JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de

28 iunie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 iunie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  694/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară consiliului județean din 28 iunie 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă punctele de pe ordinea de zi, respectiv rectificarea de buget și câteva hotărâri care au fost pregătite în timp, și care au fost trimise pentru ședința de astăzi. Între timp întreabă dacă doamna Secretar general al județului este prezent, și dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 30 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva, conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații, poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că, în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi, sunt 3 modificări. La punctul diverse este procesul verbal al ședinței extraordinare din 14 iunie, care fost întocmit și trimis, și va fi pus pe ordinea de zi. La punctul 14, actualizarea inventarului bunurilor, din cauza avizului negativ juridic trebuie scos, respectiv trebuie scos și punctul 7, predarea pentru comuna Cozmeni, deoarece încă sunt discuții, negocieri cu comuna Cozmeni, dacă nu cumva împreună cu Consiliul Județean ar trebui continuate dezvoltarea mofetelor și din acest punct de vedere dacă va fi necesară această predare, atunci se va face la o ședință ulterioară.

Domnul președinte Borboly Csaba spune, referitor la aceste 3 modificări dacă cineva are întrebări, observații?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate: „Construire locuințe de serviciu pentru medici”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2018 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului situat în municipiul Odorheiu Secuiesc , str. Constructorilor nr. 1 ap. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea Județului Harghita.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 34/2021, privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Această rectificare se motivează prin faptul că se încearcă alocarea sumelor pentru dezvoltări în așa fel încât să avanseze și cu lucrările pe drumuri și să nu rămână facturi neplătite, deoarece sunt mult mai multe contracte încheiate, comparativ cu suma care era la dispoziția consiliului județean la începutul anului. Acestea sunt modificările, și a mai venit un amendament de fond cu care se dorește rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, respectiv pentru noile asociații să fie asigurat capitalul, respectiv vor mai fi virări între capitole. Acestea sunt cele trei puncte ale amendamentului de fond.

Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la votarea proiectului de hotărâre  conform amendamentului de fond se vor modifica și articolele și anexele

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează la Dealu, extinderea sistemului de apă și a trotuarului din Tibod, dacă cineva a fost acolo se poate vedea perfecțiunea trotuarului. O parte a fost realizat din programul de asfaltare al Consiliului Județean, iar la Sâncrai și Tibod din propriile resurse. Imagina satului s-a schimbat complet.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că, la Ulieș, se vor efectua foraje de adâncime pentru a furniza apă pentru localitățile Petecu, Daia și Obrănești. A fost semnat la Ulieș contractul de supraveghere cu inginerul, iar în săptămâna aceasta (a ședinței) terenul va fi predat firmei italiene, care va începe lucrările de întreținere primară săptămâna viitoare, și vor lucra la viteză maximă pentru a finaliza acest tronson de drum, în lungime de aproape 50 km.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate: „Construire locuințe de serviciu pentru medici”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează cazul locuințelor de serviciu pentru medici. Documentația este gata, valoarea este de 1,6 milioane lei, se construiesc 4 locuințe noi, ceea ce înseamnă că se va asigura loc pentru 4 noi specialiști care se vor stabili, la Spitalul Județean. Locația este un pic peste Serviciul de ambulanță. Dl. președinte spune că este încrezător că această investiție va dura în jur de 9 luni, construcția, proiectul tehnic, etc., și probabil predarea se va face în vara anului viitor. Este un început destul de bun faptul că, oamenii care locuiau în aceste locuințe de serviciu încep să se mute și astfel se eliberează locuințele. A început o rotație, pot fi primiți și noi specialiști.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate: „Construire locuințe de serviciu pentru medici”

Rezultatul votului: 27 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2018 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 1 ap. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea Județului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă, că Consiliul Județean are un apartament în Odorheiu Secuiesc și se cere participarea la programul de izolare termică, trebuie o contribuție de 100% din această sumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2018 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, la reabilitarea termică al apartamentului situat în municipiul Odorheiu Secuiesc , str. Constructorilor nr. 1 ap. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea Județului Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează în ceea ce privește spitalul, se creează noi locuri de muncă, se poate angaja personal pentru că activitatea este în creștere. Ieri s-a văzut intervenția chirurgicală, (din cauza atacului de urs), a trebuit să fie preluat un pacient de la spitalul din Sfântu Gheorghe. Sunt specialiști buni la Spitalul Județean: farmacist, biolog, mai mulți asistenți și se creează 8 locuri de muncă (posturi COVID). De asemenea, sunt posturi de asistent la chirurgie. Se extinde activitatea și la Centrul de sănătate Vlăhița, aici se creează o farmacie și sunt niște schimbări interne.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abținere.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că, următorul punct de pe ordinea de zi este validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, format din 13 membri.  Nu este un vot secret, votul secret a avut loc deja la ședința anterioară (Văcărești). Roagă pe cei care sunt membrii în ATOP, că este o problemă iminentă situația drumului DJ133 în zona comunelor Ulieși și Dîrjiu, oamenii vor să facă un miting și să blocheze drumul județean pentru că nu mai suportă transportul excesiv de piatră. A fost transmis domnului Sándor Barna o adresă în acest sens. Totodată felicită pe colegul Sándor Barna pentru funcția de noul președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita. Roagă să înceapă activitatea cu 2 domenii, cel puțin din partea Consiliului Județean, unul este drumul DJ 133 și celălalt este conflictul romilor din Sânmartin. Așadar, există multe probleme în zona Ciucului de Jos, multe furturi, conducere în stare de ebrietate, tulburarea ordinii publice, violență. Roagă și pe ceilalți colegi care mai au idei pentru ATOP să facă sugestii, dar în aceste 2 cazuri roagă pe membrii ATOP să organizeze o ședință sau o comisie în ambele locuri și împreună cu poliția și jandarmeria să găsească soluții pentru ca oamenii să poată trăi în siguranță.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 34/2021, privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 34/2021, privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că în ziua următoare ședinței se organizează o demonstrație în București. Primăria capitalei a informat că posibilitatea de participare este limitată, se propune participarea în mai multe locuri pentru că demonstrația din București este limitată la 100 de persoane într-un singur loc. Va fi o participare din partea județului Harghita, din partea celor 3 regiuni cu câte un autocar. În ziua  ședinței dl. președinte va avea o conferință online la Bruxelles în cadrul programului Life+ și va avea o intervenție pe această temă. Roagă, dacă cineva are vreo idee despre problema urșilor, să-l anunțe. Precizează că ONG-ul care a inițiat, (crede că în mod nejustificat) o petiție împotriva domnului ministru Tánczos Barna, a fost invitat și au fost de acord să vină, crede că pot fi convinși să înceteze cu această atitudine, și oricine are sugestii, comentarii, idei sau ce mai poate face Consiliul Județean în competența sa în problema urșilor, roagă să-i comunice.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că acum 2 săptămâni, a fost, o jumătate de zi, de dimineață până la prânz, la Budapesta, a avut întâlniri cu autoritățile județului Pest, și din partea guvernului cu secretariatul de stat pentru Budapesta, cu secretarul de stat și cu alți parteneri cu care sunt implementate proiecte europene.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav, salută pe toată lumea, și dorește să spună câteva cuvinte despre urși. Se bucură și felicită pe dl. președinte pentru acest demers, speră să se schimbe legislația, pentru că în tot județul este un pericol prezența urșilor. Ceea ce a dorit să semnaleze și a și trimis aseară pe WhatsApp este legat de ploiile căzute de seara precedentă. Ploaia a deteriorat destul de puternic drumul DJ 174A spre Bilbor. Trebuie neapărat intervenit pentru semnalizare, deoarece sunt părți ale drumului care s-au surpat și bineînțeles în viitorul cât mai apropiat trebuie făcut demersuri pentru reabilitarea acestuia. Ar trebui o reabilitare generală, este un drum destul de rău, plombat, reparat de mai multe ori.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că, a cerut aseară de la colegii de la drumuri să fie acolo și să contacteze și pe dl. consilier și pe dl. primar. Se pare că e cazul asemănător cu cea din localitatea Tibod, trebuie avut grijă să fie pe lista de sinteze, lista operativă și să fie solicitate fonduri guvernamentale. Mulțumește pentru fotografii și menționează că solicită tuturor colegilor să trimită în asemenea cazuri, fotografii încât să poate fi urgentat intervenția.

Domnul consilier județean Becze István are intenția să vorbească despre două subiecte – pe de o parte, tema urșilor –, consideră că evenimentul organizat în ziua următoare ședinței este foarte importantă și se implică pe deplin împreună cu colegul Sinka Arnold și cu fermierii din toate cele trei județe. Situația este greu de suportat și crede că dacă toată situația a putut evolua în acest fel pentru că există un grup restrâns care fac vocea auzită, atunci și oamenii de aici ar trebui să se facă auziți. Toată lumea este afectată și se poate spune și convinge factorii de decizie că oamenii de aici sunt de partea lor și că ar trebui să îndrăznească să ia decizii cu calm, pentru că situația este cu adevărat foarte greu de suportat. Celălalt subiect despre care a vrut să vorbească este că, între 8 și 11 iunie, a făcut parte dintr-o delegație la Budapesta și s-a întâlnit cu subsecretarul de stat al agriculturii, Bencsik Dávid, cu care au purtat discuții despre programul „Tânărul fermier” și despre posibilitățile de export agricol, dar se poate lega de acestea și creșterea ovinelor, și alte subiecte.  Au purtat discuții și despre programe comune cu președintele județului Pest, iar în cadrul zilelor agrare au avut loc mai multe întâlniri profesionale, pe de o parte, cu președintele MAGOSZ, Jakab István, pe de altă parte, cu președintele NAK, Győrffy Balázs și mulți alți profesioniști. Referitor la organizarea concursului internațional de distilate și pălincă Ákovita, s-a întâlnit cu șeful Consiliului Național de Pálinka, Mihályi László și cu Béli Géza, acest eveniment este în curs de desfășurare, și în zilele următoare va avea loc și festivitatea de premiere. Mulțumește Consiliului Județean pentru participarea la acest program, pentru seriozitatea cu care a participat și speră că prin aceasta se contribuie la dezvoltarea economiei județului.

Doamna consilier județean Kántor Boglárka exprimă mulțumiri Consiliului Județean pentru sprijinul și contribuția cu care a contribuit la succesul Festivalului de muzică creștină din acest weekend. A constatat că a fost mult interes pentru acest festival și că în fiecare an vin din ce în ce mai mulți oameni și din străinătate. Ar vrea să ceară sprijinul pentru anii următori pentru a face din acest festival un adevărat festival internațional în județul Harghita. Mulțumește din nou tuturor.

Domnul consilier județean Györgyi Attila mulțumește pentru cuvântul acordat, menționează că dl. președinte a spus că numărul demonstranților este limitat la 100 de persoane. Mai multe persoane din Cristuru Secuiesc au indicat că ar dori să participe, și întreabă dacă există o limită referitor la numărul persoanelor care pot participa la demonstrație.  Se poate merge în limita celor 100 de persoane, sau poate să meargă toată lumea și atunci 100 de persoane vor fi grupate acolo, ceilalți vor sta în altă parte până atunci?

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că va trimite din nou linkul consilierilor la ora 14.00, așa cum a făcut și vineri pentru întâlnirea cu primarii. În ziua ședinței la ora 14, va avea loc încă o discuție cu primarii, la care sunt bineveniți și consilierii județeni. Prin acord, ar fi mers la Parlament, deci ar fi o manifestație acolo cu 100 de persoane din județul Harghita și ar mai fi fost și în alte locații. Fiecare județ va fi mâine, la ora 12.00, la o anumită instituție, dar și referitor la orașele din județ trebuie  discutat,- că pot participa 100 de persoane în fiecare oraș.  Poate că nu trebuie nimeni să rămână acasă cine dorește să participe la miting. Atunci se va vedea, crede că cei din zona Ciuc o să vină la Miercurea Ciuc, cei din zona Odorhei la Odorheiu Secuiesc, cei din zona Gheorgheni la Gheorgheni, Toplița. La ora 14 va fi stabilit acest lucru, și roagă pe cei care sunt responsabili cu organizare dintr-e consilierii județeni, să se consulte acest aspect. Roagă, pe cei care se ocupă de organizare, să publice cât mai curând posibil câte autobuze sunt mâine în București și câte autobuze sunt în orașe pentru ceilalți.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 iunie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  ________/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc, 02 iulie 2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                      

 

Pt. Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Kiss Judit