JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 14 iunie 2021

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  636/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 14 iunie 2021, ora 8,30  în sistem de teleconferință/audio conferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă pe doamna Balogh Krisztina, câștigătoarea ultimului concurs pentru postul de Secretar general al județului. Menționează că acest post a fost scos la concurs de mai multe ori și din păcate, nici un candidat bine pregătit nu s-a prezentat, așa că, de obicei, toate examenele s-au soldat cu eșecuri. Este îmbucurător faptul că D-na Balogh Krisztina vine la Consiliul Județean, ca avocat în exercițiu și preia activitatea juridică al Consiliului Județean. Înainte de a începe ședința  acordă cuvântul d-nei Secretar general al județului pentru a saluta membrii consiliului județean.

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului salută pe toată lumea, și împărtășește câteva gânduri, considerând că Consiliul Județean Harghita are un rol proeminent în viața județului, deciziile din activitatea acestui organism sunt un factor determinant pentru toți locuitorii județului. Este o sarcină responsabilă, iar atitudinea constructivă a Consiliului județean este de apreciat, întrucât acesta se ocupă de probleme complexe și multiple și ia decizii remarcabile și eficiente. În calitate de Secretar general al județului, intenția d-nei este de a sprijini activitatea acestui organism cu instrumentele prevăzute de lege, pentru a se asigura că deciziile sunt întotdeauna în conformitate cu legea. Are încredere într-o bună colaborare cu organul deliberativ și urează spor la treabă.

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 27 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze dacă are o implicare, sau incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că întâlnirea de joia trecută a trebuit să fie amânată. În dimineața ședinței s-a reușit trimiterea amendamentelor la cele 3 proiecte de incubator de afaceri. Felicită pe Dl. vicepreședinte Biró Barna Botond și Direcția Generală Programe și Proiecte pe care dânsul îl coordonează, că în sfârșit se pot depune cele 3 cereri de finanțare, trei proiecte cu incubatoare de afaceri în același timp. Dl. Péli Levente, director general adjunct și echipa lui au muncit foarte mult în ultimele zile și vor continua să muncească în timp ce sunt votate aceste hotărâri, pentru că există un apel de proiect de 2,5 milioane de euro pentru incubatoare în regiunea centrală și vor face tot posibilul să depună un proiect câștigător. Acesta este motivul pentru care nu s-a ținut ședința săptămâna trecută și, de fapt, acesta este motivul pentru care se ține acum. Se va reveni cu sumele repartizate pentru celelalte localități de îndată ce se va reuși organizarea discuțiilor în fiecare regiune. Subiectul principal al ședinței este incubatorul de afaceri, dar nu numai incubatorul de afaceri, ci și un proiect comun în regiunea Ciucului de Sus, în ceea ce privește un proiect UE. Este rar când 3 comune împreună depun un proiect  european și consiliul județean va contribui cu suma de 600.000 de lei din cele 2,8 milioane de lei necesare. Acest fapt va permite ca firma să finalizeze lucrările rămase și bineînțeles, se fac demersuri de a găsi fonduri suplimentare pentru localitățile Cârța, Tomești și Dănești. Pe ordinea de zi se află, de asemenea, un proiect cu o valoare estimativ mică, dar poate foarte importantă. Evaluările pentru clasele a VIII-a, evaluările naționale, încep, și se poate vedea că evaluarea competențelor pentru clasele a VIII-a este foarte dificilă pentru copii. Consiliul Județean are deja programe din proprie inițiativă, iar atunci când secretarul de stat pentru educație a fost în județ, în urmă cu două săptămâni, a fost uimit de faptul că aici sunt astfel de inițiative. Cu metode inovatoare, învățând din experiența altor țări, se poate îmbunătăți calitatea educației, având o metodologie și o pregătire dedicată a profesorilor. Acest fapt s-a discutat și cu președintele comisiei, dl. Ferenc Salamon Alpár, atunci când secretarul de stat a fost în vizită. Din păcate la nivel național, manualul școlar se predă integral, de la prima până la ultima pagină, iar acesta este cel mai important lucru, astfel rămâne foarte puțin timp pentru a observa abilitățile copiilor și pentru a le extinde cunoștințele, competențele.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt și alte puncte pe ordinea de zi, dar acestea au fost cele mai importante. Propune scoaterea punctului 10 de pe ordinea de zi, deoarece a primit avizul juridic negativ.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordini de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 165/ 2021 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2021 privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, mulțumește Direcției generale programe și proiecte pentru eforturile depuse în elaborarea celor trei proiecte și în special domnului Péli Levente, care chiar și seara a lucrat, cu aceste proiecte și predă cuvântul dânsului pentru a prezenta proiectele.

 

Domnul Péli Levente director general adjunct la Direcția generală programe și proiecte prezintă: clădirea incubatorului de la Gheorgheni a fost cea mai complexă, pentru că se știe că a fost clădirea de birouri a unei vechi turnătorii. Este o structură industrială, structură din beton armat, deci trebuiau luate în considerare aspectele de rentabilitate a renovării, chiar dacă este un proiect UE, pentru că va trebui să fie asigurată funcționarea în parteneriat și trebuie să funcționeze bine. Acest fapt va implica anumite costuri, așa că s-a încercat renovarea acelei părți din clădire care poate fi folosită eficient. De fapt din cei aproape 7.000 mp, 2.100 mp vor fi renovați pe 4 nivele. Vor fi ateliere, săli de conferințe, săli de ședințe, o cantină, un showroom și este luat în calcul și o mică sală de expoziții. S-a încercat dotarea incubatorului cu facilitățile necesare pentru a sprijini cât mai multe activități. Sau gândit la echipamente de gravură cu laser cu care pot grava metal, lemn, studio foto, astfel încât micii întreprinzătorii cu mai multe tipuri de activități, să aibă loc în aceste incubatoare. Renovarea clădirii din Gheorgheni este un proiect în valoare de 8.800.000 de lei, din care jumătate este subvenționată, cealaltă jumătate este contribuție proprie, și mai există și o mică parte din partea subvenționată care nu este subvenționată în proporție de 50%, ci 100%, cum ar fi formarea profesională, pentru că s-a încercat includerea în proiect ca, în timpul incubării, atât cei care asigură funcționarea incubatorului, cât și firmele incubate să beneficieze de formare profesională de calitate. Celelalte 2 proiecte valorează în jur de 6 milioane lei. Se încearcă renovarea unei clădiri abandonate, clădirea a unei grădinițe din localitatea Bălan și construirea de unor depozite. În Cristuru Secuiesc, de asemenea, este o clădire abandonată, într-o stare foarte degradată. Primăria a reușit cu greu să recupereze terenul și clădirea, și se încearcă integrarea în viața economică și să-i fie oferit un nou scop. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

 

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

Rezultatul votului: 25 Da. 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

 

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă următorul punct pe ordinea de zi, care se referă la un  proiect de finanțare europeană, dezvoltarea de noi modele de învățare și un proces modular. Se concentrează în principal pe matematică, dar și alte materii sunt luate în considerare.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+

 

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 165/2021 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă: urmează stabilirea tarifelor pentru societatea de Întreținere drumuri. Spune că în urma extinderii, s-a votat majorarea capitalului, societatea poate lucra în domenii noi și pentru a începe activitatea, trebuie stabilite prețurile. Așadar, înainte se ocupau de asfaltări, de canalizări, de întreținerea podurilor acum au o serie de alte activități, de la siguranța traficului la o serie întreagă de alte activități care sunt contractate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 165/ 2021 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

 

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri, 1 Nu.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2021 privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba  arată că următorul program este extinderea programului de dans popular, programul ”1000 de fete secuience”, au fost alocate 20.000 lei și se adaugă încă 20.000 lei.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2021 privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba enumeră cele trei localități din zona Ciucului de Sus cu fondurile necesare pentru proiectele UE.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 24 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 22 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că, cu acest proiect au asfaltat cam tot în aceste 3 comune, au câștigat mult mai mult decât dacă ar fi depus proiecte fiecare separate.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

 

Domnul consilier județean Teodor Dobrean salută pe toată lumea, spune că a asistat în dimineața asta bucuros la votul celor trei asocieri în vederea depunerii proiectelor pentru realizarea incubatoarelor la Cristuru Secuiesc, la Bălan și la Gheorgheni. Vine cu propunerea ca Consiliul Județean să încerce o discuție și cu Toplița dacă se poate, pentru a reuși un parteneriat în acest sens. Crede că ar fi util din punctul acesta de vedere ca și în zona de nord să se realizeze o dezvoltare pe această temă pentru ca tineretul să poată să încerce să fie inovativ, să fie întreprinzător în vederea desfășurării de viitoare activități economice pe plan local în această zonă.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că, de mai multe ori a fost vorba de Toplița, dar trebuie făcut primul pas. Primul pas trebuie să vină din partea orașului, să fie o solicitare scrisă, o locație stabilită. Trebuie făcute pregătiri pentru că vor urma mai multe programe europene, unde Dl. președinte speră că există șanse. Au mai fost discuții despre centrul de incubator la Miercurea Ciuc, unde deja este pregătit un proiect foarte mare, care va avea o valoare de 12 milioane de euro sau mai mult, care va fi și un centru de incubator cu activitate de cercetare aplicată. Au fost începute discuții și cu comuna Ciumani, se poate merge și cu comune, unde este deja o clădire. Se pregătește ca rețeaua de centre de incubatoare să fie cât mai eficiente. Poate să meargă și pe mediu rural, nu este nici un impediment să fie numai pe mediul urban. Oriunde este vreo locație, este o activitate care trebuie să fie susținută, se așteaptă semnalarea, primul pas trebuie să fie din partea primarilor respectivi.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se va continua cu repartizarea cotei de 6%, dar, trebuie să existe un acord nu numai în altă parte, ci și în interiorul regiunii, același lucru este valabil și pentru zona Gheorgheni, același lucru este valabil și pentru zona Odorhei, astfel dacă este dialog se poate progresa.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 iunie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  49779/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 17 iunie 2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                      

 

 

Pt. Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Kiss Judit