JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 mai 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 16 mai 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  376/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 16 mai 2022, ora 09,00 în sistem de teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe ordinea de zi se află două proiecte ale UE și alte două care au termene limită în zilele următoare și astfel ședința se va desfășura cu aceste patru proiecte de hotărâri.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de fundamentare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru

cofinanțarea competiției sportive „E.T.T.U. CUP MEN”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului

Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că pe ordinea de zi nu figurează proiectul de hotărâre privind SC Honline SRl, care este o problemă.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de fundamentare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în cadrul primului punct de pe ordinea de zi, ar dori să aplice pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita, care a necesitat un efort care durează de mai mulți ani care, din păcate, nu a fost bine gestionat. A fost încheiat un contract, dar cu atât de multe schimbări de-a lungul timpului, nu a fost posibil să se finalizeze acest plan, dar acum din fonduri UE există o șansă. De azi se pot depune cererile de finanțare, suma care va fi solicitată este de 1,5 milioane de lei, concursul de proiecte se desfășoară la nivelul întregii țări, cei care depun primii au o șansă mai mare și de aceea solicită din partea Compartimentului Cancelariei ca hotărârea respectivă să fie comunicată imediat. În continuare întreabă pe doamna secretar general al județului dacă acest lucru este posibil sau dacă sunt impedimente  referitor la această solicitare, până la ora 9.10.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune, că este posibil acest lucru.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de fundamentare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru

cofinanțarea competiției sportive „E.T.T.U. CUP MEN”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că de obicei Consiliul Județean Harghita finanțează de la an la an acest eveniment, suma este de 50 de mii de lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive „E.T.T.U. CUP MEN

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe baza cererilor primite, vor există o serie de colaborări pentru realizarea unor activităţi ale cultelor religioase, de exemplu: Tabăra reformată de la Tăureni, tabere unitariene regionale, Întâlnirea Unitarienilor de la Băile Szejke și Programele Asociației Femeilor unitariene, Tabăra confirmaților, la Cristur și Avrămești tabere a unitarienilor, etc.. În ceea ce privește acest program, trebuie remarcat faptul că va fi anunțat de încă două ori în acest an, astfel încât vor exista și alte programe, cum ar fi : Întâlnirea tinerilor din Sumuleu-Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre un proiect câștigat, în valoare de aprox. 3 milioane de lei. Va fi dezvoltat și extins platforma de servicii online ale Consiliului Județean. Va fi introdus un sistem de management al documentelor și de gestionare a documentelor pentru arhivarea și  retroactiv. Din acest punct de vedere, este de așteptat ca fluxul sistemelor de servicii online ale consiliului județean  o să fie accelerate. Obiectivul este de a înființa o echipă care se va ocupa cu digitalizarea sistemelor, există un obiectiv clar de a reduce birocrația pentru a ajuta primarii și alte instituții. Domnul președinte a declară, că ar fi un mare pas înainte dacă, de exemplu, oamenii din Tulgheș și Praid nu ar mai trebui să vină fizic la consiliul județean sau alte instituții ,deoarece pot rezolva problemele și online, fără consumul carburanților. Dacă există dorința de a o accepta, aceste două comune vor fi consultate în prima rundă, iar apoi va fi extins pentru întregul județ. În opinia președintelui, primul lucru care ar trebui realizat este ca toată lumea cu ajutorul unui smartphone de acasă să rezolve majoritatea problemelor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 mai 2022, cu număr de înregistrare  nr.  85577/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 28.07. 2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

                          

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta