JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 03 iunie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  590/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 03 iunie 2021, ora 8,30 în sistem teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Domnul Vágássy Alpár, ca locțiitor al Secretarului general al județului spune că sunt prezenți 24 de consilieri județeni, doamna Nagy Mária Terézia a semnalat că va lipsi de la ședință deoarece va participa la o ceremonie de absolvire a clasei a XII-a. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Vágássy Alpár, ca locțiitor al Secretarului general al județului spune că există 3 proiecte de hotărâri care au fost adăugate la lista de supliment și 4 proiecte de hotărâri care au primit un aviz juridic negativ. Proiectele de hotărâri cu nr. 14-15-16-17 sunt propuse pentru eliminare, Toplița, Mugeni, Ditrău și Băile Tușnad.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, acestea se referă la problemele legate de urși și Consiliul Județean împreună cu localitățile caută soluții în privința rezolvării problemelor cu urșii, proiectele de hotărâri trebuie să fie formulate ca și programe și nu ca și simple achiziționări de arme tranchilizante. Asociațiile de vânătoare și primăriile au solicitat aceste dispozitive. În urma consultărilor cu Poliția județeană, localitățile pot avea astfel de dispozitive.

După părerea dânsului, sunt importante aceste dispozitive tranchilizante, deoarece de exemplu la o grădiniță sau la o școală nu ar fi bine ca să utilizeze petarde pentru înlăturarea urșilor ci ar fi mai bine utilizarea acestor arme, însă localitățile nu au formulat aceste solicitări ca și programe de dezvoltare și astfel trebuie să revină asupra acestei probleme săptămâna viitoare. În cadrul acestor programe de dezvoltare la una dintre puncte ar trebui să apară și achiziționarea dispozitivelor tranchilizante pentru animalele sălbatice.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul Teodor Dobrean consilier județean a declarat că nu intenționează să voteze la punctul 22 pe vechiul proiect al ordinii de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord –Sud”.

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : preşedintele Borboly Csaba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

Inițiator : vicepreşedintele Bíró Barna Botond

 1. Proiect de hotărâre privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 53/2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 279/2020, pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean pentru perioada 02.12.2019 – 30.06.2023 în judeţul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 25 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord –Sud”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, urează bun venit la ședință primarului Csergő Tibor și a spus că în prezent se află la Gheorgheni și de aici va conduce ședința Consiliului județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă primul punct de pe ordinea de zi, care se referă la problematica drumului de ocolire din Gheorgheni. Acesta este motivul pentru care domnul președinte a considerat că este simbolic să conducă de aici ședința Consiliului. Această temă a mai fost discutat de mai multe ori dar acum cu noua conducere a municipiului au ajuns la acest acord de asociere. A mai spus că este vorba despre drumul de la intrarea dinspre Lăzarea până la Gara din Gheorgheni apoi prin strada Kossuth și spre ieșirea din municipiu. Aceasta ar fi soluția pentru a îndepărta traficul de mare tonaj de pe drumul DJ 126 care leagă comunele Ciumani Suseni, Lăzarea și Joseni. Celălalt punct al acestei asociații este proiectul de gestionare a deșeurilor, deoarece deșeurile din regiunea Ciucului și Odorheiu Secuiesc vor fi transportate la Remetea, astfel încât ar trebui să fie transportate pe un drum nou și stabil. A mai adăugat, că vor mai fi puncte de pe ordinea de zi care vizează municipiul Gheorgheni, de exemplu și repartizarea de 6%. Apoi l-a invitat pe primarul Csergő Tibor să ureze bun venit participanților.

Domnul primar Csergő Tibor a urat bun venit tuturor, și a mulțumit pentru oportunitatea de a participa la ședința în mediul virtual al Consiliului Județean Harghita. Dânsul a spus că este o nouă oportunitate pentru municipiul Gheorgheni, deoarece a ajuns mai aproape de Consiliul Județean Harghita ca și dovadă sunt acele proiecte de hotărâri care sunt pe ordinea de zi a ședinței și care au un rol important pentru municipiul Gheorgheni. Dintre acestea, prima hotărâre este proiectul prin care se va realiza o centură ocolitoare pentru transportul de mare tonaj în municipiul Gheorgheni, care să nu ducă traficul de marfă prin centrul orașului, ci să conecteze drumul național care vine dinspre comuna Lăzarea prin zona industrială a municipiului cu ieșirea drumului național spre municipiul Miercurea Ciuc.

În acest stadiu, proiectul a fost împărțit în mai multe părți.  Ar fi ideal ca acest drum să se realizeze cât mai curând posibil. În prima etapă drumul care vine dinspre comuna Lăzarea până la Gara CFR din Gheorgheni și în a doua etapă drumul de la  Gara CFR până la  ieșirea spre drumul național către municipiul Miercurea Ciuc

Sunt mai multe variante și în faza de proiectare trebuie să fie studiat și care ar fi soluția ceea mai potrivită, pentru realizarea investiției. deoarece primarul a primit recent o petiție din partea locuitorilor din care reiese că locuitorii nu doresc ca acest drum să intre în anumite părți ale orașului, prin urmare, aceste zone și rute ar trebui să fie legate între ele. Nu ar fi o soluție ideală ca vechiul drum pentru traficul de mare tonaj să fie reabilitat deoarece numărul acestor vehicule este în creștere exponențială și nu ar fi bine ca traficul să se desfășoare prin oraș. Această asociere este un pas important de a începe rezolvarea acestor probleme.

Potrivit primarului, mai este și un alt proiect de hotărâre, care se referă la spitalul din Gheorgheni, care deservește întreaga regiune a Gheorgheniului. Și aici au fost făcute îmbunătățiri și investiții majore pentru a moderniza spitalul cu toate că prin aceste invesțiții și contribuția proprie a municipiului a crescut semnificativ. Consiliul Județean Harghita aici ar putea interveni prin finanțarea parțială a acestor cheltuieli care vizează contribuția proprie a municipiului la proiectul sus amintit.

Există, de asemenea și proiecte UE care constau, în esență, în reabilitarea (izolarea, modernizarea interiorului) internatului liceului Batthyány Ignác, care este deja în curs de desfășurare deja au fost făcute lucrările de izolare energetică a clădirii și va fi finalizată în acest an. Și în acest caz, ei solicită ajutorul Consiliului Județean pentru plata contribuției proprii deoarece doresc să finalizeze proiectul cât mai repede pentru ca elevii să poată folosi internatul.

Primarul a mulțumit apoi tuturor pentru această ocazie și a urat succes tuturor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că referitor la drumul de ocolire, petiția locuitorilor nu se referă la prima etapă a lucrărilor, deoarece aici nu sunt case de locuit, drumul este pe câmpie, iar când drumul va intra în oraș atunci o să ia în considerare și opinia locuitorilor apoi i-a dat cuvântul domnului consilier Teodor Dobrean.

Domnul consilier Teodor Dobrean, urează bun venit domnului președinte, și participanților și mulțumește președintelui Borboly Csaba pentru prezența sa la Gheorgheni și consideră că este un proiect foarte important pentru regiune și pentru locuitorii din regiune. Consideră că Consiliul Județean Harghita trebuie neapărat să aloce toate susținerea necesară atât cu capacitatea tehnică cât și financiară pentru a ajuta Municipiul Gheorgheni, pentru a face aceste investiție. În opinia lui aceasta  este vitală, pentru că azi se poate vedea imposibilitatea de a circula în municipiul Gheorgheni din cauza traficului greu care a distrus acea variantă, care era în interiorului orașului și care acum este în curs de realizare, dar bine ar fi ca nouă variantă ocolitoare a orașului să prezintă într-adevăr, un aport esențial pentru dezvoltarea zonei. Acum zona care este tranzitat foarte puternic: Valea Strâmbă, Suseni, Ciumani, Joseni se confruntă cu o mare problemă a traficului greu și trebuie neapărat să fie luat o atitudine pentru a descongestiona traficul pe această zonă. Salută această inițiativă și cere de la toți colegi susținerea acestui proiect ca să fie  cât mai aproape de realizarea acestuia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, solicită de la Cancelarie să semnaleze întotdeauna dacă dânsul nu observă și cineva cere să ia cuvântul.

Următorul punct de pe ordinea de zi este alocarea a 6%, dânsul mai adaugă că se ține cont de prioritățile politice ale regiunii și de prioritățile populației din regiune și că scopul nu este de a goli foarte repede portmoneul, ci să ia unele decizii care sunt benefice tuturor și care o să mai genereze sume importante.

În acest caz, cu spitalul și cu clădirea internatului prin sume mici ale Consiliului Județean Harghita, se pot genera finanțări cu un procent de 90% bani guvernamentali sau finanțări de la UE. Mai adaugă, că  în decursul săptămânilor următoare vor mai avea loc astfel de ședințe al Consiliului Județean Harghita în locațiile specificate care vor primi sume din 6%, și aștepta cu nerăbdare propunerile din partea UDMR-urilor regionale în acest sens. Unele propuneri au venit deja, ieri din partea zonei din Gheorgheni, dar există propuneri și din zona Odorheiului și Ciucului și se așteaptă propuneri și din partea nordică a județului și din Bălan și din localitățile unde majoritatea locuitorilor sunt de etnie română.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord –Sud”.

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune, ca prima dată să fie votat Amendamentul de fond care a primit avizul favorabil din partea Direcției economice și Direcției juridice și administrație publică, iar documentul se referă la destinația sumei, ca suma să fie transferată de la drum la finanțarea spitalului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond  asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt 16 voturi pentru?

Domnul Vágássy Alpár, ca locțiitor al Secretarului general al județului spune că sunt 16 voturi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici va fi o lucrare pe DJ 174B, și se propune o alocare de 300 de mii de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul comunei Lupeni se discută despre 470.000 de lei pentru extinderea sistemului de apă și canalizare. Domnul președinte mai adaugă că acum se desfășoară la Gheorgheni și ședința grupului de lucru privind sărăcia profundă a Consiliului Județean Harghita la care trebuie să participe și primarul Csergő Tibor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: unde va fi extinsă și rețeaua de apă și canalizare.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este vorba despre extinderea sistemului de apă și canalizare, care este important deoarece va veni și drumul nou în satul Oțeni.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul lui Tulgheș este vorba despre de 200 de mii de lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul lui Căpâlnița, este vorba despre extinderea sistemului de apă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul lui Merești este vorba despre o subvenție de 60 de mii RON, strada Szabók.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este vorba despre o subvenție de 200 de mii RON, drumul lângă cimitir.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul lui Subcetate este vorba despre extinderea rețelei de apă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este vorba despre extinderea clădirii cabinetului medical.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul lui Ciumani este vorba despre finalizarea clădirii primăriei, dacă sunt și alte investiții atunci se va reveni.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în Voșlăbeni se referă, în esență, la finalizarea și completarea planului rețelei de gaze.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia” al           Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021.

Rezultatul votului: 24 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că următorul proiect de hotărâre este o hotărâre foarte importantă care se referă la un angajament vechi față de Asociația Handicapaților Fizici din județul Harghita, care parțial va fi satisfăcut. Consiliul Județean a fost implicat în funcționarea acestei asociații încă de la început și care este de utilitate publică.

Între timp, s-a indicat președintelui că pe proiectul ordinii de zi urmează Programul „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că toate Muzeele din județ au fost de comun acord și Consiliul Județean derulează un program de 120.000 de lei și că a trebuit să se revină la acesta deoarece cererea pentru Cristuru Secuiesc nu a fost semnată mai devreme de ordonatorul principal de credite, care a fost retrimisă între timp.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită apoi arhitectului șef, dna Fülöp Otilia, să prezinte pe scurt săpăturile care vor fi efectuate.

Doamna arhitect șef Fülöp Otilia, spune că, în cooperare cu Muzeul Secuiesc al Ciucului, vor avea loc săpături la Pogányvár în comuna Racu și la Vasfúvó în Miercurea Ciuc. Aceste săpături sunt foarte importante pentru istoria regiunii. De exemplu, la Odorheiu Secuiesc, la cetatea Székelytámad, unde este în curs de desfășurare un proiect UE și unde este foarte necesară cercetarea arheologică, pentru a se asigura că restaurarea este realizată în mod corespunzător. În plus, se fac săpături în zona Ditrău din Gheorgheni. În zona Cristur, Castrul Roman la Inlăceni, care este în curs de excavare. Acest lucru este foarte important și pentru istoria județului Harghita. Există, de asemenea și o participare internațională, arheologii de la Universitatea din Pécs sunt implicați în cercetare, iar studenții de la Universitatea de Babeș-Bolyai sunt de asemenea implicați.

Domnul președinte Borboly Csaba, mulțumește pentru prezentarea doamnei Fülöp Otilia și mai adaugă că este un program unic din întreaga țară.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale

 

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că anterior a prezentat proiectul de hotărâre și are speranța ca centrul să fie inaugurat cât mai devreme și va oferi facilități pentru multe persoane cu handicap.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale.

Rezultatul votului: 20 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba spune că cotizația este în sumă de 1.000.066 de lei și are speranța că aceasta va fi ultima dată când va fi votată o cotizație atât de  mare, suma se referă în special la depozitul de deșeuri din comuna Remetea, la care are speranța ca anul acesta va fi pus în funcțiune și mai adaugă, că la următoare ședință managerul județului va prezenta un raport privind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita” și depozitul de deșeu de la Remetea

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că proiectele au fost depuse de către unitățile de cult. Din partea Bisericii ortodoxe nu a fost depus nici o solicitare.  Suma solicitată a fost 320 de mii de lei, iar bugetul este de 300 de mii de lei. Comisia de evaluare a decis în consens cu unitățile de cult. Programul conține, evenimentul CSIT, evenimentul unitarian de la Băile Szejke, la reformați cursuri pentru tineri, cursuri de formare pentru preoții romano-catolici, etc.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 53/2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 279/2020, pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean pentru perioada 02.12.2019 – 30.06.2023 în judeţul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 53/2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 279/2020, pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean pentru perioada 02.12.2019 – 30.06.2023  în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 20 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că ultima decizie se referă la programul de transport public, în cadrul căruia au fost concepute câteva rute noi, una spre Ghimeș, în funcție de solicitările transmise.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba, în ceea ce privește problematica repartizărilor de 6%, dânsul consideră că emoțiile ar trebui să fie controlate și să fie luate deciziile cu precauție. Există mai multe proiecte ale UE câștigate de către UAT-urile din județ, iar cu tragerea sumelor au ajuns în faza finală, suma solicitată nu poate să fie mai mică decât avansul acordat. Astfel, de exemplu, dacă cineva are o tragere finală de 2,8 milioane de lei, aceasta nu poate fi mai mică de 2,8 milioane de lei, adică trebuie să fie trasă într-o singură tranșă și nu în 5-6 tranșe nu poate să fie mai mică decât prima tragere.  Este un exemplu din Ciucul de Sus: comunele Dănești, Tomești, Cârța, unde au un ultim apel de 2,8 milioane de lei pentru proiectul lor de drumuri, din care primesc înapoi 2 milioane de lei, din care 800 de mii de lei este partea lor proprie. Se putea face ca Consiliul Județean Harghita să aloce suma de 2 milioane 800 de lei din acești 6%, dar sunt 27 de milioane de lei în tot județul și mai sunt cel puțin 10 comune, care sunt în situații asemănătoare. Se caută o modalitate prin care să se asigure că doar cei 800 de mii de lei să ajungă acolo, iar cele 2 milioane de lei să fie alocate în formă de ,,împrumut,,. Legislația permite ca la proiectele UE să fie alocate sumele din fondul de rezervă după care să fie restituite. Solicită de la consilierii din regiune, și  de la vicepreședinții regionali, să analizeze pe rând aceste situații.  Comunele din Ciucul de Sus nu pot să aloce aceste sume și astfel întregul proiect UE va ajunge în situație dificilă, astfel de situații sunt peste tot în județ. Vor fi trimise rapoarte privind sumele repartizate de către Consiliul Județean Harghita. Solicită de la vicepreședinții Bíró Barna Botond și Barti Tihamér să analizeze situația din fiecare regiune și, dacă au propuneri, să ceară consultări.

 

Domnul consilier Kolumbán Dávid,  urează bun venit celor prezenți. Spune că ar dori să întrebe despre drumul DJ136 care traversează comuna Avrămești, deoarece în urma discuților avute cu reprezentanții zonei și cu președintele Consiliului Județean Harghita, a promis că va trimite un raport despre situația acestui drum județean și despre lucrările care se vor desfășura pe aceasta. Întreabă dacă s-a reușit acest lucru și la ce se pot aștepta în viitor pentru a liniști pe locuitorii comunei.

Domnul președinte Borboly Csaba, răspunde consilierului, că colegul care este responsabil de contract a fost în concediu în aceste zile, iar dânsul va trimite un plan de lucru până mâine la ora 12.00. Lucrările de pe drumul DJ 136 vor fi  planificate să fie în trei secțiuni, cea din mijloc ar fi de 650 m, care este capătul satului și este mulțumit, că va fi un plan complet amplasat, care va putea fi consultat. Are speranța ca drumul de cca. 6 km care leagă județul Harghita de județul Mureș și datorită participării la guvernare să fie refăcut din bani guvernamentali, sau din fonduri UE care nu au fost cheltuite de alții. Atât pentru prima, cât și pentru ultima secțiune va trebuie să fie așteptat până când vor exista fonduri. Achiziția publică pentru aceste lucrări se va începe în luna iulie. Dacă lucrurile avansează în acest ritm, contractul de lucrări ar putea fi semnat până în octombrie sau noiembrie, dar lucrările ar trebui să înceapă cel târziu în primăvara anului viitor, dacă eventual vor fi și contestații.

De asemenea mai informează  consilieri  că a primit o indicație din partea Cancelariei că 15 colegi nu și-au depus declarația de avere. Aceste persoane sunt deja pe roșu în ceea ce privește Agenția Națională de Integritate, deoarece trebuiau să depună dosarul până la 31 mai. Solicitarea este ca aceștia să remedieze urgent acest lucru,și ar fi bine dacă ar avea și o motivare de ce nu au depus..

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  49711/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 03 decembrie 2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

                          

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta