Proiectul CD-ETA

 

Proiectul CD-ETA („Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage”  – “Digitalizarea patrimoniului natural și cultural în colaborare”) are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării politicilor de digitalizare a patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante, în funcție de nevoile lor.

Coordonatorul proiectului CD-ETA este organizația Euroregion Pleven-Olt din Bulgaria.

Partenerii proiectului sunt:

 • University of Patras din Grecia,
 • Association of Municipalities of the Ribera Alta Region din Spania,
 • Foundation for Research and Innovation din Italia,
 • Regional Development Agency of Gorenjska din Slovenia,
 • Foundation Saint Mary the Royal of Historic Heritage din Spania,
 • Estonian War Museum – General Laidoner Museum din Estonia și
 • Consiliul Județean Harghita, România.

Durata  proiectului este de 60 luni (2016-2021).

Bugetul total al proiectului aferent Consiliului Județean Harghita este de 210.100 Euro (100%), din care 178.585 Euro (85%) din FEDR şi 31.515 Euro (15%) din contribuție națională (din care: 27.313 Euro (13%) din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 4.202 Euro (2%) contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Harghita)  pentru cele 60 luni de derulare a proiectului pe perioada 2016 – 2021.

Bugetul total al proiectului CD-ETA este de 2.071.748 Euro.

Grupul țintă: factori de decizie politici (regionali, naționali) –  reprezentanții autorităților locale / regionale / naționale publice; muzee; biblioteci; parcuri naturale și zone protejate; galerii; biserici; arhive; universități, școli; companii pentru hardware și software; centre de digitalizare.

Activităţi ce vor fi derulate: pentru a atinge obiectivele şi rezultatele preconizate vor fi efectuate următorii pași interconectaţi:

 • organizare a 3 ateliere de lucru inter-regionale,
 • 5 seminare tematice,
 • 64 de întâlniri cu grupuri ale părților interesate,
 • 2 ședințe de proiect; vor fi identificate 15 bune practici;
 • vor fi dezvoltate 8 planuri de acțiune;
 • vor fi îmbunătățite 8 instrumente de politică regionale, legate de finanțări din fonduri structurale ale UE.

https://www.interregeurope.eu/cd-eta/