Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de
12 aprilie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 12 aprilie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  295/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 12 aprilie 2022, ora 08,30 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba: vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, le spun colegilor că suntem aici, în Lunca de Jos, în Căminul Cultural, cu 70 de angajați de la Consiliul Județean, pentru a planta 3.300 de puieți împreună cu angajații primăriei și a ocolului silvic.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea si Modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ” Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru ”Recensământului circulației pe drumurile județene din județul Harghita,, ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: astăzi scoatem de pe ordinea de zi recensământului circulației, nu am avut timp să mă uit în amănunt la ea, așa că vă propun să o votăm. Supune la vot  proiectul Ordinii de zi

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Ședința de astăzi a Consiliului și cea de vineri s-au datorat în principal datorită tragerii împrumutului, dar, din păcate, Ministerul de Finanțe nu a fost în măsură să dea curs, în ciuda amendamentelor pe care le-am votat.  De asemenea, mai mulți consilieri au arătat că, de exemplu, pe tronsoanele Ditrău –  Tulcești sau Crișeni – Șiclod, antreprenorul nu a plătit subcontractanții. Modificările sunt la  DJ 140, 134C, 127, 135, 123, 134 unde sunt mișcări în ceea ce privește drumurile. Am vândut apartamente, am aduce 378.000 de lei în buget. Modificăm bugetul pentru protecția copilului în cadrul programului UE,  în ceea ce privește investiția de la Bilbor. Am primit 163.000 de lei de la fondul de casa de asigurări, sumă pe care o vom include și în bugetul nostru. În plus, ne reorganizăm puțin bugetul intern, trebuie să transferăm 500.000 de lei pentru energie electrică și termică. Avem o redistribuire pe programul lapte, corn. Există un transfer de 100.000 de lei în direcția de drumuri județeni. Un transfer de dezvoltare de 80.000 de lei pentru spitalul din Tulgheș. În Lăzarea, corectăm o greșeală la Centrul Cultural și de Arte. Despre asta este vorba în proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 1 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 2 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita, dl. Consilier Csillag votează la dl Președinte

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 3 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 4 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 5 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita. Roagă pe colegi din Cancelarie să monitorizeze când cineva nu votează bine

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 6 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 7 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 8 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 9 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art 10 al Proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 1 nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

       Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba: următorul punct de pe ordinea de zi asupra căruia trebuie să luăm o decizie este o mică subvenție pentru Ciucsângeorgiu, este foarte important ca aceștia să își poată modifica bugetul prin utilizarea celor 6%.  Vom sprijini comuna cu 80.000 de lei. Aceștia vor să folosească o parte din bani pentru generator curent, iar cealaltă parte pentru echipamente sportive.

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea si Modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

      Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: pentru dezvoltarea Centrului de Sănătate Sânmartin. Documentația a fost pregătită mai devreme, așa că acum este posibil. A durat câțiva ani ca să fie făcut de o firmă din Cluj. A fost o treabă destul de complexă, deoarece se desfășurau multe lucrări de construcție și nu exista o documentație coerentă pe baza căreia să se lucreze. Investiția se ridică la 5,4 milioane de lei, vrem să licităm această sumă de la PNRR. Acesta și următorul vor fi două puncte în care ne aflăm într-o cursă în cadrul județului, dar sunt discuții în curs, le vom completa atunci când vom ajunge la un consens. Fondurile PNNR sunt libere până la sfârșitul lunii mai. Dacă un primar va ieșii în față atunci nu va fi un lucru bun deoarece suma întreagă poate să ajungă doar la un singur beneficiar.

Dl. Dobrean Teodor Constantin: mulțumesc cuvântul domnului președinte, la punctele 3 și 4 ași avea niște propuneri de modificare pentru că sunt niște greșeli în titlu și în dispozitiv ceea ce privește fraza de început: proiect de hotărâre privind Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat , va fi implicat UAT Județul Harghita. Am rugămintea dacă se poate să îndrepte aceste greșeli.

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ” Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

      Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: ultima hotărâre se referă la Palatului Administrativ al Județului Harghita. Este o sumă mare de bani, încercăm în mai multe locuri, am depus această documentație la CNI, AFM și acesta este al treilea loc în care încercăm, ne vom sincroniza. Bineînțeles, nu poți avea ceva plătit din mai multe locuri, dar astăzi nu știm cine va câștiga, nu știm ce finanțare putem contracta mai repede, așa că vom merge și pe această cale. În total vorbim de o investiție de 33 de milioane de lei, din care am vrea să solicităm 21 de milioane de lei ca reconstrucție, în jur de 4 milioane de euro din fondul PNRR și ne-ar mai rămâne 12 milioane ca și cotă de parte. Această documentație este foarte complexă, a fost elaborată de mai mulți ani și sunt convins că va avea succes, pentru că clădirea sediului Consiliului Județean este acum o clădire periculoasă. Cred că a fost proiectat în Vietnam, pentru condițiile de acolo și prin urmare, este mai puțin capabil să reziste la îngheț. Clădirea are nevoie de renovare,pivnița este periculos,  însă costurile sunt foarte mari și căutăm constant o soluție. Acest lucru a eșuat în ultimul ciclu, dar poate că se va întâmpla în acest ciclu.

 

     Rezultatul votului: 25 Da

Domnul președinte Borboly Csaba: Ședința de vineri a Consiliului va fi foarte scurtă, cu două puncte de pe ordinea de zi.  Este Vinerea Mare și îmi cer scuze tuturor, dar nu am reușit să ne adunăm pentru joi, pentru că avem nevoie de cinci zile pentru a convoca consiliul la o ședință extraordinară, inclusiv ziua convocării și ziua ședinței de consiliu, iar cel mai devreme se poate face vineri. Luni este a doua zi de Paște și vrem să facem aceste plăți. Mai sunt unii colegi care vor lucra. Ședința va avea o durată de 7 minute, 2 minute punctele de pe ordinea de zi iar în 5 minute se va ține o prezentare și nu mai mult.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 12 aprilie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  82560/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

                                             Miercurea Ciuc, 30. 01. 2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                  

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

  Întocmit,

Antal Zsófia