare imobil cu scopul înființării de locuințe de serviciu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru reabilitarea a două imobile, construire piața agroalimentară respectiv sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță Locală.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru investiția la Școala Gimnazială Teodor Chindea.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru derularea programului de dezvoltare locală

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da,1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că suma se alocă pentru servicii de cartografiere, modernizare rețea de date și comunicații, dotarea serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, program de dezvoltare locală privind siguranța cetățenilor, reabilitarea centralei termice, înființare rețea de gaz.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre a Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 319/2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind investiția „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”,  aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului director Elekes Zoltán pentru a prezenta pe scurt obiectul proiectului de hotărâre.

Domnul director Elekes Zoltán precizează că proiectul a fost deja aprobat de Consiliul Județean și a fost acceptat și de finanțator, finanțarea se va face în cadrul POR. Au fost solicitate unele modificări în DEVIZ, valoarea investiției rămâne neschimbată, trebuie regrupate unele sume la lucrările de construcții. Menționează că s-a solicitat aprobarea variantei finale a proiectului de Consiliul Județean.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 319/2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind investiția „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”,  aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3

Rezultatul votului:  23 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru beneficiarii – viitori antreprenori – aui Programului „la Startul cu noi! – STARTolj velünk Udvarhelyen!” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Business Center, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru beneficiarii – viitori antreprenori – aui Programului „la Startul cu noi! – STARTolj velünk Udvarhelyen!” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Business Center, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează cele două proiecte incluse pe ordinea de zi și anume întreținerea de drumuri în cele 2 zone.

Domnul președinte Borboly Csaba  îl întreabă pe domnul Chiorean Adrian ce se va face până când se judecă litigiul, nu se va face întreaga zonă Gheorgheni, ce se preconizează că poate fi făcut până când se va decide la Curtea de Apel Târgu Mureș.

Domnul președinte Borboly Csaba  dă cuvântul domnului Chiorean Adrian.

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian spune că în cadrul celor 2 contracte se vor face lucrări de întreținere curente asta însemnând plombare în zona Gheorgheni în două contracte distincte. Una pentru zona Gheorgheni care e aproape de municipiul Gheorgheni cealaltă zonă cuprinde zona Tulgheș – Bilbor. Lucrările în principal vor consta în lucrări de plombare a suprafețelor asfaltate și lucrări de refacere a infrastructurii prin tratarea  burdușirilor. Aceste lucrări sunt determinate de caracterul de urgență dat fiind că procedura a fost contestată  și  până la apariția de decizii definitive aceste contracte vor fii in vigoare, odată cu încheierea noului contract de achiziție acest contract va înceta. Specifică că este vorba despre o suprafață în total de 6000 mp  echivalentului a 1 km de plombe și 150 mp de burdușiri, refacerea fundației. Valoarea contractului va fi de aproximativ 592 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Rezultatul votului:  22 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 2” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din zona Gheorgheni-zona 2” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută colegii și pe toată lumea prezentă în Joseni. Mulțumește consilierilor județeni pentru finanțările acordate pentru zona Gheorgheni și face a o mică recapitulare a proiectelor finanțate pe această zona, pentru comuna Ditrău sprijinul este binevenit, comuna Bilbor în viitor va solicita sprijinul pentru apă canalizare și drumuri, iar la Suseni este format un grup unit de pompieri voluntari, la Gălăuțaș, Ciumani și Sărmaș sunt diferite proiecte precum clădirea primăriei și sistemul apă-canalizare, la Borsec este un proiect AFIR, la Gheorgheni este spitalul care ar trebui finanțat respectiv la Remetea este piața care va oferi o șansă pentru producătorii locali, la Voșlăbeni este grupul sanitar la școală, iar la Toplița este primăria. Își exprimă speranța ca pe la sfârșitul anului va mai fi o suplimentare de buget atât din partea Guvernului prin care se va putea ajuta și alte proiecte. Menționează că există foarte multe proiecte în zona Gheorgheni, iar pentru stabilirea priorităților au avut loc dezbateri.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului Consilier judetean György Botond

Domnul Gyögy Botond consilier judetean salută pe toată lumea. Menționează dacă tot sunt prezenți la Joseni, în câteva cuvinte dorește să mulțumească finanțarea acordată comunei Joseni, precum și localităților din întreaga zonă Gheorgheni. Precizează că fiecare primar la începutul mandatului a luat angajamente, pe care încearcă să le și îndeplinească. Menționează că e foarte important sensul giratoriu din Joseni, a prezentat detaliat și din punct de vedere al siguranței cetățenilor. Î-și exprimă speranța că transportul de marfă nu va rămâne pentru mult timp în localitatea Joseni, totodată mulțumește și repartizările din fondul de 6%.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Szentes Antal

Domnul consilier județean Szentes Antal menționează că mai sunt câteva așezări din zona Ciuc care au proiecte finanțate din fonduri europene, aduce ca ex. comuna Racu, comuna Ciceu, comuna Mihăileni , care nu au beneficiat încă de repartizare de sume din cota de 6%. Propune introducerea acestora pe ordinea de zi a ședinței următoare. Specifică faptul că fiind vorba de ultimele decontări, cu termene foarte strânse.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Alexandru Vaidoș

Domnul consilier județean Alexandru Vaidoș îl salută pe domnul președinte și pe colegii prezenți. Precizează o întrebare în ceea ce privește reabilitarea drumului județean 126 din zona administrativă Voșlăbeni dacă și aceasta a intrat în incidența contestației?

