Proiecte de finanțare proprii al Consiliului Județean Harghita


Consiliul Judeţean Harghita acordă anual sprijin prin finanţare nerambursabilă pentru organizaţiile, asociaţiile, fundațiile şi cultele religioase care îşi desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, conform Legii nr. 350/2005

Program de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita

Program de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism

Program de sprijinire a sportului din județul Harghita

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita

Program special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale

Program general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita

Program special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita

Programul special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii de romi din judeţul Harghita

Pentru întrebările legate de programele de finanțare nerambursabilă, respectiv funcționarea platformei online https://programeproiecte.judetulharghita.ro/, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0266-207700/1308.

Metodologia de finanțare poate fi accesat aici.


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

acordă finanţare nerambursabilă asociaţiilor, respectiv cooperativelor de prelucrare şi valorificare legal înregistrate în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale:

Asociaţiile de prelucrare a fructelor din judeţul Harghita

Asociaţiile crescătorilor de animale

Asociaţiile profesionale din judeţul Harghita

Programele Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita

Programele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita