Proiectul RURITAGE

Proiectul  de dezvoltare rurală  „RURITAGE iniţiat de Universitatea din Bologna, Italia este finanţat prin intermediul programulul de cerecetare şi inovaţie al Uniunii Europene, HORIZON 2020. 

În acest proiect, care va avea o durată de 4 ani, vor participa 38 de parteneri din 20 de ţări. Paradigma centrală a proiectului este că în regiunile rurale moştenirea culturală şi naturală este cea care poate fi motorul dezvoltării durabile şi a competivităţii, şi astfel din ţările în care există practici bune în această privinţă, se aleg 14 astfel de practici de urmat (Role Models) şi în ţările în care există doritori care vor să le implementeze (Replicators, 6 astfel de replicatori în ţări din Europa), se va încerca punerea acestora în practică cu ajutorul unui transfer internaţional de cunoştinţe. Proiectul desemnează 6 domenii inovative de unde se vor implementa bunele practici, şi care vor ieşi în evidenţă şi la replicatori: producţia durabilă de produse locale, tradiţionale, rezilienţă, migraţie, artă şi festivale, managementul integrat al peisajelor şi pelerinaje. Consliliul Județean Harghita împreună cu Asociația Pro Educatione va fi model în acest ultim domeniu, pelerinajul, participând ca mentor şi sprijin al organizaţiilor replicatoare în procesul de transfer al cunoştinţelor prin pelerinajul Drumul Mariei. Pe lângă acest transfer, ambii participanţi (atât Role Models cât şi Replicators) vor putea profita de ecosistema de resurse (atlas de resurse, gama de resurse replicatoare, platforma online etc)realizată în cadrul proiectului.