Proiecte de finanțare proprii al Consiliului Județean Harghita – 2021

Consiliul Judeţean Harghita acordă anual sprijin prin finanţare nerambursabilă pentru organizaţiile, asociaţiile, fundațiile şi cultele religioase care îşi desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, conform Legii nr. 350/2005

Program special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale

Program general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita

Program special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita

Program de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita

Program de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism

Program de sprijinire a sportului din județul Harghita

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita