Proiecte de finanțare proprii al Consiliului Județean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita acordă anual sprijin prin finanţare nerambursabilă pentru organizaţiile, asociaţiile, fundațiile şi cultele religioase care îşi desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, conform Legii nr. 350/2005

Program special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale

Program general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita

Program special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita

Program de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita

Program de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism

Program de sprijinire a sportului din județul Harghita

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita

Pentru întrebările legate de programele de finanțare nerambursabilă, respectiv funcționarea platformei online https://programeproiecte.judetulharghita.ro/, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0266-207700, între orele 08:00 – 20:00.

În urma modificărilor survenite în Ghidurile solicitantului și aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Harghita veți putea depune propunerile de proiect și în format pe hârtie, pe lângă posibilitatea de transmitere online, pentru toate programele de finanțare.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

acordă finanţare nerambursabilă asociaţiilor, respectiv cooperativelor de prelucrare şi valorificare legal înregistrate în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale:

Asociaţiile de prelucrare a fructelor din judeţul Harghita

Asociaţiile crescătorilor de bovine, ovine şi caprine constituite conform legii

Asociaţiile profesionale din judeţul Harghita

Programele Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita