Procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de  4 noiembrie 2022

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 4 noiembrie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1304/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința de îndată consiliului județean din 4 noiembrie 2022, ora 13,30 în sistem de teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea și începe ședința de îndată a consiliului județean, motivul fiind domeniul protecției copilului. Problema nu este doar cu salarii, pentru că salariul ar fi putut aștepta câteva zile, ci și cu cheltuieli materiale,  acesta a fost motivul urgenței.

Domnul director general Elekes Zoltán: există o mulțime de nevoi în sistemul instituțional de protecția copilului, foarte actuale în acest moment – lemne de foc acolo unde se folosește, plata facturilor la alimente, facturile la energie – toate acestea sunt de actualitate și foarte urgente.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe d-na Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 20  de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: punctul de pe ordinea de zi la momentul convocării ședinței a fost rectificarea bugetului, ca completare vor fi și repartizarea cotelor de 6%, așa cum a spus și domnul consilier Hîrlav, este necesar să se acționeze cât mai repede. Faptul că în zona Gheorgheni încă nu sunt repartizate cotele de 6%, blochează plata sumelor în zona Ciuc și în zona Odorhei, aici repartizările se fac proporțional cu hotărârile și fiind data de 4 noiembrie consideră important ca fondurile să ajungă la autoritățile locale unde este nevoie. Pentru completare ar dori să propună repartizarea sumelor pentru care a primit propuneri de la dl. vicepreședinte  Barti Tihamér, după cum se poate observa și în materialul ședinței. Nu știe la ce decizie au ajuns fracțiunile, așa a înțeles că nu s-a luat o hotărâre la ultima ședință a Consiliului, așa că le va prezenta. Înainte de a începe are o propunere, să adopte o hotărâre de principiu în acest sens, să se pronunțe ca să poată decide asupra sumelor din zona Gheorgheni și roagă ca în ceea ce privește ordinea de zi, să-și exprime opiniile dacă nu,  supune la vot completările și apoi  ordinea de zi suplimentat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi

Rezultatul votului:  27 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi suplimentat

Rezultatul votului:  26 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba arată că cel mai important, după cum s-a auzit, este problematica protecției copilului, dar între timp a apărut un alt caz de urgență și ceea ce face ca achiziția de aparatură pentru spital să fie urgentă din cauza Covid, Direcția economică a întocmit raportul de specialitate în acest sens.  Întreabă pe d-na Secretar general al județului dacă amendamentul de fond are avizul juridic, dacă poate să supună la vot ?

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune da, ca amendament de fond.

Domnul președinte Borboly Csaba: atunci este în ordine din punct de vedere juridic achiziționarea a celor 2(două) aparate și roagă ca cineva să prezinte amendamentul de fond referitor la spital.

Domnul director Bicăjanu Vasile: se diminuază reabilitare si modernizare instalație încălzire centrală la Spitalul județean cu 173.000 de lei,  se majorează monitor funcții vitale adult complexe pentru covid cu 126.000 și extindere centru intervenție cardiologica DALI cu 46 000 de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului de proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

Rezultatul votului:  26 Da,

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba propune o hotărâre de principiu, care are la bază respectul reciproc și acel istoric de colaborare între regiuni de care crede că trebuie ținut cont. Având vedere că în cadrul UDMR județean Harghita dânsul a propus ca această tematică să fie dezbătut și nu s-a reușit încă, de acea îndeamnă să adopte această hotărâre de principiu, prin care dacă vor fi votate proiecte de hotărâri conform celor inițiate, atunci încearcă să găsească soluții încât nici Toplița, sau alte localități să nu rămână în afară de finanțare. Acesta este rostul acestei hotărâri de principiu. Dânsul a discutat cu Trezorierul șef care a comunicat în cazul Ciucului de Sus unde a fost alocat o sumă suplimentară Regiunii Ciuc, vor mai fi sume în buget și în urma creșterilor salariale, vor mai fi sume din 6 %, aceasta ar putea să fie o soluție dacă UDMR teritorial Gheorgheni nu schimbă propunerile prin domnul vicepreședinte Barti, și dânsul vrea să știe părerile fiecăruia pentru a conlucra împreună, în colaborare bună și în  anii care urmează.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav: dl. președinte a vorbit de respect și dânsului i se pare corect atât între consilieri cât și între localități există acest respect, dar nu  i se pare că întotdeauna așa este. Toplița și alte localități din zona de nord sunt lăsate pe ultimul loc. Prin amendamentul depus astăzi, împreună cu colegii din fracțiunea PSD, el a depus o ”greșeală” care s-ar putea repara printr-un vot pozitiv. Sunt diferențe foarte mari, s-a văzut, localitățile Sărmaș și Gălăuțaș primesc câte 100.000 și celelalte localități de 8-9-10 ori mai mult. Consideră că repartizarea nu trebuie să se facă pe criterii etnice, pentru că și în localitățile Toplița, Voșlăbeni, Tulgheș sunt foarte mulți etnici maghiari care trăiesc în pace și în armonie în aceste comunități, pentru acești locuitori nu au primit bani. Cel mai corect vede ca repartizarea să se facă, bineînțeles în funcție de numărul de locuitori. Așa cum se împarte acum pe 3 zone speră din tot sufletul ca anul viitor repartizarea să fie pe 4 zone să fie și Toplița luat în considerare. Repetă, repartizarea trebuie să se facă pe criteriul număr de locuitori și de nevoile fiecărei localități în parte. Nu i se pare corect să mai lase până la o dată viitoare cine știe, poate la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar în decembrie să primească niște sume localitățile din nord. Oricum e târziu, penultima lună din an e adevărat cu dl. vicepreședinte Barti Tihamér nu au ajuns la un consens, dar nu se poate bate joc de aceste localități. Propune spre votare amendamentul depus de dânsul.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă să nu fie considerat așa, nu s-a discutat până acum despre criterii etnice – sunt luate în vedere foarte multe aspecte dar deciziile nu au fost pe etnicitate niciodată, de acest lucru trebuie ținut cont.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor mulțumește pentru intenția pe care a arătat dl. președinte prin inițierea unui proiect de hotărâre de principiu la care s-a dat citire. Crede că e important ca echilibrul și rațiunea să  domine în cea ce privește pe toți consilierii județeni. Cu siguranță fiecare dorește mai mult pentru zona lui, este total de acord cu acest lucru, dar trebuie văzut importanța unui echilibru și a unei corectitudini pentru o dezvoltare corectă a tuturor zonelor județului Harghita. La un moment dat într-o discuție a fost întrebat dacă este consilier județean a zonei de nord? Dânsul consideră că este consilier al întregului județ Harghita, la fel ca și domnii consilieri județeni și trebuie văzut cât se poate de bine ca acest echilibru pe care poate să îl dea prin ”inputul”, prin alocările, din bugetul Consiliului județean pentru localități și să facă un bine.  În completare la cele spuse de colegul adineauri, ar spune că indiferent de fracțiune PNL, PSD, UDMR trebuie  vegheat pentru echilibru și pentru bunăstarea cetățeniilor indiferent de naționalitate. Consideră că da, într-adevăr zona de nord până acum a fost vitregită și prin faptul că alocările vin așa târziu la sfârșit de an. Important ar fi ca fiecare primar să primească sumele de bani în momente bune până în prima parte a anului, sau prima jumătate a anului, după acea până în septembrie ca să poată să facă plățile și să facă investițiile pentru care s-a angajat. Acum văzând lucrurile astea roagă din tot sufletul să se susțină o alocare suplimentară pentru zonă, pentru că zona Toplița, mai precis și zona de nord Gheorgheni, Toplița și comunele aferente au nevoie de susținere. Zona Gheorgheni după cum a văzut localitățile au fost propuse pentru a primi niște sume care sunt mult mai mari decât sumele alocate pentru localitățile din zona Topliței. E adevărat, comunele din zona Gheorgheni sunt cu număr mai mare de locuitori este de acord cu acest fapt, trebuie cum a zis și colegul crede că ar trebui avut în vedere și ca principiu de bază un număr de populație și nu etnicitatea, dar totodată și nevoile localităților. O localitate mică asta nu înseamnă că trebuie să primească totuși bani puțini pentru că este localitate mică, are nevoie la fel de susținere ca și o localitate mare care probabil poate să se autosusțină cu un buget propriu. E important ca sumele  care au fost depuse ca amendamente să fie susținute și majorate, este total de acord cu acest lucru și îl va susține ca și grup politic și roagă să fie găsită soluția, atât colegii din zona Ciuc, zona Odorhei să fie alături, pentru că și dânșii sunt alături de întregul județ. Indiferent care vor fi deciziile, sunt pro-dezvoltare indiferent de chestiunile etnice și asta cum a zis și dl. președinte nici nu trebuie luate în calcul, din punctul  de vedere al dânsului. Menționează că a mai depus un amendament, nu știe dacă își va găsi izbânda sau nu dar din punctul de vedere al dânsului și Gheorgheni ca municipiu a primit foarte puțin în proiectul de hotărâre și ar fi bine de văzut dacă s-ar putea majora această sumă pentru că și Gheorgheni are nevoie de niște investiții vitale în acest moment care ar trebui avute în vedere.

Doamna consilier județean Kántor Boglárka deoarece nu a existat o consultare pe această temă în cadrul fracțiunii UDMR și nu a existat nici o discuție pe această temă în ziua ședinței, nu poate lua atitudine pe această temă în numele fracțiunii, din păcate, nu poate reprezenta poziția fracțiunii, așa că va vota în nume propriu și așa vor proceda și colegii.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Domnul consilier județean Tőkés Lehel: în numele grupului AMT – s-au consultat cu colegii de grup și susține că această problemă apare tot anul deoarece nu există o metodologie adecvată pentru repartizarea cotelor de 6%. Tot anul a fost haos, toată lumea trebuie să recunoască asta, pentru că  cererile au fost cu diferite pretexte, ori că este o investiție importantă, ori mărimea unității administrativ teritoriale, ori cu alte motive. În fracțiunea AMT au avut loc discuții, consultări și consideră că trebuie elaborat o metodologie împreună cu conducerea consiliului județean. Dânșii oferă ajutorul în acest sens. Consideră că acest an a fost cu multe greșeli dar în anii următori ar putea să fie mai bine. Roagă ca la începutul anului viitor sau la sfârșitul acestui an, să se așeze la discuții cel puțin liderii de grup și să elaboreze o metodologie a consiliului județean.  Așa cum s-a întâmplat la Ditrău nu trebuie să se mai întâmple, aducând prejudicii întregului județ și tuturor primăriilor din județ, în cazul plăților și chiar se pot percepe dobânzi pentru întârzieri de plată.

Domnul președinte Borboly Csaba: a participat la reuniunea fracțiunii UDMR și arată că nu s-a reușit luarea unei decizii. Reamintește că fracțiunea UDMR nu este o fracțiune puternică, independentă, ci este formată din 3 fracțiuni regionale. Solicită opinia liderilor celor 3 fracțiuni regionale – să spună poziția lor.

 

Domnul consilier județean Becze István salută pe toată lumea. A ajuns la ședința fracțiunii cu întârziere. Arată că pentru dânșii a fost întotdeauna foarte important în perioada trecută să acorde atenție tuturor localităților din județ, indiferent de problemele care au fost, fie că a fost vorba de investițiile orașului Borsec sau de dezvoltarea orașului Odorheiu Secuiesc și zona Cristur. Au încercat întotdeauna să ”renunțe” și ”nu vor renunța”  de la această atitudine nici în viitor. Dacă există o situație și este nevoie, vor fi capabili să o facă. Crede că trebuie gândit la județ în ansamblu și trebuie privit rezultatul final. Trebuie acordat atenție la fiecare inițiativă și la fiecare problemă în parte. De multe ori nu este ușor să dea explicații localităților, deoarece necesitățile sunt întotdeauna mult mai multe, problemele sunt mai mari decât resursele, dar trebuie păstrat și un echilibru. Crede că vor fi dispuși să facă acest lucru în viitor și pentru succesul comun, pentru dezvoltarea județului va trebui să se acorde atenție fiecărei comunități, fiecărei regiuni, fiecărei comune.

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond: din partea zonei Odorhei este pentru un județ echilibrat și întotdeauna au în vedere să facă dezvoltări care să țină cont de echilibru și raportat și la populație. Evident, sunt situații și au fost situații în ultimii ani când a trebuit să fie solidari, așa cum au făcut-o în cazul stațiunii balneo din Borsec și în alte cazuri, s-ar putea chiar ca dânșii(zona Odorhei) să se găsească într-o situație asemănătoare. Așa cum a spus și domnul consilier Becze István, au fost exemple în care lactatele de la Cristur, sau micul abator din Cristuru Secuiesc au beneficiat de susținere, deci dânșii susțin solidaritatea. În ceea ce privește hotărârea de principiu, a văzut că sunt menționate zona Ciuc și zona Odorhei, adaugă că, evident, ar fi greu să să fie modificate hotărâriile deja adoptate, pentru că autoritățile locale le-au inclus în buget și s-au angajat, deci, dacă va exista un excedent, sunt dispuși să accepte hotărârea de principiu, să negocieze și să le respecte, dar face următoarea observație: în bugetul de anul viitor, trebuie restabilit echilibrul și proporțiile. Înțelege că există o problemă și că aceasta trebuie rezolvată, sunt deschiși la rezolvarea problemei în ideea că aceasta trebuie îndreptat anul viitor. Consideră că în zona Odorhei situația nu a fost haotică, s-au consultat permanent cu primarii pe parcursul anului și toată lumea știa la începutul anului la ce sume se poate aștepta pe baza solicitărilor pe care le-a făcut. Evident aceste sume au fost propuse în momentul în care primăriile au indicat că a venit timpul să-l includă în buget și s-au angajat în relații contractuale.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută pe toată lumea crede că orice hotărâre de principiu trebuie susținută pentru a ajuta orice comunitate, deci și din partea zonei Gheorgheni, dacă va fi o ședință a fracțiunii a UDMR cu colegi în Gheorgheni, poate spune că pot susține orice hotărâre de principiu. Să se uite ce idei de proiecte sunt peste tot, unde mai este nevoie, să se uite ce fel de completări vor fi, și în ce formă ar trebui susținute administrațiile locale, proiectele.

Domnul consilier județean Alexandru Vaidoș are o întrebare pentru colega de la fracțiunea Gheorgheni. D-na a zis că nu a participat la ultima ședință și nu exprimă un punct de vedere, dl. se bucură că și-a exprimat dl. vicepreședinte. Are o întrebare personală, bănuiește că colega a participat la ședința când au stabilit acest procent de 6% din zona Gheorgheni, solicită să le explice pentru că nu înțelege personal care sunt criteriile la care un cetățean indiferent de religie, etnie din comuna Sărmaș primea 15 lei și unul din Remetea 150 de lei, echivalentul pe cap de locuitor.

Doamna consilier județean Kántor Boglárka spune că ei nu au avut propuneri, au primit solicitări doar pe bază de proiecte și bineînțeles au susținut-o și vor susține în continuare așa va face fracțiunea Gheorgheni cu cea mai mare bunăvoință.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, în legătură cu hotărârea de principiu ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot cu mențiunile d-lui vicepreședinte Biró Barna Botond

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér solicită să fie completat și cu mențiunile dânsului

Domnul președinte Borboly Csaba spune că va fi încă un articol la propunerea d-lui vicepreședinte și roagă pe dl. vicepreședinte Barti Tihamér să formuleze propunerea

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că și zona Gheorgheni poate fi inclus, nu e nici o problemă cu solidaritatea

Rezultatul votului:  23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba hotărârea este că, dacă zona Gheorgheni nu poate rezolva repartizările, atunci zona Odorhei și zona Ciuc va ajuta, dar dacă că le poate rezolva, atunci nu este nevoie de zona Ciuc și Odorhei – cele 2 se exclud reciproc – acesta este scopul hotărârii. Dacă le rezolvă zona Gheorgheni va retrage proiectul de hotărâre, dacă zona Gheorgheni va rezolva, atunci nu mai are rost. Întreabă dacă să-și retragă proiectul de hotărâre și va rezolva zona Gheorgheni?

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că a înțeles

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că urmează repartizările de 6 %

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este un amendament de fond din partea d-lui Costin Hîrlav și vizează mai multe localități și primul vizează Ditrău, dacă dânsul susține acesta.

Domnul consilier județean  Costin Hîrlav spune că susține amendamentul

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot amendamentul de fond al domnului Costin Hîrlav

Rezultatul votului: 4 Da, 8 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe d-na Secretar general al județului dacă a trecut amendamentul

Doamna Balogh Krisztina, secretarul general al județului spune că nu a trecut amendamentul au fost 4 voturi pentru si restul împotrivă

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond: pentru că nu a reușit să participe la ședința fracțiunii, a fost la un eveniment al Școlii populare Vámszer Géza din Zetea și a ajuns de acolo în grabă, de aceea nu a avut timp să vorbească cu colegii. Are o rugăminte către colegii din fracțiunea UDMR zona Odorhei și anume ca în ciuda faptului că la ultima ședință, când s-a hotărât asupra cotelor de 6%, colegii din zona Gheorgheni nu au susținut zona Odorhei, roagă colegii din Odorhei să susțină propunerea fracțiunii Gheorgheni.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Se trece la umătorul punt de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba – Ditrău 700 000 de lei în cadrul programului de modernizare a drumurilor agricole ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune al vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba –Lăzarea

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Nu

 

Domnul consilier județean Dobrean Teodor chiar dacă astăzi  se votează 100 000 la Lăzarea ar fi trebuit ca și la comunele Sărmaș și Gălăuțaș să fie suplimentat, îi pare rău dar asta este dacă așa s-a pus în discuție și pentru Lăzarea așa este.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă susțin amendamentul de fond?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor arată că da susține, a solicitat suplimentarea sumei cu 100 000 de lei, nu a indicat sursa deoarece se bazează pe acel proiect de hotărâre de principiu în care zonele Ciuc și Odorhei ar susține zona Gheorgheni, pentru că se pare că se merge pe același sume alocate. Amendamentul colegului pe zona de nord a fost respins drept pentru care tinde să creadă că nu este în regulă. Dânsul din punctul lui de vedere a zis că fiind vorba despre punctul cu privire la Gheorgheni crede că ar trebui susținut cu încă  100 000 acolo, cel puțin.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă dorește cineva să intervină la amendamentul de fond al  domnului Dobrean?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul  d-lui consilier județean

Rezultatul votului: 4 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba –Gheorgheni 700 000 de lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba propunerea este 513 000  de lei  și aici sunt mai multe amendamente de fond, 1 amendament de fond din partea vicepreședintelui Barti Tihamér, un amendament de fond din partea d-lui Costin Hârlav.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe d-na secretar general al județului ca amendamentul depus în ziua ședinței mai e valabil sau și  celălalt care a fost depus anterior, atunci ar fi două amendamente la Toplița

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului răspunde că da sunt două amendamente dar au același conținut

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul vicepreședinte Barti Tihamér să susțină amendamentul

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér răspunde că a fost pentru ședința anterioară, nu este valabil nu-l mai susține.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe doamna secretar general dacă este în regulă să fie retras verbal amendamentul de fond?

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că e în ordine ?

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul consilier județean Costin Hîrlav dacă are intenția să susțină amendamentul

Domnul consilier județean Costin Hîrlav afirmă că susține în continuare deși i se pare o nedreptate, sume foarte mici pentru zona de nord.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul  d-lui consilier județean Costin Hîrlav

Rezultatul votului: 4 Da

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt 4 voturi pentru.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că nu este valabil amendamentul, n-a trecut atunci să fie votat suma întreagă, cel puțin cu această sumă poate să pornească Toplița.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 19 Da, 6 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba până când se votează pentru Gălăuțaș este 70 000 pentru PNRR, eficientizarea energetica și totodată PNRR și pentru școală și sediul primăriei 30 000, așadar în total 100 000. și aici a fost amendament atât a d-lui vicepreședinte cât și a d-lui consilier Costin Hîrlav, roagă să prezinte sau dacă nu să retragă

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că depus un amendament pentru toate localitățile, nu este valabil retrage.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav spune că menține.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul  d-lui consilier județean Costin Hîrlav

Rezultatul votului: 4 Da

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt 4 voturi pentru

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot, forma inițială , proiectul de hotărâre privind repartizarea comunie Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 17 Da, 6 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba: – Suseni 600 000

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunie Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Nu

Se trece la umătorul punt de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba: – Remetea 1 000 000

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunie Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că toată lumea este binevenită la Remetea. Vor avea loc 2 evenimente: predarea drumului pentru fabrica de lactate, care a fost construit cu mare dificultate, construit pentru populație și  pentru fabrică, și prezentarea pentru populație a Centrului de management integrat al deșeurilor, care acum este cu adevărat în ordine și așteaptă operatorul.

Rezultatul votului: 19 Da, 4 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă mulțumiri domnului primar pentru toate eforturile pe care le-a făcut pentru ca lucrările și construcția întregii rețele de gaz să se poată realiza în așa fel încât să nu fie nevoie să fragmenteze noul drum, ceea ce este un lucru extraordinar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba: – Corbu pentru microbuz 30 000 de lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunie Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba:Sărmaș- extindere sistem de canalizare și apă 100 000– și aici a fost un amendament de fond

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond al domnului consilier Costin Hîrlav.

Rezultatul votului: 4 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunie Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu. 5 Abțineri

Se trece la umătorul punt de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba:Borsec 800 000 – un plan de dezvoltare integrată care să îmbunătățească calitatea vieții

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Nu, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba:Bilbor servicii de consultanță pentru proiectare 75 000 și întocmire documentație pentru diferite investiții din Bilbor în total 280 000 lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe d-na Secretar general dacă aici a fost amendament de fond

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba  – pentru Ciumani 900 000 de lei la Grădinița Csalóka

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții la punctul Diverse?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor vrea să menționeze și să fie menționat și în procesul verbal al ședinței. Votul negativ la adresa proiectelor de hotărâri pentru Gheorgheni, Gălăuțaș, Sărmaș, Toplița a fost cu privire exclusivă la sumele care sunt nedrepte, este de acord cu alocările dar să se menționeze expres că nu este de acord cu sumele prevăzute în proiectele de hotărâri care sunt sume total nedrepte și înjuste și ar trebui găsite la următoarea ședință niște posibilități de adaugiri ale acestor sume alocate și este foarte dezamăgit de atitudini.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav: dânsul la fel ca colegul și o parte dintre colegi din partidele românești, este foarte dezamăgit de această repartizare, nici nu are cuvinte ca Sărmașul cu 3500 de locuitori primește 100 000 de lei și Ciumani primește 800 000-900 000,  nu are nimic cu cei din Ciumani, dar este o nedreptate.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva vrea să răspundă din grupul politic Gheorgheni ?

Domnul președinte Borboly Csaba arată că această tematică va fi dezbătută în următoarea ședință când vor putea să fie prezenți cu toții , să ne gândim . În privința angajamentelor crede că, este numai data de 4 noiembrie, se consideră un politician optimist care crede întotdeauna că greșeala poate fi  refăcută s-au reparată. Crede că totdeauna trebuie o șansă pentru a reveni la acele decizii care pot fi considerate greșite, decizii care pot să dăuneze întregii comunități sau pot să genereze probleme. Cum s-a văzut sunt solidari și se va găsi și o altă soluție. A văzut ce a scris dl. manager al municipiului Toplița, spune că deja cu cei 500 000 de lei pot să se angajeze.  A înțeles că sunt mari probleme la gaz la Toplița, dar crede că dacă cel puțin au dat o șansă și mai sunt aproape 2 luni până la finele anului și cum a zis și dl. vicepreședinte sunt mai multe posibilități și sunt oameni care poate o să revină la decizii. Poate se ajunge la acel acord încât să nu genereze și să nu mărească problema care a fost creată. Speră chiar ce a zis dl. vicepreședinte când era votul la amendamentul de fond, că  amendamentul de fond nu va trebui să fie pus în practică. Dacă au încredere în optimismul dânsului, consideră că vor reuși. Până la finele anului va trebui trasă o linie și să constate că istoricul și regulile nescrise din județul Harghita vor fi până la urmă susținute și realizate 100%.

Domnul consilier județean Conțiu Lucian cere scuze, a semnalat că dorește să intervină dar n-a apărut pe ecran – și din punctul lui de vedere se pare că votul de astăzi este o greșeală, comunitățile reprezentate de PSD și PNL sunt care au cele mai mari supărări în rest nu a văzut. S-a tot pus problema de județul Harghita, de locuitorii județului Harghita, de a fi unitari de a fi toți la grămadă, i se pare că nu se poate întâmpla chestia asta, la fel crede că și ei sunt în asentimentul celor de la fracțiunea PNL. Votul negativ a fost pe sumele alocate. Speră ca cei din Odorhei și din Ciuc, cum a fost la ședința din Ditrău când a cerut un răgaz de o săptămână ca să se discute pe întregul județ acele sume și a fost refuzat, speră că  la final de an să fie un pic mai înțelept să gândească că  s-ar putea ca localitățile lor să fie în această situație.

Domnul președinte Borboly Csaba are încredere în ceea ce a spus domnul vicepreședinte Barti Tihamér, că va fi pus la punct în cadrul zonei Gheorgheni, se vor îndeplini așteptările, în orice caz, hotărârile de astăzi au fost importante pentru a da posibilitatea ca măcar aceste fonduri să fie utilizate și toată lumea să-și poată realiza proiectele. Speră să nu fie nevoie să participe Ciucul, Odorheiul la zona Gheorgheni, la repartizarea fondurilor. De mai multe ori au fost cazuri când au transferat de la zona Ciuc la zona Odorhei sau de la Odorhei la Gheorgheni, chiar și în zona Ciuc și întotdeauna a fost bine. Își aduce aminte că și la Centrul Balneo din Borsec, atunci când fracțiunea din zona Gheorgheni nu a fost de acord să pună surplusul de fonduri pentru Centrul Balneo, a fost un acord din partea zonelor din Odorhei, Ciuc și zonei de nord, deci au fost multe, diferite variante și până acum întotdeauna au reușit să încheie la sfârșitul anului într-o atmosferă liniștită și plăcută. Roagă și speră ca în luna noiembrie la ședința ordinară să poată discuta această problemă și până la sfârșitul anului totul poate fi pus la punct, consensul și solidaritatea ne duce spre realizări.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința de îndată a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 4 noiembrie 2022, cu număr de înregistrare  nr. 104305/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 10.04.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                                              

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Kiss Judit