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că da și îl întreabă pe domnul Chiorean Adrian, dacă din ce s-a votat în cadrul ședinței, trebuie să intervină societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL ?

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian precizează că la partea aceasta s-a primit un răspuns pozitiv din partea CFR, au dat un accept de fapt pentru a intervenii acolo cu niște lucrări de refacere a zonei pietruite, care va însemna o ușoară scarificare și cilindrare un acord de piatră, dar partea asfaltată intră într-adevăr sub incidența CNSC- ului. Își exprimă bănuiala că domnul Alexandru Vaidoș se referă de fapt la zona aceea pietruită din zona căi ferate la 126. Precizează că da, s-a primit joi, săptămâna trecută un accept din partea CFR pentru a lucra în a cea zonă, de a face lucrări minimale doar cât de cât să se întrețină drumul, în continuare zona se află în administrarea CFR.

Domnul consilier județean Alexandru Vaidoș precizează că înțelege și întreabă când încep lucrările? Precizează faptul că știe de accept, îl au deja de o lună

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian precizează că nu, acum sa primit acceptul, dar cât de curând încep.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér: formulează o completare la cele spuse de domnul consilier județean Szentes Antal. Precizează că și în zona Gheorgheni mai sunt așezări care nu au fost introduse, își exprimă speranța că acestea se vor introduce ulterior, menționează atât de Lăzarea, cât și de alte localități. Consideră că atenția se poate direcționa ulterior către acestea, și  consideră că toată lumea va sprijini investițiile din zona Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în cazul în care nu sunt, își exprimă opinia că probabil se vor întâlni din nou în această săptămână și se poate introduce și Lăzarea.

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe domnul director executiv Bicăjanu Vasile de ce nu a fost introdusă Lăzarea pe ordinea de zi? Ce s-a întâmplat, cine a spus? Menționează că era vorba că vor fi puse pe ordinea de zi tot ce ține de zona Gheorgheni.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă unde s-a pierdut?

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în săptămâna în curs se va organiza o ședință cu Congresul Euharistic, mâine expiră termenul pentru depunerea solicitărilor din partea eparhiilor, atunci trebuie să intre și Lăzarea. Menționează că dacă se știe un răspuns de ce nu este trebuie specificat , dacă nu se va explica când va fi ședința.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că este vorba despre participarea eparhiilor la Congresul Euharistic, finanțarea transportului  pentru a participa la slujba ținută de Papă în data de 12 septembrie ac. Specifică că în săptămâna în curs se va ține o scurtă ședință probabil dimineața de la  ora 8 și 30 de minute, când se va introduce și Lăzarea. Menționează că nu știe de ce nu e pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă se știe de ce nu a intrat? Unde s-a omis. Menționează că se va da o interpretare să este păcat.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că până se gândește domnul Bicăjanu, dă cuvântul domnului Becze  István

Domnul director executiv Bicăjanu Vasile specifică că nu a fost analizată, nu era Lăzarea pe listă dar verifică

Domnul Becze István salută pe toată lumea, menționează pe de o parte că s-a acordat atenție deosebită la repartizarea de 6% să nu fie lezată nici o zonă, pe de altă parte precizează că în localitatea Văcărești s-a ars șura unui agricultor în vârstă, trăiește doar din agricultură, ar fi foarte important acordarea unui ajutor material în colaborare cu consiliul local. Susține că din punct de vedere al bugetului din fondul de rezervă al județului ajutorul acordat nu este semnificativ, însă este esențial pentru supraviețuirea persoanei în cauză. Propune spre dezbatere acest subiect.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér: se adresează domnului Bicăjanu și menționează că atât domnul președinte cât și dânsul au avut discuții cu domnul primar din Lăzarea, iar domnul președinte l-a sunat pe domnul Mihály Csaba. Propune lămurirea în cadrul direcției ce s-a întâmplat pentru  că cererea dânșilor a fost văzută bine în cadrul Consiliului Județean.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér: îl întrebă pe domnul Bicăjanu  dacă a auzit.

Domnul director executiv Bicăjanu Vasile specifică că da, a auzit, menționează că a verificat analizele făcute în direcție și regretă dar nu au reușit să studieze și Lăzarea. Promite că, la următoarea ședință va intra în analiză și Lăzarea.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că se va revenii în zilele următoare cu Congresul Euharistic atunci se va introduce si Lăzarea.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 august, cu număr de înregistrare  nr.  37614/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 22 octombrie 2021

 

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina     

                                                                                                      

 

Pt Director executiv

Bodó Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter