JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 aprilie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 06 aprilie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  282/2022, în conformitate cu prevederile art.134, alin. (5) coroborat cu art. 180, alin. (1) și art. 179, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din data de 06 aprilie 2022, ora 08,30 în sistem teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că clădirea la care se face referire în hotărâre este cunoscută sub numele de cabinetul dental „Poli” care a fost în trecut sediul vechiului Consiliu județean. Renovarea acestei clădiri ar trebui să fie sprijinită din fondul de reconstrucție PNRR în valoare de 1 milioane 100 de mii de euro. Între timp, a fost întocmită documentația tehnică, prin care valoarea renovării clădirii este estimată la 5 milioane 347 de mii de lei și azi ar trebui ca cererea de finanțare să fie încărcată pe pagina de web al PNRR.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

Rezultatul votului: 17 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect  de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat  U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice cu obiectivul de investiții

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat  U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice cu obiectivul de investiții

Domnul președinte Borboly Csaba, mai menționează că în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență componenta 5 sunt axe, unde cererile de finanțare depuse concurează între ele la nivel național, de exemplu în cazul documentației menționate astăzi. Prin urmare cu această cerere de finanțare Consiliul Județean face parte dintr-o competiție națională. Pe de altă parte sunt și axe unde se precizează câți bani sunt disponibili pentru județul Harghita. Săptămâna trecută, președintele a început o conversație cu primarii din județ pentru a ajunge la un acord comun cu privire la cine va depune proiecte la fiecare axă, astfel încât să nu existe conflicte mai târziu, pentru că cineva și-a făcut documentația mai devreme și astfel va lua toți banii de la acela care a reușit să adune pachetul de documente mai târziu, sau a adoptat hotărârile necesare puțin mai târziu. De exemplu dacă pe această axă Consiliul Județean ar iniția un proiect despre reabilitarea clădii Palatului administrativ la care există documentație atunci nu ar mai rămâne sume pentru celelalte UAT-uri din județ.

Consiliul Județean cu cererea de finanțare aprobată prin proiectul de hotărâre face parte din competiția națională. Președintele mai adaugă că joi, la ora 14.00, va avea loc o nouă întâlnire cu primarii pe această temă. Până în prezent, cca. 10-15 UAT-uri și-au manifestat intenția de a depune cereri, iar acest lucru ar trebui să conducă la o coordonare bazată pe principii, pentru a stabili câte cereri vor fi depuse de Consiliul Județean, câte de orașe și câte de comune. Domnul președinte mai precizează că o împărțire în proporție de 1/3 ar fi cea mai rezonabilă, iar la măsurile unde numai orașele și județul poate concura atunci proporția ar fi ½, deocamdată așa este  PNRR componenta 5.

Domnul președinte Borboly Csaba  le-a reamintit consilierilor județeni că probabil vor mai fi și alte ședințe de consiliu de 5 minute în următoarele săptămâni, din cauza cererilor de finanțare.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 aprilie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  81844/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 07.04.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

                          

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta