Hotărârea nr. 34/20.02.2024

Hotărârea nr. 34/20.02.2024 privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2024 din cadrul Spitalului [...]

2024-02-23T12:58:23+02:0020.02.2024|

Hotărârea nr. 30/20.02.2024

Hotărârea nr. 30/20.02.2024 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe [...]

2024-02-23T12:38:41+02:0020.02.2024|

Hotărârea nr. 28/29.01.2024

Hotărârea nr. 28/29.01.2024 privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Săcel din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hot 028 [...]

2024-02-01T16:03:29+02:0029.01.2024|

Hotărârea nr. 27/29.01.2024

Hotărârea nr. 27/29.01.2024 privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe [...]

2024-02-01T15:59:46+02:0029.01.2024|

Hotărârea nr. 24/29.01.2024

Hotărârea nr. 24/29.01.2024 privind aprobarea Modificării Hotărârii nr. 530/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi [...]

2024-02-01T15:48:52+02:0029.01.2024|

Hotărârea nr. 22/29.01.2024

Hotărârea nr. 22/29.01.2024 privind aprobarea valorii unitare lei/km la nivelul valorii unitare medie la nivel național aferente sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor; Hot 022 [...]

2024-02-01T15:31:14+02:0029.01.2024|

Hotărârea nr. 21/16.01.2024

Hotărârea nr. 21/16.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 551/2023 privind acordarea unui ajutor financiar Municipiului Gheorgheni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția [...]

2024-01-25T17:11:00+02:0016.01.2024|

Hotărârea nr. 15/16.01.2024

Hotărârea nr. 15/16.01.2024 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale [...]

2024-01-25T16:22:40+02:0016.01.2024|

Hotărârea nr. 12/16.01.2024

Hotărârea nr. 12/16.01.2024 privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna ianuarie 2024 din cadrul Spitalului [...]

2024-01-25T17:13:57+02:0016.01.2024|

Hotărârea nr. 1/16.01.2024

Hotărârea nr. 1/16.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027; Hot 001 [...]

2024-01-25T15:45:37+02:0016.01.2024|
Go to Top