JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 martie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 23 martie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 György Botond UDMR
13 Hîrlav Costin PSD
14 Izsák Alina PNL
15 Kántor Boglárka UDMR
16 Kolozsvári Tibor UDMR
17 Kolumbán Dávid UDMR
18 Lőrincz Árpád-István AMT
19 Márton Csaba UDMR
20 Nagy Mária-Terézia POL
21 Portik Erzsébet-Edit UDMR
22 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
23 Rákossy Botond-József POL
24 Rácz Árpád UDMR
25 Rátz István UDMR
26 Sándor Barna UDMR
27 Sinka Arnold UDMR
28 Sólyom László UDMR
29 Szentes Antal UDMR
30 Tőkés Lehel AMT
31 Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  369/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 23 martie 2021, ora 13,00 în sistem de teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că domnul György Botond își începe mandatul de consilier județean. Internetul nu funcționează în clădire, de aceea se  conectează de afară. Roagă, ca în momentul în care se alătură dl. György  Botond  și dl. Vágássy Alpár cu atribuții de secretar general al județului, să spună dacă sunt prezenți 16 consilieri. Domnul consilier György Botond va depune jurământul în ,,umbra bisericii monument,, care se află în spatele d-lui președinte, în circumstanțe oarecum neobișnuite. Între timp, are intenția să supună la vot ordinea de zi și întreabă dacă cineva are ceva de adăugat la Diverse

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 24 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Ordinea de zi

Rezultatul votului: 22 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă Cancelaria să semnaleze dacă sunt cel puțin 16 voturi,

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean György Botond a cărui mandat a fost validat de către Tribunalul Harghita.

 

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului arată: Prin Încheierea civilă nr. 246/05.03.2021 al Tribunalului Harghita, pronunţat în Dosarul nr. 217/96/2021, rămasă definitivă prin ne apelare, s-a dispus validarea mandatului consilierului judeţean a domnului György Botond, de pe lista supleanţilor UDMR.

Cu privire la procedura de depunere a jurământului arată următoarele: după ce Dl. Preşedinte va citi numele dl-ui consilier, roagă să vină la masa care este deja pregătită și la care au fost așezate Biblia și Constituția, și să dea citire textului jurământului, în limba română, conform art. 117 din Codul administrativ, cu așezarea mâinii pe Constituție şi/sau pe Biblie, conform confesiunii. Precizează faptul că, jurământul poate fi depus și fără a rosti formula religioasă de încheiere, iar conform art. 122 din Codul administrativ, consilierul local care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept. De asemenea, precizează că textul jurământului îl găsește în mapa care deja a fost înmânată la sosire, urmând ca după ce va da citire jurământului să semneze toate exemplarele acestuia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba invită pe domnul consilier György Botond să depună jurământul și după depunerea jurământului să spună câteva cuvinte în 2-3 minute

Domnul consilier județean György Botond salută pe colegi, și tuturor le urează  activitate cu rezultate. Consideră că sunt cauze pentru care merită să acționeze în  județul Harghita, crede în colaborare și crede că vor putea lucra împreună pentru un județ tânăr, viabil. Fiind cel mai tânăr consilier, va fi devotat acestei cauze, deschis pentru orice colaborare, ceea ce crede că este foarte important

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului consilier György Botond.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă în ce Comisie de specialitate va fi domnul consilier György Botond?

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului: răspunde că va fi în Comisia de relații internaționale .

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba explică de ce a trebuit să țină ședința în asemenea condiții spartane, cu semnal slab de internet. Legea s-a modificat și validarea mandatului trebuie făcut într-un termen de 15 zile după încheiere. Inițial a crezut că vor venii mai repede cifrele pentru buget și după votarea bugetului  colegul  poate să depună jurământul. Din păcate numai vineri a venit de la Ministerul finanțelor înștiințarea. Din acest motiv nu se poate ține ședința privind bugetul, în schimb era necesar ca în cadrul unei ședințe extraordinare să se facă completarea consiliului. În curând consiliul va fi informat despre calendarul aprobării bugetului. Dl. președinte luni a avut o discuție cu Instituții subordonate, cu ADI-uri, cu Direcțiile, cu reprezentanții asociațiilor, ca să fie alcătuit un buget corespunzător și este convins că indiferent de faptul că resursele nu sunt ca în anii anterior, se va  lucra în continuare.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 martie  2021, cu număr de înregistrare  nr.  42487/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 07 iulie 2021

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Vágássy Alpár                     

                                                                                                 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Kiss Judit