Anunț de participare la procesul de bugetare participativă al județului Harghita pe anul 2022

Bugetarea participativă este un proces democratic prin  care membrii comunității pot influența direct cheltuirea  unei părți a bugetului județului, proiectele sunt propuse și prioritizate de către cetățeni iar deciziile sunt transparente.

În bugetul pe 2022, Consiliul Județean Harghita a prevăzut 1 milion de lei, inclusiv TVA,  pentru a fi cheltuiți pe proiectele propuse de populație și selecționate direct de către populație. Bugetarea participativă a județului va avea loc în perioada mai 2022 – iulie 2022, iar proiectele votate de populație ar urma să fie implementate de Consiliul Județean în perioada 2022- 2026, fiind vorba de un buget multianual.

Orice persoană cu vârsta  peste 18 ani și care are reședința sau o adresă permanentă în județul Harghita se poate înscrie în Programul de bugetare participativă. Pot depune propuneri de proiecte:

 • cetățenii, în mod individual
 • persoanele juridice
 • Educația – propuneri care vizează învățământul special (propunerile pot viza doar instituțiile de învățământ special din județ – Școala Profesională Specială Sfânta Ana din Miercurea Ciuc, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor).
 • Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • Sănătate;
 • Cultura;
 • Sport;
 • Protecția și refacerea mediului
 • Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
 • Podurile și drumurile publice;
 • Turism;
 • Infrastructura de stimulare a economiei și afacerilor.
 • să fie de interes județean și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică
 • să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competența Consiliului Județean Harghita
 • să se refere la investiții publice constând în modernizări, reabilitări, amenajări, dotări
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale consiliului județean aflate în derulare
 • să nu necesite cheltuieli majore de funcționare după implementare – întreținere, plata unor drepturi de autor
 • să fie cât mai clar definite
 • să nu intre în aria altor programe de finanțare ca de exemplu cele nerambursabile (valoarea maximă alocată pe proiect 500 000 lei)
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în regulament
 • să fie propuse de persoane care au împlinit 18 ani sau persoane juridice care au domiciliu/ reședința/ sediul social în județul Harghita
 • titlul proiectului: să fie formulat concis
 • domeniul în care se înscrie proiectul
 • descrierea proiectului: formularea problemei va fi descrisă în mod amănunțit, vor fi specificate nevoile identificate, beneficiile preconizate
 • localizarea proiectului: adresă, harta, zonare
 • durata de implementare a proiectului
 • beneficiarii proiectului
 • bugetul estimativ
 • rezultatele preconizate și de realizat
 • documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente suport
 • modul în care inițiatorului dorește să se implice în proiect, astfel încât să poată fi cuantificat, verificat
 • Depunerea proiecte 29 aprilie – 8 iunie
 • Validarea (evaluarea) proiectelor 9 iunie – 7 iulie
 • Afișarea proiectelor eligibile 8 iulie
 • Votul proiectelor 9 iulie – 7 august
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare 8 august
 • Regulamentul bugetului de participare este dispinibil AICI.
 • Formularul de depunere a proiectului este disponibil AICI.
Încărcare proiecte