SECON – Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises

Program: Interreg Europe

Perioada: 2023 – 2027 (51 de luni)

Numărul de referință al proiectului: 01C0224

Partener principal: Region of Peloponnese din Grecia

Obiective: Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea regiunilor UE participante să facă schimb de experiență și să îmbunătățească politicile bazate pe cele mai bune practici identificate pentru sprijinirea și extinderea economiei sociale, cu accent pe mediile rurale.

Activitățile care urmează să fie realizate:

  • Activități de comunicare și promovare
  • Analiza politicilor economiei sociale
  • Identificarea și analiza bunelor practici
  • Studiu de cercetare de teren privind nevoile, atitudinile și perspectivele regionale
  • Organizarea întâlnirilor actorilor locali
  • Participare la evenimente transnaționale organizate în cadrul proiectului
  • Organizarea în județul Harghita a seminarului tematic interregional privind promovarea unui mediu favorabil și sprijin nefinanciar pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale regionale
  • Cooperare interregională pentru elaborarea unui cadru de monitorizare și evaluare pentru măsurarea impactului economiei sociale asupra regiunilor
  • Revizuirea instrumentului politic abordat, pe baza unor orientări predefinite și a unui cadru analitic, sub forma unei publicații digitale
  • Evaluarea impactului social al intervențiilor politice.