JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 05 mai 2022

Denumirea Consiliului : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Data: 05 mai 2022

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Bíró Barna Botond UDMR
4 Becze István UDMR
5 Bíró Zsolt UDMR
6 Conțiu Lucian PSD
7 Csillag Péter AMT
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean-Teodor Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Fodor Zoltán UDMR
12 György Botond UDMR
13 Györgyi Attila AMT
14 Hîrlav Costin PSD
15 Izsák Alina PNL
16 Kántor Boglárka UDMR
17 Kolozsvári Tibor UDMR
18 Kolumbán Dávid UDMR
19 Lőrincz Árpád – István AMT
20 Márton Csaba UDMR
21 Nagy Mária – Terézia POL
22 Portik Erzsébet – Edit UDMR
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rákossy Botond – József POL
25 Rátz István UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, prin Dispoziția nr. 344/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 05 mai 2022, organizată prin videoconferință, cu aplicația Zoom.

Întreabă pe doamna secretar general al județului dacă sunt prezenți consilieri județeni suficienți pentru a putea lua decizii în mod legal.

Doamna secretar general al județului arată că sunt prezenți majoritatea consilierii județeni.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că necesitatea organizării acestei ședință îi reprezintă proiectul de la orașul Borsec, în sensul că s-a găsit un cumpărător pentru o clădire ruinată și cum a auzit, cumpărătorul are capacitatea de a renova vila respectivă. Spune că, din fericire, în centrul orașului Borsec aproape toate imobilele sunt renovate. Mai spune că unitatea administrativ teritorială județul Harghita nu intenționează să-și exercită dreptul său de preempțiune.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că proiectul ordinii de zi conține 10 proiecte de hotărâri. Întreabă de la consilierii județeni dacă, prealabil, au ceva întrebări.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentului la proiectul ordinii de zi.

 

Rezultatul votului: 23 DA, 1 NU

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi

 1. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune al Județului Harghita asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 izvoare, nr. Vina 20 „Cireșica”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt supuse de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2022 din cadrul Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea parțială a cotizației Județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 149/2022 privind repartizarea comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 506/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

 1. Aprobarea întregului al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

Rezultatul votului: 21 DA, 1 NU

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

            Proiectul de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune al Județului Harghita asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 izvoare, nr. Vina 20 „Cireșica”

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune al Județului Harghita asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 izvoare, nr. Vina 20 „Cireșica”

Rezultatul votului: 23 DA, 1 NU

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt supuse de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2022 din cadrul Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier județean Conțiu Lucian.

Domnul Conțiu Lucian arată că ar avea o solicitare. Spune că ar putea fi utilă să fie discutată ce înseamnă fondurile proprii de finanțare ale spitalului pentru acordarea acestor stimulente. Lista aceasta se poate vedea de cel puțin un an. Dacă s-ar lua activitate medicală în considerare, sunt anumite specialități și anumiți medici care în fiecare lună, prin activitatea lor medicală, aduc mulți bani spitalului. Poate ar fi util să fie incluse și ei pe această listă. Este vorba despre zece specialități și 10 medici care lucrează enorm. Spune că poate ar trebui să fie incluși pe această listă.

O alte problemă, tot legat de finanțare, spune că, din partea lor nu este bine să se plătească locuri de parcare, având în vedere că în Miercurea Ciuc nu știe câte locuri sunt în care parcarea trebuie decontată de către persoana care lucrează acolo, unde este și parcarea. Inclusiv la Consiliul Județean Harghita nu crede că se plătesc locurile de parcare.

O altă problemă, după cum a înțeles, Consiliul administrativ al spitalului dorește modificarea programului de lucru, de introducerea unor ture de 8 ore pentru asistenți. Solicită ca acest lucru să se facă inițial cu o discuție, cu un studiu să se vadă ce impact financiar va avea asupra angajaților. Să vedem dacă există personalul care să facă această muncă. Consideră că financiar va fi în defavoarea lor și că ar trebui analizată aceasta. Feedback-ul din partea personalului este destul de negativ. Așa a înțeles că la Odorheiu secuiesc așa este modelul. Nu știe dacă este fezabil și la noi. Solicită o discuție pe tema asta.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că aceasta trebuie organizatorice. Ce face portarul, cum merge asistentul la lucru. Asta nu este de competența Consiliului Județean Harghita. În primul rând, personalul are regulamente interne, cum este și la Consiliul Județean Harghita, cu comisie paritară. Noi putem face ca comisia paritară a spitalului să ne prezinte raporturi. Dar cu treburile organizatorice, cine unde parchează, ce și cum face în interiorul clădirii nu este de competența Consiliului Județean Harghita. Spune că o să solicită doamnei Zonda Erika, președintele Consiliului de administrație al spitalului, să ceară de la Consiliul de administrație un raport privind activitatea comisiei paritare, pe care se va prezenta în cadrul ședinței CJH.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt supuse de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2022 din cadrul Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 20 DA, 1 NU, 4 ABȚINERI

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea parțială a cotizației Județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba solicită de la domnul Incze Csongor, administratorul public al județului, ca să prezinte în scurt proiectul de hotărâre.

Domnul Incze Csongor mulțumește cuvântul și mulțumește ca acest proiect de hotărâre a fost inclus în ordinea de zi. Arată că în perioada următoare, munca Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita va fi de finaliza și transmite unităților administrativ-teritoriale caietul de sarcini privind colectarea și transportarea deșeurilor. Anterior, a fost transmisă o variantă pentru consultare. Finalizarea se va face în următoarele 1-2 ani. După aceea, o chestie foarte importantă este ca problemele apărute de până acum să fie rezolvate. A mai precizat în fața Consiliului Județean Harghita faptul că, din cauza întreținerii și depozitării necorespunzătoare a echipamentelor aflate acolo, repararea acestora necesită o sumă enormă, aproximativ 1.300.000,00 RON în total, cum au calculat ei. Au început demersurile, însă mai este nevoie de 900.000,00 RON.

Acum este vorba despre însușirea parțială a cotizației. Încercăm să găsim soluțiile ca U.A.T. Județul Harghita să efectueze anumite reparări și nu ADI-ul. În continuare, am ajuns la un acord, în vederea diminuării cheltuielilor privind repararea echipamentelor, că se va include în caietele de sarcini faptul că nu va trebui schimbate anvelopele autoturismelor, deoarece nu au fost folosite. Aceste lucruri vor fi aduse la cunoștința viitorului furnizor. Cu aceste lucruri vom putea economisi 700.000,00 RON, însă și așa va rămâne o sumă enormă ce trebuie să fie suportate. Consideră ca în cursul licitațiilor, vom putea face reparațiile necesare, așa că până la data încheierii contractelor vom rezolva aceste probleme.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt probleme, cum ar fi protecția împotriva incendiilor, sau probleme cu executantul. Vom afla toate acestea, însă este foarte important că predarea locului și ale echipamentelor să fie făcute în așa fel ca viitorul furnizor să nu-și poate mări prețurile, sau să formuleze noi pretenții față de Consiliul Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea parțială a cotizației Județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”, pe anul 2022

Rezultatul votului: 25 DA, 1 ABȚINERE

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 149/2022 privind repartizarea comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 149/2022 privind repartizarea comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 25 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 25 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba arată că aici este vorba despre corectarea unei erori materiale, conținutul Hotărârii nu se modifică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 506/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 506/2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Referitor la modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022, domnul președinte Borboly Csaba arată că este vorba despre includerea în bugetul Județului Harghita a anumitor lucrări, precum și redistribuirea sumelor în bugetele instituției subordonate. Nu este vorba despre acordarea noi sume de bani, ci redistribuirea lor în diferite categorii de cheltuieli.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 DA

Aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 DA

Aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 DA

Aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 DA

Aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 DA

Aprobarea întregului al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 26 DA

Domnul președinte Borboly Csaba arată că atât era pe lista ordinii de zi. Spune că probabil azi vom afla că U.A.T. Județul Harghita va primi finanțări din cadrul programului Anghel Saligny. În viitor va fi organizată mai multe ședințe ale Consiliului Județean Harghita în legătură cu acest program, următoarea ședință va fi la Praid.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier județean Hîrlav Costin.

Primind cuvântul, domnul Hîrlav Costin salută pe participanții. Arată că dorește să arată două probleme legat de drumurile din zona Bilbor. DJ174A, podul Crengii Bilbor, datorită fenomenului de îngheț-dezgheț drumul se află într-o stare de deplorabilă. Lucrările au început în toamnă, dar probabil nu a permis timpul și s-au blocat aceste lucrări. Întreabă când se va fi interveni la acest drum, deoarece locuitorii din Bilbor își rupe mașinile. Acest drum este principala legătură dintre Toplița și restul județului. O altă problemă pe care dorește să semnaleze se referă la drumul DJ174C spre Suceava, așa a înțeles că firma care a câștigat licitația a început lucrările la acest drum și speră ca aceasta legătură să se realizeze cât mai repede. Consiliul Județean Harghita mai are de asfaltat și de consolidat aproximativ 1 km. Dacă se poate spune când se va realiza această porțiune scurtă. Mulțumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că avem o divergență cu Județul Suceava pentru că noi delimitarea cu teritoriului administrativ al comunei Bilbor care este și granița Județului Harghita cu Suceava. Este un tronson unde va trebuie să fie găsit soluția, cine va face.

Solicită ca domnul Chiorean Adrian, director general adjunct al Direcției generale tehnice al CJH să răspundă la întrebările.

Primind cuvântul domnul Chiorean Adrian salută pe toți participanți. Arată că la Bilbor am avut proiectul pe care am făcut împreună cu Multipland, unde este manifestat o alunecare de teren, care trebuie să fie investigată. Expertul tehnic a venit și a făcut analizările. A dat o soluție și în baza acestei soluții consultantul, care ne-a emis dispoziția de șantier, a făcut un proiect tehnic care poate să fie executat. Acel proiect tehnic avea o valoare foarte mare, aproximativ 10.000.000,00 lei (zece milioane de lei) din cauza unor lucrări de artă de amploare foarte mare. Adică ziduri de sprijin pe piloți forați, poduri și podețe care să se permite curgerea apei, plus sistem de dren foarte adânc. Au făcut încă o vizită pe teren împreună cu expertul tehnic și am etapizat în două etape. Vom primi defalcarea de la proiectant în cele două etape, cu devize generale separate, așa încât să putem să începem execuția lucrării și să terminăm drumul DJ174C.

Referitor la DJ174A de la podul Crengii până la intersecția DN15 și până în Bilbor am avut proiecte investiționale prin care am făcut un covor care va trebui să fie continuat. Într-adevăr, acolo avem probleme dar, acel covor îl vom face în momentul în care vom termina și lucrările pe DJ174C. Între timp am avut intervenții, care am făcut în anul trecut toamnă prin care am reparat podețele care erau afectate și am început să refacem șanțul. Anul acesta vom continua și vom face șanțurile betonate în zonele în care anul trecut, din cauza frigului, nu am putut. Și acolo este proiectat un covor care va fi executat din lucrări de întreținere. În acest moment prețurile trebuie să fie cele din anul trecut, 600.000,00/km. Dar este programat și acolo un covor în funcție de resursele financiare.

Se mai adaugă faptul că vom interveni cu lucrările de plombare acum în primăvară. Problema este că din cauza contextului economic, nici o societate nu a pornit încă stațiile de asfalt, din cauza prețurilor la gaze și a curentului electric.

Domnul Hârlav Costin mulțumește răspunsul.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită și susținerea colegilor din PSD și PNL pentru a finaliza aceste proiecte. După cum s-a auzit, câteva sute de metri care a alunecat costă cât întregul tronson de drum de 5-6 km. Trebuie să predăm Companiei Naționale de Investiții (CNI), care are un program prin care reabilitează astfel de cazuri. Degeaba spune oricine că este domnul ministru Cseke Attila, pentru că sunt trei partide și se știe cum se iau deciziile guvernamentale. Chiar dacă vom avea un drum nou-nouț, dacă prin programul CNI nu se va rezolva această problemă de alunecare de teren. Sau din fondul de rezervă al guvernului nu primim suma menționată, de aproximativ 10 milioane de lei. Altfel, acea problemă nu va fi rezolvată, iar drumul nu va fi practicabil. Acest lucru trebuie să ajungă la coaliția guvernamentală și asumat de către PNL, de către PSD sau de către ambele formațiune politică. Consideră că din partea UDMR au reușit să aducă foarte mulți bani pentru zona respectivă, zona nordică a județului Harghita. Acum așteptăm implicarea și din partea PSD și PNL.

Având în vedere că nu sunt alte întrebări sau lucru de adăugat, domnul președinte Borboly Csaba mulțumește prezența. Închide ședința.

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 05 mai 2022, cu număr de înregistrare 81807/2022 face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

 

Miercurea Ciuc, 22.06.2022

Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Balogh Krisztina

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

Vágássy Alpár                                                                      Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

c.j. Dragu Márk-Ádám