CIBioGo – Citizen Participation in Biodiversity Governance

Program: Interreg Europe

Perioada: 2023 – 2027 (51 de luni)

Numărul de referință al proiectului: 01C0246

Partener principal: Province of Potenza din Italia

Obiective: Obiectivul principal al proiectului CIBioGO este îmbunătățirea instrumentelor de politică regională prin introducerea unor mecanisme structurate pe implicarea cetățenilor și a părților interesate.

Activitățile care urmează să fie realizate:

  • Activități de comunicare și promovare
  • Organizarea întâlnirilor actorilor locali
  • Evenimente transnaționale organizate în cadrul proiectului
  • Organizarea de vizite de evaluare inter pares (Peer Review Visit)
  • Ateliere de lucru, ateliere tematice, acțiuni cu implicarea părților interesate / cetățeni
  • Analiza contextului regional al biodiversităţii, evaluarea nevoilor de învăţare şi evidențierea bunelor practici
  • Elaborarea documentației de îmbunătățire a politicilor la nivel regional
  • Organizarea sesiunilor de dezvoltare a capacităţilor
  • Monitorizarea progresului și a rezultatelor în urma îmbunătățirii instrumentului politic abordat în cadrul proiectului
  • Participare la evenimente organizate în cadrul programul Interreg Europe și la evenimentele relevante privind biodiversitatea și participarea cetățenilor din UE.