Consiliul Județean Harghita, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 175 din 14 octombrie 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, asigură cu caracter continuu și permanent servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, document emis de către polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, Biroul Protecția Animalelor. Aceste servicii sunt asigurate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu unități autorizate.

Pentru revendicarea animalului pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost și care a fost preluat prin serviciile de adăpostire animale, proprietarul legal al animalului va completa o cerere scrisă care se depune la sediul Consiliului Județean Harghita, Piața Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc, județul Harghita,

Cererea va fi însoțită de actele de identificare ale animalului în original (pașaport, carnet de sănătate). Solicitantul va achita prețul pentru serviciile veterinare și de adăpostire ale animalului din data preluării și până în data solicitării de revendicare. Pentru a revendica animalul în ziua respectivă, cererile se depun până în ora 12:00.

În acest caz se vor respecta prevederile art. 24^5 din Ordonanța de urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice:

„(1) Deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepție, deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
(2) În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.
(4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 24^1 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.
(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin. (1).”

Nerespectarea acestor condiții duce la imposibilitatea revendicării animalului.

  1. Acte necesare pentru revendicare animale – link
  2. Cerere revendicare animal – link
  3. Proces verbal de restituire animal – link

2024

Nr.crt.Ordin de plasare în adăpost Nr/Data/OraLocalitatea din care a fost ridicat animalulDatele privind animalulMotivul dispuneriiDatele de contact ale entității care asigură prestarea serviciului de adăpostire a animalului
1
2
3
4
5

Contact: Szebeni Erika, consilier
Telefon: +40-266-207.701 – 1510 (interior)
Email: szebenierika@judetulharghita.ro