JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

  

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iunie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 20 iunie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Invitați: În  cazul  DJ 123 – Sânmartin – Dl. Birtalan Sandor;  Ciucsângeorgiu – D-na Réti Zsófia, În cazul DJ 137 – Feliceni- Dl. Zsombori Levente; Mugeni – Dl. Ülkei Zoltán; Porumbeni – Dl.Gyerkó Levente;  Cristuru Secuiesc –Dl.  Koncz Hunor János, În cazul DJ 127 – Ditrău –Dl. Puskás Elemér, Tulgheș – Dl.Vancu Marcel, În cazul DJ 136B – Lupeni- Dl. Kovács Lehel; Atid – Dl. Szilveszter Attila DJ 135 – Atid- Dl. Szilveszter Attila DJ 127A – Lunca de Jos- Dl. Gergely Károly, În cazul DJ 134B – Dealu- Dl. Bálint Elemér Imre; Odorheiu Secuiesc- Dl.Gálfi Árpád

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  510/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 20 iunie 2022, ora 13,00 în sistem teleconferință/audioconferință/ și cu prezență fizică și mulțumește prezența tuturor participanților.

Domnul președinte Borboly Csaba urează bun venit domnilor primari care s-au alăturat online la ședință. Nici unul dintre invitați nu s-au prezentat la ședință, dar au intrat online domnii primari. Dl. președinte consideră că este important ca directorii din cadrul aparatului propriu să fie prezenți la ședință pentru a-și prezenta activitatea și că există unele probleme asupra cărora va trebui să ia o decizie.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că motivul întâlnirii este drumul DJ132, care va fi finanțat în proporție de 100 %, și că dl. primar poate contracta această investiție. Ca metodă de lucru, dl. președinte a propus ca ultimul punct de pe ordinea de zi să fie programul Anghel Saligny, care ar putea fi discutat în profunzime și dacă va fi sau nu inclus pe ordinea de zi.

Prin urmare, dl. președinte a invitat pe cei prezenți să revizuiască rapid hotărârile pregătite anterior.

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 26 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul consilier județean Sinka Arnold  propune consilierului ca programul Anghel Saligny să fie discutat în cadrul punctului Diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă pe cei prezenți dacă este cineva care nu dorește să își exercite dreptul de vot?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot suplimentul la proiectul ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum închis circulației publice

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea I

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în raionul Strășeni, Rep. Moldova în perioada 23-26 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului:  23 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

 

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum închis circulației publice

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum închis circulației publice

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea I

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea I

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în raionul Strășeni, Rep. Moldova în perioada 23-26 iunie 2022

 În hotărâre sunt menționate patru persoane –  trei persoane în afară de dl. președinte. Deoarece dl. președinte a declarat că nu poate participa la această deplasare, a propus un amendament la textul hotărârii pentru 4 persoane, fără ca dânsul să fie prezent. Prin urmare, a solicitat celor prezenți să voteze în consecință.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot la aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în raionul Strășeni, Rep. Moldova în perioada 23-26 iunie 2022

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

judeţului Harghita pe anul 2022

În cazul bugetului, Consiliul Județean a primit 1 milion de lei din fondul de rezervă, fapt pentru care dl. președinte Borboly Csaba și-a exprimat mulțumiri d-lui viceprim ministru. Menționează că această sumă este acum ca o gură de oxigen, deoarece există facturi neplătite,  lucrările efectuate la drumuri, chiar de anul trecut.

Din acest 1 milion, are intenția de a achita câteva facturi neplătite, există 9 articole în total.

Domnul consilier Sinka Arnold din partea fracțiunii a  UDMR  a solicitat o pauză de 10 minute.

După pauză, dl. președinte Borboly Csaba menționează că fracțiunea UDMR a solicitat o discuție pe tema dobânzilor penalizatoare, pentru a clarifica modul în care acestea au fost suportate și cum ar trebui achitată această plată.

Domnul președinte Borboly Csaba  a precizat că peste 5 zile va avea loc o întâlnire online, în care colegii vor prezenta ceea ce știu, întrucât directorul direcției economice nu a fost prezent la ședință, pentru că este în concediu. Prin urmare, nu au reușit să clarifice detaliile  în câteva minute.

Această sumă de 345 de mii de lei, ar urma să fie transferată în fondul de rezervă cu o amendament de fond, iar în 5 zile, când vor primi informația colegii , o vor vota.

Domnul consilier Csillag Péter salută pe toată lumea și a atrage atenția asupra , penalităților și facturilor neplătite.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba arată că ultimul proiect de hotărâre se referă la validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita. Dl. Col. Luca Adrian a fost desemnat ca membru, col.Cimpoiesu Stelian a plecat in alt județ,  de aceea a fost felicitat de dl. președinte.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Se trece la punctul Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește răbdarea tuturor participanților la ședință, inclusiv celor care urmăresc prin aplicația Zoom, arătând că la diverse, așa cum se zice și în bancuri, are o veste bună și una rea. Vestea bună este că am câștigat, dacă totul decurge bine, mâine trebuie să apară în Monitorul oficial că Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita a câștigat suma de 140 milioane de lei în cadrul programului Anghel Saligny.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond solicită să fie prezentat  și pentru ce.

Domnul președinte Borboly Csaba: înainte să zic pentru ce, prezentăm tema, pentru că asta este vestea bună. Vestea rea este că, așa cum a fost și aceea intermezzo cu dobândă, înseamnă că folosirea acestei sume, deci regulamentul jocului a fost adusă la cunoștința noastră numai cu ocazia comunicării rezultatelor și pentru asta dacă rămânem așa, atunci trebuie să luăm niște decizii  serioase în privința bugetului județului în cursul zilelor următoare. Adică, dacă lucrările noi care au câștigat, și aici am avut unanimitate în cadrul conducerii consiliului județean că cel mai importat drum al județului este drumul 137, care leagă Odorheiul Secuiesc cu Cristurul Secuiesc, iar dacă suma primită va fii repartizată pentru construirea acestui drum, ori algoritmului, sau  decizia în baza cărei acesta este pe primul loc, și pentru asta va încheia contractul ministerul, acesta este o nouă lucrare care va începe de acum încolo. Și atunci este cealaltă parte a medalionului, pe care trebuie să știm cu toții, că atunci celelalte lucrări existente, respectiv instituții subordonate, programe, cotizațiile, tot feluri de cooperări, – fie vorba de trotuare, copii, adulți, oricine -, acolo trebuie să închidem din nou cojocul. Există o altă, noi așa am prezentat azi dimineață în cadrul ședinței  președințiale, că există trei versiuni cum se poate trata această situație.

Prima este că nu facem nimic și atunci mâine va apărea Ordinul Ministerului că pe drumul 137 va ajunge cele 140 de milioane de lei, și după asta vom începe să calculăm că din lucrările existente la care să renunțăm, dacă trebuie renunțate, despre asta a fost realizată  o situație, deci ce necesități de plată avem.

Care este suma finală pentru anul acesta? Deci pentru anul asta? Deci avem 57 milioane minus pentru anul asta. Deci dacă mergem cu noua lucrare, sunt 57 milioane pentru cei care trebuie să găsim locul, de unde preluăm și punem acolo, sau atunci trebuie să regândim lucrări, cauze în curs, inclusiv comasarea instituțiilor, diverse programe, renunțare la diverse investiții. Aste este versiunea A.

Versiunea B este aceea că, programul Anghel Saligny permite un singur lucru, de care s-au profitat  multe consilii județene, că retrage proiecte conform priorităților pe care nu dorește finanțare câștigătoare și atunci vin cele care urmează la rând. Și aici situația este un pic interesantă pentru că cei care urmează  la rând pot să aducă un rezultat ciudat, deci aici poate fi  vorba de o retragere complicată.

Și este soluția a treia, în legătură cu care azi dimineața de asemenea am avut un consens, că, dacă de asemenea, și nu știu că a trebuit să plec pentru 40 de minute la spital, dacă colegii mei au realizat, dacă ați reușit , să realizăm, un plan, dacă tot așa, în acel ritm, în acel sistem și în același finanțare consiliul județean va realiza construirea drumului 137 și dacă cad nu știu ce din cer. Deci asta ar fi versiunea a treia. În acest caz durerea ar fii cu ceva mai mică, pentru că știm că la o lucrare de drum, mai ales la o lucrare cu un asemenea volum, și mai ales că mai nou nu avem contracte de lucru, mai ales anul acesta nicăieri, nu au fost scoase firmele mari de construcții, consorțiile internaționale, e posibil că va fi luptă mare pentru această lucrare. Deci evaluarea acesteia , determinat de faptul  că valoarea lucrării este destul de mare, deci achiziția publică anul acestea, orice facem, dacă este în Programul Anghel Saligny, dacă nu, este  x luni. Să vedem contestațiile, procesele etc., deci oricum anul acesta va putea fi acoperită maxim, respectiv dacă anul acesta pentru lucrările  în curs, și altfel cum am calculat, pentru că noi așa am calculat când am depus cererile în cadrul Anghel Saligny, că vor intra minim 140 de milioane de lei, din care vom putea gospodări. Faptul că nu așa va intra, ci într-un sistem total nou asta am aflat abia acum, săptămâna trecută, marți. Și din această perspectivă am putea regrupa sursele în așa fel că, daca există Anghel Saligny, dacă nu, cum sar realiza lucrările și plățile, sa încheiem un acord în consens,  o programare, ca acela  să se decurgă așa, și atunci  vor fi tăieri foarte serioase. Tăieri așa serioase în viața consiliului județean probabil nu prea au existat. Numai că nu vor fi atâta, ci numai, nu știu, o parte. Deci, ați că 57 de milioane sunt în minus din acesta 21 de milioane este DGASPC, restul sunt acele contracte de lucrări, respectiv cotizații la instituțiile subordonate etc., asumările acelea  36 cu care trebuie sa regândim lucrurile. S-a ivit și aceea dacă am planificat bugetul și sa realizat referatul  de specialitate și pentru asta. Deci noi bugetul așa am planificat, cel puțin acesta a fost sarcina, că dacă oricine va asculta materialul audio de atunci, când am votat bugetul, sau dacă se uita din nou pe facebook, dacă va reasculta materialul audio, prioritatea noastră era că bani pentru inundații și cele din UE să fie folosite obligatoriu și deîndată, că oricum nu pot fi puși in alte parte, și asta să meargă. În privința investiților sarcina a fost și eu am înaintat în credința că,  respectiv sper  ca și colegii au lucrat așa, că dacă există Anghel Saligny,  dacă nu, pentru anul acesta, pentru obligații, pentru aia să avem acoperire, și banii care vor rămâne din aceea  să plătim angajații, programe, cheltuielile de funcționare, subordonate, cotizații si toate celelalte. Deci asta a fost baza construcției bugetului, și înainte ca oricine să spună că am vopsit în aer un buget, asta așa a fost realizat. Și a fost realizat așa în considerentul că, și de aceea este acel  minus 57, pentru că am calculat că va intra Anghel Saligny, pentru că exista lege că, consiliul județean concurează numai cu el însuși. Deci, suma de 140 de milioane era garantat până la sfârșit. Pentru toate județele cei 140 de milioane pentru drumuri este garantat, și atunci  se eliberează sume și atunci, se poate, unde a fost micșorat, de asta am lăsat DGASPC numai până în septembrie cu bază de salarii , că vor elibera sume și vom pune atunci acolo, și așa ar fi fost o situație. Dar sa modificat ordinea evaluării, respectiv regulamentul în baza căruia este numit cineva câștigător, și decizia ministerului, conform căreia fie vorba de județ, comună, oraș și municipiu, pentru că in programul Anghel Saligny sunt 4 tipuri de finanțări fixe, că ordinea în care a fost propus va fi luată în seamă, dar în așa fel încât valoarea care este cel mai aproape de prag, aceea va fi declarat câștigător. Evident  valoarea estimată a  drumului 137  este 150 de milioane de lei, 158, pentru asta sistemul așa a luat ca numai acesta, și aici ar fi, așa că, eu consider, că aici este o situație, nu știu dacă știam acest lucru mai devreme cu x luni în urmă, făceam altfel lucrurile, sau nu. Țara asta este așa, între timp se alcătuiesc regulamentele și noi trebuie să ne acomodăm la aceștia. Acum la ce a fost, cum a fost putem să ne uităm, dar un lucru este sigur și asta nu trebuie uitată, că avem contracte forte bune. Deci avem contracte forte bune, ați văzut ce frumos se construiesc drumurile noi. Toate acele lucrări care, vom vedea, și  la 137 și la celelalte lucrări noi, că dacă mai devreme a fost, în mare, 1 -1,5 milioane de lei construirea unui kilometru de drum,  acum când vom încheia contracte noi, acestea se vor urca la dublu sau triplu, deci efectiv asta este o asemenea situație, că s-au dus prețurile și este foarte important și aceea, că în cursul anului, din cauza majorării prețurilor, pentru noi, anul acesta, au fost majorate sumele. Deci când noi în acest organ am votat bugetul, atunci am votat pentru o lucrare undeva la 10 lei, dar de atunci, la fiecare 2 luni, în baza cifrelor oferite de instituția de statistica, a trebuit sa majorăm pe contracte, deci acolo  deja au intrat sume noi, respectiv la toate lucrările mai ales unde solul este mai specific, se ivesc probleme noi și noi, există proiecte complementare, care necesită și sume complementare. Deci din acest punct de vedere există o situație, dar în mare avem 5 lucrări foarte stabili, care acum pot fi finalizate, dacă totul merge bine, și aș enumera: deci din Gheorgheni este 127 Ditrău – Tulgheș unde în ansamblu acum totul e pe șine și este în regula, sectorul de drum din Valea Uzului, până la intersecția de la Eghersec.  Este sub semnul întrebării, se clatină drumul de la Ghimeș pentru că acolo avem probleme cu executorul, dar acolo sunt ceva bani și din inundații. Totodată în zona Odorhei este drumul 135 de la Atid până la Șiclod s-ar putea realiza liniștit, și este sectorul de drum Inlăceni – Păuleni  care este tot așa. În afară de asta mai avem lucrările mici, dar vă spun că, contractele sunt încheiate la un preț foarte bun, pe care, bineînțeles, în  conformitate cu prevederile legale, le ajustăm continuu. Dacă trebuie să încheiem noi contracte vor fii două riscuri. Prima este aceea,  că trebuie să majorăm prețurile, deci vor fi majorate , cele care se realizau din 1 -1,5 milioane/kilometru acelea sar putea să fie 3-4 sau chiar peste 5 /kilometru, și problema cealaltă ar putea fi cea a dobânzilor penalizatoare cu care ar putea veni firmele de executări.

Pentru acest aspecte, eu aia am solicitat azi dimineața de la domni vicepreședinți, eu așa am înțeles că pentru asta, lucrările care sunt la un preț bun și care sunt în regulă și care trebuie executate din nou,  acele trebuie duse la sfârșit, chiar cu prețul că aici ne vom micșora în așa fel încât nu-i adevărat. Dar acesta va duce la tensiuni uriașe în societate. Vor fi probleme serioase în dezvoltarea sistemului sanitar, s-ar pute fi probleme mari, provocări, mai bine asta zic, în sfera protecției sociale și totul. Deci bugetul are capitole, colaborările pe care le avem ici – colo alea vor trebui suspendate, și consensurile eventuale că vom realizăm asociere asta sau aia, atunci trebuie să amânăm, și trebuie să punem pe aparat de respirator o serie de activități, servicii. Deci dacă  mergem simplu cu faptul că avem o lucrare câștigătoare, vom vedea după aia ce va fi.

Și așa cum am zis exista și versiunea cealaltă, pe care aș solicita ca colegii… ați reușit să faceți versiunea C?

Domnul Chiorean Adrian : Da

Domnul președinte Borboly Csaba: Dacă puteți să prezentați. Vă rog să faceți.

 Să vedem și versiunea c , deci nu este,  în nici un  caz  nu avem în vedere că renunțăm la 137, deci aia e scos din start . Poftiți.

Domnul Chiorean Adrian:  Bună ziua tuturor.

Aici noi am făcut o simulare pe primele opt poziții  din Anghel Saligny, nu știu dacă se vede destul de bine, în care sunt pozițiile pentru fiecare drum în parte, și:  pentru Anghel Saligny, așa cum a zis dl. Președinte, prima poziție conține 140 de milioane, dar poziția a doua 123, mai avem încă de executat 28 de luni cu o valoare de 37 de milioane 363, o să meargă cu sumele mari. În aceea poziție este drumul județean este DJ 123 , care merge de la Sânmartin spre Cinod,  în zona Ciuc. În cazul în care nu există posibilitatea să finanțăm din Saligny, asta însemnă că rămâne în sarcina noastră să plătim restul rămas din execuția adică   37,4  milioane de lei. Acestea sunt defalcate in funcție de,  deci sunt sumele care au rămas acum de executat, conform contractului fără a se ține cont de ajustări. Pe poziția a treia ar fi DJ 127 cel de la Tulgheș care merge la Ditrău, în care mai avem 14 luni de execuție și suma care rămâne de plata ar fi de 37 de milioane. Așa, deci 137  am zis,  123, 127. Avem un rest rămas de execuție de 39 milioane de lei, acești 39 de milioane de lei există varianta din care să putem finanța din Anghel Saligny în integritate, sau dacă nu, rămâne tot așa în sarcina consiliului județean să facă această sume de 39, 1 milioane de lei. Poziția a patra este tot o lucrarea care se află în execuție, încă 37 de milioane avem și acolo este cel de 136 B între Păuleni și Inlăceni, din zona Odorheiului în care sunt rămase de execuție 26,2 milioane de lei. Aceștia în continuare pot fi înglobați în  suma care ar putea să primim în cei 140 de milioane, sau în cazul în care este refuzată rămâne integral în sarcina și în bugetul consiliul județean. DJ 127 A este un proiect care le avem în Lunca de Jos, pe Vale Rece, la Hidegség din care avem 67 milioane de lei. Acei 67 de milioane de lei ar consuma toți banii care ar putea  fi repartizate prin Saligny,  este un proiect care este în faza de proiect tehnic și detalii de execuție în care trei intre sectoare au fost deja realizate. Primele cuprindeau poduri, trei poduri și  celelalte două ziduri de sprijin și ar trebui să accesăm acum partea de infrastructură rutiera, carosabil ,zidurile de sprijin spre Puntea Lupului. În continuare, acest proiect la 67, 4 milioane lei valoare estimată, ar trebui să-l finanțăm integral. Deja aici Anghel Saligny nu mai poate acoperii, sau consumat toate sumele și atunci ar fi opțiunea ori și acesta să fie retras, deci ajustat la valoarea programului sau va rămâne în sarcina consiliului județean pe bugetul propriu. DJ 135 este un proiect care este în execuție de la Atid prin Cușmed Șiclod și limita de județul Mureș. A mai rămas în execuție încă 8 luni de zile în valoare de 18.5 milioane de lei, este un contract care a fost încheiat în 2020 în care dacă excludem poziția 127 A, ar rămâne finanțabil în continuare din Anghel Saligny. Dacă nu, oricum fiind un contract în execuție rămân în sarcina bugetului Consiliului Județean pentru plăți. Următoarea poziție a șaptea este DJ 128, este drumul care merge de la Ditrău prin Jolotca și merge până la Borsec, este în fază de DALI acum, este un proiect cu deviz actualizat la nivelul 117,1 milioane de lei. Și acesta, nu poate fi finanțat integra prin Saligny, pentru că fiind pe poziția șapte celelalte poziții anterioare însumă toate fondurile, urmând ca și acesta, dacă vom retrage să putem să mergem la următoarea poziție care este 134 B, care reprezintă drumul între Tămașu și Tibod în zona Odorheiului care este centura Odorheiului Secuiesc, care este în acest moment la nivelul PT + DDE adică, proiect tehnic și care poate să fie scos la licitație, și are o valoare pe devizul estimativ de 23.471 de milioane. Acesta tot așa ar putea să fie introdus la nivelul  sumelor prognozate spre Anghel Saligny și am făcut un total. Dacă excludem, hai să încep invers, dacă adunăm primele opt poziții din Anghel Saligny avem un total de 487 de milioane de lei pe care va trebui sa finanțăm.

Dacă excludem pozițiile care sunt marcate cu roșu adică DJ 137 -127A, 128, rămânem la un total de 144,657 milioane. Dacă calculăm cele care ar fi excluse acesta ar fi un total de 342 de milioane de lei, deci aceste sunt proiecțiile pe care am făcut pe acest program pentru a simula, să vedem dacă putem sau nu putem face finanțarea. Având în vedere că programul Anghel Saligny este în valoare de 140 de milioane de lei, am luat și am calculat, ce ar însemna aceste poziții de le Anghel Saligny. Și ca să ne închidem în suma de 140 mil de lei, ar fi atunci nevoie de  primele 8 poziții din care poziția nr.1, poziția 5 și poziția 7 să fie retrasă, să rămâne celelalte în dezbatere. Aceste sunt colecțiile pe care le-am făcut noi pe acestea.

Domnul președinte Borboly Csaba Mulțumesc. Domnul Bicăjanu cum am zis este în concediu și are înlocuitor pe domnul Mihaly Csaba, vă rog domnule Mihaly Csaba ca să prezentați un pic sumele anterioare, aici nu știu cât era de înțeles prezentarea de drumuri, deci important este cum stăm cu executările, cât a rămas în urmă, ce loc de mișcare avem. În cazul în care discutăm despre o varianta c, care este aceea că, și azi trebuie să luăm o hotărâre despre asta, dacă să fie versiunea C, că tot așa trebuie construită drumul 137 dacă este Anghel Saligny, dacă nu și susținerea acesteia, dacă nu este. Am rugat pe domnul Mihaly Csaba, să prezinte cum stăm acum cu plățile din partea a doua a anului , centralizate la nivelul interior, pe care trebuie să achităm. Deci trebuie să dăm ceva răspuns. Am găsit.

Domnul președinte Borboly Csaba baza acestui material îl constituie faptul că fiecare direcție a trebuit să scrie exact, ce se va întâmpla de mâine dacă se merge în versiunea că nu mai sunt alte sume încasate, doar sume alocate pentru lucrări. Din păcate Protecția Copilului nu și-a făcut tema pentru acasă, dar toți ceilalți au executat-o, suma de la Protecția Copilului este doar o estimare, în spatele celorlalte sunt calcule concrete și asumate.

Întreabă dacă este gata domnul Mihály Csaba. Dă cuvântul acestuia.

Domnul Mihály Csaba de la Direcția economică salută. Spune că la începutul anului au făcut o comparație între bugetul pe 2021 și 2022 acolo au observat că o să avem probleme financiare, prin acest material vrem să atragem încă odată atenția factorilor de decizie asupra problemelor cu care ne confruntă.

La sfârșitul anului 2021 din păcate am încheiat anul cu facturi neachitate pe drumurile județene în valoare de 21 milioane lei. Din păcate nu s-au realizat veniturile estimate și a trebuit să dăm înapoi la bugetul de stat sumele pentru lapte, corn care puteam utiliza în alți ani pentru finanțarea DGASPC. Anul trecut nu s-a permis și de aceea am încheiat anul cu facturi neachitate și trebuie să menționez că aproape tot excedentul din anii trecuți s-a utilizat, au rămas numai sumele acelea care nu au fost utilizate din fondul de intervenție a guvernului pentru destinație specială pentru inundații. Dacă analizăm structura bugetului, a veniturilor, observăm că 79% sunt sumele primite de la bugetul de stat, deci cote și sume din impozitul de venit și sume defalcate din TVA, ceea ce a rămas în afară de aceste sume sunt destul de mici, aproape neglijabile, și totuși prin legea bugetului de stat pe anul 2022 am primit sume mai mici decât în anul trecut. Anul trecut am primit 83 milioane lei, în acest an doar 74 de milioane, deci se observă în graficul acele sumele cu care au fost în minus. La început de an erau necesare pentru drumuri 123 milioane de lei dintre care numai 38 s-au putut cuprinde în buget, deci la început de an cu atât era diferența dintre necesar și bugetul prevăzut, de aceea a trebuit să facem tot posibilul ca să facem un buget echilibrat. În momentul de față pentru drumuri avem disponibil doar 32 milioane de lei în care este cuprins și sumele care sunt cu destinația specială pentru inundații. La unele probleme principale cu care ne confruntăm este finanțarea serviciilor sociale în care am primit foarte puțin față de necesarul pe 2022, deci avem de acoperit suma de 21 milioane 878 mii lei din venituri proprii, pentru a acoperii necesarul de DGASPCH. Mai avem pe lângă DGASPCH o serie de instituții subordonate, la care unele nu sunt probleme,dar la altele sunt încă probleme de finanțare.

Pa anul 2023 estimăm o majorare a cheltuielilor publice datorate creșteri cu ritm accelerat a energiei și a materialelor de construcții, în timp ce creșterea economică conform previziunilor va fi mai, deci accelerația creșterii economice va fi mult mai mic decât există în momentul de față. Deci veniturile Consiliului Județean Harghita nu vor creste considerabil, dar cheltuielile vor crește, deci considerăm că finanțarea de la bugetul de stat va avea o foarte mare importanță în menținerea echilibrului bugetar pe 2023. Deci estimând că va fi o presiune mare pe bugetul Consiliului Județean Harghita cu riscul blocării instituțiilor, și a instituțiilor subordonate, inclusiv al DGASPCH, care are un număr de 1356 de beneficiari asistați, se poate prăbuși acest sistem social și am vorbit și de blocarea investițiilor care ar avea în consecință un număr mare de procese în instanță dacă trebuie să oprim investițiile. Credem că soluția de rezolvare a problemelor financiare sunt fondurile alocate din programul Anghel Saligny pentru lucrările pe drumurile județene în curs de execuție. Am spus adineauri că avem în momentul de față avem un minus de 57 milioane 737 mii lei, din care instituții subordonate 22 milioane 885 din care aproape 95% mai mult de 95,5% este DGASPCH-ului, avem necesar la drumuri  9 milioane numai lucrările de întreținere și 25 milioane 600 la lucrările de investiții care însumate dau această sumă în minus de 57 milioane 737 mii lei.

Mulțumește

Domnul președinte Borboly Csaba roagă să se afișeze pe ecran pentru acest an și 57, ceea ce ia fost arătat adineaori. Din ce se compune suma de 57 milioane.

Pe acest an este suma de 57 milioane, totodată se ia în considerare și la bugetul pe anul viitor, programul Anghel Saligny nu este un program de un an ci se va derula pe parcursul a 6 ani și din acest motiv a fost planificat în așa fel ca diferitele proiecte să se poată ajunge unul pe altul să  poată urma unul după altul.

Între timp el ar da cuvântul fiecăruia, dacă este acea…

Pe baza discuției de dimineață nu mai văd o soluție de mijloc, ci se pot lua în  discuție doar 2 variante. Primul ar fi că se spune că nu se decide nimic, și atunci, probabil toată lumea este conștientă de ce fel de investiții vor rămâne neefectuate, sau ce investiții se vor diminua, pentru că a fost verificată și varianta dacă se mai pot contracta credite în acest an, dar nu este posibil, cum decurge și aici toată lumea trebuie să se gândească la listele lungi de investiții, mai ales la cele care nu sunt încă începute, acestea nu, dacă va fi o situație financiară mai bună, fondul de rezervă al guvernului, pot fi multe aspecte pozitive care le poate rezolva.

Cum s-a ajuns aici, se poate scrie un studiu, se poate formula un studiu  de ex.  drumul 137 de ce nu s-a finanțat din POR, finanțare de la UE, acestea drumuri despre care se discută de ce nu au fost solicitate și finalizate din PNDL, sau de ce anul trecut din fondul de rezervă al guvernului nu s-a ajuns la un consens politic pentru drumurile județene în cadrul UDMR pentru a se putea achita drumurile județene. Sunt foarte multe aspecte din trecut. Nu vorbim despre partenerii noștri de guvernare din partea cărora încă mai așteptăm să contribuie și politic pentru dezvoltarea județului, inclusiv pentru drumuri județene, deocamdată acolo balanța este  la zero.

Sunt foarte multe lucruri care se pot enumera, ce este, cum este, un lucru este cert că fără construirea drumurilor noastre îmbătrânirea populației și plecarea tinerilor este 100% direcția.

Spune că sincer va merge în direcția pe care o alege echipa, în acest fel se va pregăti modificarea bugetului, începând cu 1 iulie bugetul trebuie modificat oricum, indiferent dacă se alege varianta A sau B.

Dacă este varianta A va fi foarte, foarte așa, dacă este B pe jumătate așa, se poate spune că nu există variantă intermediară. Dacă se alege B, și anume retragerea, nu ajunge retragerea doar a 137, ci ca să se potrivească sumele trebuie să ne încadrăm și în algoritm, cel puțin după preconizările noastre, pentru că conform celor spuse de domnul ministru, știm în mare cum funcționează acest algoritm atunci Ditrău – Tulghes, drumul din Valea Uzului, Atid – Șiclod, Păuleni – Inlăceni respectiv ar fi inclus pe poziția 5 varianta ocolitoare a Odorheiului Secuiesc, mica variantă. Aceasta are valoarea de a ocoli orașul din partea vestică, aceasta ar fi o soluție. Aceste lucrări ar fi incluse în Anghel Saligny.  Deci una din zona Ciuc, una din zona Gheorgheni, și trei din zona Odorhei. Așa stăm momentan. Într-adevăr în orice direcție se merge, toată lumea trebuie să fie conștientă de ce înseamnă dacă se ia o decizie, respectiv ce înseamnă dacă nu se ia.

Dă cuvântul domnului vicepreședinte.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond preia cuvântul și mulțumește domnului președinte. Stimate domnule președinte, stimați colegi mulțumesc directorilor pentru prezentările făcute, chiar dacă de aici s-a văzut doar jumătate cu domnul președinte, respectiv am înțeles doar jumătate din ce a spus Csaba dar încercăm să surprindem esența. Întrebarea mea ar fi, din acest motiv am și cerut cuvântul în această ordine, pentru a putea participa la dezbatere cu adevărat ar trebui să vedem un proiect de hotărâre respectiv textul acestuia. Fără aceasta nu știu la ce ar trebui să îmi spun părerea, pentru că nu ași vrea să fiu înțeles greșit. Rog să se inițieze de către cei care trebuie să o facă proiectul de hotărâre și titlul acestuia, pentru a putea decide, pentru a se putea dezbate cu adevărat. Mulțumesc

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă în această ordine, mai are cineva întrebări. Dacă nu sunt, programul Anghel Saligny a fost inițiat de Direcția programe în toamna anului trecut prin Hotărârea nr. 403, tot Direcția programe trebuie să o inițieze și acum, dacă decizia va fi de a o iniția. Din câte știu am și cerut să o pregătească, e doar o întrebare formală pentru că avem mesajul înregistrat al domnului ministru, prin care se poate justifica urgența, durează două minute, însă nu am dorit să se trimită până când nu se discută dacă se dorește continuarea sau se renunță.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond spune că a înțeles și mulțumește pentru răspunsul primit. Deocamdată consideră cu nu avem despre ce discuta cu adevărat, când vom avea despre ce să discutăm suntem deschis să o dezbatem.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului Csillag Peter

Domnul consilier județean Csillag Peter: preia cuvântul, spune că dorește să se plângă despre drumul 127, deoarece colegii din județul Neamț au ajuns cu asfaltarea până la limita județului. Din păcate din cauza drumului vom pierde și cele câteva familii care mai locuiesc acolo, care vor vinde celor din Neamț pentru că ei au drum, lor nu le mai rămâne drum. Vin cu întrebarea de ce cei din Neamț au reușit să finalizeze iar noi de ce nu reușim să continuăm, cumva ar trebui să se continue drumul 127 partea care se situează intre case, pentru a se găsi fonduri măcar pentru 3 km să nu se gândească că i-am lăsat de tot. În ceea ce privește drumul din Valea Uzului și colegii din Bacău mai au 3 km până la cimitir, până acolo este asfaltat, românii spun că în fiecare pagubă este și un câștig pentru că datorită cimitirului s-a finalizat drumul până acolo. Sunt 3 km înapoi de la pârâul Veresviz până la cimitir restul este asfaltat. Și noi ar trebui  să legăm cumva acest drum, pentru că fiecare harghitean ar avea de câștigat, nu e tot una că până la aeroportul din Bacău se fac 170 sau 180 km  sau se ajunge în 80 km. Pentru că noi nu cred că vom avea un aeroport, acest aspect ar fi benefic atât pentru secuii de aici cât și pentru moldoveni. Aceste lucruri ar trebui luate înainte și ar trebui făcut în așa fel să aibă prioritate. La drumul care leagă județul Neamț vom pierde familiile, pentru că nu vor merge pentru că nu au drum, trebuie să ajungă la pășuni, nu pot circula, nu pot valorifica laptele, mulți și-au vândut deja terenurile și au plecat. Cei din Neamț să bucură foarte mult pentru că asfaltul e deja în fața casei lor, pot să îl utilizeze, cu asta pierdem și noi foarte mult. Mulțumesc

Domnul președinte Borboly Csaba se poate formula următorul comentariu. Se pot formula opinii și de către primarii care sunt conectați prin zoom. Până atunci dă cuvântul domnului Rákossy Botond.

Domnul consilier județean Rákossy Botond preia cuvântul. Are de spus următoarele lucruri: Este vorba despre sume uriașe, este clar că după o prezentare de 10 minute nu se poate lua o decizie, un alt aspect este că faptul că și celelalte articole din buget probabil vor fi afectate de criza financiară, nu ar trebui să discutăm doar despre drumuri, ci ar trebui analizată și celelalte părți ale bugetului pentru că  mai devreme sau mai târziu vor fi probleme și acolo, eu consider că ar fi corect să analizăm întregul buget, analizarea unde ar mai putea fi probleme, unde se poate economisii, eventual regruparea. Este important și datorită faptului că așa cum se știe, dacă pe un drum s-a început o lucrare iar aceasta nu este finalizată, majoritatea sumei investite se pierde, este luată de apă. De ex. proiectul privind strada din Păuleni Ciuc, s-a lucrat luni de zile, au pregătit pentru asfaltare dintr-un motiv anume sau oprit lucrările, după un an nici nu se mai observă munca depusă. Probabil acest lucru se va întâmpla și la drumul din Valea Uzului, pe lângă faptul că au fost distruse multe lucruri în natură, speram că după finalizarea reparațiilor se vor remedia, dacă se opresc lucrările atunci rămâne în urmă și o mică catastrofă naturală. Trebuie cântărit foarte bine ce se lasă în urmă,  ce se continuă, dacă se mai pot găsi surse de finanțare pentru că situația este delicată și nu se poate lua a decizie pripită. Mulțumesc .

 Domnul președinte Borboly Csaba  ”mai departe, domnilor primari dacă dorește cineva. Se poate porni microfonul doamna primar”.

Stimați primari

Până atunci trebuie să precizez că din păcate nu avem alte surse, am discutat că probabil va fi din nou Anghel Saligny însă în cel mai bun caz doar în primăvara anului viitor. Cel puțin deocamdată sunt discuții cum să fie programul operațional, deci nici acesta nu va fi prea curând, singura sursă de finanțare ar fi fondul de rezervă al guvernului în care momentan nu prea sunt fonduri. Această problemă trebuie rezolvată în interiorul casei și trebuie să luăm deciziile adecvate. A fost găsită anexa 5 pentru lista de investiții.

 Este foarte important ca toată lumea să știe cum se va merge înainte.

Unde este acea listă?Să o primesc pe WhatsApp respectiv să o putem afișa.

Dacă ar fi primit se adresează doamnei secretar general al județului materialul ședinței, atunci ar putea să-l deschidă.

”Din nu știu ce motiv ca soția lui Colombo…”

Se lucrează din material

Până atunci roagă să se afișeze tabelul care era la dl. Mihály Csaba. Cel cu 57 milioane.

”Ceilalți directori vă rog să susțineți Direcția economică pentru că vedeți că nu fac față, vă rog frumos să ne ajutați, numai ca și …. Anexa 5. așa a zis.”

Domnul președinte Borboly Csaba – citește câteva lucruri spune că dacă nu va fi abordat acest subiect astăzi va rămâne în aer. ” Lucrări de reabilitare reamenajare a vilelor 15, 16, 25 Băile Homorod, Modernizare Canton Homorod Băi”,  cu mașini și birotică și de tot pică și în versiunea A și în versiunea B, software, dar sunt ”DALI-uri pentru proiecte, Homorod Băi, canalizare Homorod Băi, canalizare apă Mădăraș Harghita”. Sunt 2 baze de salvamont unu la Băile Tușnad, celălalt la Borsec. Mărire de capital la Drumuri și Poduri la Consiliului Județean,firma noastră, locuințe de servici. Va spune numai cu sume mai mari cu sume mici nu e important. Alimentare Apă Nicolești, Extindere alimentare cu apă Păuleni, dar acolo a văzut că este în Anghel Saligny și aia nu e o problemă la comuna Simonești, spune că va fi o problemă la SIMD acolo 600 000 lei,  care lipsește la Remetea, tratarea mecano-biologică, apă la Lacul Sfânta Ana. Sunt cofinanțări la programe care avem acolo se va putea cofinanța acolo ce este în derulare ,că încă mai sunt 17 milioane din credit care poate fi accesat și acela va fi important. La investiții noi, ce cam început acolo a zis trebuie făcut totul pentru a continua, dar la investiții noi din start nu se vor putea începe. Reabilitare drum județean la Lăzărești, reabilitare drum județean 123 Fitod-Hosuasău, la Potyond. Jávárdi patak 127B, 134B, 136 asta cu Goagiu, 136A dacă se ajungea până acolo, dar aia oricum nu era în prioritate acum. Drumul de ocolire de la Gheorgheni la care s-au angajat, Drumul Sórét și Pod la Corund, Trotuar Lăzarea, Trotuar Lueta, Trotuar Dârjiu, Trotuar Cechești Avrămești, Trotuar Suseni, Trotuar Sâncrăieni. Acestea sunt lucrările noi prevăzute pentru anul aceasta.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă să fie afișat tabelul pe ecran,  așa cum a cerut dl. consilier – ce mai este în afară de lucrări, pentru că minusurile din acest an sunt în principal în celelalte domenii, nu la lucrări. De aceea a spus că, în orice caz, nu vreau să forțeze pe nimeni să facă ceva, vrea doar ca toată lumea să fie informată cât mai bine și să poată decide ce să facă în continuare. Varianta A este în cazul în care nu va fi introdus astăzi pe ordinea de zi, iar B este în cazul în care va fi pus pe ordinea de zi. Cine vrea să ia cuvântul? Primarii? Și nu este timp, am crezut că va fi timp pentru a lua o decizie în această privință, în ziua ședinței, în jurul orei 10 , au aflat că trebuie luat o decizie în ziua ședinței, dacă se vrea o decizie în acest sens, deoarece dacă mâine apare decretul ministerial, atunci se poate renunța , dar atunci banii se vor pierde și  deci nu se poate adopta un punct ”B” după decret. Dar pentru a putea vorbi despre un punctul ”B”, ar da cuvântul fiecăruia să-și spună poziția într-o singură frază. Desigur, dacă cineva nu are o poziție, va spune că nu are o poziție.

Domnul consilier județean Szentes Antal mulțumește pentru cuvântul acordat,” eu zic că e o decizie bună, un răspuns bun, nu asta e fraza principală”. Opinia sa personală este următoarea: poate nu vede bine toate informațiile, poate nu le cunoaște bine, poate că vorbește despre 2 lucruri separate, deci nu trebuie să fie de acord cu nimeni, nu trebuie să accepte, nici nu face un discurs care să nu fie un punct de discuție între regiuni sau facțiuni sau grupări politice, dar asta este opinia sa:

Unul dintre bugete care a fost prezentat la începutul anului și care a fost prezentat de către colegi, să vedem că există un mare minus, și care va continua să fie așa, crede el, ar fi abordarea completă a programului Anghel Saligny. Motivul este că, dacă cele 140 de milioane sunt votate în Anghel Saligny, nu ne vom lua într-un an în buget și crede că vor fi bani direcționați, care nu crede că pot fi calculați în deficitul de 57 de milioane. Dacă ar trebui să vorbim despre bugetul propriu. Pe de o parte, ar putea spune că investițiile care nu au fost demarate sau sunt într-un stadiu în care trebuie oprite, iar pe de altă parte ar putea spune că programele care au fost demarate, cotizațiile, licitațiile și așa mai departe nu trebuie oprite, pentru că, dacă adunăm valoarea investițiilor, poate fi vorba de 1-2 milioane de lei sau 5 milioane de lei, ceea ce nu ar fi suficient pentru a ajuta o investiție de călători. Deci, lista pentru care consiliul județean a depus o ofertă de 850 de milioane de lei a fost și o listă, păi eu, decizia mea ar fi ca – în fiecare regiune există o primă prioritate și că cele 140 de milioane de lei vor fi cheltuite pentru un drum în județul Harghita prin acest sistem anume – fie că este bun sau nu – eu, ca și ciucan merg și eu pe acel drum, cumva ar trebui să găsim o modalitate de a împărți această sumă în trei jumătăți, astfel încât toate regiunile să o primească, și cu atât mai mult să fie, să nu uităm că în mandatul trecut, cine nu a fost acolo trebuia să le spună consilierilor, că la licitația POR, regiunea Odorheiu în care se face acum marea investiție a fost anulată, deci a fost vorba de drumul 125 din Ciuc, care nu a fost gata la timp pentru documentație și a fost a doua prioritate, despre care s-a spus apoi că va fi prima la următoarea licitație, fie ea națională sau proiect european. Așadar, dacă suntem consecvenți și respectăm decizia pe care am luat-o la vremea respectivă, atunci astăzi primul pe listă nu este drumul 137, ci drumul 125 de la Dănești la Gheorgheni, 4 km. Prin urmare, nu vede soluția corectă și nici nu vede că cele 140 de milioane care sunt prevăzute în buget pentru a acoperi deficitul pot fi recuperate și nu ar trebui să fie pierdute, iar noi riscăm să pierdem cele 140 de milioane în același timp. Așadar, dacă există o voință clară din partea tuturor grupurilor politice din toate regiunile, putem să o susținem fără echivoc și apoi putem să-i acordăm mai multă atenție în următoarea sau putem face un compromis în următoarea: da, mergem înainte, dar versiunea B sau următorul pas va fi diferit.  Nu știu dacă toată lumea a înțeles ceea ce spunea, speră că așa este.

Colegii de la Direcția economică au verificat, și în prezent nu au fost elaborate norme metodologice de aplicare a programului Anghel Saligny,  în prezent este în vigoare forma adoptată anul trecut, nimeni nu a știut la vremea respectivă cum o să fie procedura de evaluare, respectiv procedura de decontare, poate că o să fie așa că aducem facturile și le depunem așa cum au fost emise. Poate că anual poți să decontezi numai 10%. Vă rog, ca astăzi să intrăm în detalii, pentru că nu există o metodologie elaborată în acest sens. Când se va elabora o metodologie vom ști mai mult. Această metodologie  însă probabil va fi pentru decont, însă atunci va fi prea târziu. Deci am văzut diverse lucruri, erau programe, de ex. la PNDL,  când trebuia să avansezi în mod  gradual, însă au fost și alte programe , de ex. la DJ 126, DJ 174 și DJ 123E, când mergeai cu factura fiscală, care a fost decontată direct din POR. Deci, în țara asta ce metodologie de decontare va fi elaborată, nimeni nu poate răspunde la această întrebare.

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe domnul consilier Szentes Antal, care este părerea dumnealui, dacă acest proiect de hotărâre trebuie inclus pe ordinea de zi sau nu.

Domnul consilier județean Szentes Antal propune includerea în ordinea de zi, având în vedere faptul că problema trebuie discutată, trebuie să existe o decizie referitor la acest aspect.

Domnul președinte Borboly Csaba aduce la cunoștința celor prezenți, că, în situația în care cineva nu dorește să-și exercite dreptul la cuvânt, acea persoană să anunțe în prealabil.

Domnul consilier Fodor Zoltan consideră că, cu varianta B am primi un mic răgaz, a parte din suma de bani ar putea fi solicitată chiar în anul curent, dar cu varianta A nu prea, așa cum s-a văzut.

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor votează pentru varianta B.

Domnul consilier județean Rácz Árpád consideră că ar fi păcat ca să pierdem suma asta, neapărat trebuie discutat despre asta, însă trebuie verificat care este varianta cea mai optimă pentru noi, fiecare regiune ar trebui să beneficieze din aceste sume.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în momentul de față sunt numai două variante, varianta A – se discută și se votează, varianta B

Domnul consilier județean Rácz Árpád votează cu varianta A, precizând că trebuie votat neapărat.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă se include sau nu se include în ordinea de zi, și dacă sunt și opinii, și aceste opinii trebuie aduse la cunoștință.

Domnul consilier județean Rátz István precizează că votează cu varianta A, pentru  că este interesat de DJ 137.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, în concluzie, că nu dorește să fie inclus pe ordinea de zi?

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid mulțumește pentru cuvântul acordat, și votează cu varianta A, precizează că este interesat, în mai multe rânduri, în această temă, deoarece până în momentul de față domnul președinte a zis că este unul dintre cei mai de succes consilieri județeni, având în vedere faptul că în programul Anghel Saligny, din regiunea lui, au fost incluse cele mai multe obiective. Astfel în situația în care sunt puse pe poziții adverse obiectivele incluse în program din cadrul regiunii lui, în această situația nu dorește să voteze.

Doamna consilier județean Nagy Mária votează cu varianta A, având în vedere că nu au primit nici o notificare. Dânșii, când au ajuns la Miercurea-Ciuc, atunci au aflat că va fi și o astfel de problemă. Însă trebuie luată în considerare faptul că, drumurile de ieșire din județ, de ex. Suceava, Neamț, spre Covasna, alea sunt totuși drumuri bune. Nu și drumurile de la Odorheiu Secuiesc spre Brașov sau Sighișoare. Ar trebui exploatat traficul care vine dinspre autostrada de la Sibiu, deci nu este de acord ca astăzi să se discute această problemă.

Domnul consilier județean  Rákossy Botond-József consideră că în momentul de față nu posedă informații suficiente ca să fie luată o decizie corectă, deci votează ca acest proiect să nu fie inclus pe ordinea de zi.

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád-István: iată o situație clară cu privire la care proiectele pot fi prioritizate în program referitor la care au câștigat sau pot câștiga sprijin, este clar că această sumă nu trebuie riscată, indiferent de faptul că au apărut în ultimul moment, în ultimele zile și alte versiuni , așa că eu susțin în mod clar, la fel ca și colegii mei membri ai facțiunii versiunea A să fie lăsată să funcționeze.

Domnul consilier județean  Tőkés Lehel: preia cuvântul. Vă rog să îmi permiteți să vă spun, că niciodată nu am fost de acord și sunt împotriva faptului ca regiunile să sară una la alta. Acum sincer, am o presimțire că acum este vorba despre faptul că de ce zona Odorhei, de ce zona Gheorgheni.  Ași vrea să spun că este o metodă foarte rea, stăm aici 31, atâți ar trebui să fim, desigur fiecare își apără regiunea, fiecare ar dori ca aceasta să progreseze. Cu mâna pe inimă dacă ne întoarcem în trecut, cu 10-20 de ani cele mai puține investiții s-au făcut în zona Odorhei. Acum sunt câteva care au început, ne bucurăm pentru ele. Tronsonul de drum dintre Odorhei spre Cristur este cel mai aglomerat drum din județ, îl folosesc și eu, nu prea des dar îl utilizez, nu consider că este corect să renunțăm la acest drum mai ales că în momentul în care s-a efectuat ordinea acesta se afla pe primul loc. Desigur a fost calculat cu un alt buget, dar acest drum se afla pe fruntea listei dintr-un motiv întemeiat, chiar necesită reparații, cei care merg în acea zona din Ciuc, din Gheorgheni pot vedea că sunt condiții inumane la cât este de aglomerat și la câte probleme sunt. Deci consider că nu ar trebui să discutăm despre acest lucru, dat fiind faptul că nu avem destule informații. Nu știm exact dacă suma finală este exact așa, nu știm metodologia, suntem foarte departe de a discuta despre acestea, eu nu cred, cred că am lua o  decizie inutil,  este posibil ca peste o săptămână să ne modificăm decizia. Deocamdată să amânăm, prezentările pe care le-am primit de la angajații Consiliului Județean vă rog să ni le trimiteți ca să le înțelegem mai bine, ca să înțelegem mai bine situația drumurilor discutate de directori,i să le putem verifica ca să putem lua o decizie data viitoare. Deci deocamdată să amânăm.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe ”zoom” nu este voce, vă rog să îmi trimiteți tabelul pentru al putea trimite colegilor,

 Domnul consilier Județean  Csillag Peter: preia cuvântul, ”dacă o luam așa din puțin se poate face doar puțin. Trebuie să decidem ce este cel mai important indiferent de unde se află, trebuie văzut ce e mai important pentru județ, și trebuie să facem asta. Trebuie să mergem pe ideea de cel mai important, că unul cere într-o parte, celălalt în altă parte”.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă deci să nu fie pusă pe ordinea de zi, a zis da .

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe domnul consilier județean Vaidoș cum vedeți să includem pe ordinea de zi sau nu?

Domnul consilier Județean  Vaidoș Alexandru spune că având în vedere că această informare noi ca fracțiune am primit – o foarte târziu adică astăzi am primit-o, consider că cea mai importantă decizie. Noi ne abținem de la această decizie deci nici da nici nu-i lăsăm la atitudinea zonelor să-și decidă.

Domnul consilier județean  Dobrean Teodor-Constantin- salută pe toată lumea, cred că trebuie să analizăm bine lucrurile, la început de an toată lumea am plecat curajoși la drum având în vedere faptul că vedeam în față un Anghel Saligny în care se cunoșteau bine regulile jocului, în care lucrurile se pregăteau a fi într-o direcție bună. În condițiile actuale trebuie să vedem partea lucrurilor care ne interesează și pe noi ca să existe o menținere a activității și în partea asta a Consiliului județean și asigurarea investițiilor care sunt în derulare. Acuma chiar dacă în detrimentul unora care se pregătesc, dar e important ca să vedem lucrurile care sunt în curs realizabile, să se depună acele proiecte care trebuie să se continue, celelalte să vedem și să căutăm alte surse. Deși sunt cumva și eu supărat să zicem așa, pe acea listă s-ar găsi un DJ128 care e în zona mea, Jolotca-Borsec, care e o zonă de dezvoltare și ar fi fost bine să fie regăsit pe partea de listă de investiții, dar trebuie să vedem partea importantă a lucrurilor. Părerea mea este că fără doar și poate trebuie să avem o discuție clară, deci ar trebui amânată a ceastă decizie, dar în direcția asta aș merge ca măsura a doua, dacă e personal să îmi exprim un punct de vedere. Mulțumește pentru atenție.

D-na consilier județean Benedek Alexandra: ”Eu aș alege varianta A, pe de o parte pentru că nu am avut suficientă informație ca să pot să le studiez și să iau o decizie reală”.

Dl. consilier județean Márton Csaba spune că alege varianta A și propune că fructificând rolul de autoritate a administrației publice locale să încercăm să obținem alte surse de finanțare pentru drumurile la care au început lucrările.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și acordă cuvântul consilierului județean Bíró Zsolt.

Domnul consilier județean Bíró Zsolt îi salută pe cei prezenți  și afirmă că nu ar trebui să spunem pledoarii pentru această porțiune de drum. Ca și un politician nou, eu totdeauna am văzut că și pentru Dl. Președinte această porțiune este cel mai important, care ar trebui modernizat. Nu ar trebui să prezint că la început am trecut și cu bicicleta într-o zăpadă de 10 cm, ca această modernizare să se realizeze. Aș dori să menționez trei lucruri: primul este că leagă două orașe din Ținutul Secuiesc, al doilea este că reprezintă cel mai aglomerat sector de drum și al treilea, într-adevăr este important să modernizăm fiecare porțiune de drum, dar dacă vorbim despre zona Odorhei și venim dinspre Daia, care este în cur de modernizare sau care este deja gata în ”Solymosok”, sau venim de la Cusmed, fiecare locuitor trebuie să intre pe acest sector să ajungă în Odorheiu Secuiesc sau în Miercurea Ciuc. ”Deci  varianta A”.

Domnul președinte Borboly Csaba ”afirmă să trebuie să clarificăm că nimeni nu a zis că nu o să facem DJ 137. Îi roagă pe cei prezenți să citească punctul B, fiindcă are impresia de parcă am vrea să renunțăm, și acolo am auzit așa ceva, dar nu, la punctul B este vorba despre circumstanțe și condiții identice. Nu era vorba despre renunțare, unde să scriem sau ce să fac… Probabil, după cum am văzut opinia domnilor consilieri județeni, nu va fi pusă pe ordinea de zi. Nu aș dori ca oricine din această sală, sau cei care ne urmăresc pe Facebook, sau primarii, oricui să-i treacă prin cap că în această sală a fost o întrebare modernizarea DJ 137. Are cineva întrebare în legătură cu DJ137. Atunci ar trebui să vorbim despre asta, fiindcă se pare că nu am putut să  exprim suficient de clar.

Domnul consilier județean Bíró Zsolt ”zice că atunci nu este o întrebare, nu trebuie discutat mult”.

Domnul președinte Borboly Csaba  ”clarifică că drumul DJ 137 va fi modernizat. Chiar dacă plouă sau ninge. La Zetea am asfaltat în zăpadă și chiar și în ziua de azi, după 12 ani, mai stă. Deci nu este o întrebare modernizarea în sine, ci cum facem cu finanțarea. Atât. Acordă cuvântul dlui consilier județean Dávid Lajos. Mai afirmă că DJ 137 este cel mai important, fiindcă în mod evident, este. Să ziceți numai să punem sau nu pe ordinea de zi și punctul B”.

Domnul consilier județean Dávid Lajos ”zice că în momentul în care acest proiect de hotărâre a fost propus spre aprobare și a fost luată decizia politică, decizia a fost una bună și cred că putem merge înainte cu hotărârea care a fost, care este sigură, și nu pe varianta incertă, să începem cât mai repede modernizarea drumului. Votez pentru varianta A.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul d-lui consilier județean Sinka Arnold, care mulțumește pentru cuvântul acordat și este pe aceeași părere să se meargă pe varianta sigură.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul dlui consilier județean György Botond, care afirmă că indiferent de faptul că lângă mine stau colegi din zona Odorhei, cred că nu ar trebui să fie pe ordinea de zi. Cu toate că eu nu am fost personal implicat în această decizie, în sensul că noi, cei care luăm decizii nu am fost implicați în luarea deciziei de a stabili prioritățile, apreciez că dacă președinția a reușit să ia această decizie, eu o susțin.

Domnul consilier județean Sólyom László mulțumește pentru cuvânt și afirmă că date fiind decizia și prioritățile stabilite de președinție, să nu le schimbăm. ”Aleg varianta A”.

D-na consilier județean Portik Edit optează tot pentru varianta A, fiindcă va reprezenta dovada eficienței activității întregului Consiliu Județean. Mulțumește.

D-na consilier județean Kantor Boglárka ”afirmă că în cazul în care s-a luat deja o decizie în acest sens, propun să rămânem la aceasta, întrucât apreciez că este de necontestat importanța acestui sector de drum, acest drum va fi modernizat oricum, așa cum a spus și dl Președinte, întrebarea este doar când. Având în vedere că a fost tratată ca o prioritate de către echipă, și eu optez pentru varianta A, să vedem cât mai repede să se realizeze, respectiv  dacă această sumă va fi aprobată mâine, ar fi riscant că respingem această variantă, fiindcă și continuarea ar fi sub semnul întrebării”. Mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a lăsat dl. vicepreședinte la urmă, dar înainte de asta mai acordă cuvântul dlui consilier județean Becze István, care prezintă că la ședința grupului UDMR el a precizat că DJ137 este cel mai important. Nici nu se pune întrebarea, deplasăm destul de mult la Ungaria, întotdeauna trebuie să decidem dacă ne deplasăm pe lângă .. sau pe acest drum, sunt două drumuri paralele, Waze de obicei indică drumul de lângă ”Nyiko”, ca fiind mai rapid. Deci nu este bine că încercăm să facem un vot pe zone, nouă ne sunt la fel de importante și proiectele din zona Odorhei sau Gheorgheni , ca și cei vizând zona Ciuc. Am auzit o multitudine de informații de atunci. Să decidem că negociem și nu putem să le regândim este o eroare mare, mai ales având în vedere faptul că multe proiecte sunt puse în pericol, chiar și situația financiară a județului.  Eu aș fi dat Dvs. o șansă, chiar dacă m-au așteptat foarte mult la ora 2. Chiar dacă riscam să renunțăm la acel program, am fi putut să dăm o șansă să discutăm despre aceasta și să luăm decizia bună. Dacă majoritatea zice că nu există problemă, în cele ce urmează, și neluarea unei decizii este o decizie, și cu aceasta am luat o poziție și probabil toate acestea vor avea consecințe, indiferent că am zis că DJ137 este foarte important.

Domnul Președinte Borboly Csaba afirmă că toți consilierii județeni și-au exprimat punctele de vedere, îi acordă cuvântul  domnului vicepreședinte, inițiatorului.

Dl. vicepreședinte Bíró Barna Botond afirmă că a crezut că nu va fi nevoie să mai zică ceva, fiindcă punctul de vedere propus va fi susținut în unanimitate. Se simte ca și Adam pe ziua mamelor, nu știe cu exactitate despre ce e vorba. Am auzit o prezentare despre bugetul Consiliului Județean, care mă interesează foarte mult. Și mă interesează și faptul cum am ajuns acolo. Dar despre asta probabil va fi nevoie de o conversație mai lungă, eventual dacă așteptăm pe dl. Director de la Direcție economică, fiindcă parcă săptămână trecută Direcția economică a avut performanțe remarcabile și a adus informații și documente valoroase la cunoștința noastră și aceste ar trebui analizate în profunzime. Eu aș avea și propuneri, dar eu am înțeles că vorbim despre faptul că retragem un proiect deja depus pentru finanțare, indiferent de bugetul Consiliului Județean, în oricare dintre zonele județului până când nici nu știm care este rezultatul, sau chiar dacă știm rezultatul, acesta eu nu pot să-l susțin. Faptul că propun spre aprobare sau nu, dl Președinte, respectând ierarhia, are posibilitatea să mă întrebe, iar eu pot să resping în mod întemeiat, însă el are posibilitatea să-și preia această propunere și să propună pentru aprobare. Eu cred că nu discutăm despre importanța drumului, după cum am auzit este important și pentru colegii din zona Ciuc. Vorbind despre Anghel Saligny, sau despre drum, trebuie să precizez două lucruri: primul este că pe 10 februarie, conducerea Consiliului Județean, mai exact cei trei președinți ai UDMR din județ au ajuns la un consens, și asta mă bucură, în care am determinat ca în programul Anghel Saligny în ce prioritate vor fi judecate proiectele. Și în acest document DJ137 a fost pe locul 1, se poate vedea că a existat un consens, și nu vedem de ce ar trebui schimbat punctul nostru de vedere.  Nu schimbăm nici prioritățile stabilite, care sunt pe locul 2 sau 3. Ar fi ciudat să revenim la o decizie în care am decis împotriva noastră, dacă suntem consecvenți și zicem în februarie că acesta este cel mai important drum din județ. Putem să renunțăm la acest proiect doar dacă retragem proiectul depus în cadrul Programului Anghel Saligny. Dacă retragem cererea de finanțare, în viitor nu mai putem primi finanțare din acest program. Deci am afirma că ceea ce am numit în februarie cel mai important drum din județ, acum, în iunie nici nu mai apare pe lista de priorități. Dacă ar fi trebuit să luăm o decizie în acest sens, eu nu ași  fi susținut-o, dacă vorbim despre bugetul județului, eu aș dori să vorbim cu dl. director de la Direcția economică, eventual dacă și domnul Președinte susține acest lucru. Cred că va fi important să așteptăm dl. director să revină și atunci să-i adresez întrebările.

Domnul președinte Borboly Csaba concluzionează că nimeni nu a spus că DJ137 nu este important, nimeni nu a spus că DJ137 nu trebuie modernizat, era vorba despre faptul că am primit o informația de la dl. Ministru Cseke Attila că azi putem schimba. Ceea ce am hotărât în aprilie este în ordine, în aprilie sau februarie nu am știut că așa va fi ordinea soluționării cererilor. Când am aprobat bugetul, nu am știut că așa vor fi soluționate cererile de finanțare. Am crezut că dacă avem 140 de milioane de lei atunci avem atâta autonomie locală, așa cum au zis colegii, să decidem în funcție de zone, să meargă proiectele. Nu am știut ce decizie va lua Guvernul în iunie. Am putea întoarce acolo, dar este inutil, văzând că nici plățile nu sunt gata, se poate că dacă am fi început modernizarea DJ137 din surse proprii, și sunt exemple în acest sens, am fi terminat mai repede decât așteptând pentru un program unde nimeni nu știe cum va fi, fiindcă știm care este sursa programului Anghel Saligny. Dacă azi cineva zice că o investiție va fi gata mai repede din surse proprii sau din program, știind că trebuie să treacă printr-un milion de filtru din minister, vom vedea în progresul celorlalte programe ce înseamnă acest lucru, dacă rămân bani. Azi am încercat să găsim răspunsuri la cum s-ar fi putut, cum s-ar putea. Avem atâtea informații cât am spus. Și așa încheiem această temă, nu modificăm lista, mergem cu Dj137. V-am rugat să vă exprimați opinia, fiindcă în viitor vom discuta nu numai cu dl. Director Bicăjanu, ci și cu DGASPC, angajații de acolo, cu instituții subordonate, fiindcă pe 4-5-6  iulie vom face o ședință de consiliu despre buget. Cine este interesat, va avea la dispoziție informațiile. Trebuie să rezolvăm treaba cu bugetul, cu cei 57 de milioane, și trebuie să ne uităm din lucrările începute pe care le vom propune pentru continuare și la care renunțăm. Și atunci va fi nevoie de un punct de vedere determinat, să putem lucra în continuare la evoluția județului. Dacă nu mai sunt întrebări, Vă mulțumesc pentru atenție să vă doresc o după amiază plăcută.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iunie 2022, cu număr de înregistrare  nr. 89334/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, ____________ 2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit, AR, TK, RR, KZs, ME, KJ