JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2022

 

Denumirea Consiliului : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Data: 04 octombrie 2022

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Bíró Barna Botond UDMR
4 Becze István UDMR
5 Bíró Zsolt UDMR
6 Conțiu Lucian PSD
7 Csillag Péter AMT
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean-Teodor Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Fodor Zoltán UDMR
12 György Botond UDMR
13 Györgyi Attila AMT
14 Hîrlav Costin PSD
15 Izsák Alina PNL
16 Kántor Boglárka UDMR
17 Kolozsvári Tibor UDMR
18 Kolumbán Dávid UDMR
19 Lőrincz Árpád – István AMT
20 Márton Csaba UDMR
21 Nagy Mária – Terézia POL
22 Portik Erzsébet – Edit UDMR
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rákossy Botond – József POL
25 Rátz István UDMR
26 Benedek Alexandra UDMR
27 Sinka Arnold UDMR
28 Sólyom László UDMR
29 Szentes Antal UDMR
30 Tőkés Lehel AMT
31 Vaidoș Alexandru PSD

 

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, prin Dispoziția nr. 987/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 04 octombrie 2022, organizată prin videoconferință, cu aplicația Zoom.

Arată că era urgent să fie organizată această ședință, din cauza predării proiectelor la PNRR, dar avem și alte lucruri urgente, despre care vom lua decizii astăzi. Referitor la repartizarea sumelor către U.A.T.-urilor, din 6% din impozitul pe venit, spune că așteptăm repartizarea acestora de la Guvern din rezerva bugetară. În baza acestora vom face corecțiile. Se pare că ședința va fi joia viitoare, la Ditrău. Atunci vor fi incluse toate hotărârile. Va fi o ședință ordinară, materialele vor fi trimise cu cel puțin 5 zile înainte și solicită ca grupurile politice, care sunt  reprezentanți,  aici la Consiliul Județean Harghita, să vedeți dacă aveți propuneri de amendament sau înțelegeri, pentru că suntem deschiși.

Pentru astăzi, întreabă pe dl director Vágássy Alpár, care înlocuiește pe doamna secretar general al județului, dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri județeni.

Dl. Vágássy Alpár salută pe toți participanți. Arată că este cvorumul necesar pentru a putea lua decizii, din cei 30 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 24.

Dl președinte Borboly Csaba spune că dacă este cineva care nu dorește să voteze, scrie asta în chat. Spune că este un caz, Portik Edit la pct. 7.

În continuare întreabă dacă sunt observații referitor la proiectul ordinii de zii, inclusiv cu amendamente de fond.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot la proiectul ordinii de zi modificat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.00 lei în valoarea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din cadrul Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csik Metropoliszovezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 2023-2033”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind procesul verbale al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 16 mai 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind procesul verbale al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 iunie 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a valorilor maxime eligibile aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centru Județean Harghita – din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al Județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5 Județul Harghita, aparținând domeniului public al Județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru „Întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din Județul Harghita în perioada 2022-2023” ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 250/2022 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităților de cult în cadrul programului de sprijin pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

            Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.00 lei în valoarea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean

Domnul președinte Borboly Csaba arată că data trecută am mai luat decizia în acest sens, adică în loc de o pierdere de 100 milioane de lei este mai bine să plătim dobândă. Însă putem să terminăm lucrările pe care sunt deja contractate pe prețuri stabilite și care nu ne mai puteam să facem cu același preț. Trebuie să terminăm și drumurile. Acum urmează noul pas, trimitem către băncile solicitările noastre de oferte. Este vorba de maxim 15 ani. Să vedem ce oferte primim.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.00 lei în valoarea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean. Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca consilierii prezenți la ședință să treacă pe zoom numele complet .

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba arată că acest program este organizată în fiecare an. Încercăm să căutăm în fiecare an posibilitățile legale ca să ajutăm producătorilor noștri din județ. Acum contribuim la vânzările de toamnă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022.

Rezultatul votului: 23 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din cadrul Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din cadrul Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, după cum sa văzut, săptămâna trecută a fost semnat contractul referitor la noua clădire al spitalului. Este un lucru mare. Se dezvoltă spitalul.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Nu, 6 Abțineri

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca domnul director general Birta Antal să prezinte pe scurt conținutul acestui Plan.

Domnul Birta Antal arată că acest proiect de hotărâre este înaintată spre aprobare în fiecare an. Conține acele surse de riscuri, spre exemplu inundații sau orice alte catastrofe naturale, care s-ar putea întâmpla și măsurile de prevenire al producerii acestora. În acest Plan sunt stabilite obligațiile tuturor părțile și instituții interesate, cum trebuie să se procedeze. Se aprobă anual, acum nu sunt modificări semnificative față de cele aprobate din anii precedenți.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 13 DA

Domnul președinte Borboly Csaba spune că înaintea ședinței Consiliului Județean Harghita era ședința fracțiunii UDMR. Doamna Kántor Boglárka a întrebat ce se va întâmpla cu bani pentru programul pentru școli privind produsele panificație și lactate. Dacă primesc și copii din clasa 0. Solicită Comisiei pentru învățământ, cultură să se uite la ce se vor utiliza sumele disponibile pentru acest program. Vom comunica suma exactă care stă la dispoziție. Vă arătăm anumite idee. Dacă concluzia va fi să mergem numai către clasele 0, sau dacă mergem la alte direcții. Așteaptă propunerile Comisiei pentru învățământ, cultură.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csik Metropoliszovezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe baza acestei Strategie, Municipiul Miercurea Ciuc va cumpăra echipamente, mai ales autobuze electrice. Din fericire se va extinde transportul public. Se bucură că această Zonă Metropolitană merge înainte cu această viteză bună.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csik Metropoliszovezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abținere

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 2023-2033”

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca domnul director general Chiorean Adrian să arată dacă mai sunt divergențe sau probleme care nu s-au putut fi incluse.

Având în vedere că nimeni nu se prezintă din partea Direcției generale tehnice, domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 2023-2033”. Mai târziu domnul director general va prezenta acest Program.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba mai spune că este urgent aprobarea acestui Program, deoarece deja două organe de control s-au interesat că de ce nu este aprobată deja. S-a făcut consultări și cu firme private, și cu populația și cu profesorii din învățământ. Mulțumește domnului consilier județean Teodor Dobrean și tuturor care au zis data trecută ca să fim mai liniștiți, să facem mai întâi aceste consultări. Speră că s-a reușit să găsim soluții pentru toate. Mulțumește.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 16 mai 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind procesul verbale al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 16 mai 2022.

Rezultatul votului: 20 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că calendarul dânsului cu punctele de pe ordinea de zi nu fost actualizat și solicită ca să primească documentele prin e-mail sau WhatsApp

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 iunie 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind procesul verbale al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 iunie 2022.

Rezultatul votului: 21 DA

Domnul președinte Borboly Csaba arată că între timp sa conectat și domnul Chiorean Adrian. Solicită ca să spune numai ce nu s-a inclus, ce nu s-a reușit și care sunt argumentele. Deja este votat.

            Primind cuvântul, domnul Chiorean Adrian salută pe toți participanți. Spune că în zona de nord era vorba despre trasee de autobuze care pleacă de la Bilbor spre Toplița. La noi în program exista Toplița-Bilbor. Și acum prima cursă să nu fie Toplița-Bilbor,  ci să fie de la Bilbor spre Toplița. Asta va fi rezolvată și la nivelul caietului de sarcini. Noi acum avem nevoie, conform contractului, să aprobăm acest studiu, dar modificările vor fi făcute, în continuare cu firma respectivă. Noi am trimis toate solicitările către firmă SC CERTRANS să analizeze toate aspectele. Firma a luat în considerare tot ceea ce s-a transmis. Dar a zis că în cazurile în care s-a putut executa modificare a studiului s-a făcut. Unde nu s-a putut, că nu era justificate sau era modificare, care ar fi dăunat studiului respectiv, aceste modificări nu au fost acceptate. La întrebarea președintelui, spune că din păcate nu poate înșira acestea.

            Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca să-i trimite lucrurile care nu s-au reușit și argumentele acesteia, ca după aceea el să trimită mai departe către consilierii județeni. Orice proiect de hotărâre care este aprobat poate să fie și modificat. Dacă colegii consider așa, va fi modificată ulterior pe data de 13.

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a valorilor maxime eligibile aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a valorilor maxime eligibile aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centru Județean Harghita – din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la Odorheiu Secuiesc s-a născut ideea fantastică că lângă așa zisă „serviciile” de incubator de afaceri în domeniul IT, deci „non agro” să fie un incubator de afaceri și pentru cei din domeniul agronomie. Pentru realizarea acestuia să preluăm clădirile de la Minister, care nu sunt folosite și încercăm să înființăm un mini incubator de afaceri, pe care va funcționa pentru organizațiile din domeniul agronomie, dezvoltare rurală, producătorilor. Prin această hotărâre vom solicita de Minister predarea clădirilor respective.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centru Județean Harghita – din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita.

            La întrebarea domnului președinte, domnul Vágássy Alpár spune că pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre nu necesită o majoritate de 2/3.

Rezultatul votului: 24 Da

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al Județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5 Județul Harghita, aparținând domeniului public al Județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că anterior, la ședința UDMR a menționat că este o modificare. Înainte de pandemia COVID 19 era un obiectiv al nostru, am achiziționat mai multe lucruri, ca la Consiliul Județean Harghita să nu producem deșeuri. Să nu bem cafeaua din pahare plastice de unică folosință, tacâmurile să fie din fier sau metal. Bufetul nostru, unde sunt organizate mai multe evenimente, acolo se produc multe deșeuri. Mulți care iau mâncarea la pachet, asta sunt în pachete plastice, hârtie sau în carton. Obiectivul nostru este ca administratorul bufetului să aibă grijă și de aceste aspecte și ca clădirea Consiliului Județean Harghita să aibă zero deșeuri. Vor fi o mulțime de schimbări. Printre altele, de acum încolo la ședințele Consiliului Județean Harghita nu vor fi tacâmuri sau flacoane PET de unică folosință. Dar asta este numai o parte mică a schimbărilor. Speră ca vom găsi antreprenor care va face așa.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al Județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5 Județul Harghita, aparținând domeniului public al Județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru „Întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din Județul Harghita în perioada 2022-2023” ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

            Domnul președinte Borboly Csaba spune că, din păcate, până acum trebuia să așteptăm din cauza că firmele cu care avem contracte în zonele Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc nu au solicitat actualizarea prețurilor. Până când actualizarea prețurilor la acestea nu am fi putut să facem asta nici la firma noastră. Acum firmele au solicitat actualizare prețurilor conform legii, așa că numai acum avem posibilitatea de a actualiza prețurile și la firma noastră, așa fel ca să nu intră în faliment. Despre această actualizare a prețurilor, pe timp de iarnă, este vorba în acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru „Întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din Județul Harghita în perioada 2022-2023” ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

– Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 250/2022 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităților de cult în cadrul programului de sprijin pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Parohia unitariană a regândit proiectul lor între două clădiri ale școlii lor, dar nu se schimbă în mare parte proiectul. Și sunt 5 culte religioase din cele 75 din județ, care încă nu au reușit să se obține semnăturile electronice, motiv pentru care ei vor trece la următoarea secțiune a programului. Pentru restul, au fost transmise sumele de bani vinerea trecută.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 250/2022 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităților de cult în cadrul programului de sprijin pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege

Rezultatul votului: 22 Da

Având în vedere că nu sunt alte întrebări sau lucru de adăugat, domnul președinte Borboly Csaba mulțumește prezența. Închide ședința.

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2022, cu număr de înregistrare 101241/2022 face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

Miercurea Ciuc, 10.03.2023

Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Balogh Krisztina

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

Vágássy Alpár                                                                      Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

c.j. Dragu Márk-Ádám