Green Youth Empowerement: Green Jobs for Greener Europe

Program: Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV), subprogramul Rețele de orașe

Perioada: 2023 – 2024 (24 de luni)

Numărul de referință al proiectului: 101091212

Partener principal: Podjetniski Inkubator Kocevje din Slovenia

Obiective: Obiectivul principal al proiectului Green Youth Empower este de a promova dezbaterea și reflecția tinerilor și participarea la luarea deciziilor cu privire la viitorul Europei verzi și a locurilor de muncă verzi la nivel local, național și internațional.

Activitățile care urmează să fie realizate:

  • activități de promovare a proiectului
  • organizarea a 8 întâlniri tematice internaționale în cele 8 regiuni europene participante
  • realizarea unui scurtmetraj despre proiect
  • organizarea unor workshopuri locale pentru tineret
  • împărtășirea la nivel local a experiențelor tinerilor care au participat la evenimente internaționale.