JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 februarie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 16 februarie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  269/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 16 februarie 2021.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe colegii ca în ceea ce privește denumirea la SC Honline SRL nu un consilier județean trebuie nominalizat, ci un coleg din aparatul propriu și persona la care s-au gândit nu poate fi nominalizat pentru că are atribuția de a verifica societatea Honline Media, deci nu poate fi, roagă conducerea de la Consiliul Județean Harghita pe dl. director Szőcs István și pe d-na director Török Hanna să vină cu o propunere, o persoană care va îndeplini această sarcină, care nu este renumerabilă.

 

Antal Renáta, consilier juridic la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 28 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă mulțumiri pentru participarea domnului prefect Proca Ion. Menționează  că au lucrat foarte bine în anul care a trecut, de fapt un an și aproape 2 luni, deoarece în 19 decembrie a fost numit ca prefect al județului, și crede că perioada cea mai grea a fost anul 2020 când s-au confruntat cu probleme care trebuiau rezolvate și crede că au depus un efort ca să poată fi alături de localități și de oameni din județul Harghita. Mulțumește încă o dată că împreună cu dl. vicepreședinte Bíró Barna Botond au fost alături. Au reușit ca membrii guvernului și a aleșilor locali să fie cât mai aproape și de aceea crede că a fost una din cauzele pentru care aproape întotdeauna județul Harghita a fost ultimul la cazurile de infectare și au reușit să fie pregătiți. Numărul deceselor a fost mai mic, au reușit să strângă fonduri din sponsorizare, au reușit să ia măsuri care n-au fost luate în alte județe, de ex. transportul oamenilor de la aeroport și de la graniță și înapoi cu autospeciale, dar ar putea înșira zeci de lucruri pe care au reușit să facă și crede că s-a văzut cât de bine poate să conlucreze  cele două instituții care deservesc acest județ.  Cele trei partide care sunt la guvernare au decis că USR-ul să vină în fruntea prefecturii în județul Harghita, asta e ”roata se învârtă”. Mulțumește d-lui prefect pentru activitatea depusă și invită să spună câteva cuvinte colegiilor consilieri județeni, presei, invitațiilor și celor care îl urmăresc ședința pe rețeaua de socializare ”Facebook”.

Domnul Proca Ion, prefectul județului salută pe cei prezenți, exprimă mulțumiri d-lui președinte pentru invitația pe care l-a făcut, a răspuns cam totdeauna cu bucurie, a venit mereu la ședințele consiliului chiar dacă nu s-a întâmplat foarte des din cauzele care le știu toți, crede că aceasta este prima ședință cu participare fizică la care se întâlnește cu toți consilierii. Așa știe că a mai fost o ședință la Centrul de Afaceri de la Odorhei, la care nu a participat și crede că acum este un prilej să-l felicite pe toți cei care vor fi pentru 4 ani de acum înainte consilieri județeni și să-l felicite în egală măsură pe vechii și bunii prieteni din consiliu pe care îi place să revadă cu bucurie de fiecare dată. Menționează că dl. președinte a deschis această discuție, și dl. prefect este bucuros că poate participa la această întâlnire și este probabil ultima dată în care se adresează consiliului în această calitate. Sunt multe motive, pentru care le aduce aminte cu bucurie de acest an,  la un an și 2 luni de când au deschis largă potecă între cele două instituții. Asta cu gândul că, dacă chiar pornești la drum cu decizia de a face bine comunității care te-a ales (asta este o distincție pe viață) și au încercat să facă ca instituție, ca lucrurile să meargă bine și crede că așa s-a și întâmplat. Au creat o situație de normalitate, de încredere între instituțiile pilon ale administrației județene care arată încredere și celorlalți și este sigur că se comportă conform, să aibă încredere, să spună care sunt problemele și să pună umărul la rezolvarea lor. Au fost multe, au fost foarte multe probleme nu e cazul să enumere, este o dare de seamă un raport cea ce se face aici și dl. prefect în special în fața consiliului.  Vrea însă neapărat să știe că este o onoare să fi membru al consiliului – consilier județean în județul Harghita, pentru că e cu siguranță cel mai dinamic, (cel puțin dânsul speră) între consiliile cei mai dinamici care lucrează în România. Când spune asta se referă la curajul cu care Consiliul Județean Harghita a început proiecte mari, păreau de o îndrăzneală fantastică în urmă cu 8 ani -10 ani când se discuta despre o viziune globală de dezvoltare, despre curajul de a accesa fonduri mereu și mereu și încet se vede că apar și rezultatele.  Cum spunea proba și distincția pe care îl aduc oamenii dedicați și îndeamnă membrii acestui consiliu să încerce să facă datoria la maxim pentru că conducerea consiliului județean este extrem de dinamică și crede că toată ideile care fac bine oamenilor acestui județ trebuiesc expuse și puse în practică. Mulțumește d-lui președinte, d-lui vicepreședinte  pentru colaborare, felul apropiat în care a fost primit în momentul în care i-a revenit această mare responsabilitate. Funcția de prefect al unui județ nu e o glumă sau nu e doar ceea ce se crede, este o răspundere pe care trebuie să ți-o pui pe umeri cu mare responsabilitate. A avut această șansă, a avut foarte bune colaborări și a avut ceva despre care se vorbește mai puțin. Dl. prefect vorbea mereu de mediere până la momentul luării deciziilor. Este un lucru foarte important s-a gândit de două–trei ori până când a luat o hotărâre și asta s-a transmis și asupra oamenilor cu care lucra și în principal a corectitudinii și legalității actelor care circulă între cele două instituții. Crede că sunt puține, sau în orice caz au fost mai puține situațiile în care proiecte de hotărâri au fost returnate sau comentate mai mult în plus, care au creat animozități între cele două instituții. Nu crede că a fost cazul și  spunea să vă gândească foarte bine și să judece foarte corect împreună cu toți cei care activează în consiliu la măsurile, la hotărârile care trebuiesc luate. Aceeași măsură trebuie aplicată și în cazul controlului, verificarea actelor care întotdeauna trebuie să fie legale, imparțiale. Exprimă mulțumiri tuturor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește d-lui prefect Proca Ion pentru activitatea depusă și invită să rămână și în continuare alături

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că nu vor vota doi colegi, dl. Incze Csongor, deoarece dânsul ocupă postul de administrator public al județului (după numire are 15 zile să renunțe la calitatea de consilier județean) și nu va vota la nici unul dintre puncte, iar d-na consilier județean Portik Edit nu va vota la punctul 4

Domnul președinte Borboly Csaba propune ca punctul 4 să fie punctul 5 deoarece este prezent dl. Lőrincz Csaba reprezentantul firmei Honline Media, a venit de la o întâlnire de afaceri și ar trebui început cu acel punct. În afară de aceasta sunt două puncte urgente, construcția ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență, unde trebuie trimisă documentația modificată. Deci va fi o suplimentare cu aceste două puncte.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are obiecții legate de Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliul Județean Harghita în Societatea Comercială Honline Media S.R.L.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2021 și estimări 2022 – 2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bidermann András în funcția de administrator al Societății “Întreținere Drumuri Harghita SRL”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport județean pentru elevii din județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.500,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Extindere-modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliul Județean Harghita în Societatea Comercială Honline Media S.R.L.

 

Domnul Lőrincz Csaba reprezentantul Honline Media SRL, directorul Editurii Hargita Népe, spune că actualul director al Honline Media nu poate participa din cauza unui eveniment familial trist, așa că îl va reprezenta, oricum lucrează destul de strâns împreună și începe să prezinte pe scurt activitățile Honline Media SRL. În anul 2010, societatea a fost înființată pe baza anumitor rațiuni economice pentru a menține cotidianul Harghita Népe. Până în jurul anului 2020, s-au ocupat de editarea de ziare, publicitate și marketing și distribuție de ziare, toate acestea fiind legate exclusiv de ziarul Hargita Népe. Acest lucru se poate observa în cifra de afaceri anuală a firmei, care era în mare parte editura de ziare Hargita Népe, cu 5 persoane în organigramă și personalul de serviciu care lucra pentru societate. Anul trecut au început să se îndrepte spre noi activități. Intenționează să deschidă noi puncte de lucru. Prima a fost închiderea magazinului din Miercurea Ciuc, acest lucru a facilitat mult servirea clienților, în special a celor în vârstă și a celor cu mobilitate, redusă, așa că acum așteptă clienții ziarului într-un magazin de la parter, iar în același magazin vând și produsele meșteșugarilor cu marca Produs Secuiesc și cărțile editurilor din județ și ale editurilor din Transilvania. Se pregătesc să deschidă un astfel de punct de lucru de relații publice la Cristuru Secuiesc, se analizează în cazul localităților din Gheorgheni și Toplița, iar în Odorheiu Secuiesc caută parteneriate prin intermediul unor companii deja înființate. O altă activitate care a fost introdusă este monitorizarea activă a SEAP și participarea la implementarea campaniilor de comunicare acolo unde este posibil, primele două contracte au fost semnate anul trecut. În Valea Crișului și Ciceu este gestionat comunicarea pentru proiecte europene și la sfârșitul anului trecut au avut mai mult de 20 de rezultate pentru aceste proiecte care vor începe probabil în acest an, în mare este vorba despre instalare rețea de gaz, așa că vor avea un buget de 200.000 pentru aceste campanii și au o șansă bună de a le câștiga. Distribuția cotidianului Harghita Népe a fost destul de mult limitată la zona Ciucului până în iunie 2019, care a fost una dintre secțiunile subdezvoltate ale activității societății, iar acum a început să o dezvolte. Acum, rețeaua de distribuție din Gheorgheni și Odorhei funcționează de curând, iar pentru a menține profitabilitatea au început deja o discuție cu firma Harvíz pentru a vedea dacă activitățile se pot combina și să le facă mai economice, pentru că există și livrare de facturi și colectarea sumelor, activități similare la ambele firme. Vor să extinde publicitatea cu servicii de calitate, vor să se asigure că pot asigura întregul serviciu de publicitate de la radio la internet, în județ și în afara județului, și va fi gestionat un buget pentru asta. Au în plan plasarea de panouri publicitare (dacă consiliul județean va fi de acord să pună bannere pe marginea drumurilor), văzând că există o cerere pe piață pentru a pune panouri pe drumurile județene și activitățile de marketing includ și distribuirea de panouri publicitare. Au primit solicitări pentru toate acestea, dar compania nu era încă pregătită din punct de vedere practic să le deservească. În plus, planifică traduceri, au primit comenzi pentru gestionarea site-ului web, iar gestionarea evenimentelor a fost planificată anul trecut, care însă a fost anulată din cauza situației actuale. Pe lângă necesitatea de a gestiona eficient societatea prin reducerea și optimizarea costurilor de funcționare, este necesară analiza și optimizarea productivității forței de muncă și a diversității surselor de venit, astfel încât să nu trăiască doar din resursele primite de la editura Harghita Népe. Au solicitat o hotărâre de consiliu județean pentru că au observat că de obicei administratorii societății au stat relativ puțin timp și de obicei se lovesc de probleme juridice și funcționarea societății este pusă în pericol atunci când unul dintre administratori pleacă și până la numirea celuilalt este o procedură lungă, timpul de așteptare pentru o hotărâre a consiliului este de 30-45 de zile, iar în acest timp trebuie luate anumite decizii și au constatat că, dacă consiliul județean are un reprezentant care este mandatat de consiliul județean să se ocupe de problemele de personal și de semnătură, atunci societatea poate funcționa mult mai operativ, indiferent dacă administratorul este numit și înregistrat sau este în curs de numire și înregistrare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliul Județean Harghita în Societatea Comercială Honline Media S.R.L.

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Votul secret privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliul Județean Harghita, doamna Török Hanna în Societatea Comercială Honline Media S.R.L

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că la primul punct este rectificat bugetul de anul trecut. Nu sunt sume transferate, un singur lucru este că toate facturile neplătite a Spitalului din Tulgheș, a avut facturi plătite de 886.000 lei din venituri proprii pentru a le plăti aceste sume și să poată să meargă mai departe. Alte modificări nu sunt.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2021 și estimări 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează un proiect de hotărâre, despre care dânsul spune de obicei că nu ar trebui luată în serios, dar legea o cere, așa că este o distribuție uniformă și totdeauna este explicat primarilor că nu după acest sistem sunt repartizate sumele. Sistemul consiliului județean este bazat pe proiecte și anul acesta de asemenea va fi folosit în funcție de solicitări, oportunități, priorități, dar trebuie adoptată o hotărâre conform prevederilor legale.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2021 și estimări 2022 – 2024

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind numirea domnului Bidermann András în funcția de administrator al Societății “Întreținere Drumuri Harghita SRL”

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul Bidermann András să ia loc. La sfârșitul verii, toamna trecută a fost înființată societatea de Întreținere drumuri a  consiliului județean, fiind înființată de către consiliul județean anterior. Crede că au avut un mare succes în cele câteva luni în care au avut ocazia să facă o treabă foarte serioasă în zonele greu accesibile ale județului, unde au existat provocări profesionale serioase, multă muncă și multă responsabilitate. Domnul Bidermann András a participat la concurs, a fost anterior administrator temporar, a participat singur la concursul organizat pentru ocuparea postului. Domnul președinte arată că este o provocare deosebită faptul că societatea de întreținere drumuri a județului, a fost creată tocmai pentru segmentul în care există un deficit când este vorba de lucrări.  Foștii colegi de la consiliul județean au văzut cât de greu este atunci când există o lucrare dificilă și mai multe societăți spun că trebuie lăsat pentru toamnă după ce sunt terminate alte lucrări. Se dorește intervenție în caz de dezastre provocate de inundații. În acest sens, a fost planificat ca această societate să se dezvolte treptat, astfel încât cu o capacitate mărită să poată fi acolo pentru monitorizarea drumurilor. Desigur va fi mărit personalul și gradul de mecanizare a utilajelor societății, pentru că administratorul societății a pus la cale un plan de dezvoltare foarte serioasă și domnul președinte este încrezător că această societate poate aduce chiar și profit și că nu va fi în concurență cu celelalte firme de pe piață. În principal societatea va efectua lucrări care nu sunt foarte căutate de alte companii și se va vedea cum pot fi realizate în mod profitabil.

Domnul Bidermann András se prezintă și spune că a fost administrator temporar spune câteva cuvinte despre înființarea și activitatea societății, se prezintă și doi angajați ai societății. Domnul Bidermann menționează că toți au experiență în acest domeniu.

Echipamentul societății de lucru sunt de fapt doar utilajele pe care le-am preluat de la consiliul județean, un mini excavator, o dubă pentru transportul oamenilor, o mașină cu 7 locuri și un tractor de tuns iarba. Aici, așa cum a spus și dl. președinte, anul acesta au nevoie de utilaje pentru a putea aplica pentru proiecte mai serioase și lucrări de asfaltare. (Se poate vedea curățarea canalelor la Lueta, curățarea canalelor acoperite cu plăci de beton, a fost plin până la refuz, 4 km și jumătate). În Sândominic și Mihăileni au făcut aceleași lucrări, dar este vorba mai exact de drumul DJ136 Lueta, albia pârâului a fost întărită cu pietre pentru a preveni căderea, acolo au pus la loc această barieră, și aceasta se numără printre lucrările executate de societate. În acest an s-a început îndepărtarea vegetației de pe marginea drumurilor și vor consolida albia pârâului din Lueta. Anticipează o cifră de afaceri de aproximativ 4.000.000 de lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă care va fi profitul în acest an?

 

Domnul Bidermann András spune că nu vrea să vorbească despre cifre acum, dar speră că va fi bine. Arată o lucrare la Tulgheș și menționează că vor să crească cifra de afaceri cu 1.000.000 de lei pe an și planul pe termen lung este de a avea o stație de producere a asfaltului, care este o sumă destul de mare de bani deci este planificat în următorii 4 ani și după aceea o să fie și o stație de betoane, care ar putea eventual să deservească oamenii din zonă, acesta este un produs pe care îl vor cumpăra gospodăriile private, oamenii sau firmele de construcții.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea domnului Bidermann András în funcția de administrator al Societății “Întreținere Drumuri Harghita SRL”

Rezultatul votului: 27 Da

 

Votul secret privind numirea domnului Bidermann András în funcția de administrator al Societății „Întreținere Drumuri Harghita SRL”.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în cazul Editurii Harghita, se va numi consiliul de conducere și roagă pe dl. director interimar Bodor Zsolt,  să spună câteva cuvinte în 3 minute.

Domnul Bodor Zsolt, manager interimar la Editura Harghita, se prezintă, este managerul interimar al Editurii Harghita din data de 9 decembrie și prezintă: Editura Harghita a fost înființată în anul 1999 și are ca activitate principală publicarea revistei ”Székelyföld”, care a ajuns la cel de-al 25-lea volum. De altfel, în ultimii 23 de ani, Editura Harghita a editat peste 100 de publicații. Din 2012, publică o serie de 100 de volume ale Bibliotecii Secuiești, publicând 10 volume pe an, ceea ce înseamnă că există o ediție din luna mai și una din luna noiembrie, adică 5-5 volume. Printre activitățile  suplimentare se numără promovarea Editurii Harghita și a publicațiilor sale, prezentarea numerelor revistei „Székelyföld”, care ar trebui să fie 12 pe an. De asemenea, sunt prezentate volumele ”Székelykönyvtár” (Biblioteca Secuiască) în fiecare localitate în care autorul volumelor publicate are o conexiune, s-a născut sau a trăit acolo, a scris despre aceea așezare, se încearcă să fie prezentate volumele Bibliotecii Secuiești în acele așezări. Merg la târguri, organizează târguri de carte,  prezentări de carte împreună cu alte instituții.  Anul trecut a fost organizat un concurs de proiecte, prin care se încearcă formarea unui public cititor pentru publicațiile revistei ”Székelyföld” și publicațiile Editurii Harghita, pentru că, în prezent, majoritatea abonaților revistei ”Székelyföld” sunt în jur de 900 persoane, iar biblioteca ”Székelykönyvtár” are 150 de abonați, majoritatea acestora, în proporție de 60-70% din abonați aparțin grupei de vârstă a pensionarilor, iar revista Székelyföld și Biblioteca ”Székelykönyvtár” în sine reprezintă ideea de artă totală, istorie, arheologie, literatură. În același mod, ar dori să atragă și mai multe categorii, pentru a atrage mai mulți cititori. Deci, fie că e vorba de studenții la filologie, de criticii literari, de studenții la istorie, revista Székelyföld este marcat ca sursă pentru că în ea apar foarte multe cercetări, etc. Interesantă statistică, față de anul trecut, în octombrie anul trecut numărul de urmăritori, nivelul de like-uri al paginilor de ”Facebook” ale revistei ”Székelyföld” și ale bibliotecii ”Székelykönyvtár”, ”Székelyföld” avea 2.000 de urmăritori și 1.400 de urmăritori ai paginii de Fb ”Székelykönyvtár”, din octombrie acest număr s-a dublat în cazul revistei ”Székelyföld”, iar în cazul bibliotecii ”Székelykönyvtár” a crescut cu aproximativ 600. Se poate atribui acest fapt că Editura Harghita a devenit mai activ în promovarea pe rețele sociale. A fost creat un canal youtube pentru revista ”Székelyföld”, situația epidemică l-a obligat să facă acest lucru. Au încercat să facă prezentări online ale revistei, astfel încât să nu existe pierdere a cititorilor. În acest sens, au fost încărcate clipuri audio și videoclipuri editate pe canalul youtube al Editurii. Se încearcă găsirea de distribuitori și revânzători pentru publicații, pe lângă faptul că publicațiile pot fi cumpărate într-un singur loc, la sediul editurii Harghita, sunt prezenți pe portalul electronic de achiziții publice SEAP, au un preț la pachet de 25 de lei dacă se cumpără 5 volume odată, sau dacă sunt abonați la seria bibliotecii ”Székelykönyvtár”. Au și un preț de vânzare la liber de 35 de lei, în special pentru instituții. Important este că și instituțiile pot cumpăra de la Editura Hargita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da

Domnul președinte Borboly Csaba arată că două persoane ar trebui numite, un membru al personalului Consiliului Județean, este nominalizată d-na Farkas Enikő, director general adjunct la Direcția Generală Programe și Proiecte, și ar trebui să fie nominalizat și un consilier județean. Menționează că a postat acest mesaj pe grupul WhatsApp pentru consilieri și roagă să facă nominalizări pentru consilier județean.

Domnul consilier județean Becze István propune pe dl. consilier Ferencz Salamon Alpár

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád István propune pe dl. consilier Györgyi Attila

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe candidați dacă acceptă candidatura? – răspuns afirmativ din partea consilierilor.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár arată că este la al treilea mandat de consilier județean. În primul mandat a fost membru în consiliul de administrație al revistei culturale al Editurii, atunci redactor-șef era dl. Lövétei Lázár László, apoi a fost  membru în consiliul de administrație al Centrului psihopedagogic județean. Chiar acum câteva zile a fost invitat de către redactorul-șef la o întâlnire la editură. Au vorbit despre viitorul editurii, despre planuri și diferite idei. Atunci și-a dat seama că ar trebui să mai facă un nou mandat în consiliul de administrație. Crede că revista ”Székelyföld” fondat de dl. Ferenczes István a pus această revistă și odată cu ea, județul Harghita și Ținutul Secuiesc pe o hartă care a devenit un element definitoriu al culturii maghiare din România și al culturii maghiare în general. Crede că Consiliul Județean are datoria de a consolida această editură. Genul de conducere duală de care este nevoie din partea editurii, pe de o parte un manager și pe de altă parte un redactor-șef, unul pe partea de management și marketing administrativ, iar pe partea cealaltă, bineînțeles, un redactor-șef care se ocupă în mod independent și profesionist de conținutul cultural al publicației, este genul de sistem de conducere prin care această editură poate servi nevoile culturale nu numai ale cititorilor maghiari din județul Harghita, ci și ale cititorilor maghiari din Ținutul Secuiesc. Crede că revista ”Székelyföld” a dovedit posterității sau, mai exact, generațiilor viitoare, nu numai în ceea ce privește conținutul cultural, ci și în ceea ce privește transmiterea culturii prin canalele adecvate. Există o echipă sub conducerea managerului interimar care dorește să facă acest lucru și este datoria dânsului, în calitate de consilier județean și ca instituție a consiliului, să-l sprijine în acest demers.

Domnul consilier județean Györgyi Attila arată că acesta este primul lui mandat, nu are atât de multă experiență ca și colegul, dar acesta este „domeniul” în care se simte  acasă și crede că poate face ceva în această privință, deoarece crede că trebuie să se pună conservarea culturii mai presus de toate celelalte interese, economice sau de altă natură, ca fiind cea mai importantă datorie și prioritate. Această cultură le definește comunitatea deși crede că editura ”Székelyföld” face o treabă valoroasă. După cum a spus colegul consilier, și-a dovedit deja valoarea. Se uită cu plăcere la revista ”Székelyföld” și crede că le poate fi de folos.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că dl. consilier Ferenc Salamon Alpár a spus ce ar vrea să facă în calitate de membru al consiliului de administrație, deci să împartă consiliul de administrație, să aducă noi parteneri și întreabă care este ideea domnului consilier, de ce a acceptat această numire în mod special?

Domnul consilier județean Györgyi Attila spune că nu are prea multă experiență în ceea ce privește rolul al unui membru al consiliului de administrație, dar crede că aceasta este un domeniu în care ar putea îmbunătăți cunoștințele/calitățile și prin urmare, ar putea ajuta editura. Recunoaște că este începător și este membru al Consiliului Județean de câteva luni, nu a fost niciodată în acest rol, nu a fost niciodată membru  al vreunei consiliu de administrație.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt  întrebări pentru candidați?

Votul secret privind componenţa Consiliului de administraţie al „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, format din 5 persoane.

Rezultatul votului:

Preşedinte: – Bodor Zsolt, managerul interimar la Editura Hargita – 27 Da

Membrii:

–  Balázs Sarolta, contabilul Editurii Hargita – 25 Da

–  Fekete Vince, redactor la Editura Hargita – 25 Da

–  Farkas Enikő specialist din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita – 27 Da

– Ferencz-Salamon Alpár-László consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita – 20 Da

– Györgyi Attila consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita – 6 Da

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport județean pentru elevii din județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba arată că în ceea ce privește ordinea de zi, transportul este un subiect de interes public. Au întârziat și nu s-a reușit începerea ședinței de consiliu la ora 15,00, pentru că fracțiunea UDMR a avut o lungă discuție despre cum să decidă. Menționează că este posibil ca guvernul să facă o modificare în acest sens prin ordonanță de urgență, dar încă nu este în vigoare și nu se știe ce formă o va lua, dar că nu este luat în considerare faptul că tinerii, copiii care locuiesc într-un oraș, într-o comună în care există liceu, nu trebuie să facă naveta, nu le pierd mult timp cu deplasarea la școală dimineața și după-amiaza și sunt copii, mai ales în zonele rurale, care trebuie să se trezească la 5.00 sau 6.00 dimineața și ajung acasă la 17.00 sau 18.00 după-amiaza, apoi trebuie să învețe, apoi pot să distreze, să facă treburile, deci există o mare inechitate din acest punct de vedere și o diferență  în plus, trebuie să plătească abonamentul. În fracțiunea UDMR tocmai s-a vorbit despre faptul că se va face tot posibilul pentru a vedea dacă ordonanța de urgență al guvernului nu va anula acest fapt, să poată fi acordat un sprijin pentru copiii și tinerii care vor să studieze. Pentru că s-ar putea ca cineva să rămână în sat la sfârșitul clasei a VIII-a și pe hârtie, ca să spunem așa, să meargă la o școală până în clasa a X-a, pentru că este obligatoriu, dar este de dorit ca toți tinerii să beneficieze cu adevărat de o educație de calitate. Mulțumește d-lui vicepreședinte pentru încurajare și grupului UDMR pentru angajamentul unanim vizavi de acest proiect. Pentru că așa au intrat în ședința grupului că o vor scoate de pe ordinea de zi, iar dimineață s-a discutat în ședința de conducere și dacă ar putea să fie schimbat legea, de ce să nu fie votat. Conform avizului juridic poate fi adoptat legal această hotărâre ca organul deliberativ este alături de tinerii în ceea ce privește subvențiile la abonament. Dacă se schimbă ceva, oricum va trebui convocată o ședință săptămâna viitoare, în ceea ce privește noua investiție de la spital, și atunci se poate modifica. Dar, deocamdată, ar trebui să poată merge mai departe, pentru că în momentul în care legea va fi publicată în Monitorul Oficial, va intra în vigoare. Proprietarii companiilor de transport și mulți părinți îngrijorați s-au interesat deja, astfel ar fi bine să le poate fi oferit o încurajare, cel puțin la nivelul Consiliului Județean. Prin urmare, asta este propunerea și solicită ca acest proiect de hotărâre, așa cum a fost trimisă, să fie susținută de organul deliberativ.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

Doamna consilier județean Nagy Mária-Terézia întreabă dacă au fost întrebate toate firmele de transport din zona Odorhei?

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că este vorba de firmele cu care consiliul județean are contracte încheiate

Doamna consilier județean Nagy Mária-Terézia arată că au fost menționate doar firmele, așa că întreabă care sunt firmele de transport din zona Odorhei

Domnul președinte Borboly Csaba menționează firma Trans Tour și altele, sunt 17 contracte încheiate la nivel județean și le vor derula în continuare atâta timp cât legislația le permite, când nu mai permite vor fi renegociate

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport județean pentru elevii din județul Harghita

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Domnul Péli Levente director general adjunct salută pe toată lumea, menționează că este o poveste lungă, din anii 2017-2018. În principiu, au vrut să depună un proiect UE în prima rundă, care era legată de un punct de aterizare de elicopter (Heliport), dar licitația a eșuat. Extinderea a fost introdusă pe lista de investiții a Companiei Naționale de Investiții. Au reușit să adune documentația necesară pentru a merge mai departe cu acest proces de evaluare. Ar trebui să fie prezentat la sfârșitul săptămânii la comitetul tehnic și economic, apoi la comitetul ministerial, iar dacă va fi aprobat, va fi semnat și contractul de finanțare. În prezent, serviciul de urgență funcționează pe suprafață de 670 m², într-o clădire de tip vagon construită în anii ’70 la spitalul județean de urgență. Acest fapt are partea sa bună, dar și limitările sale. Nu se poate extinde și dezvolta conform noilor scopuri și amenajarea conform prevederilor legale este, de asemenea, foarte dificilă. Acest lucru s-a văzut și în anului 2020, în perioada pandemiei Covid. Se fac achiziții de echipamente și se fac extinderi, dar este, de asemenea, foarte dificil dezvoltarea extinderea și formarea noilor proceduri, echiparea cu noile instalații în conformitate cu prevederile legale actuale. După cum se poate observa, numărul de pacienți consultați în departamentul de urgență a crescut destul de mult în ultimii 5 ani, de obicei cu un număr între 5.000 și 10.000 persoane pe an. Va fi amplasată noua clădire, cu o suprafață construită de 1955 m², care va avea de fapt 5 nivele, cu 2 subsoluri, un parter și 2 etaje, la subsolul inferior va fi o zonă de protecție colectivă care nu prea există în acest moment în țară (cel mai probabil există în 2 spitale din România), astfel încât în caz de urgență, cutremur, inundații, mai mult în caz de cutremur, clădirea dacă este avariată personalul și pacienții să poată fi evacuați acolo. La primul subsol vor fi spații de depozitare, o zonă tehnică, un centru termic, o arhivă, care este foarte importantă și foarte necesară la nivelul instituției, deoarece în prezent este amplasată în mai multe încăperi. Precizează faptul că radiologia, imagistica vor fi amplasate la primul subsol. Parterul va fi dedicat în întregime departamentului de urgențe, cu o suprafață de 1950 m², care, dacă vânzarea va fi finalizată, va ridica standardul și confortul pacienților, deoarece există o secție separată pentru copii, o secție separată pentru adulți și o secție separată pentru bolnavi infecțioși. La primul și al doilea etaj, pe lângă spațiul administrativ ar dori să fie o bibliotecă, săli de curs, birouri, iar acestea ar fi foarte necesare pentru întregul personal medical. Această investiție ar urma să fie cofinanțată de Compania Națională de Investiții (CNI) și s-ar ridica la o valoare totală de 68.500.000 de lei, din care 64.800.000 de lei ar urma să fie finanțată de CNI, iar Consiliul Județean Harghita ar urma să contribuie cu 3.700.000 de lei, care ar consta practic în punerea în valoare a terenurilor exterioare, utilități exterioare, refacerea rețelelor de utilități.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.500,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Extindere-modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.500,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Extindere-modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la punctul Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba spune că împreună cu colegul dl. consilier județean Becze István au fost în Ungaria în luna februarie, joi și vineri în data de 4 februarie respectiv 5 februarie. Au fost întâlniri cu reprezentanți autorităților din județul Pest. S-au întâlnit, de asemenea, cu dl. Gál András Levente, secretar de stat la Ministerul Inovației, dl. Nagy István, ministru, dl. Potápi Árpád, secretar de stat, și cu dl. Jakab István, vicepreședinte al Parlamentului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că săptămâna viitoare probabil că va trebui convocată ședință din nou în legătură cu Spitalul județean, pentru că sunt trei documentații care trec în acest moment în ritm accelerat, alert, unul dintre ele este  urgența, Unitatea de Primiri Urgențe, al doilea va fi cu fosta policlinica mare acolo unde ar trebui ca împreună cu DSP să se facă o reabilitare pentru că ambulatoriul de sus din spital va fi mutat jos și al treilea este noul spital pentru boli infecțioase și pulmonologie. Sunt 3 documentații de mare complexitate și dânsul speră cu aceste trei construcții în privința spitalului va fi județul Harghita în top din țară pentru că aici vor fi aproape toate secțiile la un loc.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații la punctul diverse?

Domnul consilier județean Dobrean Teodor arată că vrea să aducă în discuție două lucruri. Copii de curând au început școala și acest fapt e un lucru îmbucurător. Vizavi de cei din clasele I-IV care continuă școala se bucură și asta contează foarte mult ca să fie o preocupare și pe viitor pentru menținerea acestui trend și ca partea cu pandemia să nu afecteze cursul normal al școlii, al desfășurării activităților școlare.

Semnalează și o problemă vizavi de distribuția produselor alimentare către elevi la Gheorgheni. Precizează că Consiliul Județean a susținut întotdeauna producătorii locali să servească și să distribuie produse de calitate locale, proaspete, lucru care toți îl doresc. La Gheorgheni a sesizat această problemă ca furnizor al liceului teoretic Sfântu Nicolae din Gheorgheni pentru produsele de panificație este o firmă din Turda care furnizează (a adus niște produse ca să se vadă) niște cornuri destul de tari, destul de vechi și care nu sunt tocmai potrivite pentru elevi și mai mult decât atât din câte știe la licitație era vorba ca să se prezinte produse sau biscuiți cu gramaj de 80 gr. Aceste plicuri sunt  cu gramaj de 40 gr, care nu este conform cu cea ce este prevăzut în caietul de sarcini la licitație și ar trebui avut grijă în legătură cu selectarea furnizorilor viitori pentru furnizarea acestor produse.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că s-au luptat foarte mult la achizițiile cu laptele și cornul și chiar sunt procese în derulare. Beneficiarii reali au fost în primul rând copiii, după ce au fost încheiate contractele. Județul Harghita fost singurul județ din țară care a procedat în acest fel. Foarte mulți președinți de consilii județene au cerut documentația dar până la urmă nu au finalizat un astfel de demers. Juriștii știu câte procese au fost, de toate tipurile, denunțuri și chiar colegii au fost intimidați și a fost greu și au depus eforturi cei care au semnat contractele. S-a reușit să fie demonstrarea adevărului și la instanță, s-a ajuns până acolo. Roagă pe domnul coleg și pe toți cei care au astfel de produse neconforme să-l ducă la protecția consumatorilor. Este reprezentanță și la Gheorgheni și la Odorhei, este singura cale ca să poate fi remediat,  să poată fi desfăcute contracte cu servicii necorespunzătoare ”OPC”-ul sau ”DSV”- Direcția sanitar veterinară sau Direcția pentru Sănătate Publică. Aceste trei entități sunt care sunt abilitate de lege să spună că acel biscuit nu este de 80 gr. Conform legii trebuie a treia parte. Una din părți este Consiliul județean, a doua parte furnizorul și a treia parte care constată că nu corespunde. S-a străduit foarte mult și în acele cazuri și se pare că foarte mulți părinți au uitat de acele vremuri când tot făcea anunțuri, îndemnuri să depună probe la aceste autorități. Sunt 17 loturi deci se poate desface contractul lotizat și din păcate Gheorgheniul este la Turda, zona Ciuc și Ciucul de Jos la Prahova, la ambele cazuri se pare că sunt probleme în privința furnizării serviciilor. Cei din Odorhei n-au nici o problemă contractele sunt cu firmele Gordon și Harmopan. Dl. președinte îndeamnă să fie sesizată orice abatere, nu este în garanție, nu corespunde la gramaj, e deteriorat, chiar profesorii sau personalul delegat n-ar trebui să preia.

Roagă pe dl. director Bicăjanu Vasile să trimită contractele la școli, să fie trimis și o informare către directori. Primul pas – dacă produsul nu este bun să nu fie preluat, trebuie refuzat. Al doilea – dacă este preluat și după aceea se vede că este o problemă de calitate – sesizare la organele abilitate. De acolo lunar se solicită dacă au fost contracte cu lapte corn. Este o comisie județeană pentru siguranța elevilor la prefectură și așa treptat se poate ajunge acolo încât cel care refuză să furnizeze servicii de calitate, produse de calitate, la acele firme se desface contractul și automat vine următorul pe loc.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor precizează că ar dori să lanseze o discuție vizavi de proiectul sau regulamentul cu privire la acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate. A primit de la cancelarie motivarea exactă regulamentul cu anexele cu privire la acordarea acestui stimulent. Din punctul de vedere al dânsului lucrurile ca și aprobare sunt în regulă. Problema este cu privire la acest tabel pe care-l primesc în fiecare lună de la Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Harghita cu privire la lista nominală a persoanelor propuse de a beneficia de acest stimulent. Din punctul  de vedere al domnului consilier și în calitate ca și jurist constată că, legea privind reforma în domeniul sănătății vorbește de personal medical și de specialitate și ar trebui avut grijă vizavi de persoanele care vor fi nominalizate către comitetul director și pe care le aprobă consiliul județean să beneficieze de stimulent. Este important să aibă grijă de toți și de cadrele medicale în aceeași măsură. Anexa aceea prevede un punctaj vizavi de persoanele care sunt în măsură să primească stimulent și ar fi interesant de văzut modalitatea în care s-a făcut evaluarea respectivă unor persoane care sunt propuse pentru a primi stimulentul. Ca și o altă chestiune și pe care ar vrea în discuție este cu privire la faptul că aici regulamentul prevede că stimulentele financiare pot fi acordate lunar pe perioadă de maxim un an bugetar pe baza listei nominale. Regulamentul  a fost modificat în 2020 februarie nu știe acum pe baza acestui regulament care este perioada în care primesc persoanele propuse acest stimulent și asta va trebui la fel verificat ca să se încadreze în regulament.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie  2021,  cu număr de înregistrare  nr.  37861/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 15 septembrie 2021

 

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                              Antal Renáta                          

                                                                                   consilier juridic

 

 

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit